Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitaal zakendoen en virtuele marktplaatsen in de sierteelt

659 views

Published on

Digitalisering wordt meer en meer dé standaard bij de in- en verkoop van bloemen en planten. Een brede acceptatie en invoering van digitaal zakendoen is dan ook belangrijk. Wageningen Economic Research (voorheen LEI) heeft de afgelopen jaren met Floricode barrières en stimuleringsmogelijkheden voor digitaal zakendoen in kaart gebracht. Eerst voor potplanten en vervolgens voor boomkwekerij en bloembollen. Als vervolg daarop is in het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar kwekers die nog relatief weinig affiniteit hebben met digitalisering. Dit in samenwerking met de marktplaats Plantion in Ede, die digitaal zakendoen ook voor deze groep bereikbaar wil maken. Daarbij heeft de Digitale Marktplaats Plantion een belangrijke rol.

Het onderzoek laat zien dat telers vooral voordelen verwachten of ervaren, namelijk: meer inzicht in de bedrijfsvoering, tijdsbesparing en meer gemak. De complexiteit van het organisatie- en implementatietraject vormt echter een drempel voor digitaal zakendoen. Verder blijkt dat goed voorraadbeheer cruciaal is om de voordelen van digitaal zakendoen te realiseren. Er is ook specifiek gekeken naar de invoering van een virtuele marktplaats. De benodigde aanpassing van de manier van werken en de implementatiekosten belemmeren met name veel kleine kwekers om deze stap te zetten. Wageningen Economic Research concludeert dat een heldere strategie voor de stimulering van digitaal zakendoen noodzakelijk is. Geadviseerd wordt om in te zetten op actieve promotie met veel aandacht voor persoonlijke begeleiding en op het verlagen van de geïdentificeerde drempels, waaronder de kosten.

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Digitaal zakendoen en virtuele marktplaatsen in de sierteelt

 1. 1. Digitaal zakendoen en virtuele marktplaatsen in de sierteelt Huidige status en mogelijkheden voor Plantion om adoptie te stimuleren Ede, 8-12-2016 Robbert Robbemond, Jan Benninga, Cor Verdouw
 2. 2. Inhoud 2 Details steekproef en sectorontwikkelingen Huidige situatie automatisering telers Factoren die adoptie beïnvloeden Plantion Digitale Marktplaats Samenvatting conclusies en aanbevelingen
 3. 3. Locaties geïnterviewde telers 3 25 km75 km 50 km100 km
 4. 4. Interviews en steekproef  Expertinterviews ● 3 medewerkers Plantion ● 2 kopers ● 1 implementatieadviseur  Interviews met telers ● 11 snijbloementelers ● 5 telers kamerplanten ● 1 tuinplantenteler De steekproef bevat een grote diversiteit aan bedrijven (aantal medewerkers, type teelt, automatiseringsniveau)
 5. 5. Sectorontwikkelingen 5 Schaalvergroting is in alle drie de onderzochte subsectoren een doorzettende trend Vanaf een bepaalde bedrijfsgrootte is automatisering noodzakelijk om overzicht en grip te kunnen houden
 6. 6. Meer voordeel bij intensievere digitale uitwisseling van informatie Bron: Global Compliance Survey, IBM, 2011 Digitaal orders uitwisselen vooral voordelig bij >75% digitale uitwisseling
 7. 7. Mechanisatie operationele processen Mechanisatie vooral in directe teeltwerkzaamheden (productie) Veel handmatige arbeid in de naoogstfase (link met verkoop)
 8. 8. Software-ondersteuning op kantoor Vooral automatisering bij verkoop en orderverwerking Beperkt gebruik geïntegreerde systemen (veel handmatig overtypen) Voorraadbeheer van producten beperkt geautomatiseerd: barrière VMP!
 9. 9. Informatie uitwisselen met keten (breedte) Verkoopgerelateerde informatie kan in principe door veel onderzochte bedrijven digitaal uitgewisseld worden Overige informatie kan door de bedrijven nauwelijks digitaal uitgewisseld worden
 10. 10. Digitaal informatie uitwisselen (diepte) 10 Zelfs wanneer het bedrijf digitaal orders kan uitwisselen, worden veel orders via niet-digitale weg uitgewisseld
 11. 11. Investeringsprioriteiten 11 Verkoop en orderverwerking hebben de hoogste investeringsprioriteit Voorraadbeheer van producten scoort slechts gemiddeld
 12. 12. Ervaren voor- en nadelen digitaal zakendoen Telers ervaren/ verwachten voornamelijk voordelen
 13. 13. Aansluiting digitaal zakendoen bij bedrijf Digitaal zakendoen sluit bij het meerendeel van de bedrijven goed aan bij hun Unique Selling Points
 14. 14. Complexiteit Wanneer alles ingevoerd is, is het op digitale wijze zakendoen eenvoudig Maar alles werkend krijgen is relatief complex
 15. 15. Samenvatting adoptiefactoren digitaal zakendoen
 16. 16. Plantion Digitale Marktplaats (PDM) volgens telers Grootste drempel PDM bij telers zijn hoge investeringen voor geringe verwachte opbrengsten Sommige telers hebben twijfels over de logistiek van PDM: slechtere presentatie voor klok (halve karren)
 17. 17. Realisatie orders door aanbodskanalen Aandeel PDM gering, zowel qua hoeveelheid orders als grootte orders Minimaal 34 % via niet- geautomatiseerde kanalen Bedrijven onderhouden meestal 3 of meer aanbodskanalen
 18. 18. Overall conclusies  Complexiteit van het bedrijf is bepalend voor automatiseringsniveau  Voorraadbeheer is cruciaal voor realiseren digitaal zakendoen  De meeste telers kunnen goed met digitale hulpmiddelen overweg, maar het organisatie- en implementatietraject zijn complex en vormen een drempel  Belangrijkste obstakels voor Plantion Digitale Marktplaats (PDM): ● Kosten Virtuele MarktPlaats (VMP koppeling realiseren ● Aanpassen bedrijfsprocessen (logistiek, voorraadbeheer)  orders 18
 19. 19. Aanbevelingen  Formuleer een heldere strategie voor PDM en de stimulering van digitaal zakendoen door Plantion  Mogelijke instrumenten: ● Workshops om koudwatervrees weg te nemen ● Actieve promotie om bekendheid te genereren ● Persoonlijke begeleiding/voorlichting kleine telers  Kosten/drempels verlagen: ● Samenwerking softwareleveranciers om alternatieve business modellen te realiseren ● Verbreding aantal pakketten (marktwerking stimuleren) ● Stimuleer professioneel voorraadbeheer en hoeveelheid digitaal uitgewisselde orders 19 En realiseer: eest organiseren dan digitaliseren!
 20. 20. Bedankt voor uw aandacht! Robbert Robbemond robbert.robbemond@wur.nl Jan Benninga jan.benninga@wur.nl Cor Verdouw cor.verdouw@wur.nl 20

×