Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

eBuletin mai 2018

23 views

Published on

eBuletin mai 2018

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

eBuletin mai 2018

  1. 1. UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL BIBLIOTECONOMIC Achiziţii recente mai 2018 e-Buletin Nr 5/2018 Generalităţi 1. ”Universitas Europaea: spre o societate a cunoaşterii prin europenizare şi globalizare”, conferinţă ştiinţifică internaţională aniversară 13-20 octombrie 2017. – Chişinău, 2018. – 155 p. – ISBN 978-9975-101-80-6. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 1. – CZU 378.4 /U 56. 2. Antonio, Sandu. Workshop: Scientific Writing and Publication Ethics. – Iaşi, 2017. – 178 p. – ISBN 978-981-4279-90-1. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 39.1/S 12. 3. Asociaţia LUMEN 2013-2017: De 16 ani, facem imposibilul o activitate curentă! – S.l. , 2017. – 161 p. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 061 / F 94. 4. CD Working papers 3rd Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference. New Approaches in Social and Humanistic Sciences, 8-10 June 2017. – Chişinău, 2017. – 57 MB. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 061 / W 15. 5. Dodu-Savca, Carolina. Ghid metodic privind elaborarea şi susţinerea tezei de licenţă la specialitatea Limbi Moderne (translator). Titlu academic: Licenţiat în Ştiinţe Umanistice: Durata studiilor – 3 ani. – Chişinău, 2016. – 28 p. – ISBN 978-9975-56- 346-8. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 378 / D 61. 6. Dodu-Savca, Carolina. Ghid metodic privind elaborarea şi susţinerea tezei de master la specialitatea Traducere specializată şi tehnica documentării terminologice. Titlu academic: Master în Ştiinţe Umanistice: Durata studiilor – 2 ani. – Chişinău, 2016. – 29 p. – ISBN 978-9975-56-346-8. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 378 / D 61. 7. Dodu-Savca, Carolina. Iniţierea în redactarea academică: de la proiect la rezultat. Lucrare metodică de suport la cursul Tehnici de scriere academică pentru anul II şi III, Ciclul I. – Chişinău, 2016. – 165 p. – ISBN 978-9975-56-344-4. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. CID. – CZU 378 / D 61. 8. Dodu-Savca, Carolina. Scrierea academică. Etape. Proces. Produs: Ghid metodic in extenso privind cercetarea universitară la Ciclul II Chişinău 2016. – 196 p. – ISBN 978-9975-56-343-7. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 378 / D 61. 9. European college of liberal arts, Berlin 2009-2010. – Berlin, 2010. – 24 p. –Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 378.6 / E98. 10.FranceParis. – Paris, 2008. – 299 p. – ISBN 978-606-17-0559-7. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 070 / S 71. 11.From Erasmus to Erasmus+: A story of 30 years. – Belgium, 2018. – 97 p. – ISBN 978- 92-79-79645-6. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 378.1 / E 64. 12.In memoriam Nestor Vornicescu, Mitropolitul Olteniei: 90 de ani de la naştere: 1927- 2017. – Craiova, 2017. – 434 p. – ISBN 978-606-731-040-5. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 281.95 / I-49.
  2. 2. 13.Ken Jennings, John Stahl-Wert. Liderul perfect: 5 metode pentru a te perfecţiona în afaceri. – Bucureşti, 2005. – 141 p. – ISBN 973-568-995-2. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU159.923.2 / J 46. 14.Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic, superior şi de formare continuă. – Chişinău, 2016. – 24 p. – ISBN 978-9975-87-133-4. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 377 / M 61. 15.Oltean, Dan. Religia Dacilor. – Bucureşti, 2002. – 474 p. – ISBN 973-642-011-6. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 2 / O-50. 16.Oprea, Gheorghe. Biobibliografie. – Chişinău, 2017. – 201 p. – ISBN 978-981-4279-90- 1. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 002/O -23. 17.Program: 3rd Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference Republic of Moldova. New Approaches in Social and Humanistic Sciences, 8-10 June 2017. – Chişinău, 2017. – 327 p. – ISBN 978-981-4279-90-23. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 061 / P 35. 