Saulėtekio Slėnis

2,570 views

Published on

Prezentacija VUSA Parlamentui apie Saulėtekio Slėnį.

Published in: Education, Business, Real Estate
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,570
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Saulėtekio Slėnis

  1. 1. “ Saulėtekio slėnis” - vieta, kur susitinka mokslas ir verslas VU studentų parlamentas 2009 m. gegužės 25 d. Andrius Bagdonas VšĮ “Saulėtekio slėnis” direktorius E l. paštas : [email_address]
  2. 2. Sėkmės istorijos – Berlin Adler s hof <ul><li>1991 – 200 7 m. investuota 1 , 6 mlrd. EUR Ų   </li></ul><ul><li>420 ha plot e įsikūrę 793 kompanij ų ir 18 mokslinių tyrimų institutų; </li></ul><ul><li>d irba 1 3 500 žmonių (tame tarpe - studijuoja 6 600 Humboldt ’o Universit eto student ų ) </li></ul><ul><li>Įmonės ir institutai 2007 m. gavo 1,4 mlrd. Eur ų paj a mų </li></ul>
  3. 3. Kista Science city (Stockholm) <ul><li>Did žiausias ITT parkas Europoje ir 5 pasaulyje ; </li></ul><ul><li>Miestas mieste su savo meru, policija ir kt. savivaldos funkcijomis; </li></ul><ul><li>4282 į moni ų , 63000 darbuotoj ų 2008 m.; </li></ul><ul><li>494 ITT įmonės, 20000 darbuotoj ų 2008 m.; </li></ul><ul><li>1,1 mln. k v. m nuomojamo ploto; </li></ul><ul><li>2 universitetai ( 4500 ITT student ų) , 4 mokslini ų tyrim ų institutai ( 750 tyr ėjų ir mokslininkų) </li></ul>
  4. 4. Talinas ir Vilnius <ul><li>Tehnopol (Tallinn) </li></ul><ul><li>G y ve n tojų skaičius 2008 m. – 398000; </li></ul><ul><li>Iniciatyva prad ėta 1998 m., inkubatorius – 2002 m., MTP – 2004 m. ; </li></ul><ul><li>Tehnopol - 32000 kv. m patalpų, 140 į moni ų, 9,5 ha teritorija , </li></ul><ul><li>Talino technologijos universitetas, IT kolegija, 3 mokslinių tyrimų centrai; </li></ul><ul><li>12000 student ų ir 1300 tyr ėjų; </li></ul><ul><li>Skype gimtinė; </li></ul><ul><li>2009 m. balandį pasirašyta sutartis su privačiu investuotoju dėl 40000 kv. m patalpų sukūrimo (pirmas pastatas - biomedicinos projektas Technomedicum); </li></ul><ul><li>Vizija - 1 st choice for high-tech companies among the parks in Baltic region </li></ul>
  5. 5. Mokslo ir studijų koncentracija Saulėtekio technologijų slėnyje <ul><li>Į Saulėtekį teritoriškai turėtų būti perkelti ir naujai kuriamo Nacionalin io Fizinių ir technologijos mokslų centr o pagrind ą su d aryt ų: </li></ul><ul><li>VU Chemijos, Gamtos moksl ų (?) fakultetai; </li></ul><ul><li>VGTU Mechanikos, Transporto inžinerijos ir Elektronikos fakultetai bei Suvirinimo ir medžiagotyros problemų institutas </li></ul><ul><li>Chemijos institutas </li></ul><ul><li>Puslaidininkių fizikos institutas </li></ul><ul><li>Fizikos institutas </li></ul><ul><li>VU Teorinės fizikos ir astronomijos institutas </li></ul><ul><li>VGTU Termoizoliacijos institutas </li></ul>Saulėtekio technologijų slėnyje papildomai atsirastų > 1500 tyrėjų, ~ 8 000 studentų Siūlomas MSI išdėstymas Vilniaus mieste
