Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Achizitii noi februarie 2016

CĂRŢI ACHIZIŢIONATE ÎN FEBRUARIE 2016

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Achizitii noi februarie 2016

  1. 1. UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL BIBLIOTECONOMIC CĂRŢI ACHIZIŢIONATE ÎN FEBRUARIE 2016 e-Buletin nr. 2/2016 e-Buletinul „Cărţi achiziţionate în luna …” reflectă conţinutul achiziţiilor lunare (cărţi) în funcţie de profilurile universităţii, prin intermediul descrierilor bibliografice, a adnotărilor (în caz de necesitate – când titlul documentului nu reflectă explicit conţinutul acestuia). Descrierile bibliografice includ şi locaţia documentului – în scopul economisirii timpului profesional al utilizatorului. Descrierile bibliografice pot fi preluate integral pentru completarea compartimentelor bibliografice ale programelor analitice. RELAŢII INTERNAŢIONALE. ŞTIINŢE POLITICE. ISTORIE. JURNALISM 1. Boţan, Igor. Prevederile acordului de asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană: ghid / Igor Boţan. – Chişinău : Arc, 2014. – 95 p. – ISBN 978-9975-61- 815-1. – Locaţie: Sala Polivalentă de Lectură nr.2; CZU 327 / B 72. ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE 2. Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova. Seria Economie / Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. – Chişinău, 2016. – Vol. 1. – 204 p. - ISBN 978-9975-124-82-9. – Locaţie: Sala de Lectură nr. 1 ; CZU 33 / A 48. 3. Burnete, Sorin. Comerţ internaţional / Sorin Burnete, Clara Volintiru, Carmen Elena Dorobăţ ; Academia de Studii Economice din Bucureşti. – Bucureşti : ASE, 2013. – Vol. 1. Specializarea ţărilor şi sistemul comercial multilateral. – 585 p. – ISBN 978-606- 505-776-0. – Locaţie: Sala de Lectură nr. 1; CZU 339.5 / B 95. 4. Cruceru, Anca Francisca. Sisteme, metode şi tehnici manageriale ale organizaţiei : [monogr.] / Anca Francisca Cruceru. – Bucureşti : Ed. Universitară, 2015. – Vol. 1. – 134 p. – ISBN 978-606-28-0168-7. – Locaţie: Sala de Lectură nr. 1; CZU 005.5 / C 91. 5. Lixăndroiu, Dorin. Modelarea deciziei economice: Concepte. Algoritmi. Analize. Probleme. Studii de caz / Dorin Lixăndroiu. – Bucureşti : Ed. Economica, 2014. – 242 p. – ISBN 978-973-709-711-8. – Locaţie: Sala de Lectură nr.1; CZU 330.4 / L 69. 6. Roşca, Petru. Cooperarea interstatală în domeniul migraţiei forţei de muncă / Petru Roşca, George Stana ; Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. – Constanţa,
  2. 2. 2014. - 316 p. – ISBN 978-973-0-17871-5. – Locaţie: Sala de Lectură nr.1; CZU 331.5 / R 74. 7. Roşca, Petru. Economia întreprinderii: (curs univ.) / Petru Roşca, George Stana, Valerian Sălvăstru. – Iaşi : PIM, 2013. – 311 p. – ISBN 978-606-13-1566-6. - Locaţie: Sala de Lectură nr.1; CZU 331.5 / R 74. 8. Roşca, Petru. Migraţia internaţională a forţei de muncă / Petru Roşca, George Stana; Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. – Chişinău, 2016. - 363 p. – ISBN 978-9975-56-212-6. – Locaţie: Sala de Lectură nr.1; CZU 331.5 / R 74. 9. Ştefan, Daniel. Antreprenoriat: competiţie şi război economic : Studiu / Daniel Ştefan, Roxana Dumitrache, Cristian Băhnăreanu. – Bucureşti . Ed. Universitară, 2014. – 240 p. – ISBN 978-606-28-0040-6. – Locaţie: Sala de Lectură nr.1; CZU 338.2 / S 81. 10. Topan, Mihai-Vladimir. Întreprinzătorul în firma internaţională: o teoretizare în tradiţia şcolii Austriece / Mihai-Vladimir Topan ; Academia de Studii Economice din Bucureşti. – Bucureşti : ASE, 2013. – 282 p. – ISBN 978-606-505-744-9. – Locaţie: Sala de Lectură nr. 1; CZU 338.22 / T 76. DREPT. JURISPRUDENŢĂ 11. Analytical study on the investigation and trial of cases of trafficking in persons and related offences / Irina Vizdoaga, Dumitru Roman, Anatolie Donciu [et al.] ; Organizaţia Internaţională pentru Migraţiune. – Chişinău, 2015. - 129 p. – Locaţie: Centrul ONU - Sala Polivalentă de Lectură nr. 2; CZU 343.6 / A 48. 