18.Program: 4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health . – S.l., 2017. – 159 p. – ISBN 978- 981-4279-91-8. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 061 / P 35. 19.Sofroni, Ana. Dumeriri: cugetări creştine Făgăraş Jud. Braşov. – Braşov, 2018. – 127 p. – ISBN 978-606-8933-10-8 . – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 234 / S 66. 20.Tăpurin, Adriana. Dezvoltarea creativităţii la copii de vârstă preşcolară în procesul educaţional. Autoreferat al tezei de doctor în psihologie. – Chişinău, 2017. – 29 p. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 159.9 / T 21. 21.The baltic – Man and Nature. – Helsinki, 1998. – 160 p. – ISBN 951-1-15047-2. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 502 / F 98. 22.Voici la France. – Paris, S.a. – 219 p. – ISBN 978-606-17-0531-8. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 070 / V 31. 23.Working papers 3rd Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference Republic of Moldova. New Approaches in Social and Humanistic Sciences, 8-10 June 2017. – Chişinău, 2017. – 93p. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 061 / W 15. 24.Инклюзивное образование: учебное пособие. – Кишинев, 2017. – 259 p. – ISBN 978-981-4279-90-1. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 373 / I 29. ECONOMIE 1. Audit financiar statutar. – Chişinău, 2018. – 299 p. – ISBN 978-9975-56-528-8. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 1. – CZU 657.6 / A 92. 2. Essays in macroeconomic policy: The indonesian experience. – Jakarta, 2007. – 594 p. – ISBN 978-979-22-3339-1. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 330 / G 64. 3. Indonesia beyond the Water’s Edge: Managing an Archipelagic StateSingapore. – 2009. – 247 p. – ISBN 978-981-230-984-6. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 656 / I-49.
  3. 3. 4. Onişoru, Gheorghe. România în anii 1944-1948. Transformări economice şi realităţi sociale. – Bucureşti, 1998. – 200 p. – ISBN 973-98473-3-5. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 330.8 / O-56. 5. Roşca, Petru. Economia întreprinderii. – Chişinău, 2018. – 311 p. – ISBN 978-606-13- 1566-6. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 1. – CZU 658.1 / R 74. 6. Roşca, Petru. Eficientizarea utilizării creditelor şi investiţiilor externe în dezvoltarea economiei Române. – Chişinău, 2016. – 386 p. – ISBN 978-9975-56-372-7. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 1. – CZU 339.7 / R 74. 7. Рошка, Петр. Экономика предприятия. – Кишинэу, 2018. – 159 p. – ISBN 978-981- 4279-90-1. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 1. – CZU 658.1 / R 74. DREPT. JURISPRUDENŢĂ 1. Galben, Carolina. Societatea civilă în procesul decizional al statului. Autoreferatul tezei de doctor în drept. – Chişinău, 2014. – 23 p. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 340.12 / G 15. 2. Impactul sistemului electoral asupra capacităţii de funcţionalitate a instituţiilor puterii de stat din Republica Moldova. – Chişinău,2018. – 145 p. – ISBN 978-9975-3201-0-8. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 342.8 / I-48. 3. Indonesia and The United Nations. – New York, 2005. – 450 p. – ISBN 978-979-22- 3339-1. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 341 / I-50 . 4. Mătăşel, Adrian. Principiul neamestecului în triburile interne ale altor state în dreptul internaţional contemporan. – Chişinău, 2014. – 259 p. – ISBN 978-981-4279-90-1. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 341.2 / M 46. 5. Mătăşel, Alina. Rolul organizaţiei pentru securitate şi cooperare în Europa în prevenirea conflictelor şi reglementarea post conflictuală. Autoreferatul tezei de doctor în drept. – Chişinău, 2018. – 25 p. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 341.2 / M 46. 6. Ţîgănaş, Ion. Dreptul de autor şi drepturile conexe: Volum în scheme. – Chişinău, 2018. – 288 p. – ISBN 9975-906-47-5. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 347.78+347(094.5)=135.1=161.1 / D 82. FILOLOGIE. LITERATURĂ 1. Calancea, Lilia. Sub constelaţia lyrei. – Chişinău, 2017. – 383 p. – ISBN 978-9975-137- 60-7. