Onko Suomi varautunut hyvinvoinnin irtikytkeytymiseen talouskasvusta ja päästöistä?

F
Frank MartelaResearcher at Aalto University School of Science and Technology
ONKO SUOMI VARAUTUNUT HYVINVOINNIN
IRTIKYTKEYTYMISEEN TALOUSKASVUSTA JA PÄÄSTÖISTÄ?
Frank Martela

Tutkijatohtori, Aalto-yliopisto

Osakas, Filosofian Akatemia Oy
"LÄHIVUODET OVAT LUULTAVASTI TÄRKEIN AJANJAKSO KOKO IHMISKUNNAN HISTORIASSA.”
- DEBRA ROBERTS, YK:N ALAISEN ILMASTOPANEELIN IPCC:N PUHEENJOHTAJISTON JÄSEN
LÄHTÖKOHTA: ILMASTONMUUTOKSEN RATKAISEMINEN
ON IHMISKUNNAN KOHTALONKYSYMYS
• Jos ilmaston lämpenemistä ei onnistuta
pysäyttämään 1,5 asteeseen, ovat
seuraukset katastrofaalisia ihmisille ja
koko biosfäärille.
• Jotta pysäyttäminen onnistuisi, on
maailman nettopäästöt
• Käännettävä jyrkkään laskuun jo
vuonna 2020
• Täyteen päästöttömyyteen on
päästävä 2050 mennessä
LÄHDE: IPCC 2018: GLOBAL
WARMING OF 1,5 C
KESTÄVÄ KASVU RATKAISUNA
ESIMERKIKSI PÄÄOMAVIRTOJEN
OHJAAMINEN KESTÄVIIN INVESTOINTEIHIN
USKO TALOUSKASVUN YHTEENSOPIVUUDESTA
KESTÄVÄN YMPÄRISTÖN KUORMITUKSEN TASON KANSSA
USKO TALOUSKASVUN JATKUMISEEN
USKO TALOUSKASVUN TARPEELLISUUTEEN
KANNATTAAKO TALOUSKASVUUN PANOSTAA?
MITÄ IHMISTEN TYÖ TUOTTAAYKSILÖLLE? ELI MIKSI IHMINEN TEKEE TYÖTÄ
TO I M E E N T U LO E L I
E LO S S A P Y S YM I N E N
H YÖ DY L L I S Y Y S
Y H T E I S Ö N
J Ä S E N E N Ä
I T S E N S Ä
TOT E U T TA M I N E N
S O S I A A L I N E N S TAT U S
I H M I S E N T E K E M Ä T YÖ
MITÄ IHMISTEN TYÖ TUOTTAAYHTEISKUNNALLISESTI?
I H M I S T E N
H Y V I N VO I N T I
TA LO U D E L L I N E N
TO I M E L I A I S U U S
( I L M A N ) S A A S T E E T
I H M I S T E N T E K E M Ä T YÖ
MITÄ IHMISTEN TYÖ TUOTTAAYHTEISKUNNALLISESTI?
I H M I S T E N
H Y V I N VO I N T I
TA LO U D E L L I N E N
TO I M E L I A I S U U S
( I L M A N ) S A A S T E E T
I R T I -
K Y T K E N TÄ?
I H M I S T E N T E K E M Ä T YÖ
TÄ S TÄ
K E S K U S T E L L A A N
VA LTAVA S T I N Y T
MITÄ IHMISTEN TYÖ TUOTTAAYHTEISKUNNALLISESTI?
I H M I S T E N
H Y V I N VO I N T I
TA LO U D E L L I N E N
