Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DISANJE I TRANSPIRACIJA
Damnjanović Ivana
DisanjeDisanje
• Razmena gasova tokom koje živa bića
uzimaju kiseonik a oslobađaju ugljen-dioksid
• Disanje se odvija u sv...
• U prisustvu kiseonika se hrana
razlaže, pri čemu se oslobađa
energija
• Deo energije se koristi za životne
procese, a de...
 U procesu disanja se oslobađa
-ugljen-dioksid
-voda
 Disanje se odvija kroz stome
Ogledi sa krečnom vodomOgledi sa krečnom vodom

Dokazivanje da se disanjem oslobađa
ugljen-dioksid

Izbaciti vazduh koji...

Biljke dišu i preko stabla

Otvori na stablu kroz koje se vrši
disanje se zovu lenticele

Kiseonik mogu usvajati i pre...
FOTOSINTEZA DISANJE
Odvija se u ćelijama sa
hloroplastima
Odvija se u svim živim
ćelijama
Biljke uzimaju ugljen-dioksid Bi...
TranspiracijaTranspiracija

Proces u kojem biljka ispušta višak
vode u obliku vodene pare

Vodena para se odaje kroz sto...

Voda se sprovodi iz korena kroz stablo
do lista, gde napušta biljku

Vlaga i svežina u baštama, parkovima
tokom letnjih...
Značaj transpiracije:
-rashlađivanje tokom visokih
temperatura
-vlaženje površine biljke
-oslobađanje viška vode
-voda se ...
Dokazivanje transpiracijeDokazivanje transpiracije
HVALA NA PAŽNJI :)
Disanje i transpiracija
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Disanje i transpiracija

12,850 views

Published on

Disanje i transpiracija

Published in: Education
 • Be the first to comment

Disanje i transpiracija

 1. 1. DISANJE I TRANSPIRACIJA Damnjanović Ivana
 2. 2. DisanjeDisanje • Razmena gasova tokom koje živa bića uzimaju kiseonik a oslobađaju ugljen-dioksid • Disanje se odvija u svim živim ćelijama - u organelama mitohondrijama Jedro Mitohondrije ĆELIJSKO DISANJE
 3. 3. • U prisustvu kiseonika se hrana razlaže, pri čemu se oslobađa energija • Deo energije se koristi za životne procese, a deo se gubi u obliku toplote
 4. 4.  U procesu disanja se oslobađa -ugljen-dioksid -voda  Disanje se odvija kroz stome
 5. 5. Ogledi sa krečnom vodomOgledi sa krečnom vodom  Dokazivanje da se disanjem oslobađa ugljen-dioksid  Izbaciti vazduh koji izdišeš u čašu sa krečnom vodom-čaša će se zamutiti zbog reakcije sa ugljen-dioksidom Ugljen-dioksid
 6. 6.  Biljke dišu i preko stabla  Otvori na stablu kroz koje se vrši disanje se zovu lenticele  Kiseonik mogu usvajati i preko korena
 7. 7. FOTOSINTEZA DISANJE Odvija se u ćelijama sa hloroplastima Odvija se u svim živim ćelijama Biljke uzimaju ugljen-dioksid Biljke oslobađaju ugljen- dioksid Biljke oslobađaju kiseonik Biljke uzimaju kiseonik Biljke uzimaju vodu Biljke oslobađaju vodu Stvara se hrana-šećer Razlaže se hrana Vezuje se energija sunčeve svetlosti Oslobađa se energija razlaganjem hrane Obavlja se danju kada ima sunčeve svetlosti Obavlja se i danju i noću Razlike između fotosinteze i disanja
 8. 8. TranspiracijaTranspiracija  Proces u kojem biljka ispušta višak vode u obliku vodene pare  Vodena para se odaje kroz stome i lenticele Stoma Voda Vodena para
 9. 9.  Voda se sprovodi iz korena kroz stablo do lista, gde napušta biljku  Vlaga i svežina u baštama, parkovima tokom letnjih dana
 10. 10. Značaj transpiracije: -rashlađivanje tokom visokih temperatura -vlaženje površine biljke -oslobađanje viška vode -voda se kreće kroz biljku samo kada su stome otvorene
 11. 11. Dokazivanje transpiracijeDokazivanje transpiracije
 12. 12. HVALA NA PAŽNJI :)

×