  6. 6. Integruotas mokslo, studijų ir verslo centras “Saulėtekis” <ul><li>Kas tai yr a “slėnis” ?* </li></ul><ul><li>P lėtros kryptys </li></ul><ul><li>mokslinių tyrimų, studijų ir imlaus žinioms verslo potencialas (subjektų visuma), </li></ul><ul><li>sutelktas vienoje teritorijoje, </li></ul><ul><li>turintis bendrą arba susijusią infrastruktūrą ir </li></ul><ul><li>kryptingai prisidedantis prie žinių visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimo, Lietuvos ūkio konkurencingumo stiprinimo. </li></ul><ul><li>Lazerių ir šviesos technologijos; </li></ul><ul><li>Medžiagotyra ir nano technologijos; </li></ul><ul><li>Puslaidininkių fizika, elektronika ir organinė elektronika; </li></ul><ul><li>Civilinė inžinerija, aplinkosauga, alternatyvi energetika; </li></ul><ul><li>Informacinės technologijos ir telekomunikacijos. </li></ul>* Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 321
  7. 7. “ Saulėtekio slėnio” plėtros teritorija <ul><li>Didžiausia mokslo ir studijų centras Baltijos šalyse (20 000 studentų, dėstytojų ir mokslininkų ); </li></ul><ul><li>Vilniaus universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto fakultetai ir tyrimų centrai; </li></ul><ul><li>VU Tarptautinio verslo mokykla; </li></ul><ul><li>Prestižinis Vilniaus rajonas, puiki gamtinė aplinka; </li></ul><ul><li>62 ha teritorija, rezervuota “slėnio” plėtrai; </li></ul><ul><li>2,4 ha skirta verslo paramos infrastruktūrai ; </li></ul><ul><li>iki 50 tūkst. kv. m mokslo ir technologijų parkas, verslo inkubatorius </li></ul>
  8. 8. Ką verslui siūlo “Saulėtekio slėnis”? <ul><li>Tikslinės grupės </li></ul><ul><li>Plėtojamos paslaugos </li></ul><ul><li>Naujos įmonės (veikiančios iki 3 metų) užsitikrinusios finansavimą; </li></ul><ul><li>Smulkios ir vidutinės aukštųjų technologijų ir verslo paramos įmonės, atitinkančios atrankos kriterijus; </li></ul><ul><li>Vilniaus regiono įmonės, kuriančios ar diegiančios inovacijas įvairiose srityse; </li></ul><ul><li>Ilgalaikėje perspektyvoje (iki 2015 m.) - užsienio investuotojai, suinteresuotiems aukštos pridėtinės vertės paslaugų ir produktų kūrimu. </li></ul>Infrastruktūra ( MTP, inkubatorius, laboratorijos ) Inovacijų plėtra ( technologijų perdavimas, mokslinių tyrimų rezutatų komercializavimas , IN vadyba ) Verslumo ugdymas ( verslumo mokymai, veslo plano turnyrai, mentorių tinklas, verslo klinika ) Finanasavimas ( rizikos kapitalo fondai, verslo angelų tinklai, garantijos, mikrokreditai )
  9. 9. Technologijų perdavimo centras <ul><li>Plėtojamos paslaugos: </li></ul><ul><ul><li>Technologijų paieška; </li></ul></ul><ul><ul><li>Technologijų ir inovacijų potencialo vertinimas ir monitoringas (assessment, autiding and monitoring services); </li></ul></ul><ul><ul><li>Patentavimo ir licenciavimo paslaugos: pagalba klientams registruojant patentus Lietuvos patentų biure ir Europos / tarptautinėse patentinės apsaugos institucijose; </li></ul></ul><ul><ul><li>Rinkodaros ir komercializavimo strategijų kūrimas : pagalba klientams kuriant komercializavimo