12. Bunele practici în investigarea şi raportarea cazurilor de trafic de persoane ûn Republica Moldova / Ziarul de gardă. – Chişinău, 2013. – DVD-rom. – Locaţie: Mediateca; CZU 343.6 / B 92. 13. Decizia îţi aparţine = Resenie ostaetsâ za toboj / Danish Doc Production. – [S.l.], [S.n.]. – Locaţie: Mediateca; CZU 343.6 / D 26. 14. Golubenco, Gheorghe. Criminalistică: cercetarea urmelor materiale ale infracţiunii / Gheorghe Golubenco ; Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. - Chişinău : [S. n.], 2015. – 115 p. – ISBN 978-9975-53-597-7. – Locaţie: Sala Polivalentă de Lectură nr. 2; CZU 343.98 / G 68. 15. Migrants'guide in the Republic of Moldova / Organizaţia Internaţională pentru Migraţiune. – Chişinău, 2013. – 88 p. - Locaţie: Sala Polivalentă de Lectură nr. 2; CZU 351 / M 67. 16. Novye lica - preznââ bol' = New faces – old pains / Organizaţia Internaţională pentru Migraţiune. – Chişinău, 2011. – DVD-rom. – Locaţie: Mediateca; CZU 343.54 / N 91. 17. Practical Ghuide for the investigation of crimes of trafficking in persons: International Organisation For Migration / Irina Vizdoaga, Dumitru Roman, Anatolie Donciu [et al.] ; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie – Chişinău, 2015. - 140 p. – Locaţie: Centrul ONU - Sala Polivalentă de Lectură nr. 2; CZU 343.6 / P 89..
  3. 3. 18. Raport privind executarea jurisdicţiei constituţionale în anul 2014 / Curtea Constituţională a Republicii Moldova. – Chişinău : Arc, 2015. – 159 p. – ISBN 978- 9975-61-922-6. – Locaţie: Sala Polivalentă de Lectură nr. 2; CZU 342.5 / R 46. BIOMEDICINĂ. ECOLOGIE. ŞTIINŢE ALE NATURII 19. Cartea Roşie a Republicii Moldova = The Red Book of the Republic of Moldova : Enciclopedie / Academia de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : Ştiinţa, 2015. – Ed. a 3-a. – 490 p. - ISBN 978-9975-67-998-5. – Locaţie: Centrul de Informare şi Documentare ULIM / donaţie Rector ULIM; CZU 502.7 / C 27. 20. Postolache, Gheorghe. Ariile naturale protejate din Moldova: În vol. / Gheorghe Postolache ; Academia de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : Ştiinţa, 2015. Vol. 2: Arborii seculari. – 180 p. – ISBN 978-9975-67-967-1. – Locaţie: Sala de Lectură nr. 1; CZU 582 / P 87. 21. Tălămbuţă, Nina. Parazitologia în teste / Nina Tîlîmbuţă, Oleg Chihai; Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. – Chişinău, 2010. – 346 p. – ISBN 978-9975-4080- 3-5. – Locaţie: Sala de Lectură nr. 1; CZU 591 / T 14. LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ 22. Bejenuţă, Natalia. Deutsche Grammatik: Das pronomem / Natalia Bejenuţă ; Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. - Chişinău : ULIM, 2007. – 72 p. – ISBN 978-9975-934-99-2. – Locaţie: Sala de Lectură nr. 3; CZU 811.112.2'367.625(076.5)=112.2. 23. Lenţa, Anatol. Essai de grammaire discursive du francais / Anatol Lenţa ; Universitatea de Stat din Moldova. - Chişinău : Tip. Centrală, 2006. – 176 p. – ISBN 978-9975-923-45-3. - Locaţie: Sala de Lectură nr. 3; CZU 811.133.1 / L 45. 24. Omagiu lui Anatol Lenţa la 70 de ani / coord.: Anatol Ciobanu, Ana Bondarenco, Ion Dumbrăveanu. - Chişinău : [S. n.], 2013. – 288 p. – ISBN 978-9975-77-207-5. - Locaţie: Sala de Lectură nr. 3; CZU 80 / O-52. ALTE CONŢINUTURI 25. Integrarea migraţiei în strategiile de dezvoltare: ghid pentru factorii de decizie şi specialişti / Organizaţia Internaţională Pentru Migraţiune. – [S. l.] : [S. n.], 2014. – 146 p. 26. Nimeni nu e singur pe pământ : Oameni ai nimănui. – Chişinău, 2016. – DVD-rom. – Locaţie: Mediateca; CZU 792/ N 75. 27. Profilul Migraţional Extins al Republicii Moldova 2007-2012 : Raport analitic / Organizaţia Internaţională pentru Migraţie. – Chişinău, 2015. - 125. – ISBN 978-92- 9068-701-6. – Locaţie: Centrul ONU - Sala Polivalentă de Lectură nr.2; CZU 314.7 / P 94.
  4. 4. Elaborat: Ludmila Corghenci 1 iulie 2016

×