Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ebuletine mai 2017

52 views

Published on

Ebuletine mai 2017

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ebuletine mai 2017

  1. 1. UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL BIBLIOTECONOMIC CĂRŢI ACHIZIŢIONATE ÎN MAI 2017 e-Buletin nr. 5/2017 „Cărţi achiziţionate în luna mai, 2017” reflectă conţinutul achiziţiilor lunare (cărţi) în funcţie de profilurile universităţii, prin intermediul descrierilor bibliografice, a adnotărilor (în caz de necesitate – când titlul documentului nu reflectă explicit conţinutul acestuia). Descrierile bibliografice includ şi locaţia documentului – în scopul economisirii timpului profesional al utilizatorului. Descrierile bibliografice pot fi preluate integral pentru completarea compartimentelor bibliografice ale programelor analitice. ˜ ˜ Filologie. Lingvistică. Lexicologie. 1. Atlas hidronimic. Republica Moldova / Eremia, Anatol, Stegărescu, Lilia, Eremia, Viorel. – Iași : "Tehnica-Info", 2016. – 185 p. – ISBN 978-9975-63-375-8. Locaţie : CID - Colecţia „Ana Guţu”, Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 911(478) / E 70 2. Complexitatea sistemică şi funcţională a terminologiei tehnico-ştiinţifice franceze : (studiu semiotic sincronic şi diacronic al metalimbajului tehnico-ştiinţific francez, domeniul electrotehnicii, electronicii şi informaticii, subdomeniul telecomunicaţiilor) / Guţu, Ana, Hometkovski, Ludmila. – Chișinău : ULIM, 2017. – 148 p. – ISBN 978-9975-124-99-7. Locaţie : Sala de lectură Nr 3; CZU 811.133.1 / G 98 ˜ 3. Poetes francais XIX - XX siécles : anthologie / Velikovsky, Samari. – Moscou : Ed. du Samari, 1982. – 200 p. Locaţie : CID - Colecţia „Ana Guţu”, Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 821.133.1 / P 74 ˜ 4. Studii de sociolingvistică şi onomastică: Ed. jubiliară / Eremia, Anatol. – Chișinău : [S. n.], 2016. – 284 p. – ISBN 978-9975-3022-4-1. Locaţie : CID - Colecţia „Ana Guţu”, Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 811.135.1 / E 65 ˜ 5. Particularităţi structural-semantice ale nominis actionis (în lb. franceză): Specialitatea 621.04 - lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (lb. franceză): autoref. tz. doct. filol. / Mascaliuc, Victoria. – Bălți : [S. n.], 2017. – 30 p. Locaţie : CID, Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 811.133.1 / M 45 6. L'homme antagoniste / Demorgon, Jacques. – Paris : ECONOMICA; Anthropos. 2016, – 414 p. – ISBN 978-2-7178-6870-8. Locaţie : Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 111.8 / D 31 7. Tunica portocalie / Bârlădeanu, Lucreţia. – Chișinău : Prut Internațional, 2016. – 146 p. Locaţie : Sala de lectură Nr 3; CZU 821.135.1(478) / B 33 ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜
  2. 2. Drept penal. Drept public. 8. Actul de sesizare în dreptul procesual penal : Specialitatea 554.03 - drept procesual penal : autoref. tz. doct. în drept / Băetu, Alina Ludmila. – Chișinău : [S. n.], 2017. – 30 p. Locaţie : CID, Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 343.1 / B 17 ˜ 9. Frauda informatică : analiza juridico-penală a infracţiunii : Specialtatea : 554.01 - drept penal şi execuţional penal : autoref. tz. doct. în drept / Drăgan, Alin. – Chișinău : [S. n.], 2017. – 29 p. Locaţie : CID, Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 343.6 / D 73 10. Managementul PR-ului politic în campaniile electorale : Specialitatea 561.01 - Teoria, meto- dologia şi istoria politologiei; inst. şi procese politice : autoref. tz. doct. hab. ştiinţe polit. / Peru-Bălan, Aurelia. – Chișinău : [S.n.], 2017. – 46 p. Locaţie : CID, Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 