Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מצגת טיפים

6,522 views

Published on

מצגת לגבי טיפים למלצרים

Published in: Business
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

מצגת טיפים

 1. 1. ‫טיפים‬ ‫מיסוי‬-‫מאי‬2013-‫רו‬"‫ח‬(‫עו‬"‫ד‬)‫הירשפלד‬ ‫שמוליק‬‫מסוימת‬ ‫ישות‬ ‫או‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫אישיות‬ ‫לנסיבות‬ ‫לפנות‬ ‫מיועד‬ ‫ואינו‬ ‫כללי‬ ‫אופי‬ ‫בעל‬ ‫הינו‬ ‫זו‬ ‫במצגת‬ ‫המוצג‬ ‫המידע‬.‫גם‬ ‫מדויק‬ ‫להיות‬ ‫ימשיך‬ ‫זה‬ ‫שמידע‬ ‫הבטחה‬ ‫אין‬ ‫ועדכני‬ ‫נכון‬ ‫מידע‬ ‫לספק‬ ‫משתדלים‬ ‫שאנו‬ ‫למרות‬‫בעתיד‬.‫ישות‬ ‫או‬ ‫אדם‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הספציפי‬ ‫מצבו‬ ‫של‬ ‫מדוקדקת‬ ‫בחינה‬ ‫ואחרי‬ ‫מתאים‬ ‫מקצועי‬ ‫ייעוץ‬ ‫ללא‬ ‫זה‬ ‫מידע‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לפעול‬ ‫מומלץ‬ ‫לא‬.
 2. 2. ‫בג‬ ‫פסיקת‬ ‫פי‬ ‫על‬"‫ץ‬–‫טיפ‬‫המלצר‬ ‫של‬ ‫הכנסה‬ ‫הינו‬
 3. 3. ‫מיסים‬•‫ספרים‬ ‫ניהול‬ ‫הוראות‬ ‫לפי‬–‫מלצרים‬ ‫ספר‬ ‫ניהול‬•‫יום‬ ‫כל‬ ‫יירשמו‬ ‫ובו‬ ‫כרוך‬ ‫ספר‬ ‫הינו‬ ‫מלצרים‬ ‫ספר‬,‫עבודתם‬ ‫תחילת‬ ‫לפני‬,‫המלצרים‬‫בציון‬ ‫יום‬ ‫באותו‬ ‫המועסקים‬:‫המלצר‬ ‫שם‬,‫זהותו‬ ‫תעודת‬ ‫ומספר‬ ‫מענו‬,‫העבודה‬ ‫יום‬ ‫ובסיום‬-‫מלצר‬ ‫אותו‬ ‫של‬ ‫היומי‬ ‫הפדיון‬ ‫סכום‬;‫בנפרד‬ ‫מלצר‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫היומי‬ ‫הפדיון‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬-‫יצויין‬‫עבודתם‬ ‫שעות‬ ‫מספר‬;‫מלצר‬ ‫של‬ ‫הזהות‬ ‫תעודת‬ ‫ומספר‬ ‫המען‬ ‫נרשמו‬,‫חובה‬ ‫אין‬‫מכן‬ ‫שלאחר‬ ‫בימים‬ ‫עליהם‬ ‫לחזור‬,‫עבודתו‬ ‫הופסקה‬ ‫לא‬ ‫עוד‬ ‫כל‬;•‫לקוחותיו‬ ‫לקהל‬ ‫המסעדה‬ ‫בעל‬ ‫הודיע‬ ‫אם‬ ‫מלצרים‬ ‫ספר‬ ‫לנהל‬ ‫חובה‬ ‫אין‬,‫מודעות‬ ‫באמצעות‬,‫בחשבוניות‬,‫באלה‬ ‫וכיוצא‬ ‫במחירונים‬,‫במחירים‬ ‫כלולים‬ ‫השירות‬ ‫דמי‬ ‫כי‬.•‫הפסיקה‬ ‫לפי‬–‫המסעדה‬ ‫בספרי‬ ‫ברישום‬ ‫חייב‬ ‫לא‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫וולונטרי‬ ‫טיפ‬ ‫תשלום‬.
