Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E-buletine nr.9/2016

179 views

Published on

E-buletine nr.9/2016

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

E-buletine nr.9/2016

  1. 1. UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL BIBLIOTECONOMIC CĂRŢI ACHIZIŢIONATE ÎN SEPTEMBRIE 2016 e-Buletin nr. 9/2016 e-Buletinul e-Buletinul „Cărţi achiziţionate în luna septembrie, 2016” reflectă conţinutul achiziţiilor lunare (cărţi) în funcţie de profilurile universităţii, prin intermediul descrierilor bibliografice, a adnotărilor (în caz de necesitate – când titlul documentului nu reflectă explicit conţinutul acestuia). Descrierile bibliografice includ şi locaţia documentului – în scopul economisirii timpului profesional al utilizatorului. Descrierile bibliografice pot fi preluate integral pentru completarea compartimentelor bibliografice ale programelor analitice. INFORMATICĂ. INGINERIE. DESIGN. PICTURĂ. 1. Tereşcenco, Maria. Fibre textile = Текстильные волокна: Man. / Maria Tereşcenco (plastician). – Chişinău: ULIM, 2016. – 217 p. – ISBN 978-9975-124-83-6. – Locaţie: Depozit obligatoriu; CZU: 677/ T 45 2. Florea, Eleonora. Istoria artelor plastice: (Curs de prelegeri) / Eleonora Florea. – Chişinău: ULIM, 2015. – 222 p. – ISBN 978-9975-124-79-9. – Locaţie: Depozit obligatoriu; CZU 7.01/ F 67 3. Arnaut, Vsevolod. Tehnologii de prelucrare a bazelor de date: note de curs / Vsevolod Arnaut. – Chişinău: CEP USM, 2015. – 179 p. – ISBN 978-9975-71-766-3. – Locaţie: Sala Polivalentă de Lectură Nr. 1; CZU 004.6 / A 81 4. Программирование на языке ассемблера / Ruslana Goncarenko, Greta Sturza, Mariana Butnaru. – Chişinău: CEP USM, 2016. – 89 p. – ISBN 978-9975-71-800-4. – Locaţie: Sala Polivalentă de Lectură Nr. 1; CZU 004.4 / P 94 5. Hîncu Boris. Modele de programare paralelă pe clustere: note de curs: în vol. / Boris Hîncu. – Chişinău: CEP USM, 2016. – ISBN 978-9975-71-798-4; CZU 004.4 / H 63 6. Partea I: Programe MPI. – Chişinău: CEP USM, 2016. – 128 p. – ISBN 978-9975-71-799- 1. – Locaţie: Sala Polivalentă de Lectură Nr. 1; CZU 004.4 / H 63
  2. 2. PSIHOLOGIA 7. Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane: Materialele conf. şt. intern. prilejuite aniversării a 15 ani de la fondarea Fac. Psihologie, Şt. ale Educaţiei şi Asistenţă Socială: Ed. a VI-a - Mentalităţi ale societăţii în transformare: Chişinău, 11-12 dec., 2015: în vol.. – Chişinău: [S. n.], 2016 8. Vol. II: Investigaţii psihosociale ale societăţii în transformare. Modernizarea asistenţei sociale: de la servicii-la expertiză socială. – Chişinău: [S. n.], 2016. – 263 p. – ISBN 978- 9975-933-82-7. – Locaţie: Sala Polivalentă de Lectură Nr. 2; CZU 159.9 / P 91 MANAGEMENT. ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE. CONTABILITTEA 9. Patraş, Mihai. Probleme actuale ale economiei Republicii Moldova: esenţă şi căi de soluţionare: culegere de materiale (1991-2015)/ Mihai Patraş. – Chişinău: CEP USM, 2016. – 408 p. – ISBN 978-9975-71-793-9. – Locaţie: Sala Polivalentă de Lectură Nr. 1; CZU 338 / P 44 10.Descentralizarea: calea spre modernizare a Republicii Moldova: materialele conf. intern., 17-18 dec., 2015. – Chişinău: [S.n.], 2016. – 156 p. – ISBN 978-9975-53-634-9. – Locaţie: Sala Polivalentă de Lectură Nr. 2; CZU 35/ D 34 11.Jackson, John. Cooperare intercomunitară: Ghidul autorităţilor publice locale/ John Jackson. – Chişinău: [S. n.], 2015. – 296 p. – ISBN 978-9975-87-022-1. – Locaţie: Sala Polivalentă de Lectură Nr. 2; CZU 351.712 / C 70 12.Secrieru, Angela. Impozitele şi taxele locale: Ghidul autorităţilor publice locale/ Angela Secrieru. – Chişinău: [S. n.], 2016. – 108 p. – ISBN 978-9975-87-076-4. – Locaţie: Sala Polivalentă de Lectură Nr. 2; CZU 351.713/ S 40 13.Teacă, Ilie. Managementul finanţelor