Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ES transporto mokslinių tyrimų politika 
ir Lietuvos transporto politika – 
sinergija konkurencingumui didinti 
2014-11-07
Tarptautinis logistikos lygio indeksas (LPI) 
LT pozicija 2012 m.: 58 vieta 
LT pozicija 2014 m.: 46 vieta
Lietuva ES inovacijų švieslentėje 2014 m.
ES valstybių inovacijų išeigos rodikliai 2010-2011 m.
Išlaidos MTEP veiklai ir jų santykis su BVP
Inovacijos yra ES ekonomikos augimo 
ir darbo vietų kūrimo strategijos 
dėmesio centre. 
ES šalys skatinamos iki 2020 m. į...
Lietuva ES transporto inovacijų švieslentėje
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. veiklos prioritetai 
1.2. Mokslo rezultatų komercinimas ir inovatyvių įmonių veik...
Europos transporto sistemos vizija 
Pagal strategijoje „Europa 2020“ numatytą pavyzdinę iniciatyvą „Tausiai 
išteklius nau...
Europos transporto mokslinių tyrimų ir inovacijų politika 
Baltosios knygos (2011) technologijų plane teigiama, kad didžia...
Europos transporto mokslinių tyrimų ir inovacijų politika 
Baltosios knygos (2011) technologijų plane teigiama, kad didžia...
Mokslinių tyrimų finansavimo ES paramos lėšomis galimybės 
EK programa “Horizontas 2020” ES struktūrinė parama
Horizontas 2020 
2014 m. ES pradėjo vykdyti naujausią 7 metų mokslinių tyrimų programą 
„Horizontas 2020“. Iki 2020 m. num...
Horizontas 2020: Socialiniai iššūkiai
ES struktūrinės paramos prioritetai 
ES fondų investicijų Veiksmų programos* prioritetai 
Mokslinių tyrimų, eksperimentinė...
Sumani specializacija: ex-ante sąlyga ES struktūrinei paramai 
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys 
Energetika ir tv...
Dėkoju už dėmesį 
17
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lietuvos ateities transportui kurti – didelės galimybės

382 views

Published on

Susisiekimo ministerija, siekdama paskatinti mokslinių tyrimų ir technologinę plėtrą, inovacijų diegimą Lietuvos transporto sektoriuje, telkia šalies įmones ir mokslo atstovus bendradarbiauti, dalyvaujant Europos Sąjungos (ES) programoje „Horizontas 2020“.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lietuvos ateities transportui kurti – didelės galimybės

