Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yordam Yönetim Danışmanlığı - Onboarding Süreçleri

1,645 views

Published on

Yordam Danışmanlık olarak Onboarding süreçlerinizi deneyimli İnsan Kaynakları danışmanlarımızla yanda belirtilen metodolojiye uygun şirketinize özel yapılandırıyoruz.

Published in: Business
  • Be the first to comment

Yordam Yönetim Danışmanlığı - Onboarding Süreçleri

  1. 1. © 1998 Yordam Management Consulting. All Rights Reserved Yordam Yönetim Danışmanlığı Onboarding Süreci
  2. 2.  Etkili “Onboarding” programına sahip şirketlerde bağlılık ve motivasyon daha yüksek oluyor. (Lombardi, 2011)  Yeni işe başlayanların % 69’u iyi yapılandırılmış bir Onboarding programı ile 3 yıla kadar şirkette kalmayı tercih ediyor. (Eduson) Sadece İK’nın Değil, Herkesin İşi… © 1998 Yordam Management Consulting. All Rights Reserved
  3. 3. Onboarding Süreci Pre-Onboarding Süreci İle Başlar  Potansiyel adaylarda yaratılan “Pozitif Marka Algısı” ile doğru adayların şirketinize başvurmasını sağlayabilirsiniz.  İyi yönetilen bir Pre-Onboarding süreci sonrasında, şirketinize kazandırdığınız potansiyel çalışanların işe başladıkları andan itibaren 3 ay boyunca yaşadıkları Onboarding sürecindeki deneyim, “şirketinizde devam mı yoksa tamam mı” kararlarında çok etkili oluyor.  Çalışan devir oranının %20’si ilk 45 günde gerçekleşiyor. © 1998 Yordam Management Consulting. All Rights Reserved
  4. 4. *Michael Watkins-İlk 90 gün Yordam Yaklaşımı - İlk 90 Gün Pozitif İşveren Algısı Yaratılması İşe Kabul Öncesi UYUM Compliance ŞEFFAFLIK Clarification İLETİŞİM Connection KÜLTÜR Culture Başarılı Onboarding İşe Başlangıç Öncesi Pre-Onboarding İşe Başlangıç Sonrası-Onboarding’in 4C’si 12 Ay Ekip ve Yönetimin Desteği © 1998 Yordam Management Consulting. All Rights Reserved
  5. 5. Uyum Compliance • Kurum kural ve prosedürlerinin anlaşılması • Yasal süreçlerin tamamlanması Şeffaflık Clarification • Şirket hedef ve stratejilerinin aktarılması • Görev tanımı ve beklentilerin aktarılması • Performans takip kriterlerinin iletilmesi İletişim Connection • Mentor atama uygulamaları • Tanışma ve sosyalleşme Onboarding’in 4 C’si © 1998 Yordam Management Consulting. All Rights Reserved • Şirket vizyon ve misyonunun aktarımı • Kurum tarihçesi aktarımı • Kültür ve değerlerin paylaşımı Kültür Culture

×