Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E buletin martie 2018

296 views

Published on

E buletin martie 2018

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

E buletin martie 2018

  1. 1. UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL BIBLIOTECONOMIC Achiziţii recente martie 2018 e-Buletin Nr 3/2018 GENERALITĂŢI 1. 15 Assemblee generale de l’Agence universitaire de la Francophonie: Compte rendu. – S.l., 2009. – 90 p. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 37.014 / A 89. 2. 16 Assemblee generale de l’Agence universitaire de la Francophonie: Proces-verbal. – S.l., 2013. – 107 p. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 37.014 / A 89. 3. Acta didactica. Materialele Seminarului metedologic: Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine din 25 ianuarie 2012, ediţia a II-a. – Chișinău, 2013. – 346 p. – ISBN 978-9975-124-51-5. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 37.016 / A 58. 4. Agence Universitaire de la Francophonie. Solidarite et excellence – Strategie 2010-2013. – S.l., 2013. – 50 p. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 378.3 / A 27. 5. Annuaire des institutions 2014 – Membres titulaires et associes de l’agence universitaire de la Francophonie . – S.l., 2014. – 336 p. – ISBN 978-2-923210-12-9. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 378.3 / A 61 6. CD: International accounts of the Republic of Moldova: Statistic yearbook, 2016. – Chișinău, 2016. – 911 p. – ISBN 0-8103-2196-3. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 1. – CZU 003(038):81'374.2=111 / I-58. 7. Facts and figures faits de l’universite. – Suceava, S.a. – 39 p. – Localizarea: CID. – CZU 378 / F 12. 8. Fondation LA ROUMANIE DE DEMAIN: L’Universite Spiru Haret. – Bucarest, 2004. – 90 p. – ISBN 973-582-547-3. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 378.4(498- 25)=135.1 / F 56. 9. GHID privind elaborarea, susţinerea şi evaluarea proiectului de licenţă la domeniile generale de studiu 041 Ştiinţe economice, 101 Servicii Publice. – Chișinău, 2018. – 31 p. – ISBN 978-9975-56-502-8. – 378 / G 49. – 51 p. – ISBN 978-9975-4172-2-4. –Localizarea: Sala de Lectură Nr 1. – CZU 37.016:33 / G 49. 10.GHID privind elaborarea, susţinerea şi evaluarea tezei de masterat la domeniile generale de studiu 041 Ştiinţe economice, 101 Servicii Publice. – Chișinău, 2018. – 54 p. – ISBN 978-9975-4172-2-4. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 1. – CZU 37.016:33 / G 49. 11.Guide UniQua d’assurance qualite interne. – Craiova, 2015. – 27 p. – ISBN 978-606-14- 0966-2. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 378 / G 95.
  2. 2. 12.Larionescu, Maria. Constituirea clasei mijlocii în România. – Bucureşti, 2007. – 255 p. – ISBN 978-973-709-341-7. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 316.3 / L 22. 13.Mărginean, Ioan. Politica socială: Studii 1990-2004. – Bucureşti, 2004. – 250 p. – ISBN 973- 618-036-0. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 316.4 / M 37. 14.Pe aripile timpului: promoùia 1966 a Inst. de Stat de Medicinü din Chișinău. – Chișinău, 2016. – 422 p. – ISBN 978-9975-129-26-8. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 1. – CZU 614 / P 48. 15.Proceedings of ITSN-2017. International Conference on Information Technologies, Szstems and Networks 2017, Chişinău, Republic of Moldova, 17-18 October 2017. – Chișinău, 2017. – 388 p. – ISBN 978-9975-4172-3-5. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 1. – CZU 004.056 / I-52. 16.Rapport d’activite 2013: Bureau Europe centrale et orientale. – Bucureşti, 2013. – 115 p. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 37.014 / R 25. 17.Universidad internacional de Andalucia. – Spania, S.a. – 31 p. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 378 / U 56. 