Kako izgleda Controllingu mojoj kompanijiZoran JakovljevidSavetnik generalnog direktora za finansije i controllingFAM Kruš...
2S R B I J ASadržaj• 1. Kompanija• 2. Moj CV• 3. Pripreme za uvođenje controllinga• 4. Formiranje izveštaja u controllingu
S R B I J A1. KompanijaFabrika maziva Fam ad u restrukturiranju
4S R B I J AKompanija
5S R B I J AIstorijat• 1966 početak (izdvajanje iz Merime)• 1992 deo NIS• 2007 prodaja 70% kapitala NIBENS grupi• 2011 ras...
6S R B I J AProizvodi• ULJA I MAZIVA• Motorna vozila• Industrija• Mazivne masti• Hlađenje i podmazivanje• Antikorozivna za...
7S R B I J AMarket share24%59%ostali17%uvoz
8S R B I J AMarket shareFAMProdaja u milEUREBITDA u % prodaje17,519,0 18,8 18,8 19,117,211,3%18,4%14,3%17,3%12,2%6,7%2006 ...
9S R B I J ABroj i struktura zaposlenihRED. SEKTOR STANJEBROJ 31.12.2011. %1 2 3 41. 1.Biro direktora 7 3,17%2. 2.Sektor M...
S R B I J A2. Moj CV
11S R B I J AZoran M. Jakovljevidnick ZMaJ• Tri poslednje pozicije– Savetnik generalnog direktora za finansije i kontrolin...
S R B I J A3. Pripreme za uvođenjecontrollinga
13S R B I J AFinansijski direktorSlužbaračunovodstvaSlužbafinansijskeoperativeSlužbaobračunazaradaSlužba plana ianalizeSav...
14S R B I J A• Izrada mesečnih,kvartalnih i godišnjih planovaposlovanja• Izrada kalkulacija cena koštanja – COGS• Izrada p...
15S R B I J AZašto je potrebno uvestikontroling?• U postojedoj šemi izdvojena je Služba plana i analizeu kojoj se odvijaju...
16S R B I J AGeneralnidirektorFinansijskidirektorSlužbaračunovodstvaSlužbafinansijskeoperativeSlužbaobračunazaradaSavetnik...
17S R B I J A• Izdvojiti službu plana i analize iz Finansijskog sektora• Formirati novu službu reportinga (izveštavanja)• ...
S R B I J A4. Formiranje izveštaja
19S R B I J AKPI 2006 2007 2008 2009 2010 2011Prodaja 17,8 18,9 19,2 22,0 34,8 17,3Rast% 0,0% 6,4% 1,2% 14,5% 58,4% -50,3%...
20S R B I J AAltmanov Z score6,93,62,0 2,11,51,12006 2007 2008 2009 2010 20112.991.81sigurnazonazonabankrotstvasivazona
21S R B I J AObjašnjenje koeficijenata• U FAMu je do 2009 godine situacija bila vrlo stabilna , s tim što je2008 i 2009 go...
22S R B I J AIzvozna marginaExport market Sales (€) Margin % Profit (k€)M6 1,4 14% 85M9 1,4 15% 68M5 1,4 13% 59M4 1,4 11% ...
23S R B I J AIzvozna marginaKupac Sales (€) Margin (€)B 0,73 -0,31A 1,24 0,20T 1,04 0,00G 1,04 0,00Proizvod 1Kupac Sales (...
IndustrijskiproseciRadni kapital %Industrijski prosek76%30%11%2%14%31%31%8%19%FAMRN BeogradViskolLumiko (Modriča)Plattner ...
S W Dugogodišnje iskustvo u oblastiistraživanja, proizvodnje i prometamaziva Posedovanje ključnih istraživačkih,proizvod...
26S R B I J ASoftwer• KARAKTERISTIKE INFORMACIONOG SISTEMA• Baza podataka informacionog sistema projektovana je u ORACLE-u...
27S R B I J AProfesor Elmar Mayer, controllera definiše slededim rečima:„Controller je, ili de to postati, onaj ko više od...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