publice locale: Ghidul autorităţilor publice locale/ Ilie Teacă. – Chişinău: [S. n.], 2016. – 220 p. – ISBN 978-9975-87-023-8. – Locaţie: Sala Polivalentă de Lectură Nr. 2; CZU 351 / T 32 14.Elaborarea proiectelor: Gidul autorităţilor publice locale/ Ana-Maria Veveriţa, Ana Znaceni, Angela Secrieru. – Chişinău: [S. n.], 2016. – 128 p. – ISBN 978-9975-87-075-7. – Locaţie: Sala Polivalentă de Lectură Nr. 2; CZU 352/ C 35 15.Managementul resurselor umane: Ghidul autorităţilor publice locale/ Anastasia Blajin, Mihaela Roşcov, Popa Vitalie. – Chişinău: [S. n.], 2016. – 172 p. – ISBN 978-9975-87- 024-5. – Locaţie: Sala de Lectură Nr. 1; CZU 331.101.262 / M 20 16.Secrieru, Angela. Managementul proprietăţii publice: Ghidul autorităţilor publice locale/ Angela Secrieru. – Chişinău: [S. n.], 2016. – 88 p. – ISBN 978-9975-87-077-1. – Locaţie: Sala Polivalentă de Lectură Nr. 2; CZU 351.72 / S 40 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
  3. 3. 17.Guceac, Ion. Constituţiile statelor lumii: (abordare rezumativă)/Ion Guceac. – Chişinău: Cartier jur. , 2016. – 901 p. – ISBN 978-9975-86-040-6. – Locaţie: Sala Polivalentă de Lectură Nr 2; CZU 342.2/ G 93 BIOMEDICINĂ. ECOLOGIE 18.Junghietu, Grigore I. Chimia medicamentelor: [pentru uzul studenţilor]/ Grigore I. Junghietu. – Chişinău: ULIM, 2016. – 253 p. – ISBN 978-9975-124-84-3. – Locaţie: Depozit obligatoriu; CZU 615.2 / J 93 19.Bobeică, Valentin. Farmacognozie generală: suport de curs/ Valentin, Bobeică . – Chişinău: CEP USM, 2016. – 134 p. – ISBN 978-9975-71-796-0. – Locaţie: Sala Polivalentă de Lectură Nr. 1; CZU 615.2 / B 60 FILOLOGIE. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ 20.Podoliuc, Tatiana Nicolai. An introduction to text grammar: a textbook with exercises/ Podoliuc, Tatiana Nicolai (filolog). – Chişinău: ULIM, 2016. – 130 p. – ISBN 978-9975- 124-87-4. – Locaţie: CID; CZU 811.111 / P 73 21.Baubec, Agiemin Dicţionar român-turc turc-român = Romence - tbrkze tbrkze-romence sfzlbk/ Agiemin Baubec. – Bucureşti : Next Publ., 2015. – 883 p. – ISBN 978-606-94080- 0- 1. – Locaţie: Referinţe; CZU 811.135.1/ B 38 22.Baubec, Agiemin. Ghid de conversaţie român-turc = Romence-tbrkze konuşma kilavuzu/ Agiemin Baubec. – Bucureşti : Next Publ., 2015. – 240 p. – ISBN 978-606- 94080-1-8. – Locaţie: Referinţe; 811.135.1/ B 38 23.Biţună, Gabriel. Manual de limba română pentru cetăţeni străini/ Gabriel Biţună. – Bucureşti: [S. n.], 2014. – 179 p. – ISBN 978-973-0-17107-5 . – Locaţie: Sala Polivalentă de Lectură Nr. 3; CZU 811.135.1 / B 54 24.Creangă, Ion. Cinci pâini = Beş ekmek / Ion Creangă (scriitor). – Bucureşti : Next Publ., 2015 . – 18 p. – ISBN 978-606-94080-7-0. – Locaţie: Sala Polivalentă de Lectură Nr. 3; CZU 821.135.1 / C 84 25.Creangă, Ion. Păcală = Şakaci amca: ursul păcălit de vulpe/ Ion Creangă, (scriitor). – Bucureşti: Next Publ., 2015. – 18 p. – ISBN 978-606-94122-2-0. – Locaţie: Sala Polivalentă de Lectură Nr. 3; CZU 821.135.1 / C 84 26.Ispirescu, Petre. Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte = Ebedi genzlik ve flbmsbz bayat/ Petre Ispirescu. – Bucureşti: Next Publ., 2015. – 34 p. – ISBN 978-606- 94080-4-9. – Locaţie: Sala Polivalentă de Lectură Nr. 3; CZU: 821.135.1 / I-85 27.Bălănescu, Olga. Limba română pentru străini/ Olga Bălănescu. – Bucureşti: ARIADNA 98, 2014. – 320 p. – ISBN 978-973-1759-10-4 . – Locaţie: CID; CZU 811.135.1/ B 19 28.Bălănescu, Olga. Limbaj medical românesc pentru străini/ Olga Bălănescu. – Bucureşti: ARIADNA 98, 1999. – 243 p. – ISBN 973-99350-1-X. – Locaţie: CID; 811.135.1 / B 19 ALTE CONŢINUTURI
  4. 4. 29.Dodul, Dumitru. Filosofia istoriei: suport de curs / Dumitru Dodul. – Chişinău: CEP USM, 2016. – 147 p. – ISBN 978-9975-71-772-4. – Locaţie: Sala Polivalentă de Lectură Nr. 2; CZU 930.1/ D 61

×