18.University research facts and figures. – Suceava, S.a. – 359 p. – ISBN 978-2-7178-5797-9. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 378.4 / U 56. 19.Методические укозания по выполнению и защите дипломного проекта студентами дневной и заочной форм обучения в облости 041 Ştiinţe economice, 101 Servicii Publice. – – Chișinău, 2017. – 48 p. – ISBN 978-9975-4172-2-4. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 1. – CZU 37.016:33 / M 63. 20.Методические укозания по выполнению и защите роботы на соискание степени магистра студентами II цикла обучения – магисстратура, в облости 041 Ştiinţe economice, 101 Servicii Publice. – Chișinău, 2017. – Chișinău, 2017. – 51 p. – ISBN 978- 9975-4172-2-4. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 1. – CZU 37.016:33 / M 63. ŞTIINŢE ECONOMICE 1. Cace, Sorin. Politici de ocupare în Europa Centrală şi de Est. – Bucureşti, 2006. – 237 p. – ISBN 973-618-083-2. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 1. – CZU 331.5 / C 11. 2. Popovici, Dumitru. Comerţul în Uniunea Europeană: Experienţa obţinerii şi comercializării producţiei agricole. – Chișinău, 2017. – 199 p. – ISBN 978-9975-129-27- 5. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 1. – CZU 339.1 / P 83. 3. Попович, Думитру. Как торгуют в Европейском Союзе. – Chișinău, 2017. – 201 p. – ISBN 978-9975-129-27-5. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 1. – CZU 339.1 / P 61 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
  3. 3. 1. Consiliul Europei: 800 milioane de europeni. – Chișinău, 2008. – 118 p. – ISBN 9975- 78-166-7. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 341.176(4)=135.1 / C 66. 2. Cozma, Artur. Republica Moldova - Consiliul Europei: Parteneriat pentru democratizare (1990-2010). – Chișinău, 2007. – 321 p. – ISBN 978-9975-4172-2-5. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 342.38 / C 46. FILOLOGIE. LITERATURĂ 1. Agence universitaire de la Francophonie Association des universites entierement ou partiellement de langue francaise Canada. – S.l., 2011. – 436 p. – ISBN 978-0-9917782-8-7. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 3 Filologie „Romano-Germanică”. – CZU 811.133.1 / A 23. 2. Analele Universităţii “Dunărea de jos” din Galaţi, Fascicula XXIV, Anul II, Nr. 1(2): Lexic comun/ Lexic specializat = General lexicon/ Specialized lexicon = Lexique commun/ Lexique specialise. Actele conferinţei internaţionale Lexic comun/ Lexic specializat, Galaţi, Ediţia a II-a, 17-18 septembrie 2009. – Galaţi, 2009. – 346 p. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 3 Filologie „Romano-Germanică”. – CZU 811.135.1 / A 21. 3. Analele Universităţii “Dunărea de jos” din Galaţi, Fascicula XXIV, An VI, Nr. 1(5): Lexic comun/ Lexic specializat = General lexicon/ Specialized lexicon = Lexique commun/ Lexique specialise. – Galaţi, 2011. – 321 p. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 3 Filologie „Romano-Germanică”. – CZU 811.135.1 / A 21. 4. Analele Universităţii “Dunărea de jos” din Galaţi, Fascicula XXIV, Anul VIII, Nr. 1-2(13- 14), 2015: Lexic comun/ Lexic specializat = General lexicon/ Specialized lexicon = Lexique commun/ Lexique specialise. – . – Galaţi, 2015. – 289 p. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 3 Filologie „Romano-Germanică”. – CZU 811.135.1 / A 21. 5. Annales de l’Universite << Dunărea de jos>> de Galaţi Fascicule XXIII, volume IX, n 12. Melanges Francophones: La modernite des Lumieres au debut du troisieme millenaire Le XVIIIe siecle reviste. – Galaţi, 2015. – 321 p. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 3 Filologie „Romano-Germanică”. – CZU 811.133.1 / A 21. 6. Chişinău dimensiuni culturale. – București, 2006. – 274 p. – ISBN 973-88174-1-2. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 3 Filologie „Romano-Germanică”. – CZU 821.135.1 / C 46. 7. Eluard, Paul. La Poesie du passe: anthologie. – Paris, 1960. – 156 p. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 3 Filologie „Romano-Germanică”. – CZU 821.133.1/E 56. 8. Francophonie et relations internationales. – Paris, 2009. – 98 p. – ISBN 978-2-914610-95- 7. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 3 Filologie „Romano-Germanică”. – CZU 811.133.1 / F 86. 9. Harrap’s grammaire anglaise. – Paris, 1997. – 255 p. – ISBN 0-245-50323-4. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 3 Filologie „Romano-Germanică”. – CZU 811.111 / H 31. 10.Ma francophonie, mon atout. 20eme anniversaire du BECO: essais des etudiants. – Bucureşti, S.a. – 46 p. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 3 Filologie „Romano-Germanică”. – CZU 811.133.1 / M 11.
  4. 4. 11.Moldovanu, Gheorghe. Politică şi planificare lingvistică: de la teorie la practică. – Chișinău, 2011. – 372 p. – ISBN 978-9975-75-367-8 . – Localizarea: Sala de Lectură Nr 3 Filologie „Romano-Germanică”. – CZU 81'272+342.725=135.1 / M 87. 12.Răileanu, Simion. Adevăruri despre adevăr: versuri. – Bacău, 2013. – 205 p. – ISBN 978- 606-8454-26-9. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 3 Filologie „Romano-Germanică”. – CZU 821.135.1 / R 21. 13.Româna ca limba străină – între metodă şi impact cultural: dedicat împlinirii a 600 de ani de la atestarea documentară a oraşului Iaşi. – Iaşi, 2008. – 275 p. – ISBN 978-973-152- 055-1. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 3 Filologie „Romano-Germanică”. – CZU 811.135.1 (075) (086)= 135.1=111 / R 78. – 14.Sadoveanu, Mihail. Viaţa lui Ştefan cel Mare. – Chișinău, 1989. – 191 p. – ISBN 5-362- 00602-9. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 3 Filologie „Romano-Germanică”. – CZU 821.135.1 / S 13. 15.Snell- Hornby, Mary. Handbuch Translation. – Strasburg, 1998. – 434 p. – ISBN 3-86057- 992-4. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 3 Filologie „Romano-Germanică”. – CZU 811.112.2'25(075)=112.2 / H 22. 16.Studii de traducere – retrospectivă şi perspective : Conferinţa internaţională Galaţi, 16-17 iunie 2006. – Galaţi, 2006. – 338 p. – ISBN 973-627-349-0. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 3 Filologie „Romano-Germanică”. – CZU 81 / S 93. ISTORIE. ARHIOLOGIE. POLITOLOGIE 1. Bondrea, Aurelian. Starea naţiunii 2000: România încotro? – Bucureşti, 2000. – Vol. I. – 361 p. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2 CID. – CZU 323.1(498)=135.1 / B 67. 2. Bucureşti, dragostea mea!= Bucharest, mon amour!. – Bucureşti, 2005. – 304 p. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 908 / T 71. 3. Eremia, Anatol. Judeţul Cahul: Dicţionar enciclopedic. – Chișinău, 2016. – 340 p. – ISBN 978-9975-74-763-9. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 94(478-21) / E 65. 4. Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. – Beijing, S.a. – 115 p. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 908 / M 75. 5. Neagu, Djuvara. Există istorie adevărată?: Despre ‘’Revitalitatea generală’’ a istoriei. Eseu de epistemologie. Ediţia a V-a. – Bucureşti, 2011. – 150 p. – ISBN 978-973-50-3333-0. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 165 / D 54. 6. Parlamentul Republicii Moldova (2009-2010)= The Parliament of the Republic of Moldova (2009-2010). – Chișinău, 2010. – 199 p. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 328 / P 35. 7. Propuneri de acţiuni pentru programul naţional „România 100”. – Ploieşti, 2016. – 12 p. – Localizarea: CID. – CZU 94(498) / P 94. 8. Stănescu, Vasile. Societatea civilă. – Bucureşti, 2001. – 499 p. – ISBN 973-8177-39-1. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 321.7 / S 77.

×