strategijas potencialią komercinę vertę turinčioms technologijoms; </li></ul></ul><ul><ul><li>Priėjimo prie strateginių partnerių ryšių tinklų palengvinimas: pagalba surandant partnerius naujų technologijų komercializavimui, licencijavimui ir populiarinimui; </li></ul></ul><ul><ul><li>Geriausio kelio į rinką nustatymas: skirtingų kelių į rinką naujoms technologijoms identifikavimas, įvertinimas ir labiausiai tinkamo parinkimas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tarpininkavimo (brokering) paslaugos : užsakomieji tyrimai, testavimas, prototipų kūrimas; </li></ul></ul><ul><ul><li>Mokymai </li></ul></ul>
  10. 10. www.techtransfer.lt <ul><li>Įmonėms </li></ul><ul><li>Universitetams/institutams </li></ul>
  11. 11. Saulėtekio verslumo mokykla <ul><li>Programos tikslas – ugdyti studentų, mokslininkų ir kitų programos dalyvių verslumo įgūdžius. Pagrindinis Saulėtekio mokyklos pranašumas ir skirtumas nuo kitų panašaus pobūdžio projektų, yra tai, kad projektas kompleksiškai sprendžia verslumo skatinimo problemą ir remiasi geriausių pasaulio verslo mokyklų patirtimi bei mokymo metodais. </li></ul><ul><li>Mokymų struktūra </li></ul><ul><li>4 m ėn. programa studentams ir mokslininkams ( 2007 m. – 80 VU ir VGTU atstov ų); </li></ul><ul><li>2 m ėn. programa jaunų įmonių atstovams ( 2007 m. – 30 SV Į atsto vų); </li></ul><ul><li>Vadybos, teisės, finansų pakaitų blokai; </li></ul><ul><li>Rinkos simuliavimo žaidimas; </li></ul><ul><li>Verslo plano rengimas, mentorių pagalba </li></ul><ul><li>“ Verslo klinika” – praktiniai seminarai įmonėse; </li></ul><ul><li>Verslo situacijų analizė </li></ul>
  12. 12. “ V erslo angelų tinkl o ” paslaugos <ul><li>Investicinių pasiūlymų rinkim as ; </li></ul><ul><li>Investicinių pasiūlymų pirminę atrank a ir bendrąjį vertinim as ; </li></ul><ul><li>Duomenų bazę ir informacinių srautų palaikym as ; </li></ul><ul><li>Investuotojų forumų organizavim as ; </li></ul><ul><li>Individualizuot as investuotojų ir antreprenerių poreikių suderinim as ; </li></ul><ul><li>Pasiūlymų sklaid a per specializuotus leidinius; </li></ul><ul><li>Teisinė pagalbą, konsultacijos intelektinės nuosavybės apsaugos klausimais; </li></ul><ul><li>Ko-investavimo galimybių paieška; </li></ul><ul><li>Pasirengimo investavimui paslaugos (pasirengimo investuoti mokymų programos &quot;angelams&quot;); </li></ul><ul><li>Antreprenerių gebėjimų parengti tinkamą investicinį pasiūlymą didinimą (mokymai, konsultacijos); </li></ul><ul><li>Konsultacijas dėl pasitraukimo strategijos; </li></ul><ul><li>Nauju verslo angelų pritraukimą; </li></ul><ul><li>Leidinių, bukletų leidybą. </li></ul>
  13. 13. www.businesangels.lt <ul><li>Investuotojams </li></ul><ul><li>Verslininkams </li></ul>