342.8 / P 52 ˜ 11. Particularităţile raportului juridic privind rezultatele creaţiei intelectuale : Specialitatea : 551.01 - teoria generală a dreptului : autoref. tz. doct. în drept / Domente, Marin. – Chișinău : [S. n.], 2017. – 29 p. Locaţie : CID, Sala Polivalentă de Lectură Nr 2 ; CZU 347.77 / D 65 12. Raport Naţional privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova : 2014 = National Report on the Enforcement of Intellectual Property Rights in the Republic of Moldova : 2014 / Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Rep. Moldova (AGEPI). – Chișinău : AGEPI, 2015. – 143 p. Locaţie : Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 347.77 / R 25 ˜ ˜ 13. Răspunderea penală pentru practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător : Specialitatea 554.01 - drept penal şi execuţional : autoref. tz. doct. în drept / Băbălău, Denis. – Chișinău : [S. n.], 2017. – 27 p. Locaţie : CID, Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 343.3 / B 11 14. Răspunderea penală pentru tortură, tratament inuman sau degradant : Specialitatea 554.01 - drept penal şi execuţional penal ; autoref. tz. doct. în drept / Ursu, Daniela. – Chișinău : [S. n.], 2017. – 29 p. Locaţie : CID, Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 343.6 / U 85 15. Repararea prejudiciului ecologic : Specialitatea 552.04 - drept funciar şi al mediului : autoref. tz. doct. în drept / Ardelean, Grigore. – Chișinău : [S. n.], 2017. – 31 p. Locaţie : CID, Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 349.6 / A 73 ˜ ˜ Biomedicină. Medicină clinică.˜ ˜ 16. Caracteristicile clinice şi paraclinice ale neuropatiei autonome cardiace în diabetul zaharat tip 1: 321.02 – endocrinologie : autoref. tz. doct. în ştiinţe medicale / Rizov, Cristina. – Chișinău : [S. n.], 2017. – 30 p. Locaţie : CID, Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 616.3 / R 60 17. Chirurgia reconstructivă a arterelor carotide la pacienţii cu ictus ischemic constituit : 321.21 – neurochirurgie : autoref. tz. doct. în ştiinţe medicale / Bodiu, Adrian. – Chișinău : [S. n.], 2017. – 30 p. Locaţie : CID, Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 616.1 / B 61 ˜ 18. Tratamentul chirurgical al hematoamelor intracerebrale spontane supratentoriale : 321.21 – neurochirurgia : autoref. tz. doct. în medicină / Condrea, Eugeniu. – Chișinău : [S. n.], 2017. – 28 p. Locaţie : CID, Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 616.8 / C 64 ˜ ˜
  3. 3. Economie. Management. Matematică. Cibernetică. 19. Dezvoltarea activităţilor de antreprenoriat în Republica Moldova : Specialitatea : 521.03 - economie şi management în domeniul de activitate (în activitatea de antreprenoriat) : autoref. tz. doct. în ştiinţe economice / Timotin, Ludmila. – Chișinău : [S. n.], 2017. – 30 p. Locaţie : CID, Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 338.2 / T 61 20. Managementul dezvoltării inovaţionale a economiei regionale (în baza UTA Găgăuzia) : Specialitatea : 521.03 - economie şi management în domeniul de activitate : autoref. tz. doct.habil. în ştiinţe economice / Levitskaia, Alla. – Chișinău : [S. n.], 2017. – 42 p. Locaţie : CID, Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 332.1 / L 55 ˜ 21. Perfecţionarea managementului eficienţei energetice în cadrul întreprinderilor din industria alimentară a Republicii Moldova : Specialiatatea : 521.03 - economie şi management în domeniul de activitate : autoref. tz. doct. în şt. economice / Gribincea, Corina. – Chișinău : [S. n.], 2017. – 30 p. Locaţie : CID, Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 658.2 / G 81 ˜ 22. Perfecţionarea