Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Резултати от изпълнение на проект АПОГЕЙ (ДН 12/7 от 15.12.2017г.)

30 views

Published on

Представяне на резултати от изпълнение на проекти, финансирани от ФНИ към МОН
4 юли, София, България - резултати от изпълнение на проект АПОГЕЙ (ДН 12/7 от 15.12.2017г.)

Published in: Engineering
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Резултати от изпълнение на проект АПОГЕЙ (ДН 12/7 от 15.12.2017г.)

 1. 1. Резултати от изпълнение на проект АПОГЕЙ (ДН 12/7 от 15.12.2017г.) Олга Георгиева и Боян Бончев катедра «Софтуерно инженерство», Фак. по математика и информатика, СУ «Св. Климент Охридски», България Представяне на резултати от изпълнение на проекти, финансирани от ФНИ към МОН 4 юли, София, България
 2. 2. Съдържание Мотивация на екипа на проекта Проект APOGEE Генериране на видео игри-лабиринти Персонализация и адаптация на видео игри Постигнати резултати за етап 1 Заключение APOGEE Резултати от изпълнение на проект АПОГЕЙ 2
 3. 3. Мотивация Проблеми при сериозните видео игри за обучение: По-високи разходи за разработка По-ниска привлекателност в сравнение с развлекателните игри Трудно интегриране на между учебния материал и механиката на играта Липсва ефективно проследяване и анализ на напредъка на обучаемите Лиспват игри за обучение с умни виртуални играчи Липсват персонализация на учебното съдържание и динамична адаптация на трудността на играене Резултати от изпълнение на проект АПОГЕЙ Източник: http://www.apogee.online/ APOGEE 3
 4. 4. За проекта Име: Иновативна платформа за интелигентни адаптивни видео игри за обучение (APOGEE) Срок: 3 години (15.12.2017г. - 14.12.2020г.) Финансиране: по 60 000.00лв. за всеки един от двата етапа на проекта (ДН 12/7 от 15.12.2017г.) Базова организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Партньорска организация: няма Ръководител: проф. д-р Боян Паскалев Бончев Екип: 14 души Уеб сайт: http://www.apogee.online/ Резултати от изпълнение на проект АПОГЕЙAPOGEE 4
 5. 5. Цели на проект APOGEE 1/2  Проектиране и генериране на образователни видео игри, основаващи се на формален описателен модел за:  персонализиране на учебното съдържание  динамично адаптиране на трудността на играта  според:  резултатите,  възбудата и  емоционалното състояние на отделния играч Резултати от изпълнение на проект АПОГЕЙAPOGEE 5
 6. 6. Цели на проект APOGEE 2/2 Три-измерните интелигентни виртуални играчи в играта да могат да отговарят на въпросите на обучаемия относно учебното съдържание Валидирането на платформата за създаване на интелигентни адаптивни видео игри да се извърши чрез практически експерименти за създаване и използване на игри за обучение по средновековна история на България Резултати от изпълнение на проект АПОГЕЙAPOGEE 6
 7. 7. Персонализация и адаптация на генерирани умни видео игри за обучение Персонализацията в образователните видео игри води до:  игри, съобразени със специфичните интереси и нужди на отделните обучаеми Адаптацията в образователните видео игри води до:  игри, съобразени със специфичните динамични промени на отделните играчи Умните виртуални играчи спомагат за:  по-интересни, увлекателни и полезни видео игри за обучение Автоматичното генериране на такива игри позволява:  масовото им използване за образователни цели APOGEE Резултати от изпълнение на проект АПОГЕЙ 7
 8. 8. Забележка: блоковете с пунктирана линия са в процес на разработка Textual content Graphics Audio content Generated XML + A/V content Unity3D API Unity3D Game Editor Didactic game tasks Metadata (XSD) Graph Editor Didactic tasks Property Editor Maze Editor Maze Builder Virtual players Intelligent Q&A agents Online games Unity3D game engine (browser plugin) Adaptive game managers Virtual players 3D maze Процес на проектиране и генерация на видео игри от тип обогатен лабиринт Резултати от изпълнение на проект АПОГЕЙ Automatic game generation APOGEE 8
