Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Jämförelse av tre algoritmer för styrning av variabla hastigheter – en trafiksimuleringsstudie
ITS baserade på kommunikati...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Session 6 Ellen Grumert Andreas Tapani

209 views

Published on

Jämförelse av tre algoritmer för styrning av variabla hastigheter – en trafiksimuleringsstudie

Published in: Automotive
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Session 6 Ellen Grumert Andreas Tapani

  1. 1. Jämförelse av tre algoritmer för styrning av variabla hastigheter – en trafiksimuleringsstudie ITS baserade på kommunikation mellan fordon och mellan fordon och infrastrukturen, s.k. samverkande system, är under införande i nästa generations fordon och infrastruktur. Detta beror framförallt på att utvecklingen av teknik för denna typ av kommunikation har förbättrats och blivit mer lättillgänglig på senare år. Ökad effektivitet, minskad miljöpåverkan och ökad säkerhet är effekter som samverkande system förväntas bidra med. De förväntade effekter som kan uppkomma är beroende av typ av system och även negativa effekter kan uppstå. Variabla hastighetsgränssystem (Variable speed limit systems (VSLS)) finns idag implementerade som delar av Motorvägsstyrningssystem (MCS) eller som enskilda system. Syftet med variabla hastighetsgränser är att, baserat på en eller flera specifika faktorer, såsom flöde, hastighet, väderförhållanden etc., visa rekommenderade eller tvingande variabla hastighetsgränser till fordonen på vägen. Man vill på så sätt bibehålla vägens kapacitet, förbättra säkerheten eller minska trafikens miljöpåverkan. Algoritmerna för att bestämma hastigheten som visas på de variabla hastighetsskyltarna i motorvägsmiljö är ofta baserade på flöde eller medelhastighet. I det MCS system som finns i Stockholm idag är medelhastighet den parameter som används för att styra de variabla hastigheterna. När medelhastigheten kommer under en viss gräns justeras hastighetsgränsen ned och då medelhastigheten ökar igen och når en övre gräns justeras hastighetsgränsen upp igen. Studier har visat att denna typ av algoritm för att styra hastighetsgränserna endast har marginell påverkan på kapaciteten på vägen. Indikationer om vissa effekter med avseende på miljöpåverkan och säkerhet, ofta mätt i form av variation i hastighet, har påvisats. Resultaten från tidigare studier är dock väldigt varierande och med hänsyn till säkerhet är valet av mått kritiskt för hur stor effekt man får. Genom att introducera mer avancerade algoritmer skulle man kunna öka effektiviteten för de system som finns idag. I denna studie jämförs tre algoritmer med olika syften: (1) öka effektiviteten genom att behålla flödet så nära kapacitetsnivå som möjligt, (2) öka effektiviteten genom att detektera chockvågor och om möjligt lösa upp dessa, (3) öka effektiviteten genom att detektera eventuella säkerhetsfarliga situationer och basera de variabla hastighetsgränserna på detta. För utvärdera de tre algoritmerna har en trafiksimuleringsstudie utförts. Effekter relaterade till effektivitet och miljöpåverkan presenteras.

×