 4. 4. •‫מספר‬ ‫יתקיימו‬ ‫אם‬ ‫שכר‬ ‫תשלום‬ ‫לצורך‬ ‫בחשבון‬ ‫יובא‬ ‫תשר‬ ‫שתשלום‬ ‫אפשרות‬ ‫לשלול‬ ‫אין‬‫הם‬ ‫ואלו‬ ‫מצטברים‬ ‫הכרחיים‬ ‫תנאים‬:.1‫הקובע‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫עליהם‬ ‫שחל‬ ‫או‬ ‫אישי‬ ‫הסכם‬ ‫קיים‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬,‫במפורש‬,‫להביא‬ ‫שניתן‬‫לעובד‬ ‫המשולמים‬ ‫תשר‬ ‫תשלומי‬ ‫גם‬ ‫השכר‬ ‫בחשבון‬..2‫בהכנסות‬ ‫הטיפול‬ ‫דרכי‬ ‫בדבר‬ ‫ומסודר‬ ‫מפורט‬ ‫הסדר‬ ‫כולל‬ ‫הקיבוצי‬ ‫ההסכם‬ ‫או‬ ‫העבודה‬ ‫הסכם‬‫מתשר‬,‫כגון‬-‫התשלומים‬ ‫של‬ ‫ותיעוד‬ ‫שקיפות‬,‫ההכנסות‬ ‫של‬ ‫וחשבונאות‬ ‫קופה‬ ‫של‬ ‫קיומה‬,‫דרכי‬‫שהתקבלו‬ ‫הסכומים‬ ‫חלוקת‬,‫ועוד‬ ‫החלוקה‬ ‫מועדי‬..3‫המקורות‬ ‫משני‬ ‫השכר‬(‫התשר‬ ‫ותשלומי‬ ‫הרגיל‬ ‫השכר‬)‫לא‬‫יפול‬‫בחוק‬ ‫הקבוע‬ ‫המינימום‬ ‫משכר‬..4‫לאשורן‬ ‫מובטחות‬ ‫והן‬ ‫המקורות‬ ‫משני‬ ‫ההכנסה‬ ‫על‬ ‫מבוססות‬ ‫העובד‬ ‫של‬ ‫הסוציאליות‬ ‫זכויותיו‬..5‫מש‬ ‫המתחייבים‬ ‫המלאים‬ ‫המס‬ ‫תשלומי‬ ‫הבטחת‬‫העובד‬ ‫של‬ ‫כרו‬.‫עבודה‬ ‫דיני‬
 5. 5. ‫עבודה‬ ‫דיני‬•‫ב‬ ‫מלצרים‬ ‫שקיבלו‬ ‫התשרים‬ ‫כל‬ ‫איסוף‬"‫טיפים‬ ‫קופת‬"‫לצורך‬ ‫להחשיבו‬ ‫כדי‬ ‫מספק‬ ‫תנאי‬ ‫הוא‬‫עבודה‬ ‫בדיני‬ ‫עמידה‬(‫וכד‬ ‫מינימום‬ ‫שכר‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬),‫כולם‬ ‫שהתשרים‬ ‫ובתנאי‬"‫נרשמים‬"‫המעסיק‬ ‫בספרי‬.‫ה‬"‫רישום‬"‫כל‬ ‫בגין‬ ‫העובדים‬ ‫שכר‬ ‫של‬ ‫בפועל‬ ‫ברישום‬ ‫הן‬ ‫להתבטא‬ ‫יכול‬‫השכר‬ ‫בתלוש‬ ‫המינימום‬ ‫שכר‬ ‫את‬ ‫קיבל‬ ‫המלצר‬ ‫כי‬ ‫ובדיקה‬ ‫משמרת‬(‫יומי‬ ‫רישום‬ ‫באמצעות‬‫עבודה‬ ‫ימי‬ ‫ושל‬ ‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫של‬ ‫וחודשי‬),‫מסים‬ ‫ותשלום‬ ‫המינימום‬ ‫שכר‬ ‫של‬ ‫ברישום‬ ‫והן‬‫בגינו‬