TO I M E L I A I S U U S
( I L M A N ) S A A S T E E T
I R T I -
K Y T K E N TÄ?
I R T I -
K Y T K E N TÄ?
I H M I S T E N T E K E M Ä T YÖ
TÄ S TÄ P I TÄ I S I
K E S K U S T E L L A
E N S I N
TEOLLISESTAVALLANKUMOUKSESTA LÄHTIEN TALOUSKASVU ON PARANTANUT
IHMISTEN ELINTASOA JA HYVINVOINTIAVALTAVASTI
MUTTA ONKO TÄMÄYHTEYS
TALOUSKASVUN JA HYVINVOINNIN KASVUN VÄLILLÄ KATKENNUT?
Lähde: Inglehart, R., Foa, R.,
Peterson, C., & Welzel, C.
(2008). Development,
freedom, and rising
happiness: A global
perspective (1981–2007).
Perspectives on Psychological
Science, 3(4), 264–285.
TALOUSKASVUN JA HYVINVOINNIN SUHDE ON LOGARITMINEN
EASTERLIN PARADOKSI: ELÄMÄNTYYTYVÄISYYS JA BKTYHDYSVALLOISSA
Lähde: Helliwell, J. F., Layard, R., & Sachs, J. (Eds.). (2018). World Happiness
Report 2018. New York: Sustainable Development Solutions Network.
Lähde: Helliwell, J.
F., Layard, R., &
Sachs, J. (Eds.).
(2018). World
Happiness Report
2018. New York:
Sustainable
Development
Solutions Network.
BKT:N SIJASTA MUUTYHTEISKUNNALLISET SEIKAT SELITTÄVÄT MERKITTÄVÄN OSAN HYVINVOINNISTA
VAURAISSA LÄNSIMAISSATALOUSKASVU EI NÄYTÄ ENÄÄ JOHTAVAN MERKITTÄVÄÄN HYVINVOINNIN KASVUUN
MITÄ IHMISTEN TYÖ TUOTTAAYHTEISKUNNALLISESTI?
I H M I S T E N
H Y V I N VO I N T I
TA LO U D E L L I N E N
TO I M E L I A I S U U S
( I L M A N ) S A A S T E E T
I R T I -
K Y T K E N TÄ
I H M I S T E N T E K E M Ä T YÖ
J O S TÄ S S Ä O N
TA PA H T U N U T
I R T I K Y T K E N TÄ , N I I N
M I K S I O L E M M E
K I I N N O S T U N E E T
TA LO U S K A S V U S TA?
TA LO U S K A S V U E I
O L E I T S E I S A R VO. S E
O N VÄ L I N E A R VO.
S E N A R VO O N O L LU T
S I I N Ä E T TÄ S E O N
T U OT TA N U T
H Y V I N VO I N T I A .
OLETUS: USKO TALOUSKASVUN JATKUMISEEN
1. SUOMEN KALTAISISSA LÄNSIMAISSA, JOISSAVÄESTÖ EI ENÄÄ KASVA JA JOISSA
KESKEISETTUOTTAVUUSLOIKAT ON OTETTU, EI TALOUSKAAN VÄLTTÄMÄTTÄ
ENÄÄ MERKITTÄVÄSTI KASVA
2. MAAPALLON MONET RESURSSIT OVAT RAJALLISET (METSÄ, VILJELTÄVÄ MAA,
MINERAALIT, METALLIT, KALAKANNAT) JA MONIEN KULUTUS ON
