Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Duurzaam produceren met de natuurelementen als uitgangspunt deel 2: lucht

189 views

Published on

Waar we in deel 1 van deze serie over duurzaam produceren met de natuurelementen als uitgangspunt ingegaan zijn op hoe het element water effectief kan bijdragen om een duurzaam productieconcept te bereiken, laten we in dit artikel het belang van het tweede element, lucht, in een duurzame productieomgeving zien.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Duurzaam produceren met de natuurelementen als uitgangspunt deel 2: lucht

  1. 1. © Colt International Duurzaam produceren met de natuurelementen als uitgangspunt deel 2: lucht Duurzaam produceren bestaat uit méér dan het verminderen van energieverbruik, het hergebruik van energie en grondstoffen, of het terugdringen van afval. Een duurzame bedrijfsvoering gaat de uitdagingen van deze tijd op sociaal, ecologisch en economisch gebied aan. Het legt de verbindingen tussen milieukwaliteit en sociale kwaliteit. Een van die verbindingen vinden we terug in het werkklimaat. Een veilig en productief werkklimaat betekent minder uitval door ziekte, ongevallen, concentratieverlies, vermoeidheid of verminderde motivatie enerzijds en een hogere productiviteit anderzijds. Waar we in deel 1 van deze serie over duurzaam produceren met de natuurelementen als uitgangspunt ingegaan zijn op hoe het element water effectief kan bijdragen om een duurzaam productieconcept te bereiken, laten we in dit artikel het belang van het tweede element, lucht, in een duurzame productieomgeving zien. Deel 2: Lucht Volgens de Griekse natuurfilosoof Anaximenes was lucht het belangrijkste element van de vier natuurelementen (water, lucht, aarde en vuur) en daarmee de basis voor ons leefsysteem. Lucht is hier op aarde, net zoals water, een eerste levensbehoefte en direct gerelateerd aan gezondheid, comfort en veiligheid. Horizontale luchtdrukverschillen zorgen ervoor dat de lucht zich verplaatst (wind, tocht). Het menselijk lichaam koelt aan de lucht af als de lucht kouder is dan de lichaamstemperatuur, maar ook door het verdampen van vocht of door een combinatie van beide. De mate van luchtverplaatsing is van invloed op de temperatuurbeleving, de gevoelstemperatuur. Lucht in relatie tot werkklimaat In een productieomgeving is de gevoelstemperatuur een van de belangrijke factoren die het thermisch comfort bepalen. Naast luchttemperatuur en –snelheid, zijn ook de relatieve luchtvochtigheid, oppervlaktestralingstemperatuur, activiteitenniveau, kleding en luchtkwaliteit hierin van belang. Met deze variabelen ontwikkelde de Deense wetenschapper Dr. Fanger een prestatie-indicator, die de basis vormt voor de NEN ISO 7730 norm, de norm die aanbevelingen geeft voor een comfortabel
  2. 2. © Colt International binnenklimaat voor gematigde thermische binnencondities. Veel productiebedrijven kampen in de zomer met onaangenaam hoge binnentemperaturen. Onderzoek toont aan dat elke graad boven de behaaglijkheidstemperatuur (20°C) een gemiddelde productiviteitsdaling van 4% teweeg brengt. Bovendien heeft het overschrijden van een bepaalde grens ook gevolgen voor het welzijn en reactievermogen. Een zelfde problematiek hebben bedrijven waar door het productieproces stoffen, dampen of gassen in de lucht aanwezig zijn. Hoe hoger de concentratie hoe lager de productiviteit en hoe meer kans op uitval. Duurzame klimaattechnieken De technieken waarmee een gezond en veilig werkklimaat bereikt wordt, hebben de laatste jaren een enorme duurzame ontwikkeling doorgemaakt en zijn behalve sociaal en ecologisch tegenwoordig ook economisch verantwoord. Hieronder enkele voorbeelden: Natuurlijke ventilatie Een van de meest doeltreffende vormen van ventileren is gebruik maken van de thermische stijging van warme lucht. In het dak wordt de warme lucht via openingen op natuurlijke wijze afgevoerd. Laag in het gebouw laten toevoerroosters koele buitenlucht binnenstromen. De lucht koelt niet alleen af maar er is ook een fris aanvoelende luchtbeweging. Met de moderne berekeningstechnieken kunnen de afvoer- en toevoeropeningen exact ontworpen worden, zoals gewenst. Natuurlijke ventilatie is energiezuinig, onderhoudsvriendelijk en realiseerbaar met lage investeringskosten. Adiabatische koeling Adiabatische koeling is gebaseerd op het koelen van lucht door het laten verdampen van water. De energie die nodig is voor de verdamping wordt onttrokken aan de lucht waardoor deze wordt gekoeld. Het systeem is energiezuinig omdat alleen elektriciteit gebruikt wordt die nodig is voor de ventilatoren om de lucht te laten circuleren. Hoe warmer het buiten is hoe effectiever adiabatische koeling werkt. Met een effectiviteit tot 90%. Adiabatische koeling in een productiehal verhoogt het comfort van de werknemers door een aangename omgevingstemperatuur en verse schone lucht. LBK met warmtepomp Luchtbehandelingskasten creëren een aangenaam binnenklimaat door de lucht te koelen in de zomer en te verwarmen in de winter. Voorzien van een centraal of decentraal warmtepompsysteem gebeurt dit energiezuinig en met een minimale milieubelasting. Hybride klimaattechniek Hybride industriële klimaattechniek combineert traditionele technieken met moderne, innovatieve technieken in één concept en maakt deze geschikt voor een duurzame industriële productieomgeving. Startpunt is het in kaart brengen van alle energiestromen van het productieproces. In het concept wordt vrijgekomen restwarmte/-koude opgeslagen in een energiebuffer en deze kan direct gebruikt worden voor gekoppelde klimaatsystemen. Waar in een gezonde en veilige werkomgeving de productiviteit hoger is en uitval lager, worden productiemiddelen efficiënt gebruikt, is minder energie nodig en worden geen grondstoffen verspild.
  3. 3. © Colt International Volg Colt op LinkedIn Volg Colt op Pinterest Volg Colt op Google+ Volg Colt op Twitter Volg Colt op YouTube Volg Colt op Facebook Volg Colt op Slideshare

×