03. ICV sastanak (kako izgleda controlling u mojoj kompaniji) Zoran Jakovljević FAM

339 views

Published on

Zoran je prikazao tok priprema uvođenja controllinga u FAM i sistem izveštavanja koji su uspostavili.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

03. ICV sastanak (kako izgleda controlling u mojoj kompaniji) Zoran Jakovljević FAM

 1. 1. Kako izgleda Controllingu mojoj kompanijiZoran JakovljevidSavetnik generalnog direktora za finansije i controllingFAM Kruševac3. sastanak ICV SrbijaBeograd, 29 mart 2012S R B I J A
 2. 2. 2S R B I J ASadržaj• 1. Kompanija• 2. Moj CV• 3. Pripreme za uvođenje controllinga• 4. Formiranje izveštaja u controllingu
 3. 3. S R B I J A1. KompanijaFabrika maziva Fam ad u restrukturiranju
 4. 4. 4S R B I J AKompanija
 5. 5. 5S R B I J AIstorijat• 1966 početak (izdvajanje iz Merime)• 1992 deo NIS• 2007 prodaja 70% kapitala NIBENS grupi• 2011 raskidanje ugovora i restrukturiranje• 17 miliona Eura prodaja• 221 zaposleni
 6. 6. 6S R B I J AProizvodi• ULJA I MAZIVA• Motorna vozila• Industrija• Mazivne masti• Hlađenje i podmazivanje• Antikorozivna zaštita
 7. 7. 7S R B I J AMarket share24%59%ostali17%uvoz
 8. 8. 8S R B I J AMarket shareFAMProdaja u milEUREBITDA u % prodaje17,519,0 18,8 18,8 19,117,211,3%18,4%14,3%17,3%12,2%6,7%2006 2007 2008 2009 2010 2011ProdajaEBITDA
 9. 9. 9S R B I J ABroj i struktura zaposlenihRED. SEKTOR STANJEBROJ 31.12.2011. %1 2 3 41. 1.Biro direktora 7 3,17%2. 2.Sektor MQ 13 5,88%3. 3.Laboratorija 10 4,52%4.4. Sektor za pravne poslove, ljudske resursei bezbednost 34 15,38%5. 5.Tehnički sektor 78 35,29%5.1. - Istraživanje razvoj i teh . servis 16 7,24%5.2. - Investiciej održavanje i energetika 19 8,60%5.3. -Proizvodnja maziva 21 9,50%5.4. - Proizvodnja FAMCHEM 10 4,52%5.5. - Proizvodnja ambalaže 12 5,43%6. 6. Komercijalni sektor 58 26,24%7. 7.Sektor finansija i ekonomije 21 9,50%UKUPNO 221 100,00%RED. KVALIFIKACIONA STANJE INDEXPROMENABROJ STRUKTURA 31.12.2010. 31.12.2011. (4:3)1 2 3 4 5 61. VSS 75 78 104,00% 32. ViS 10 9 90,00% -13. VK 6 6 100,00% 04. SSS 66 70 106,10% 45. KV 35 39 111,40% 46. NSS 2 3 150,00% 17. PK 6 7 116,70% 18. NK 16 9 56,30% -7UKUPNO: 216 221 102,30% 5
 10. 10. S R B I J A2. Moj CV
 11. 11. 11S R B I J AZoran M. Jakovljevidnick ZMaJ• Tri poslednje pozicije– Savetnik generalnog direktora za finansije i kontroling u Fabrici maziva FAM ad urestrukturiranju– Rukovodilac kontrolinga u NIBENS grupi Beograd– Direktor investicija održavanja i energetike u NIS Fabrici maziva FAM Kruševac• Obrazovanje– Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu (1978-1982)• Hobi-interesovanja– Muzika, literatura, film– Rekreativno bavljenje basketom
 12. 12. S R B I J A3. Pripreme za uvođenjecontrollinga