KESTÄMÄTTÖMÄLLÄTASOLLA —> NIIDEN LOPPUMINEN SAATTAA PYSÄYTTÄÄ
TAI MERKITTÄVÄSTI HIDASTAA GLOBAALIATALOUSKASVUA
—> MEIDÄN ON SYYTÄVARAUTUA SIIHEN MAHDOLLISUUTEEN ETTÄTALOUS EI ENÄÄ
SUOMESSA KASVA. HALUSIMME TAI EMME.
1. AUTOMATISAATIO POISTAA RUTIINITYÖN —> VAIN KORKEAAASIANTUNTEMUSTA, LUOVUUTTATAI
IHMISSUHDETAITOJA SISÄLTÄVÄTYÖ JÄÄ —> ON RISKI ETTÄ ISO OSA IHMISISTÄ JÄÄ ILMAN PALKKATYÖTÄ
2. ISO OSA KULUTUKSESTAMME EI LISÄÄ HYVINVOINTIAVAAN ON A) MARKKINOINNIN SYNNYTTÄMÄÄ
TYHJÄÄ KULUTUSTATAI B) STATUSKAMPPAILUA JOKA ON NOLLASUMMAPELI
3. MONET IHMISETTEKEVÄTTYÖTÄ JOKA EI TUOTA HYVINVOINTIATAI ON JOPA HYVINVOINNILLE
HAITALLISTA. BRITEISSÄ 37% TYÖNTEKIJÖISTÄARVIOI TEKEVÄNSÄTURHAATYÖTÄ (GRAEBER 2018).
TÄMÄN TYÖN POISTAMINEN EI VÄHENTÄISI HYVINVOINTIA JA SAATTAISI JOPA LISÄTÄ SITÄ.
—> KEYNES ESITTI 1930 ETTÄTUOTTAVUUSKASVUN SEURAUKSENATYÖSKENTELEMME
2000-LUVULLAVAIN 15 TUNTIAVIIKOSSA. ON EHKÄVIHDOIN AIKA LUNASTAATÄMÄ LUPAUS.
OLETUS: USKO TALOUSKASVUN TARPEELLISUUTEEN
MITÄ IHMISTEN TYÖ TUOTTAAYHTEISKUNNALLISESTI?
TA LO U D E L L I N E N
TO I M E L I A I S U U S
( I L M A N ) S A A S T E E T
I R T I -
K Y T K E N TÄ?
I R T I -
K Y T K E N TÄ?
I R T I-
K Y T K E N TÄ ?
I H M I S T E N T E K E M Ä T YÖ
I H M I S T E N
H Y V I N VO I N T I
KESKEINEN KYSYMYS EI OLE:
VOIDAANKO TULEVAISUUDESSAYLLÄPITÄÄTALOUSKASVUA ILMAN ILMASTON
KUORMITTUMISTA?
VAAN:
VOIDAANKO TULEVAISUUDESSAYLLÄPITÄÄ HYVINVOINTIA ILMAN ILMASTON
KUORMITTUMISTA?
KUN ERIARVOISUUDEN JA OSATTOMUUDEN KOKEMUS YLITTÄÄ
KRIITTISEN PISTEEN, SEURAUKSENA ON JOKO ”LAINSÄÄDÄNTÖ JOKA
UUDELLEENJAKAAVARALLISUUTTATAI VALLANKUMOUS JOKA
UUDELLEENJAKAA KÖYHYYTTÄ.”
- WILL & ARIEL DURANT
KYSYMYS JOHON SUOMEN ON VARAUDUTTAVAVASTAAMAAN:
MITEN YLLÄPIDÄMME JAVAHVISTAMME KANSALAISTEN HYVINVOINTIA
ILMAN TALOUSKASVUA JA ILMAN HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ?
TALOUSTIETEEN STANDARDIMALLIT JA NYKYTUTKIMUS EIVÄTANNATÄHÄN HYVIÄ
VASTAUKSIA. TARVITAAN SYSTEMAATTISTAAIHETTA KOSKEVAATUTKIMUSTA.
KIITOS!
frank.martela@gmail.com
1 of 22