  14. 14. “ Saulėtekio slėnio ” mok s lo ir technologijų parkas <ul><li>Pastato ir patalpų aprašymas </li></ul><ul><li>6300 kv. m pastatas a tidarytas 2008 m. spalio m ė n. </li></ul><ul><li>Patekimas į pastatą kiaurą parą; </li></ul><ul><li>Fizinė pastato apauga, patalpų stebėjimas vaizdo kameromis, 2 zonų apsaugos kontrolė; </li></ul><ul><li>Požeminė ir antžeminė automobilių stovėjimo aikštelės tik parko įmonių darbuotojams; </li></ul><ul><li>Dvi konferencijų ir seminarų salės, virtuvėlės ir susitikimų kambariai kiekviename aukšte; </li></ul><ul><li>Plačiajuostis interneto ryšys, patalpos serverių saugykloms kiekviename aukšte; </li></ul><ul><li>Verslo inkubatorius su baldais. </li></ul><ul><li>Paslaugos </li></ul><ul><li>Sekretoriato paslaugos (kopijavimas, spausdinimas, skenavimas, dokumentų rišimas, kavos pertraukų organizavimas, skambučių atsakymas ir nukreipimas); </li></ul><ul><li>Technologijų perdavimo centras (užsakomieji tyrimai, intelektinės nuosavybės vadyba, kt.); </li></ul><ul><li>Saulėtekio verslumo mokykla (praktiniai seminarai įmonėse, verslumo klinika, biblioteka); </li></ul><ul><li>Verslo angelų ir mentorių tinklai </li></ul>
  15. 15. MTP bendruomenė <ul><li>UAB &quot; Arcus Novus &quot; </li></ul><ul><li>UAB &quot; Baltijos lyderystės ugdymo institutas &quot; </li></ul><ul><li>UAB &quot;Ecocost&quot; </li></ul><ul><li>UAB &quot; Ecolex Baltic &quot; </li></ul><ul><li>UAB &quot; Europarama &quot; </li></ul><ul><li>UAB &quot; Ineco &quot; </li></ul><ul><li>UAB &quot;Itero IT&quot; </li></ul><ul><li>UAB &quot; Forticom “ </li></ul><ul><li>UAB &quot;Geotechnikos grupė&quot; </li></ul><ul><li>UAB &quot; Kvalitetas &quot; </li></ul><ul><li>VšĮ &quot;Liepiškių technologijų parkas&quot; </li></ul><ul><li>UAB &quot; Modernios E-Technologijos &quot; VšĮ &quot; Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas &quot; </li></ul><ul><li>UAB &quot;Rekin&quot; </li></ul><ul><li>UAB &quot; Satgate &quot; </li></ul><ul><li>UAB &quot;Smulkaus verslo vystymo aljansas&quot; </li></ul><ul><li>VšĮ &quot; Socialinių inovacijų institutas &quot; </li></ul><ul><li>UAB &quot;Šviesos konversija&quot; </li></ul><ul><li>UAB &quot; Teltonika &quot; </li></ul><ul><li>AB &quot; Ūkio bankas &quot; </li></ul><ul><li>UAB &quot; Veproc Research and consulting &quot; </li></ul>
  16. 16. Nuomininkai <ul><li>Tikslinės grupės: </li></ul><ul><ul><li>Verslą pradedančios įmonės ir mikroįmonės – tai įmonės įsteigtos prieš mažiau negu 3 metus. </li></ul></ul><ul><ul><li>Anksčiau įsteigtos technologijų įmonės, ketinančios perkelti savo veiklos sritis, susijusias su moksliniais tyrimais ir diegimu, naujų produktų kūrimu, marketingu ir pardavimais. </li></ul></ul><ul><li>900 kv. m plotas skirtas naujų įmonių inkubavimui – jame kuriasi pradedančios bendrovės, studentai ir kiti universitetinės visuomenės atstovai, siekiantys pritaikyti savo idėjas versle. Nuomos mokestis inkubatoriuje - 15 Lt už kv. m pirmaisiais metais. </li></ul><ul><li>MTP patalpose įsikursiančios įmonės moka nuo 30 Lt/ m2 patalpų nuomos mokestį. </li></ul><ul><li>Kainos pateikiamos be PVM, nėra įskaičiuoti komunaliniai, bei kiti pastato aptarnavimo (saugumo, patalpų valymo ir kt.) mokesčiai. </li></ul>
