Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E-buletin ianuarie 2018

44 views

Published on

E-buletin ianuarie 2018

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

E-buletin ianuarie 2018

  1. 1. UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL BIBLIOTECONOMIC Achiziţii recente ianuarie 2018 e-Buletin Nr 1/2018 „Cărţi achiziţionate în luna ianuarie, 2018” reflectă conţinutul achiziţiilor lunare (cărţi) în funcţie de profilurile universităţii, prin intermediul descrierilor bibliografice, a adnotărilor (în caz de necesitate – când titlul documentului nu reflectă explicit conţinutul acestuia). Descrierile bibliografice includ şi locaţia documentului – în scopul economisirii timpului profesional al utilizatorului. Descrierile bibliografice pot fi preluate integral pentru completarea compartimentelor bibliografice ale programelor analitice. Generalităţi 1. Biblioteca naţională a Republicii Moldova – Meridianul zero al sistemului naţional de biblioteci(1991-2016): Monografie. – Chişinău, 2017. – 216 p. – ISBN 978-9975-110-86- 0. – Localizarea: CID. – CZU 027 / B 51. 2. Bibliotecile publice teritoriale din Republicii Moldova Indicatori statistici şi de performanţă( relaţionali) 2015-2016. – Chişinău, 2016. – 46 p. – ISBN 978-9975-9696-3- 5. – Localizarea: CID. – CZU 027 / B 51. 3. Indonesia Culinary Treasures. – Indonezia, s.a. – 64 p. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2 - Colecţia Ambasadei. – CZU 641.8(594)(036)=111 / I-50. 4. Jean Hamburger Petite encyclopedie medicale. – Paris, 1989. – 295 p. – ISBN 978-6-55- 95-8. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 1. – CZU 64 /J 31. 5. K-Food: Combining Flavor, Health, and Nature. – Korea, 2013. – 162 p. – ISBN 978-89- 7375-599-8. – Localizarea: Sala de lecturü Nr 1. – CZU 641.8 / K 10. 6. Kolakowski, Leszek. Principalele curente ale Marxismului. – Bucureşti, 2009. – 365 p. – Vol. I. Fondatorii. – ISBN 978-973-669-722-7. – Localizarea: Sala Polivalentü de Lectură Nr 2. – CZU 141.8 / K 69. 7. Kolakowski, Leszek. Principalele curente ale Marxismului. – Bucureşti, 201. – 332 p. – Vol. II. Vârsta de aur. – ISBN 978-973-669-722-7. – Localizarea: Sala Polivalentü de Lectură Nr 2. – CZU 141.8 / K 69. 8. Kolakowski, Leszek. Principalele curente ale Marxismului. – Bucureşti, 2010. – 305 p. – Vol. III. Prăbuşirea. – ISBN 978-973-669-722-7. – Localizarea: Sala Polivalentü de Lectură Nr 2. – CZU 141.8 / K 69. 9. L’espace-temps quantique: Le reve contrarie de grande unification de la theorie du tout. – Paris, 2016. – 78 p. – Localizarea: Sala de lectură Nr 1. – CZU 54.221.14 / L 91. 10.L’origine de la vie sur Terre: Le plus grand defi de la biologie. – Paris, 2016. – 137 p. – Localizarea: Sala de lectură Nr 1. – CZU 524 / l 76.
  2. 2. 11.La fleche du temps: La temps s’ecoule-t-il toujours dans la meme direction?. – Paris, 2016. – 89 p. – Localizarea: Sala de lectură Nr 1. – CZU 54.01 / L 41. 12.La theorie du chaos: Les lois de l’impredictibile. – Paris, 2016. – 47 p. – Localizarea: Sala de lectură Nr 1. – CZU 54.11.14 / L 31. 13.Le froid absolu: Le mouvement le plus lent de l’Univers. – Paris, 2016. – 72 p. – Localizarea: Sala Sala de lectură Nr 1. – CZU 54.31.0 / L 62. 14.Le voyage dans le temps: Sentiers cosmiques vers le passe et le future. – Paris, 2016. – 162 p. – Localizarea: Sala de lectură Nr 1. – CZU 524 / l- 75. 15.Lectura Central: În ajutorul activităţii de promovare a cărţii şi lecturii ca bază pentru cunoaştere, ştiinţă şi cultură . Platforma On/Off line pentru bibliotecari. – Chişinău, 2017. – 132 p. – ISBN 978-9975-3096-6-0. – Localizarea: CID. – CZU 028 / L 37. 16.Les exoplanetes: D’autres planetes en orbite autour d’autres etoiles. – Paris, 2016. – 91 p. – Localizarea: Sala de lectură Nr 1. – CZU 54.11.24 / L 18. 