Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Daglicht in het bouwbesluit: nu het uitzicht nog!

147 views

Published on

Niet alleen in de woonsituatie, maar ook in de werksituatie is daglicht van belang. Een mens heeft namelijk voldoende licht nodig om een taak te kunnen vervullen. Lees hier verder.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Daglicht in het bouwbesluit: nu het uitzicht nog!

  1. 1. Daglicht in het bouwbesluit: nu het uitzicht nog!Vanaf het moment dat de mens voor zichzelf onderdak is gaanbouwen om zich te beschermen tegen weersinvloeden, is ook devraag naar daglicht in die gebouwen ontstaan. Niet vreemdaangezien de mens behalve om goed te kunnen zien ook eenbiologische behoefte aan daglicht heeft. Intuïtief wil iedereen eenplekje aan het raam. Al in de vroegste geschiedenis zien we hoe degrote bouwmeesters met de beperkte middelen van nu natuurlijklicht in hun gebouwen brachten. In de huidige architectuur zien wedat terug in het veelvuldig toepassen van glazen gevels of daken.Niet alleen in de woonsituatie, maar zeker ook in de werksituatie isdaglicht van belang. Een mens heeft namelijk voldoende licht nodigom een taak te kunnen vervullen. De behoefte aan de hoeveelheiden de kleur van daglicht in een ruimte verandert door de dag heen.Wanneer zowel de intensiteit als het spectrum van het lichtafgestemd wordt op het natuurlijke bioritme dan heeft dit eenpositief effect op het concentratievermogen en de productiviteit vaneen werknemer. Per type werkzaamheden is in de wetgeving(NEN- EN 12464-1) dan ook vastgelegd hoe sterk de verlichtingmoet zijn op werkplekken. Daarnaast maakt de NEN 2057 (de norm voor daglichtopeningen vangebouwen) onderdeel uit van het Bouwbesluit. In deze norm wordt aangegeven wat de minimaledaglichttoetreding in een gebouw met bepaalde gebruiksfunctie moet zijn. Zo wordt o.a. onderscheidgemaakt in woonfunctie, gezondheidszorgfunctie, kantoorfunctie, onderwijsfunctie, industriefunctie ennog vele andere functies.Lux en LumenDe hoeveel licht in een ruimte is bepalend voor wat er in die ruimte kan gebeuren. Deverlichtingssterkte, uitgedrukt in lux is de ontvangen lichthoeveelheid per oppervlakte (lumen/m2). Hoeverder de lichtbron verwijderd is hoe lager de verlichtingssterkte. Het rendement van een lichtbronwordt uitgedrukt in lumen (de lichtstroom). Zo geeft daglicht bij een heldere hemel 180 lm, daglicht bijbewolkt weer geeft 110 lm. Ter vergelijking een spaarlamp geeft 55-60 lm, led verlichting >100 lm.Een luxwaarde tussen de 300 en 500 is voldoende voor normaal kantoorwerk, maar voor het op ganghouden van het menselijke biologisch systeem is een luxwaarde van 1000 de ondergrens.Kamerplanten hebben 800 lux nodig om te overleven. In de praktijk zijn echter niet de lux of lumenwaarden het belangrijkste, maar de helderheid van de oppervlakken in onze omgeving. Dat is wat wewaarnemen. © Colt International
  2. 2. Reden waarom in het berekeningssysteem voor daglichttoetreding in de nieuwste versie van de NEN2057 rekening gehouden wordt met factoren die deze waarneming kunnen beïnvloeden:  de hoogte van de onderkant van de daglichtopening boven het vloerniveau;  de belemmeringshoek ten gevolge van belemmeringen, binnen een bepaalde zichthoek;  de belemmeringshoek ten gevolge van overstekken;  de hellingshoek die de daglichtopening maakt met het horizontale vlak;  de lichttoetredingsfactor;  de lichtdoorlatendheid van de buitenste gebouwschil, in dit geval de daglichtopening zich in een inwendige scheidingsconstructie bevindtUitzichtAan uitzicht worden geen eisen gesteld. Toch wijzen diverse studies uit dat uitzicht belangrijk is. Derelatie met de omgeving geeft een binding met die omgeving. Geen uitzicht of een slecht uitzicht kanclaustrofobie of depressie tot gevolg hebben. Veel mensen hebben niet voor niets een voorkeur vooreen ‘groen’ weids uitzicht. Het is aangetoond dat dit een positief effect heeft op de tevredenheid en deproductiviteit van vooraal kantoormedewerkers en op een sneller herstel van ziekenhuispatiënten. Ditkomt door de afwisseling die de ogen krijgen. Enerzijds het inspannende kijken naar de taken dichtbijen de onbewuste ontspanning die de ogen krijgen wanneer ze naar verder af gelegen punten kijken.Het voorkomt hoofdpijnklachten en vermoeidheid. Uitzicht is dan ook een essentieel onderdeel van dehuur- of kostprijs van een gebouw geworden. © Colt International
  3. 3. Volg Colt op LinkedInVolg Colt op PinterestVolg Colt op Google+Volg Colt op TwitterVolg Colt op YouTubeVolg Colt op FacebookVolg Colt op Slideshare © Colt International

×