  17. 17. “ Saulėtekio slėnio” veiklos modelis Verslo potencialo ir paramos poreikio įvertinimas Atrankos komisijos Sutartis Projektų atranka Verslo inkubatorius 1 etapas Skatinimas VšĮ “Saulėtekio slėnis” Naujų įmonių skatinimo programos MTP Kitos vietos Priėmimo kriterijai 3 etapas Parengimas 4 etapas Inkubavimas 5 etapas I šleidimas į rinką Subsidijuojama erdvė Nuosavos patalpos Nuomuojama erdvė Veikiantys Besiplečiantys Erdvė plėtrai Besikuriantys Išėjimas Verslumo skatinimas Parama Inovacijoms ir tyrimams Rizikos kapitalo investicijos Verslo konsultavimas Išėjimo kriterijai 2 etapas Atranka 6 etapas Grįžtamasis ryšys <ul><li>Universitetai </li></ul><ul><li>R&D institutai </li></ul><ul><li>Finansinės institucijos </li></ul><ul><li>Verslo paramos agentūros </li></ul><ul><li>Viešasis sektorius </li></ul><ul><li>Kiti </li></ul>Integruotas mokslo, studijų ir verslo centras Konferencijų, susitikimų patalpos Atviros prieigos laboratorijos Restoranai, viešbučiai Parodos, stendai
  18. 18. MTP įmonių atrankos kriterijai Tikslinė grupė <ul><li>Pareiškėjas yra veikianti įmonė, kuri : </li></ul><ul><li>Patenka į prioritetinius “Saulėtekio slėnio” sektorius (IT, laser technology, biotechnology, electronics); </li></ul><ul><li>Užsiima aukštųjų technologijų kūrimu ( nepapuola tarp prioritetinių sektorių ); </li></ul><ul><li>Veikia žemos ar vidutinės pridėtinės vertės kūrimo sektoriuje, tačiau atlieka ir aukštą pridėtinę vertę kuriančias veiklas (moksliniai tyrimai, inovacijų taikymas ir pan.) . </li></ul>Finansiniai resursai <ul><li>Ar įmonė turi pakankamai savų lėšų sėkmingai veikti bent 6 m ėn.? </li></ul>Bendrieji atrankos kriterijai <ul><li>(Pastaba: žemiau pateikti kriterijai nėra formalūs ir padeda atrankos grupei prioretizuoti pareiškėjus) </li></ul><ul><li>Ar įmonės veiklos istorija pateikia pakankamai duomenų, kad ji sėkmingai plėtosis būtent MTP aplinkoje? </li></ul><ul><li>Ar įmonė domisi universitetų ir verslo bendradarbiavimo galimybėmis (bendri projektai, studentų praktikos ir pan.)? </li></ul><ul><li>Ar įmonė apskritai pajėgi sukurti išmatuojamą gerbūvį ? </li></ul><ul><li>Ar įmonė sukurs naujų darbo vietų ? </li></ul><ul><li>Ar imonė užsiiima inovatyvia veikla (nauji verslo modeliai, naujausių IT naudojimas veikloje ir pan.) ? </li></ul><ul><li>Ar imonė jaučia socialinę atsakomybę (darbuotojų mokymai, paramos projektai ir pan.) ? </li></ul>
  19. 19. Moks l o ir technologijų parko pl ėtra -II etapas <ul><li>Numatoma plėtra – 200 9 -201 1 m.; </li></ul><ul><li>Iki 4000 kv. m ploto patalp ų; </li></ul><ul><li>Technologinio verslo inkubatorius; </li></ul><ul><li>Technologij ų testavimo ir demonstravimo centras , laboratorijos </li></ul><ul><li>Finansavimas – ES struktūriniai fondai (Inogeb LT2) </li></ul>
  20. 20. “ Saulėtekio slėnio” branduolio planuojama pl ėtra iki 2015 m. <ul><li>1,8 ha teritorija, iki 40.000 kv. m ploto pastatų; </li></ul><ul><li>Numatoma plėtra – 2008-2015 m.; </li></ul><ul><li>Finansavimas – ES struktūriniai fondai, valstybė, vietos ir užsienio investuotojai </li></ul>