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 3 Filologie Romano-Germanică. – CZU 821.135.1 / C 13. 2. Caraivan, Anna. Deutsch als Framdsprache. – Chişinău, 2011. – 214 p. – ISBN 3-589- 20857-0. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 3 Filologie Romano-Germanică. – CZU 811.112.2=112.2 / C 56. 3. Crăciun, Vera. Alb de vis. – Iaşi, 2016. – 107 p. – ISBN 978-606-13-3192-5. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 3. – CZU 821.135.1 / C 81. 4. Crăciun, Vera. Pe valuri de albastru. – Iaşi, 2014. – 109 p. – ISBN 978-606-13-1845-2. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 3. – CZU 821.135.1 / C 81.
  4. 4. 5. Dodu-Savca, Carolina. Reflecţii asupra căutării sinelui în eseu: Valery şi Yourcenar: vocaţia cunoaşterii mens in spiritus Bucureşti 2015. – 250 p. – ISBN 978-973-163- 918-5. – Sala de Lectură Nr 3 Filologie Romano-Germanică. – CZU 821.135.1 / D 61. 6. Limba coreeană: Vo Limba coreeană: Vocabular. – Chişinău, 2018. – 288 p. – ISBN 978-9975-129-32-9. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 3. – CZU 811.531 / L 62. 7. Programme Colloque international: La Francopolyphonie. Ed. XIII. Interconnexion des paradigmes et des approches dans l’etude des langues-cultures. ULIM, 10-11 mai 2018. – Chişinău, 2018. – 359 p. – ISBN 978-9975-87-133-1. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 3 Filologie Romano-Germanică. –CZU 821.133.1 / P 33. ISTORIE. ARHIOLOGIE. POLITOLOGIE 1. ”Universitas Europaea: spre o societate a cunoaşterii prin europenizare şi globalizare”, conferinţă ştiinţifică internaţională aniversară 13-20 octombrie 2017. – Chişinău, 2018. – 197 p. – ISBN 978-9975-87-135-21-2. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 32/U 21. 2. Brătianu, Gheorghe. Marea neagră: de la origini pînă la cucerirea otomană. – Bucureşti, 1988. – 386 p. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 94(4) / B 79. 3. HighTech Finland 2010: A world of ideas and innovations… – Helsinki, 2010. – 160 p. – ISBN 978-952-92-6769-9. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 001.89 / H 61. 4. Jitaru, Valentin. Personalităţi Bălţene: Enciclopedie. – Chişinău, 2018. – 399 p. – ISBN 978-9975-53-932-6. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 929 / J 63. 5. Juc. Victor. Istoria gîndirii politice din Moldova. – Chişinău. 2017. – 119 p. – ISBN 978- 9975-53-894-7. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 32 / J 83. 6. Jussila, Osmo. From Grand Duchy to a Modern State: A Political History of Finland since 1809. – Helsinki, 1995. – 383 p. – ISBN 978-850-654-216. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 32 / J 94. 7. Monier, Louis. Basarab Nicolescu Români din Paris. – Bucureşti , 2018. – 697 p. – ISBN 978-606-537-158-3. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 94(498)"1859"(093.2)=135.1 / M 69. 8. Neagu, Djuvara. O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri de Neagu Djuvara . – Bucureşti, 1999. – 224 p. – ISBN 973-50-0041-5. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 94(498) / D 54. 9. Pesonen, Pertti. Dynamic Finland: The Political System and the Welfare Statehelsinki. – Helsinki, 2000. – 323 p. – ISBN 951-746-426-6. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 32 / P 52. 10.Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society Singapore. – 2010. – 359 p. – ISBN 978-981-4279-90-1. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 323 / P 93. 11.Valorificarea experienţei României în contextul integrării europene a Republicii Moldova. – Chişinău, 2018. – 230 p. – ISBN 978-9975-53-946-3. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 327 / V 20. 12.Working papers 3rd Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference Republic of Moldova. New Approaches in Social and Humanistic Sciences, 8-10 June 2017. – Chişinău, 2017. – 361 p. – ISBN 978-9975-87-111-34-6. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 32.1/W 15.
  5. 5. 13.Бундерсрат и федеративное государство. – Берлин, 2009. – 179 p. – ISBN 978- 606-17-0421-1. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 94 / B 36.

×