 6. 6. ‫התשלום‬ ‫אופן‬(‫אפשרות‬1)•‫המסעדה‬ ‫בקופת‬ ‫בכלל‬ ‫רישום‬ ‫ללא‬ ‫טיפים‬ ‫שווי‬ ‫על‬ ‫שכר‬ ‫תלוש‬•‫במע‬ ‫חסכון‬"‫מ‬•‫פנסיה‬ ‫ולקופות‬ ‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫העובד‬ ‫בחלק‬ ‫נושא‬ ‫מי‬
 7. 7. ‫אופן‬‫התשלום‬(‫אפשרות‬2)•‫המסעדה‬ ‫בקופת‬ ‫ונרשמו‬ ‫למסעדה‬ ‫העביר‬ ‫שהמלצר‬ ‫טיפים‬ ‫על‬ ‫שכר‬ ‫תלוש‬•‫מע‬ ‫תשלום‬"‫בקופה‬ ‫שנרשמו‬ ‫הטיפים‬ ‫על‬ ‫מ‬•‫פנסיה‬ ‫ולקופות‬ ‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫העובד‬ ‫חלק‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫בקופה‬ ‫שנרשמים‬ ‫מהטיפים‬ ‫לגבות‬ ‫יש‬•‫משמרת‬ ‫בסוף‬ ‫נעשה‬ ‫המסעדה‬ ‫בקופת‬ ‫הטיפים‬ ‫רישום‬ ‫שכזה‬ ‫ובמקרה‬ ‫מאחר‬,‫הכנסה‬ ‫מס‬‫התראות‬ ‫אפילו‬ ‫ומוציא‬ ‫לקבלתו‬ ‫בסמוך‬ ‫מיד‬ ‫תקבול‬ ‫רישום‬ ‫באי‬ ‫שמדובר‬ ‫הטענה‬ ‫את‬ ‫מעלה‬‫המסעדה‬ ‫ספרי‬ ‫לפסילת‬
 8. 8. ‫לכבוד‬________________‫א‬.‫נ‬.,‫הנני‬________________‫מס‬‫זהות‬_____________‫להלן‬ ‫הנקודות‬ ‫עשר‬ ‫את‬ ‫ומאשר‬ ‫מצהיר‬ ‫החברה‬ ‫עובד‬:.1‫ביום‬__________‫העסק‬ ‫בספרי‬ ‫הרישום‬ ‫ושיטות‬ ‫הרושמת‬ ‫הקופה‬ ‫הפעלת‬ ‫לצורך‬ ‫באשר‬ ‫העסק‬ ‫בעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מפורטים‬ ‫הסברים‬ ‫לי‬ ‫ניתנו‬‫ההסברים‬ ‫מהות‬ ‫את‬ ‫והבנתי‬..2‫ידוע‬‫מהלקוח‬ ‫קבלתו‬ ‫עם‬ ‫מיד‬ ‫בנפרד‬ ‫תקבול‬ ‫כל‬ ‫הרושמת‬ ‫בקופה‬ ‫לרשום‬ ‫עלי‬ ‫כי‬ ‫לי‬.‫לי‬ ‫ידוע‬‫שב‬"‫מיד‬"‫לרישום‬ ‫הכוונה‬‫מיידי‬‫לחץ‬ ‫במצבי‬ ‫גם‬..3‫הובהר‬‫שיק‬ ‫לרבות‬ ‫שיק‬ ‫וכל‬ ‫מזומן‬ ‫כל‬ ‫כולל‬ ‫הקבלה‬ ‫בשובר‬ ‫או‬ ‫הרושמת‬ ‫בקופה‬ ‫שהרישום‬ ‫לי‬‫לבטחון‬,‫פקדון‬,‫פרעון‬‫על‬ ‫ומכר‬ ‫עסקי‬ ‫חוב‬‫העסק‬ ‫למקום‬ ‫מחוץ‬ ‫שהתקבל‬ ‫שיק‬ ‫וכן‬ ‫תנאי‬(‫העסק‬ ‫בעל‬ ‫לפקודת‬ ‫תאריך‬ ‫עם‬ ‫סחיר‬ ‫לא‬ ‫שיק‬ ‫למעט‬.).4‫הנני‬‫גבי‬ ‫על‬ ‫התקבולים‬ ‫את‬ ‫לרשום‬ ‫לא‬ ‫מתחייב‬"‫זמנית‬ ‫קבלה‬"‫מראש‬ ‫ממוספר‬ ‫קבלה‬ ‫בשובר‬ ‫או‬ ‫הרושמת‬ ‫בקופה‬ ‫אלא‬..5‫הנני‬‫שקיבלתי‬ ‫הכנסה‬ ‫וכל‬ ‫שיק‬ ‫כל‬ ‫העסקי‬ ‫הבנק‬ ‫בחשבון‬ ‫להפקיד‬ ‫מתחייב‬,‫בלבד‬ ‫העסק‬ ‫בקופת‬ ‫הכסף‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫להפקדה‬ ‫ועד‬..6‫ידוע‬‫פליליים‬ ‫להליכים‬ ‫צפוי‬ ‫הנני‬ ‫כלשהי‬ ‫הכנסה‬ ‫רשמתי‬ ‫לא‬ ‫שאם‬ ‫לי‬..7‫ידוע‬‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ ‫מסוים‬ ‫תקבול‬ ‫ביודעין‬ ‫רשמתי‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫וימצא‬ ‫ביקורת‬ ‫יערוך‬ ‫העסק‬ ‫בעל‬ ‫אם‬ ‫לפטרני‬ ‫שניתן‬ ‫לי‬..8‫בכל‬‫המס‬ ‫שלטונות‬ ‫מצד‬ ‫ביקורת‬ ‫של‬ ‫מקרה‬,‫הביקורת‬ ‫על‬ ‫לדווח‬ ‫מתחייב‬ ‫הנני‬‫מיידית‬‫החשבון‬ ‫ולרואה‬ ‫העסק‬ ‫לבעל‬,‫דו‬ ‫את‬ ‫בעיון‬ ‫לקרוא‬"‫ח‬‫ולמסור‬ ‫הביקורת‬‫גירסת‬‫העובדות‬ ‫כל‬ ‫בירור‬ ‫לאחר‬ ‫בלבד‬ ‫אמת‬‫לאשורן‬..9‫ידוע‬‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ ‫רשמתי‬ ‫שלא‬ ‫סכום‬ ‫כל‬ ‫כי‬ ‫לי‬–‫מס‬ ‫לצרכי‬ ‫מהכנסתי‬ ‫כחלק‬ ‫דיווחה‬ ‫על‬ ‫אחראי‬ ‫והנני‬ ‫האישית‬ ‫להכנסתי‬ ‫סכום‬ ‫אותו‬ ‫ייחשב‬..10‫ידוע‬‫הרישום‬ ‫לאי‬ ‫מספקת‬ ‫לסיבה‬ ‫להיחשב‬ ‫שלא‬ ‫עלולות‬ ‫לב‬ ‫בתום‬ ‫רשלנות‬ ‫או‬ ‫טעות‬ ‫ואף‬ ‫תקבול‬ ‫כל‬ ‫רישום‬ ‫על‬ ‫במיוחד‬ ‫להקפיד‬ ‫עלי‬ ‫כי‬ ‫לי‬.‫הנני‬‫החתום‬ ‫על‬ ‫בא‬ ‫הנני‬ ‫ולראיה‬ ‫לחלוטין‬ ‫לי‬ ‫ברורה‬ ‫לעיל‬ ‫הדברים‬ ‫מהות‬ ‫כי‬ ‫מאשר‬.__/__/__‫שם‬:________________‫חתימה‬:________________
 9. 9. ‫ושות‬ ‫עמינח‬ ‫שטיינמץ‬,‫רו‬"‫ח‬077-7700000cpa.co.il‫מסוימת‬ ‫ישות‬ ‫או‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫אישיות‬ ‫לנסיבות‬ ‫לפנות‬ ‫מיועד‬ ‫ואינו‬ ‫כללי‬ ‫אופי‬ ‫בעל‬ ‫הינו‬ ‫זו‬ ‫במצגת‬ ‫המוצג‬ ‫המידע‬.‫בעתיד‬ ‫גם‬ ‫מדויק‬ ‫להיות‬ ‫ימשיך‬ ‫זה‬ ‫שמידע‬ ‫הבטחה‬ ‫אין‬ ‫ועדכני‬ ‫נכון‬ ‫מידע‬ ‫לספק‬ ‫משתדלים‬ ‫שאנו‬ ‫למרות‬.‫מומלץ‬ ‫לא‬‫ישות‬ ‫או‬ ‫אדם‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הספציפי‬ ‫מצבו‬ ‫של‬ ‫מדוקדקת‬ ‫בחינה‬ ‫ואחרי‬ ‫מתאים‬ ‫מקצועי‬ ‫ייעוץ‬ ‫ללא‬ ‫זה‬ ‫מידע‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לפעול‬.

×