  21. 21. Pagrindiniai veiklos vertinimo rodikliai Atitikimas vizijai ir plėtros tikslams <ul><li>Įmonių, priklausančių tiksliniams sektoriams, skaičius (proporcija) </li></ul><ul><li>Įmonių, atėjusių iš universitetų, skaičius (proporcija) </li></ul><ul><li>Padidėjusi mokslo tyrimų veikla, investicijos, sukurtos bendros įmonės, patentai </li></ul>Ekonominis efektyvumas <ul><li>MTP ir inkubatoriaus patalpų užimtumo rodikliai (procentais) </li></ul><ul><li>Bendra įmonių apyvarta, imonių rotacija ir išgyvenamumas </li></ul><ul><li>Personalo skačius, tenkantis vienai MTP ar inkubatoriaus įmonei (taip pat ir išėjusioms imonėms) </li></ul><ul><li>Veiklos kaštai/įmonių skaičius </li></ul>V eiksmingumas , pridėtinė vertė ir poveikis <ul><li>Įmonių pasitenkinimo rodiklis (vertinami periodinių apklausų metu surinkti duomenys) </li></ul><ul><li>Sukurtos naujos darbo vietos ir sukurta pridėtinė vertė (vertinami periodinių apklausų metu surinkti duomenys) </li></ul><ul><li>Ekonominis poveikis – branduolyje generuojamos pajamos, kiotms įmonėms suteiktos paslaugos, eksportas ir jų lyginamasis svoris šalies/regiono ekonomikoje (rinkos tyrimai) </li></ul>Tolygi plėtra (veiklos tęstinumas) <ul><li>MTP ir inkubatoriaus įmonių vidutinė gyvavimo trukmė </li></ul><ul><li>Įmonių, pasilikusių Vilniaus regione, skaičius </li></ul><ul><li>Taškas (finansinis proveržis), kuriame gaunamos pajamos padengia veiklos kaštus </li></ul>
  22. 22. N auda regionui <ul><li>Remiantis “Saulėtekio slėnio” verslo planu ir sėkmingai nugalėjus visas kliūtis numatomai branduolio plėtrai, 2015 m. “Saulėtekio slėnyje” : </li></ul><ul><li>B ūtų įdarbinta iki 3000 darbuotoj ų tiesiogiai ir iki 5000 - netiesiogiai, </li></ul><ul><li>Sukurta iki 1800 nauj ų darbo viet ų, </li></ul><ul><li>Sukurta iki 75 naujų įmonių, </li></ul><ul><li>Pritraukta i š viso iki 2 00 jau veikiančių ir naujų imonių, </li></ul><ul><li>Pritraukta vidutiniškai iki 20 mln. Lt i nvesticij ų per metus į Vilniaus regioną, </li></ul><ul><li>Kiekvienas viešojo sektoriaus investuotas litas atneštų 12 Lt verslo investicij ų, </li></ul><ul><li>Iki 2015 m. į infrastruktūros plėtrą būtų investuota iki 240 m ln. Lt , </li></ul><ul><li>Iki 2015 m. būtų vidutiniškai sumokėta iki 60 m ln. l it ų per metus fizinių asmenų pajamų mokesčių iš naujai sukurtų darbo vietų, </li></ul><ul><li>Iki 2015 m. būtų vidutiniškai sumokėta iki 26 m ln. lit ų per metus juridinių asmenų mokesčių, </li></ul><ul><li>Iki 2015 m. būtų vidutiniškai gaunama iki 2 m ln. lit ų pajam ų iš IPR licencijavimo, </li></ul><ul><li>Iki 2015 m. būtų vidutiniškai gaunama iki 5 m ln. lit ų pajamų per metus iš užsakomųjų mokslinių tyrimų </li></ul>
  23. 23. Ačiū už dėmesį ! <ul><li>Apsilankykite Saul ė tekio al. 15, Vilnius </li></ul><ul><li>a rba </li></ul><ul><li>www.sunrisevalley.lt </li></ul>

  ×