Recommended

Slideshare clicktotweet by
Slideshare clicktotweetSlideshare clicktotweet
Slideshare clicktotweetAmplify-now
389 views5 slides
SHQIPERIA ANTARE E KONVENTES PER KLIMEN by
SHQIPERIA ANTARE E KONVENTES PER KLIMENSHQIPERIA ANTARE E KONVENTES PER KLIMEN
SHQIPERIA ANTARE E KONVENTES PER KLIMENornela rama
3.9K views10 slides
Slideshare - LinkedIn - B2B (1).PPTX by
Slideshare - LinkedIn - B2B (1).PPTXSlideshare - LinkedIn - B2B (1).PPTX
Slideshare - LinkedIn - B2B (1).PPTXSofiane Djemai
133 views37 slides
Eco Solution Cleaning Products by
Eco Solution Cleaning ProductsEco Solution Cleaning Products
Eco Solution Cleaning Productsguest71bff9
474 views32 slides
the global 8 Billion.pdf by
the global 8 Billion.pdfthe global 8 Billion.pdf
the global 8 Billion.pdfannaf18
7 views11 slides
2017 Millennium Project Mexico Node Report by
2017 Millennium Project Mexico Node Report2017 Millennium Project Mexico Node Report
2017 Millennium Project Mexico Node ReportJerome Glenn
214 views134 slides