17.Les grandes structures de l’Univers: Le cosmos a grande echelle. – Paris, 2016. – 109 p. – Localizarea: Sala de lectură Nr 1. – CZU 54.91 / L 62. 18.Les univers paralleles: Realites multiples et dimensions caches. – Paris, 2016. – 112 p. – Localizarea: Sala de lectură Nr 1. – CZU 54.10.9 / L 62. 19.Regalul cărtţilor. Salonul internaţional de carte pentru copii şi tineret(1997-2016). – Chişinău, 2016. – 144p. – ISBN 978-9975-54-175-6. – Localizarea: CID. – CZU 061 / R 39. 20.Science et conscience: L’interaction entre esprit et matiere. – Paris, 2017. – 122 p. – Localizarea: Sala de lectură Nr 1. – CZU 524 / S 17. 21.Servicii informationale moderne pentru îmbunătăţirea calităţii studiilor. – Bălţi, 2016. – 81 p. – Localizarea: CID. CZU 016:[628+72]=135.1 / S 49. 22.Stenros, Anne. Visions du Finnish design moderne. – Keuruu, 1999. – 163 p. – ISBN 951-1-16006-0 7.05. – Localizarea: Sala Polivalenta de Lectură Nr 2. Library - Colecţia Ambasade. – CZU 7.05/V 68. 23.Symetrie et supersymetrie: Ordre et equilibre: les lois qui decrivent l’Univers. – Paris, 2016. – 59 p. – Localizarea: Sala de lectură Nr 1. – CZU 54.31.14 / S 41. 24.Tismăneanu, Vladimir. Stalinism pentru eternitate: O istorie politică a comunismului românesc. – Iaşi, 2005. – 415 p. – ISBN 973-681-899-3. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 141.8 / T 64. ŞTIINŢE ECONOMICE 1. 2016 HYU Research annual report. – Seoul, 2016. – 119 p. – ISBN 978-89-6375-59-3. – Localizarea: Sala de lectură Nr 1. – CZU 332.4=111.1 / R 82. 2. 2017 HANYANG International summer school. – Seoul, 2017. – 131 p. – ISBN 978-89- 3375-99-6. – Localizarea: Sala de lectură Nr 1. – CZU 330.8=111.1 / H 13.
  3. 3. 3. Conturile internaţionale ale Republicii Moldova, Anuar statistic 2016 CD. – Chişinău, 2006. – 2.35 MB. – Localizarea: Mediateca. – CZU 657 / C 69. 4. The 5-th Korea-Ukraine Economic Forum : Economic Cooperation Within the Context of Eurasian Integration. – Korea, 2017. – 149 p. – ISBN 978-89-7375-599-8.– Localizarea: Sala de lecturü Nr 1. – CZU 330.8=111.1 / T-23. 5. Tirole. Jean, Economie du bien commun. – Paris, 2016. – 294 p. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 338.24=133.1 / B 65. 6. Ulinici, Andrian. Managementul operatorilor de transport rutier de mărfuri din RM. – Chişinău, 2017. – 380 p. – ISBN 978-9975-56-471-7. – Localizarea: CID - Cadre didactice. – CZU 656.1 / U 32. 7. Welcome to Korea: PyeongChang. – Korea, 2018. – 161 p. – ISBN 978-89-4375-09-2. – Localizarea: Sala de lectură Nr 1. – CZU 330.8=111.1 / W 63. DREPT. JURISPRUDENŢĂ. 1. Consiliul Europei Raportarea cu privire la alegeri. – Chişinău, 2017. – 67 p. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 341.234:341.176(4):061.1=135.1 / C 66. 2. Consiliul Europei Studiu regional privind reprezentarea politică a femeilor în ţările din cadrul parteneriatului estic. – Chişinău, 2017. – 96 p. – ISBN 9975-78-159-4. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 341.176(4)+372.893/94.046.14=135.1. 3. Consiliul Europei Utilizarea Standardelor Electorale Internaţionale. – Chişinău, 2017. – 58 p. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 341.176(4):061.1=111 / C 66. 4. ENRS European Network Remebrance and Solidarity. Activities 2016/2017. – Warsaw, 2017. – 82 p. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 352.21 / E 27. 5. European Remembrance: Lectures, Discussions, comentaries, 2012-16. – Warsaw, 2016. – 57 p. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 351.21 / E 61. 6. Ghidul drepturilor omului pentru utilizatorii de internet: Instrumente juridice S.l. 2014. – 46 p. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 341.231.14 / G49. 7. Merkuriusz Targowo- kongresowy, Jesien 2017. – Krakowie, 2017. – 92 p. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. CZU 352.02 / M 22. 8. Mija, Valeriu. Neutralitatea Republicii Moldova prin prisma politicilor de securitate ale unor state europene neutre. Monografie. – Chişinău, 2017. – 216 p. ISBN 978-9975-71- 943-8. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 327 / M 71. 9. Polish History Museum: Annual Report 2016. – Warszawie 2016. – 73 p. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 351.74 / P 62.
