Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

APOGEE - smArt adaPtive videO GamEs for Education: ГЕНЕРИРАНЕ НА АДАПТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ

148 views

Published on

APOGEE - smArt adaPtive videO GamEs for Education: ГЕНЕРИРАНЕ НА АДАПТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ, представяне на проекта

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

APOGEE - smArt adaPtive videO GamEs for Education: ГЕНЕРИРАНЕ НА АДАПТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ

 1. 1. APOGEE - smArt adaPtive videO GamEs for Education ГЕНЕРИРАНЕ НА АДАПТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ Боян Бончев катедра Софтуерни технологии, ФМИ – СУ „Св. Кл. Охридски“ 27 март, 2018
 2. 2. Въведение  Henry Ford:  Всеки, който продължава обучението си, остава млад.  Най-великото нещо в живота е да запазите ума си млад.  Всички игри поддържат съзнанието ни младо.  Компютърните игри са ефективно средство за запазване на интереса на обучаващите се, като привличат вниманието им много повече от традиционните подходи 2
 3. 3. Компютърните видео игри като нова медия Генериране на образователни игри Източник: Hitbox Team APOGEE 3
 4. 4. Computer games Video games Компютърни видео игри Text games 4 APOGEE Audio games COMPUTER VIDEO GAMES Tablet games TV/Console games Web games Handheld games A Video Game Generation Platform
 5. 5. Компютърни видео игри – 2 основни вида Игри за развлечение Приложни (сериозни) игри A Video Game Generation Platform 5APOGEE
 6. 6. Генериране на образователни игри Развлекателни видео игри APOGEE 6
 7. 7. Генериране на образователни игри Сериозни игри “Сериозна игра (т. нар. приложна игра) е тази, чиято основна цел е различна от чисто забавление” (Abt, 1970) “Сериозната игра е видео игра, в която обучението е основна цел, вместо забавлението” (Micheal & Chen, 2006) 7 APOGEE 7
 8. 8. Видове сериозни видео игри за обучение 1/2 1. 3D ролеви (приключенски) игри за специфична научна или културна област - включват игри за езиково обучение и игри за придобиване на междукултурни умения, вкл. традиции и навици (Bontchev, DIPP’2015) 2. Интерактивни виртуални музеи и среди – често включват задачи и викторини за преосмисляне на учебния материал 3. Исторически документални игри, прототипи и демонстратори – за определена историческа епоха, като използват все по-реалистични поведенчески визуални симулации с историческа точност (Fullerton, 2008) Генериране на образователни игриAPOGEE 8
 9. 9. Видове сериозни видео игри за обучение 2/2 4. Игри за маса и логически игри, използвани за образователни цели - използват структурирано учебно съдържание, показано в пъзели, анаграми и т.н. (Bontchev, 2012) 5. Симулатори и тренажори - например симулатор за управление на автомобил, на самолет и др. 6. Игри за социална комуникация и придобиване на знания Генериране на образователни игриAPOGEE 9
 10. 10. Сериозни проблеми със сериозните игри  По-високи разходи за разработка  По-ниска привлекателност в сравнение с развлекателните игри  Труден преход между учебния дизайн и вграждането му в играта - как механика на играта влияе и взаимодейства с учебния материал  Оценка - ефективно проследяване и анализ на правилните параметри, свързани с напредъка на учащите  Как трябва да се използват психологическите теории при проектирането на реалистични и убедителни компютърни играчи?  Персонализация и адаптация Генериране на образователни игри D1.6 GALA Roadmap 2, Nov. 2011 APOGEE 10
 11. 11. Нашата мотивация Научно-изследователският проект APOGEE (2018 -2020), финансиран от Българския фонд за научни изследвания, е насочен към създаване и практическо валидиране на иновативна отворена софтуерна платформа за лесно създаване на умни и адаптивни видео игри за обучение Генериране на образователни игри http://www.apogee.online/ APOGEE 11
 12. 12. Цели на проект APOGEE 1/2  Изграждане, генериране и персонализиране на образователни видео игри, основаващи се на формален описателен модел, включващ семантично структуриране на учебно съдържание  Динамично адаптиране на параметрите на създадените образователни видео игри според резултатите, възбудата и емоционалното състояние на отделния играч Генериране на образователни игриAPOGEE 12