More Related Content

Similar to Onko Suomi varautunut hyvinvoinnin irtikytkeytymiseen talouskasvusta ja päästöistä?

Santahelena Truthtelling - Por marcas mais humanas, autênticas e verdadeiras by
Santahelena Truthtelling - Por marcas mais humanas, autênticas e verdadeirasSantahelena Truthtelling - Por marcas mais humanas, autênticas e verdadeiras
Santahelena Truthtelling - Por marcas mais humanas, autênticas e verdadeirasRaul Santahelena
364 views82 slides
GOODWILL_SETHMATTISON.pdf by
GOODWILL_SETHMATTISON.pdfGOODWILL_SETHMATTISON.pdf
GOODWILL_SETHMATTISON.pdfSethMattison1
352 views19 slides
Arup - 2050 scenarios - four plausible futures by
Arup - 2050 scenarios - four plausible futuresArup - 2050 scenarios - four plausible futures
Arup - 2050 scenarios - four plausible futuresJohn Smith
120 views68 slides
2050_scenarios.pdf by
2050_scenarios.pdf2050_scenarios.pdf
2050_scenarios.pdfshadowbroker1
12 views68 slides
Feeding 9 billion by
Feeding 9 billionFeeding 9 billion
Feeding 9 billionProf/Dr(John)Lindsay FALVEY
159 views30 slides
Futuretronium Book 100.0 (The Revolution II)! By Andres Agostini at http://li... by
Futuretronium Book 100.0 (The Revolution II)! By Andres Agostini at http://li...Futuretronium Book 100.0 (The Revolution II)! By Andres Agostini at http://li...
Futuretronium Book 100.0 (The Revolution II)! By Andres Agostini at http://li...Andres Agostini, Pansophy Futurist
204 views5 slides

Similar to Onko Suomi varautunut hyvinvoinnin irtikytkeytymiseen talouskasvusta ja päästöistä?(20)

Santahelena Truthtelling - Por marcas mais humanas, autênticas e verdadeiras by Raul Santahelena
Santahelena Truthtelling - Por marcas mais humanas, autênticas e verdadeirasSantahelena Truthtelling - Por marcas mais humanas, autênticas e verdadeiras
Santahelena Truthtelling - Por marcas mais humanas, autênticas e verdadeiras
Raul Santahelena364 views
GOODWILL_SETHMATTISON.pdf by SethMattison1
GOODWILL_SETHMATTISON.pdfGOODWILL_SETHMATTISON.pdf
GOODWILL_SETHMATTISON.pdf
SethMattison1352 views
Arup - 2050 scenarios - four plausible futures by John Smith
Arup - 2050 scenarios - four plausible futuresArup - 2050 scenarios - four plausible futures
Arup - 2050 scenarios - four plausible futures
John Smith120 views
Leading from the future as it emerges by Sebastian Titze
Leading from the future as it emergesLeading from the future as it emerges
Leading from the future as it emerges
Sebastian Titze84 views
01 Julie Vens-De Vos - HRRH congres Milaan by HRmagazine
01 Julie Vens-De Vos - HRRH congres Milaan01 Julie Vens-De Vos - HRRH congres Milaan
01 Julie Vens-De Vos - HRRH congres Milaan
HRmagazine316 views
Brian Mullins (Important Design): How Augmented Reality Breaks Down Limits by AugmentedWorldExpo
Brian Mullins (Important Design): How Augmented Reality Breaks Down LimitsBrian Mullins (Important Design): How Augmented Reality Breaks Down Limits
Brian Mullins (Important Design): How Augmented Reality Breaks Down Limits
AugmentedWorldExpo376 views
Dissertation by Amie Nevin
DissertationDissertation
Dissertation
Amie Nevin235 views
Indiana FirstNet Exponential Government Presentation by Dustin Haisler
Indiana FirstNet Exponential Government PresentationIndiana FirstNet Exponential Government Presentation
Indiana FirstNet Exponential Government Presentation
Dustin Haisler73 views
EsP-10-Modyul-11-Ang-Pangangalaga-sa-Kalikasan (1).pptx by ConradoBVegillaIII
EsP-10-Modyul-11-Ang-Pangangalaga-sa-Kalikasan (1).pptxEsP-10-Modyul-11-Ang-Pangangalaga-sa-Kalikasan (1).pptx
EsP-10-Modyul-11-Ang-Pangangalaga-sa-Kalikasan (1).pptx
ConradoBVegillaIII295 views
EpekTO NG IMPERYALISMO SA india chiNA by Olhen Rence Duque
EpekTO NG IMPERYALISMO SA india chiNAEpekTO NG IMPERYALISMO SA india chiNA
EpekTO NG IMPERYALISMO SA india chiNA
Olhen Rence Duque4.1K views