 9. 9. Games Construction Smart Services Game Creator User Management Authentication User Profile Learner Profile Player Profile Asset ManagerMaze Editor Maze Validator XML Builder Maze Creator Game Builder Play Games Learning Analytics Gaming Analytics XSD XML Unity Project Files Unity Game Files Asset DB Game DB User DB Game Player Presentation Layer User Analytics Business Layer Архитектура на платформата Business Layer APOGEE 9
 10. 10. Примерна генерирана историческа игра Асеневци (игра за средновековната история на Българското царство през 12-13 век) - http://apogee.online/games.html APOGEE Резултати от изпълнение на проект АПОГЕЙ 10
 11. 11. Постигнати резултати за Етап 1 (по план) Постигнат резултат Приложимост 1. Сравнителни анализи на адаптивни видеоигри, ориентирани към играча, с интелигентни агенти за образователни цели, платформи за изграждане на игри, методи и техники за игрово обучение 2. Анализ на нуждите на целевите потребители на образователни видеоигри 3. Анализ на нуждите на целевите потребители на платформи за образователни видеоигри 4. Декларативен модел на образователни игри с лабиринт със семантично структуриране на дидактическото съдържание 5. Модел на процеса на игра и взаимодействие на играчите във видеоигри за образование 6. Проактивни сценарии за обучение, базирано на игри и игрови дидактични задачи 7. Подробен план за разпространение 8. Лого, Уеб сайт и брошура (на англ. и бълг. език) 9. Подробен план за управление на проекта 10. Междинен отчетен доклад по проекта Определят насоките за изискванията към софтуерна платформа за създаване на умни и адаптивни видео игри за обучение Целева група потребители на видеоигри (ученици 1-12 клас) Целева група потребители на платформата (учители) Модел за текстово описание на видео игри за обучение, за целите на генерирането им Процес на играене в лабиринт, обогатен с различни мини-игри 6 сценария за игрово обучение, с различни дидактични задачи Обнародване на резултатите Виж http://apogee.online/ Мониторинг, контрол и отчитане на изпълнението на задачите APOGEE Резултати от изпълнение на проект АПОГЕЙ 11
 12. 12. Постигнати резултати за Етап 1 (извън плана) Постигнат резултат Приложимост 11. Начален прототип на платформа за изграждане на видео игра с автоматично генериране на лабиринти 12. Начален прототип на генерирана не-адаптивна видео игра-лабиринт за българската средновековна история, без виртуални играчи 13. Резултати от три анкетни проучвания с потребители на платформата (учители) и на генерираните с нея игри (ученици) 14. Онлайн видео-записи на игрови сесии (4 бр.) и презентации (6 бр.) 15. 17 доклада на международни конференции 16. 6 статии, публикувани в научни списания 17. Едно заявление за полезен модел 18. 2 защитени магистърски тези 19. Проведени 3 семинара по проекта База за надграждане с нови мини- игри, виртуални играчи и адаптивно управление на играта База за надграждане с ново съдържание, мини-игри и виртуални играчи Дефинират типовете мини-игри, които ще могат да се вграждат в лабиринта Събиране на отзиви за платформата и игровия процес Повишаване на видимостта на резултатите в световен мащаб Устройство за определяне на възбудата на играча Дискусии сред целевите групи APOGEE Резултати от изпълнение на проект АПОГЕЙ 12
 13. 13. Заключение Приложните образователни игри от тип лабиринт, обогатен с мини-игри, ще се използват все повече в обучението Безплатните платформи за създаване на образователни видео игри могат да доведат до бум в обучението, базирано на игри Персонализацията и адаптацията ще донесат по- добра мотивация, ангажираност и резултатност при обучаемите Етап 1 на проекта приключва успешно, като публикационната активност за етапа в списания и конференции надвишава над 2 пъти планираната за целия проект (http://apogee.online/results.html) APOGEE Резултати от изпълнение на проект АПОГЕЙ 13
 14. 14. Благодарим Ви за вниманието! За въпроси: Боян Бончев, bbontchev@fmi.uni-sofia.bg http://www.apogee.online/ APOGEE Резултати от изпълнение на проект АПОГЕЙ 14

×