Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Recognition of playing styles by playing adaptive 3D video games

253 views

Published on

Определяне на стил на играене чрез адаптивна 3D видео-игра - проект ADAPTIMES (ADAPTIve player-centric serious video gaMES)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Recognition of playing styles by playing adaptive 3D video games

 1. 1. Боян Бончев проф. към кат. Софтуерни технологии, ФМИ-СУ Marie Curie Fellow at Brainstorm Multimedia, Spain 23 февруари, 2016 Определяне на стил на играене чрез адаптивна 3D видео-игра - проект ADAPTIMES (ADAPTIve player-centric serious video gaMES)
 2. 2. • Финансиран по PEOPLE MARIE CURIE ACTIONS, Intra- European Fellowship (IEF), Call: FP7-PEOPLE-2013-IEF • Цел на изследването: как могат да се ползват Познавателните способности, Психо-емоционалните процеси и Стиловете на играене с цел постигане на ефективна адаптивност спрямо поведението на играча в сериозните (приложните) видео- игри за обучение • Хост: Brainstorm Multimedia S.L. , Spain • Продължителност: 08‘2014 – 07‘2016 • Повече информация - http://adaptimes.eu/ Проект ADAPTIMES (ADAPTIve player-centric serious video gaMES) Research findings will address behavioral patterns,
 3. 3. ADAPTIMES концептуална мисловна карта Psycho-emotional status and playing style
 4. 4. Модел на адаптивността
 5. 5. Работен процес
 6. 6. Rush for Gold - адаптивна 3D видео-игра за определяне на стил на играене
 7. 7. Rush for Gold See http://www.brainstorm.es/products/estudio/ • Игрова механика и динамика: Python • Графика: 3D Max • Разработена с Brainstorm eStudio
 8. 8. Rush for Gold – управление на адаптацията • На база на резултатност в игровия процес: – Намерени скрити кюлчета – Уцелени летящи кюлчета – Решени логически ребуси • На база на емоции - снимка на лицето на играча и анализ на лицеви изражения (опционално) • Адаптивно се варира трудността на задачите: – Местоположение на скритите кюлчета – Скорост, траектория и обсег на поражения на летящите кюлчета – Трудност на логическите ребуси • Адаптивно се варира осветеността и яркостта на обектите
 9. 9. Rush for Gold - https://www.youtube.com/watch?v=uKNK36wOG8s
 10. 10. Rush for Gold - https://www.youtube.com/watch?v=aJe61bUDE40
 11. 11. In the entrance room player starts with 100 points Използване на стила на игра – в Pro-Effect (entrepreneurship education video game)
 12. 12. • Видео-игра: – Място: каб. 214А, блок 2 на СУ в района на БАН – ФМИ – Време на игровата сесия: 15-20 мин – Резултат: определен стил на играене • Онлайн анкета - https://www.surveymonkey.com/r/playstyle – Време за попълване: 5-6 мин за стил на играене или 10-15 мин (стилове на играене и учене и личностни х-ки) – Резултат Търсим доброволци за опитните изпитания (23.02 - 02.03.2016)
 13. 13. • Адаптивни видео игри – Използване на трасиране на погледа – На база на следене на кожно съпротивление – Чрез разпознаване на емоциите на играча • Образователни видео-игри • Приложни видео-игри за културно- историческо наследство • Управление на семантиката на съдържанието във видео-игри Теми за дипломни работи в областта на видео-игрите
 14. 14. • Въпроси и • Предложения? Благодаря за вниманието! http://adaptimes.eu/ e-mail:bbontchev@gmail.com, 0888 98 89 48

×