Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Golosemenice

12,505 views

Published on

Golosemenice

Published in: Education

Golosemenice

 1. 1. GOLOSEMENICE Damnjanović Ivana
 2. 2. Opšte odlike  Drvenaste, kopnene biljke  Obrazuju seme  Seme je bez omotača (“golo” seme)
 3. 3. Opšte odlike  Drvenaste i žbunaste forme  Široko rasprostranjene Tuja
 4. 4. Građa golosemenica  Razvijeni su svi vegetativni organi  Osovinski tip korena  Visoka stabla (sekvoja-100 m)
 5. 5. Listovi  Igličasti  Ljuspasti  Perasto složeni Bor Tuja Cikas
 6. 6. Lučenje smole  Sprečava smrzavanje vode u biljci  Štiti od povreda i parazita
 7. 7. Lučenje smole  Smole se koriste za proizvodnju boja, sapuna, lepka, parfema  Ćilibar-fosilna smola (dobijao se od vrste bora koja je izumrla)
 8. 8. Razmnožavanje  Polni organi razvijaju se u jednopolnim šišarkama  Postoje dvodome i jednodome biljke
 9. 9. MUŠKA ŠIŠARKA ŽENSKA ŠIŠARKA
 10. 10. Građa ženske šišarke  Zaštitne ljuspe su spiralno raspoređene oko osovine  U pazuhu ljuspi su po 2 nezaštićena semena zametka
 11. 11. Građa ženske šišarke  U svakom semenom zametku nastaje po jedna jajna ćelija
 12. 12. Građa muške šišarke  Ljuspasti listići su spiralno raspoređeni oko osovine  Na donjoj strani se nalaze polenove kesice
 13. 13. Građa muške šišarke  Svako polenovo zrno sadrži 1 polnu ćeliju
 14. 14. Oprašivanje i oplođenje  Oprašivanje se vrši vetrom  Vetar raznosi polen sa muške šišarke do semenog zametka ženske šišarke
 15. 15. Oprašivanje i oplođenje  Iz semenog zametka se razvija seme  Seme štiti klicu iz koje će se razviti nova biljka  Seme ima krilati izraštaj
 16. 16. Raznovrsnost golosemenica  Oko 1000 vrsta Cikasi Ginko Četinari
 17. 17. Cikasi  Žive u tropskim predelima  Jedna od najstarijih živih biljaka na svetu, koju često još nazivaju i “živi fosil” zbog toga što nije doživela veće promene skoro 200 miliona godina, tj. od ranog Mezozoika dok su još dinosaurusi hodali zemljom.
 18. 18.  Fosilni ostaci Zamites feneonis
 19. 19. Japanska sago palma
 20. 20.  Izvesne vrste su ugrožene  Cycas micronesica
 21. 21. Ginko  Živi fosil (pre 170 miliona godina)  Ginko biloba (mandarinsko drvo)-jedina živa vrsta
 22. 22.  Listopadna vrsta  Dvodoma biljka  Zrelo seme ima neprijatan miris
 23. 23.  Drvo ginka u Japanu staro oko 1000 godina Drvo ginka u Hirošimi, samo 1.1 km od mesta gde je bačena atomska bomba
 24. 24. Četinari  Najbrojnija grupa golosemenica  Igličasti listovi  Većina je zimzelena (sem ariša)
 25. 25. Crni bor  Oko 50 m visine  Igličasti listovi
 26. 26. Beli bor  Krošnja je u vidu kišobrana (sprečava prodor svetla)  Igličasti listovi
 27. 27. Jela  Do 65 m visine  Krošnja je u obliku piramide  Pljosnati, igličasti listovi  Šišarke-uspravne na granama
 28. 28. Smrča  Šišarke vise nadole  Igličasti listovi šiljatog vrha
 29. 29. Tuja  Sitni ljuspasti listovi
 30. 30. Čempres  Uzana krošnja  Do 10 m visine
 31. 31. Pančićeva omorika  Zaštičena vrsta  Tara, istočna Bosna
 32. 32. Kleka  Žbunasti četinar
 33. 33. Tisa  Drvo ili žbun  Svi delovi biljke sem semena su otrovni
 34. 34. Značaj golosemenica  “Fabrike” kiseonika  Drvna industrija  Smola-industrija boja i lakova  Medicina-ginko
 35. 35. Ugroženost i zaštita  Požari  Seča uoči praznika

×