managementului strategic în sectorul agrar al Republicii Moldova : Specialitatea 521.03 - economie şi management în domeniul de activitate : autoref. tz. doct. în ştiinţe economice / Baranov, Elena. – Chișinău : [S. n.], 2017. – 34 p. Locaţie : CID, Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 631.1 / B 28 ˜ 23. Sovereenctvovanie strategiceskogo upravleniâ v agrarnom sektore Respubliki Moldova : Spec. 521.03 - ekonomika i menedyment po otraslâm deâtel'nosti : avtoref. dis. na soiskanie ucenoi stepeni doktora ekonomi. nauk / Baranov, Elena. – Chișinău : [S. n.], 2017. – 34 p. Locaţie : CID, Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 631.1 / B 28 24. Bugetare sensibilă la gen : man. / Baurciulu, Anjela, Belostecinic, Marina, Casian, Angela et. – Chișinău : [S. n.], 2009. – 202 p. – ISBN 978-9975-89-028-1. Locaţie : Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 316.3 / B 89 ˜ 25. International accounts of the Republic of Moldova : statistical yearbook 2015. – Chișinău, 2015. – ISBN 978-9975-3136-9-8. Locaţie : Mediateca; CZU 336.7 / I-69 ˜ ˜ ˜ ˜ 26. Acoperirea cu mulţimi d-convexe a grafurilor neorientate : 112.03 - cibernetică matematică şi cercetări operaţionale : autoref. tz. doct. în ştiinţe matematice / Buzatu, Radu. – Chișinău : [S. n.], 2017. – 27 p. Locaţie : CID, Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 519.1 / B 98 ˜ Psihologie. Asistență socială. Sociologie. 27. Particularităţile psihologice ale personalităţii copilului cu maladii respiratorii cronice : 511.01 – Psihologie generală : autoref. tz. doct. în psihologie / Tarnovschi, Ana. – Chișinău : [S. n.], 2017. – 28 p. Locaţie : CID, Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 159.922.7 / T 22 28. Ghidul serviciilor prestate la nivel local / UN Women. – Chișinău : [S. n.], 2015. –184 p. Locaţie : Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 364.6 / G 49 29. Profilul femeilor care trăiesc cu HIV / Negruţă, Ala, PNUD, UN Women. – Chișinău : [S. n.], 2016. – 30 p. – ISBN 978-9975-53-647-9. Locaţie : Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 316.3 / N 42 ˜
  4. 4. 30. Profilul femeilor cu dizabilităţi / Negruţă, Ala, Spătaru, Aurelia. – Chișinău : [S. n.], 2016. – 32 p. – ISBN 978-9975-53-650-9. Locaţie : Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 316.3 / N 42 ˜ 31. Profilul femeilor din mediul rural / Vremiş, Maria, Spătaru, Aurelia. – Chișinău : [S. n.], 2016. – 36 p. – ISBN 978-9975-53-645-5. Locaţie : Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 316.3 / V 95 ˜ 32. Profilul femeilor în economie şi afaceri / Mincu, Georgeta. – Chișinău : [S. n.], 2016. – 36 p. – ISBN 978-9975-53-651-6. Locaţie : Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 316.3 / M 74 ˜ 33. Profilul femeilor în poziţii alese şi numite / Toartă, Viorica. – Chișinău : [S. n.], 2016. – 32 p. – ISBN 978-9975-53-653-0. Locaţie : Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 316.3 / T 78 ˜ 34. Profilul femeilor în procesul decizional : (pe unele domenii profesionale) / Toartă, Viorica. – Chișinău : [S. n.], 2016. – 36 p. – ISBN 978-9975-53-649-3. Locaţie : Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 316.3 / T 67 ˜ 35. Profilul femeilor migrante / Vremiş, Maria. – Chișinău : [S. n.], 2016. – 28 p. – ISBN 978- 9975-53-646-2. Locaţie : Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 316.3 / V 95 ˜ 36. Profilul femeilor şi fetelor rome / Toartă, Viorica. – Chișinău : [S. n.], 2016. – 44 p. – ISBN 978-9975-53-648-6. Locaţie : Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 316.3 / T 67 ˜ 37. Profilul femeilor victime ale violenţei / Vremiş, Maria. – Chișinău : [S. n.], 2016. – 48 p. – ISBN 978-9975-53-652-3. Locaţie : Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 316.3 / V 95 38. Profilul femeilor vârstnice / Negruţă, Ala. – Chișinău : [S. n.], 2016. – 40 p. – ISBN 978- 9975-53-690-5. 