Recently uploaded

WCAG 2.2 - An Overview of the New Accessibility Guidelines.pptx by
WCAG 2.2 - An Overview of the New Accessibility Guidelines.pptxWCAG 2.2 - An Overview of the New Accessibility Guidelines.pptx
WCAG 2.2 - An Overview of the New Accessibility Guidelines.pptxAbilityNet
72 views20 slides
ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ by
ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑssuser9e6212
172 views18 slides
2023 Q1-Q2 Newsletter - First Tee Puerto Rico by
2023 Q1-Q2 Newsletter - First Tee Puerto Rico2023 Q1-Q2 Newsletter - First Tee Puerto Rico
2023 Q1-Q2 Newsletter - First Tee Puerto RicoFirst Tee Puerto Rico
36 views15 slides
Food for Elderly homeless by
Food for Elderly homelessFood for Elderly homeless
Food for Elderly homelessSERUDS INDIA
10 views6 slides
Functioning of Single Village Drinking Water Supply Schemes in Rural Odisha_G... by
Functioning of Single Village Drinking Water Supply Schemes in Rural Odisha_G...Functioning of Single Village Drinking Water Supply Schemes in Rural Odisha_G...
Functioning of Single Village Drinking Water Supply Schemes in Rural Odisha_G...India Water Portal
8 views28 slides

Recently uploaded(20)

WCAG 2.2 - An Overview of the New Accessibility Guidelines.pptx by AbilityNet
WCAG 2.2 - An Overview of the New Accessibility Guidelines.pptxWCAG 2.2 - An Overview of the New Accessibility Guidelines.pptx
WCAG 2.2 - An Overview of the New Accessibility Guidelines.pptx
AbilityNet72 views
ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ by ssuser9e6212
ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ
ssuser9e6212172 views
Food for Elderly homeless by SERUDS INDIA
Food for Elderly homelessFood for Elderly homeless
Food for Elderly homeless
SERUDS INDIA10 views
Functioning of Single Village Drinking Water Supply Schemes in Rural Odisha_G... by India Water Portal
Functioning of Single Village Drinking Water Supply Schemes in Rural Odisha_G...Functioning of Single Village Drinking Water Supply Schemes in Rural Odisha_G...
Functioning of Single Village Drinking Water Supply Schemes in Rural Odisha_G...
MMF Newsletter Februar 2022.pdf by mmpcofficial
MMF Newsletter Februar 2022.pdfMMF Newsletter Februar 2022.pdf
MMF Newsletter Februar 2022.pdf
mmpcofficial7 views
COP28: Example of Formation of Negotiated Texts: Global StockTake by Energy for One World
COP28: Example of Formation of Negotiated Texts: Global StockTakeCOP28: Example of Formation of Negotiated Texts: Global StockTake
COP28: Example of Formation of Negotiated Texts: Global StockTake
Project Nexus Regional Rail by Lee Haber
Project Nexus Regional RailProject Nexus Regional Rail
Project Nexus Regional Rail
Lee Haber6 views
Financial sustainability of schemes managed by PHED in Punjab_Krishnakumar Th... by India Water Portal
Financial sustainability of schemes managed by PHED in Punjab_Krishnakumar Th...Financial sustainability of schemes managed by PHED in Punjab_Krishnakumar Th...
Financial sustainability of schemes managed by PHED in Punjab_Krishnakumar Th...
Social behavioural change to drive community ownership_ Divyang Waghela_Tata ... by India Water Portal
Social behavioural change to drive community ownership_ Divyang Waghela_Tata ...Social behavioural change to drive community ownership_ Divyang Waghela_Tata ...
Social behavioural change to drive community ownership_ Divyang Waghela_Tata ...
Mapping location and co-location of industries at the neighborhood level - A... by OECD CFE
Mapping location and co-location of industries at the neighborhood level - A...Mapping location and co-location of industries at the neighborhood level - A...
Mapping location and co-location of industries at the neighborhood level - A...
OECD CFE7 views