 1. 1. ES transporto mokslinių tyrimų politika ir Lietuvos transporto politika – sinergija konkurencingumui didinti 2014-11-07
 2. 2. Tarptautinis logistikos lygio indeksas (LPI) LT pozicija 2012 m.: 58 vieta LT pozicija 2014 m.: 46 vieta
 3. 3. Lietuva ES inovacijų švieslentėje 2014 m.
 4. 4. ES valstybių inovacijų išeigos rodikliai 2010-2011 m.
 5. 5. Išlaidos MTEP veiklai ir jų santykis su BVP
 6. 6. Inovacijos yra ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos dėmesio centre. ES šalys skatinamos iki 2020 m. į mokslinius tyrimus ir plėtrą investuoti 3 % BVP (1 % viešojo finansavimo, 2 % privačiojo sektoriaus investicijų). Dėl to turėtų būti sukurta 3,7 mln. darbo vietų, o ES metinis BVP padidėtų beveik 800 mlrd. eurų.
 7. 7. Lietuva ES transporto inovacijų švieslentėje
 8. 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. veiklos prioritetai 1.2. Mokslo rezultatų komercinimas ir inovatyvių įmonių veiklos plėtra, skatinant viešas ir privačias investicijas. Svarbiausi darbai:  Lietuvos sumanios specializacijos veiksmų planų įgyvendinimas;  Jungtinių mokslo ir verslo iniciatyvių finansavimo modelio parengimas;  Ekspertinės ir finansinės pagalbos teikimas verslo dalyvavimui tarptautinėse MTEPI iniciatyvose;  Europos bendradarbiaujančios valstybės plano su Europos kosmoso agentūra pasirašymas;  Mokslo ir verslo bendradarbiavimo ir įmonių investicijų į MTEP skatinimas;  Perkančiųjų organizacijų gebėjimų ugdymas.
 9. 9. Europos transporto sistemos vizija Pagal strategijoje „Europa 2020“ numatytą pavyzdinę iniciatyvą „Tausiai išteklius naudojanti Europa“ ir naująjį 2011 m. efektyvaus energijos vartojimo planą, svarbiausias Europos transporto politikos tikslas – padėti sukurti sistemą, kuri sudarytų sąlygas skatinti Europos ekonominę pažangą, didinti konkurencingumą ir teikti aukštos kokybės judumo skatinimo paslaugas, o išteklius naudoti kur kas efektyviau. Transporto sistemos vizija: Transporto sektorius auga, skatinamas judumas ir siekiama išmetamųjų teršalų sumažinti 60 proc.
 10. 10. Europos transporto mokslinių tyrimų ir inovacijų politika Baltosios knygos (2011) technologijų plane teigiama, kad didžiausios naudos visai Europai gali duoti moksliniai tyrimai šiose srityse (I): • ekologiškos, saugios ir tyliai veikiančios įvairių rūšių transporto priemonės (įskaitant naujas medžiagas, naujas varymo sistemas, informacinių technologijų ir valdymo priemones); • technologijos, skirtos gerinti transporto saugumą ir saugą; • naujos ar netradicinės transporto sistemos ir transporto priemonės, tokios kaip nepilotuojamų orlaivių sistemos, netradicinės prekių paskirstymo sistemos; • alternatyvių degalų kūrimas, įskaitant tinkamą infrastruktūrą;
 11. 11. Europos transporto mokslinių tyrimų ir inovacijų politika Baltosios knygos (2011) technologijų plane teigiama, kad didžiausios naudos visai Europai gali duoti moksliniai tyrimai šiose srityse (II): • integruota transporto valdymo ir informavimo sistema, sudaranti sąlygas teikti pažangaus judumo paslaugas, taip pat realiojo laiko informacijos sistemos, skirtos nustatyto krovinių buvimo vietą ir valdyti krovinių srautus; keleivių informavimo apie keliones, užsakymo ir mokėjimo sistemos; • pažangi infrastruktūra (įdiegta ir Žemėje, ir kosminėje erdvėje), siekiant užtikinti kuo visapusiškesnę skirtingų transporto rūšių stebėseną ir sąveiką, taip pat ryšį tarp infrastruktūros ir transporto priemonių. • darnaus judumo mieste inovacijos, pagrįstos CIVITA programa ir iniciatyvomis, susijusiomis su miesto kelių kainodara ir judėjimo ribojimo schemomis.
 12. 12. Mokslinių tyrimų finansavimo ES paramos lėšomis galimybės EK programa “Horizontas 2020” ES struktūrinė parama
 13. 13. Horizontas 2020 2014 m. ES pradėjo vykdyti naujausią 7 metų mokslinių tyrimų programą „Horizontas 2020“. Iki 2020 m. numatytas beveik 80 mlrd. eurų ES finansavimas, be to, šios lėšos pritrauks privačiojo sektoriaus ir nacionalinių viešojo sektoriaus investicijų. „Horizontas 2020“ tikslai: • sustiprinti ES pozicijas mokslo srityje (24,4 mlrd. eurų); • didinti pramonės inovacijas (17 mlrd. eurų), įskaitant investicijas į pagrindines technologijas ir daugiau galimybių mažosioms įmonėms gauti paramos; • spręsti didžiausią susirūpinimą keliančias socialines problemas, pavyzdžiui, klimato kaitos, tvaraus transporto, atsinaujinančiosios energijos, maisto saugos, aprūpinimo maistu ir senėjančios visuomenės (29,7 mlrd. eurų).
 14. 14. Horizontas 2020: Socialiniai iššūkiai
 15. 15. ES struktūrinės paramos prioritetai ES fondų investicijų Veiksmų programos* prioritetai Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas *2014 m. rugsėjo 8 d. patvirtinta EK Informacinės visuomenės skatinimas Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas Energijos efektyvumo ir AIE gamybos ir naudojimo skatinimas Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas Techninė parama veiksmų programai administruoti Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti mln. Eur. 678,9 244,0 531,6 971,3 837,6 1 153,7 664,9 535,7 663,8 150,4 187,5 25,8 10,1%
 16. 16. Sumani specializacija: ex-ante sąlyga ES struktūrinei paramai Lietuvos sumanios specializacijos kryptys Energetika ir tvari aplinka Įtrauki ir kūrybinga visuomenė Agroinovacijos ir maisto technologijos Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos Sveikatos technologijos ir biotechnologijos Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos (IRT) sumanios transporto sistemos ir informacinės ir ryšių technologijos tarptautinių transporto koridorių valdymo ir transporto rūšių integracijos technologijos / modeliai pažangus elektroninis turinys, technologijos jam kurti ir informacinė sąveika informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros, debesų kompiuterijos sprendimai ir paslaugos Prioritetai
 17. 17. Dėkoju už dėmesį 17

×