316.3 / N 42 39. Rolul resurselor personale în dezvoltarea pasiunii profesionale a pedagogilor : 511.01 - psihologie generală : autoref. tz. doct. în psihologie / Buraga, Natalia. – Chișinău : [S. n.], 2017. – 26 p. Locaţie : Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 159.9 / B 93 ˜ Jurnalism. Relații internaționale. 40. Presa locală din Republica Moldova : condiţii de afirmare, repere funcţionale, discurs sociocultural : 571.01 jurnalism şi procese mediatice : autoref. tz. doct. în ştiinţe ale comunicării / Toacă, Mariana. – Chișinău : [S. n.], 2017. – 30 p. Locaţie : CID, Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 070 / T 67 ˜ 41. Un ghid pentru jurnalişti despre accesul legal la informaţia guvernamentală / Darbishire, Helen, Access Info Europe şi n-ost. – [S. l.] : [S. n.], s. a. – 83 p. Locaţie : Sala de lectură Nr 3; CZU 070 / D 18 42. Interesele geostrategice ale Federaţiei Ruse în contextul formării noii arhitecturi geopolitice (1991-2016) : specialitatea 562.01 - teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei: autoref. tz. doct. hab. în ştiinţe polit. / Cebotari, Svetlana. – Chișinău : [S. n.], 2017. – 45 p. Locaţie : CID, Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 327 / C 33 ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜
  5. 5. Altele 43. Paradigma creştină a unei Europe unite : Educaţia religioasă - valori, exigenţe, finalităţi. – Craiova : Universitaria, 2017. – 455 p. – ISBN 978-606-14-1213-6. Locaţie : Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 23 / P 32 44. Gheorghe Oprea: [album]. – Chișinău : Litera, 2016. – 96 p. – ISBN 978-9975-74-885-8. Locaţie : Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 75 / G 41 ˜ 45. Archeo a la recherche des civilisations disparues: l'encycl. De l'archeologie : în vol. – Paris : Atlas, 1987 Vol. 1 : Egypte. – Paris : Atlas, 1987. – 320 p. – ISBN 2-7312-0501-6. – Locaţie : Referințe, Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 902 / A 71 ˜ Vol. 2 : Egypte. – Paris : Atlas, 1987. – 320 p. – ISBN 2-7312-0502-4. – Locaţie : Referințe, Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 902 / A 71 ˜ ˜ Vol. 3 : Proche-Orient. – Paris : Atlas, 1987. – 320 p. – ISBN 2-7312-0503-2. – Locaţie : Referințe, Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 902 / A 71 ˜ Vol. 4 : Grèce. – Paris : Atlas, 1987. – 320 p. – ISBN 2-7312-0504-0. – Locaţie : Referințe, Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 902 / A 71 Vol. 5 : Grèce. – Paris : Atlas, 1987. – 320 p. – ISBN 2-7312-0505-9. – Locaţie : Referințe, Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 902 / A 71 Vol. 6 : Italie. – Paris : Atlas, 1987. – 320 p. – ISBN 2-7312-0506-7. – Locaţie : Referințe, Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 902 / A 71 Vol. 7 : Italie. – Paris : Atlas, 1987. – 320 p. – ISBN 2-7312-0507-5. – Locaţie : Referințe, Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 902 / A 71 Vol. 8 : Europe. – Paris : Atlas, 1987. – 320 p. – ISBN 2-7312-0508-3. – Locaţie : Referințe, Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 902 / A 71 Vol. 9 : Asie. – Paris : Atlas, 1987. – 320 p. – ISBN 2-7312-0509-1. – Locaţie : Referințe, Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 902 / A 71 Vol. 10 : Amérique. – Paris : Atlas, 1987. – 320 p. – ISBN 2-7312-0510-5. – Locaţie : Referințe, Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 902 / A 71

×