  4. 4. 10.Statutul juridic al persoanei: conţinut şi garanţii: studii ştiintifice. – Chişinău, 2017. – 250 p. – ISBN 978-9975-56-464-9. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 342.7 / M 38. FILOLOGIE. LITERATURĂ 1. Coja Şeitanii, Ion. Vin americanii. – Bucuresti, 2015. – Vol. 1. – 289 p. – ISBN 978-9975- 4075-1-9. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 3 Filologie „Romano-Germanică”. – CZU 821.135.1(478)-3=135.1 / C 25. 2. Dournon le dictionnaire des proverbes et dictons de France. – Franta, 1991. – 189 p. – ISBN 978-975-669-94-8. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 3 Filologie „Romano- Germanică”. – CZU 811.133.1 / D 43. 3. Ion Coja Şeitanii. Lepădarea de satan. – Bucuresti, 2016. – Vol. 3. – 238 p. – ISBN 978- 9975-4075-1-9. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 3 Filologie „Romano-Germanică”. – CZU 821.135.1(478)-3=135.1 / C 25. 4. Ion Coja Şeitanii. Paris by night. – Bucuresti, 2015– Vol. 2. – 247 p. – ISBN 978-9975- 4075-1-9. – Localizarea: Sala de Lectură Nr 3 Filologie „Romano-Germanică”. – CZU 821.135.1(478)-3=135.1 / C 25. 5. Manolescu, Florin. Enciclopedia Exilului Literar Românesc 1945-1989. – Bucureşti, 2003. – 798 p. – ISBN 973-8119-72-3. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 821.135.1 / E 52. 6. Studio [express] Kompaktkurs Deutsch B1 : Kursbuch/ Ubungsbuch. –Berlin, 2017. – 171 p. – ISBN 978-3-06-549973-6. – Localizarea: Sala de lecturü Nr 3. –CZU 811.112.2 / F 97. ISTORIE. ARHIOLOGIE. POLITOLOGIE. 1. Stoenescu, Alex Mihai. Din culisele luptei pentru putere. 1989-1990: prima guvernare Petre Roman. – Bucureşti, 2006. – 603 P. – ISBN 978-973-103-081-4. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 94(498) / S 86. 2. Appriou, Daniel. Ces jours qui ont fait L’Histoire. – Saint-Amant-Montrond, 2006. – 342 p. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 94(44) / T 55. 3. Asia Africa : Towards the first century. – Jakarta, 2005. – 225 p. – ISBN 979-8926-24-2. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lecturü Nr 2. Library - Colecţia Ambasade. – CZU 327 / A 85. 4. Cetak Biru : Komunitas ekonomi asean (Asean Economic Community Blueprint). – Indonezia, 2009. – 201 p. – ISBN 975-7026-33-2. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 325/C 36. 5. Courtois, Stephane. Le livre noir du communisme: crimes, terreur et repression. – Paris, 1997. – 379 p. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 94(5) / C 78.
  5. 5. 6. Jacques, Julliard. Les auches francaises: Histoire, politique et imaginaire 1762-2012. – Flammarion, 2012. – 189 p. – ISBN 978-975-669-94-8. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 94(100)21 / J 27. 7. Larrz L. Watts Fereşte-mă, doamne, de prieteni. – Bucuresti, 2011. – 795 p. – ISBN 978- 606-8255-95-8. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 94(498) / W 31. 8. Nicolae Densuşianu Dacia preistorica. – Bucuresti, 2002. – 1151 p. – ISBN 973-9296- 33-5. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2. – CZU 94(498) / D 32. 9. Recovering forgotten history ’’The image of East-Central Europe in English-Language Ecademic Textbooks” 15th Edition of the project, 9-24 June 2017. – Warszawa, 2017. – 124 p. – Localizarea: Sala Polivalentă de Lecturü Nr 2. – CZU 94(100).74 / R 62. 10.Twenty Two Years of ASEAN ISIS: Origin, Evolution and Challenges of Track Two Diplomacy jakarta. – 2006. – 200 p. – ISBN 978-8026-94-2. – Localizarea: Sala Polivalentü de Lecturü Nr 2. Library - Colecùia Ambasade. – CZU 327/T 97.

×