Onko Suomi varautunut hyvinvoinnin irtikytkeytymiseen talouskasvusta ja päästöistä?

 • 1. ONKO SUOMI VARAUTUNUT HYVINVOINNIN IRTIKYTKEYTYMISEEN TALOUSKASVUSTA JA PÄÄSTÖISTÄ? Frank Martela
 Tutkijatohtori, Aalto-yliopisto
 Osakas, Filosofian Akatemia Oy
 • 2. "LÄHIVUODET OVAT LUULTAVASTI TÄRKEIN AJANJAKSO KOKO IHMISKUNNAN HISTORIASSA.” - DEBRA ROBERTS, YK:N ALAISEN ILMASTOPANEELIN IPCC:N PUHEENJOHTAJISTON JÄSEN
 • 3. LÄHTÖKOHTA: ILMASTONMUUTOKSEN RATKAISEMINEN ON IHMISKUNNAN KOHTALONKYSYMYS • Jos ilmaston lämpenemistä ei onnistuta pysäyttämään 1,5 asteeseen, ovat seuraukset katastrofaalisia ihmisille ja koko biosfäärille. • Jotta pysäyttäminen onnistuisi, on maailman nettopäästöt • Käännettävä jyrkkään laskuun jo vuonna 2020 • Täyteen päästöttömyyteen on päästävä 2050 mennessä LÄHDE: IPCC 2018: GLOBAL WARMING OF 1,5 C
 • 4. KESTÄVÄ KASVU RATKAISUNA ESIMERKIKSI PÄÄOMAVIRTOJEN OHJAAMINEN KESTÄVIIN INVESTOINTEIHIN USKO TALOUSKASVUN YHTEENSOPIVUUDESTA KESTÄVÄN YMPÄRISTÖN KUORMITUKSEN TASON KANSSA USKO TALOUSKASVUN JATKUMISEEN USKO TALOUSKASVUN TARPEELLISUUTEEN
 • 6. MITÄ IHMISTEN TYÖ TUOTTAAYKSILÖLLE? ELI MIKSI IHMINEN TEKEE TYÖTÄ TO I M E E N T U LO E L I E LO S S A P Y S YM I N E N H YÖ DY L L I S Y Y S Y H T E I S Ö N J Ä S E N E N Ä I T S E N S Ä TOT E U T TA M I N E N S O S I A A L I N E N S TAT U S I H M I S E N T E K E M Ä T YÖ
 • 7. MITÄ IHMISTEN TYÖ TUOTTAAYHTEISKUNNALLISESTI? I H M I S T E N H Y V I N VO I N T I TA LO U D E L L I N E N TO I M E L I A I S U U S ( I L M A N ) S A A S T E E T I H M I S T E N T E K E M Ä T YÖ
 • 8. MITÄ IHMISTEN TYÖ TUOTTAAYHTEISKUNNALLISESTI? I H M I S T E N H Y V I N VO I N T I TA LO U D E L L I N E N TO I M E L I A I S U U S ( I L M A N ) S A A S T E E T I R T I - K Y T K E N TÄ? I H M I S T E N T E K E M Ä T YÖ TÄ S TÄ K E S K U S T E L L A A N VA LTAVA S T I N Y T
 • 9. MITÄ IHMISTEN TYÖ TUOTTAAYHTEISKUNNALLISESTI? I H M I S T E N H Y V I N VO I N T I TA LO U D E L L I N E N TO I M E L I A I S U U S ( I L M A N ) S A A S T E E T I R T I - K Y T K E N TÄ? I R T I - K Y T K E N TÄ? I H M I S T E N T E K E M Ä T YÖ TÄ S TÄ P I TÄ I S I K E S K U S T E L L A E N S I N
 • 10. TEOLLISESTAVALLANKUMOUKSESTA LÄHTIEN TALOUSKASVU ON PARANTANUT IHMISTEN ELINTASOA JA HYVINVOINTIAVALTAVASTI MUTTA ONKO TÄMÄYHTEYS TALOUSKASVUN JA HYVINVOINNIN KASVUN VÄLILLÄ KATKENNUT?
 • 11. Lähde: Inglehart, R., Foa, R., Peterson, C., & Welzel, C. (2008). Development, freedom, and rising happiness: A global perspective (1981–2007). Perspectives on Psychological Science, 3(4), 264–285. TALOUSKASVUN JA HYVINVOINNIN SUHDE ON LOGARITMINEN
 • 12. EASTERLIN PARADOKSI: ELÄMÄNTYYTYVÄISYYS JA BKTYHDYSVALLOISSA Lähde: Helliwell, J. F., Layard, R., & Sachs, J. (Eds.). (2018). World Happiness Report 2018. New York: Sustainable Development Solutions Network.
 • 13. Lähde: Helliwell, J. F., Layard, R., & Sachs, J. (Eds.). (2018). World Happiness Report 2018. New York: Sustainable Development Solutions Network. BKT:N SIJASTA MUUTYHTEISKUNNALLISET SEIKAT SELITTÄVÄT MERKITTÄVÄN OSAN HYVINVOINNISTA