 13. 13. Цели на проект APOGEE 2/2  Три-измерните виртуалните персонажи (герои) в играта ще имат връзка с интелигентни агенти, които отговарят на въпросите на играча, като използват знания и факти, извлечени от лексикални корпуси с учебно съдържание, като например учебници и уеб страници;  Валидирането както на методологията, така и на платформата за създаване на интелигентни адаптивни видео игри ще се извърши чрез практически експерименти за създаване на игри за обучение по средновековна история на България от педагози и учители. Генериране на образователни игриAPOGEE 13
 14. 14. Какъв тип образователни игри ще бъдат генерирани? 1/2 Предлагаме образователни игри-лабиринти, защото:  Лабиринтите широко се използват в забавните игри и това ги прави много подходящи за интерактивно представяне на съдържание, като виртуални музеи и други интерактивни среди  Лабиринтите могат да се използват в различни 3D игри за ролеви игри / приключения, прилагани в специфична научна или културна област - играчът изследва образователното съдържание в лабиринта, като избира как да се движи от едно място на друго  Решаване на различни учебни задачи, разположени в залите на лабиринта  Лабиринтна графика, възли, задачи, аудио и др. – описани в XML документГенериране на образователни игриAPOGEE 14
 15. 15. Какъв тип образователни игри ще бъдат генерирани? 2/2  Освен това, лабиринтите могат да се комбинират с други вградени мини-игри (напр. пъзели, за памет, и др.), разположени на подходящи места, което ги прави подходящи за обучение за всеки учебен предмет  Свързаността на лабиринта може да се определя от структурирането на учебния материал  Подходящи са за персонализация и адаптация - при преминаване от стая в стая, играчът трябва да реши допълнителни учебни задачи, съответстващи на неговите познания и резултати  Могат да имат интелигентни компютърни играчи за обучение/подпомагане на учащия Генериране на образователни игриAPOGEE 15
 16. 16. Manually created XML document + audio/video content Unity3D API Unity3D Game Editor Didactic game tasks Maze Builder Online games Unity3D game engine (browser plugin) Game managers 3D maze Текущ прототип на платформата Генериране на образователни игриAPOGEE 16
 17. 17. Забележка: блоковете с пунктирана линия са бъдещи разширения Textual content Graphics Audio content Generated XML + A/V content Unity3D API Unity3D Game Editor Didactic game tasks Metadata (XSD) Graph Editor Didactic tasks Property Editor Maze Editor Maze Builder Virtual players Intelligent Q&A agents Online games Unity3D game engine (browser plugin) Adaptive game managers Virtual players 3D maze Бъдещ прототип на платформата Генериране на образователни игри Automatic game generation APOGEE 17
 18. 18. Съществуващи платформи за автоматично създаване на сериозни игри Критерии/ решение Quandary Qedoc Quiz Maker ADAPTIMES Maze Builder Разпространение Web Desktop Desktop Desktop/Web/ Mobile/Console Тип 2D 2D 3D 3D Игрова платформа None None None Unity 3D Програмен език None None Python C# Учебни ресурси slides, test questions slides, test questions, learning games slides, test questions, arranging images slides, test questions, arranging 3D objects, hidden 3D objects Персонализиране images, music, video, font images, font, sound effects Textures, rooms Textures, images, music Отворен код No No Yes Yes Цена Free Free Licensed Free Генериране на образователни игриAPOGEE 18
 19. 19. Текущ работен процес Генериране на образователни игри Unity 3D Game Platform Maze Builder Custom Package XML Maze Description Game Assets (text, images, audio) 3D Maze 3D Maze Game Read Import Generate Build Import Arrange 4 мин. 1 седмица 5 мин. 4 дни 2 с 20 с 3 ч. 12 мин. За колко време се създава лабиринт с 6 зали? APOGEE 19
 20. 20. Импортиране на пакета в Unity 3D Генериране на образователни игриAPOGEE 20
 21. 21. Появява се ново меню в Unity редактора Генериране на образователни игриAPOGEE 21
 22. 22. Примерно описание на лабиринта (XML) Генериране на образователни игриAPOGEE 22
 23. 23. Генерирането става автоматично след въвеждане на аудио, графика и XML Генериране на образователни игриAPOGEE 23
 24. 24. RoomCenter Intro RoomNorthW est Tciprovtzi - 2 RoomWest Tciprovtzi - 1 RoomEast Kotel - 1 RoomNorth Sliven RoomNorthE ast Kotel 2 DoorE DoorE DoorW DoorW DoorS DoorNDoorN Лабиринт, гледан отгоре в Unity Генериране на образователни игриAPOGEE 24
 25. 25. Примерен изглед на стая в лабиринта Генериране на образователни игриAPOGEE 25
 26. 26. Благодаря Ви за вниманието  Questions ?  Proposals !  Remarks …  Disappointments   Doubts   Congrats   Donations €  Sth else ®  Боян Бончев, bbontchev@fmi.uni-sofia.bg  http://www.apogee.online/ Генериране на образователни игри APOGEE 26
 27. 27. Игрите създават илюзии, но са реалност Генериране на образователни игриAPOGEE 27

×