 • 14. VAURAISSA LÄNSIMAISSATALOUSKASVU EI NÄYTÄ ENÄÄ JOHTAVAN MERKITTÄVÄÄN HYVINVOINNIN KASVUUN
 • 15. MITÄ IHMISTEN TYÖ TUOTTAAYHTEISKUNNALLISESTI? I H M I S T E N H Y V I N VO I N T I TA LO U D E L L I N E N TO I M E L I A I S U U S ( I L M A N ) S A A S T E E T I R T I - K Y T K E N TÄ I H M I S T E N T E K E M Ä T YÖ J O S TÄ S S Ä O N TA PA H T U N U T I R T I K Y T K E N TÄ , N I I N M I K S I O L E M M E K I I N N O S T U N E E T TA LO U S K A S V U S TA? TA LO U S K A S V U E I O L E I T S E I S A R VO. S E O N VÄ L I N E A R VO. S E N A R VO O N O L LU T S I I N Ä E T TÄ S E O N T U OT TA N U T H Y V I N VO I N T I A .
 • 16. OLETUS: USKO TALOUSKASVUN JATKUMISEEN 1. SUOMEN KALTAISISSA LÄNSIMAISSA, JOISSAVÄESTÖ EI ENÄÄ KASVA JA JOISSA KESKEISETTUOTTAVUUSLOIKAT ON OTETTU, EI TALOUSKAAN VÄLTTÄMÄTTÄ ENÄÄ MERKITTÄVÄSTI KASVA 2. MAAPALLON MONET RESURSSIT OVAT RAJALLISET (METSÄ, VILJELTÄVÄ MAA, MINERAALIT, METALLIT, KALAKANNAT) JA MONIEN KULUTUS ON KESTÄMÄTTÖMÄLLÄTASOLLA —> NIIDEN LOPPUMINEN SAATTAA PYSÄYTTÄÄ TAI MERKITTÄVÄSTI HIDASTAA GLOBAALIATALOUSKASVUA —> MEIDÄN ON SYYTÄVARAUTUA SIIHEN MAHDOLLISUUTEEN ETTÄTALOUS EI ENÄÄ SUOMESSA KASVA. HALUSIMME TAI EMME.
 • 17. 1. AUTOMATISAATIO POISTAA RUTIINITYÖN —> VAIN KORKEAAASIANTUNTEMUSTA, LUOVUUTTATAI IHMISSUHDETAITOJA SISÄLTÄVÄTYÖ JÄÄ —> ON RISKI ETTÄ ISO OSA IHMISISTÄ JÄÄ ILMAN PALKKATYÖTÄ 2. ISO OSA KULUTUKSESTAMME EI LISÄÄ HYVINVOINTIAVAAN ON A) MARKKINOINNIN SYNNYTTÄMÄÄ TYHJÄÄ KULUTUSTATAI B) STATUSKAMPPAILUA JOKA ON NOLLASUMMAPELI 3. MONET IHMISETTEKEVÄTTYÖTÄ JOKA EI TUOTA HYVINVOINTIATAI ON JOPA HYVINVOINNILLE HAITALLISTA. BRITEISSÄ 37% TYÖNTEKIJÖISTÄARVIOI TEKEVÄNSÄTURHAATYÖTÄ (GRAEBER 2018). TÄMÄN TYÖN POISTAMINEN EI VÄHENTÄISI HYVINVOINTIA JA SAATTAISI JOPA LISÄTÄ SITÄ. —> KEYNES ESITTI 1930 ETTÄTUOTTAVUUSKASVUN SEURAUKSENATYÖSKENTELEMME 2000-LUVULLAVAIN 15 TUNTIAVIIKOSSA. ON EHKÄVIHDOIN AIKA LUNASTAATÄMÄ LUPAUS. OLETUS: USKO TALOUSKASVUN TARPEELLISUUTEEN
 • 18. MITÄ IHMISTEN TYÖ TUOTTAAYHTEISKUNNALLISESTI? TA LO U D E L L I N E N TO I M E L I A I S U U S ( I L M A N ) S A A S T E E T I R T I - K Y T K E N TÄ? I R T I - K Y T K E N TÄ? I R T I- K Y T K E N TÄ ? I H M I S T E N T E K E M Ä T YÖ I H M I S T E N H Y V I N VO I N T I
 • 19. KESKEINEN KYSYMYS EI OLE: VOIDAANKO TULEVAISUUDESSAYLLÄPITÄÄTALOUSKASVUA ILMAN ILMASTON KUORMITTUMISTA? VAAN: VOIDAANKO TULEVAISUUDESSAYLLÄPITÄÄ HYVINVOINTIA ILMAN ILMASTON KUORMITTUMISTA?
 • 20. KUN ERIARVOISUUDEN JA OSATTOMUUDEN KOKEMUS YLITTÄÄ KRIITTISEN PISTEEN, SEURAUKSENA ON JOKO ”LAINSÄÄDÄNTÖ JOKA UUDELLEENJAKAAVARALLISUUTTATAI VALLANKUMOUS JOKA UUDELLEENJAKAA KÖYHYYTTÄ.” - WILL & ARIEL DURANT
 • 21. KYSYMYS JOHON SUOMEN ON VARAUDUTTAVAVASTAAMAAN: MITEN YLLÄPIDÄMME JAVAHVISTAMME KANSALAISTEN HYVINVOINTIA ILMAN TALOUSKASVUA JA ILMAN HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ? TALOUSTIETEEN STANDARDIMALLIT JA NYKYTUTKIMUS EIVÄTANNATÄHÄN HYVIÄ VASTAUKSIA. TARVITAAN SYSTEMAATTISTAAIHETTA KOSKEVAATUTKIMUSTA.