 13. 13. 13S R B I J AFinansijski direktorSlužbaračunovodstvaSlužbafinansijskeoperativeSlužbaobračunazaradaSlužba plana ianalizeSavetnik generalnogdirektora za finansijei kontrolingFinansijskiposloviControllingIzmeđu FD i SGD postoji saradnja,ali nema koordinacije u radu imeđusobnog informisanja iobaveštavanja zbog nedostatkapropisane procedure.Organizaciona šema,postojede stanje
 14. 14. 14S R B I J A• Izrada mesečnih,kvartalnih i godišnjih planovaposlovanja• Izrada kalkulacija cena koštanja – COGS• Izrada planova operativnih troškova po Sektorima injihovo pradenje u toku obračunskog perioda OPEX(operativni troškovi po CC)• Izrada statističkih izveštaja za eksterne potrebe• Pradenje prikupljanja i trošenja sredstava u ciljupripreme BugdetaDosadašnje aktivnostiSlužbe plana i analize
 15. 15. 15S R B I J AZašto je potrebno uvestikontroling?• U postojedoj šemi izdvojena je Služba plana i analizeu kojoj se odvijaju prethodno pobrojane aktivnosti iposlovi. Ova služba je podređena funkciji FD i nemakompetencije koje bi trebalo da ima controlling.• Nova služba (controlling) treba da pruži odgovor napitanja:– a) Gde se preduzede nalazi, da li nam je pozicija na tržištu dobra ili loša i kakvaje prognoza u bududem vremenskom periodu (3-5 godina).– b) Na koje probleme treba usmeriti pažnju i kako ih rešavati– c) Koje finansijske instrumente koristiti za pradenje ključnih parametraposlovanja poslovanja (KPI).– d) Kako unaprediti sistem izveštavanja i utvrditi njegovu dinamiku– e) Šta predložiti menadžmentu odnosno koji način koristiti za rešavanjeuočenih problema
 16. 16. 16S R B I J AGeneralnidirektorFinansijskidirektorSlužbaračunovodstvaSlužbafinansijskeoperativeSlužbaobračunazaradaSavetnik GD zafinansije icontrollingSlužba plana ianalizeSlužbaizveštavanjaPredlog noveorganizacione strukture od strane SGD
 17. 17. 17S R B I J A• Izdvojiti službu plana i analize iz Finansijskog sektora• Formirati novu službu reportinga (izveštavanja)• Objediniti ove dve službe u sektor controllinga• Definisati predloge ,obim,sadržaj i vremenskedimenzije izveštavanja• Definisati delokrug rada i položaj sektora u okviruorganizacione šeme FAMMoj predlog konstituisanjakontrolinga
 18. 18. S R B I J A4. Formiranje izveštaja
 19. 19. 19S R B I J AKPI 2006 2007 2008 2009 2010 2011Prodaja 17,8 18,9 19,2 22,0 34,8 17,3Rast% 0,0% 6,4% 1,2% 14,5% 58,4% -50,3%Gross margin 20,3% 14,9% 21,9% 18,6% 8,6% 5,5%EBITDA % 11,0% 18,5% 13,7% 14,8% 6,7% 6,7%Kupci 5,5 11,1 7,9 11,1 30,3 23,8Obaveze 1,4 1,8 1,6 2,1 11,9 8,9Zalihe 6,1 7,2 7,2 7,6 7,2 7,4Net Debt / EBITDA -0,2 0,8 3,8 3,2 8,2 17,7ROCE 3,6% 7,8% 5,2% 7,1% 4,8% 1,7%KPIPodaci su u milionima €
 20. 20. 20S R B I J AAltmanov Z score6,93,62,0 2,11,51,12006 2007 2008 2009 2010 20112.991.81sigurnazonazonabankrotstvasivazona
 21. 21. 21S R B I J AObjašnjenje koeficijenata• U FAMu je do 2009 godine situacija bila vrlo stabilna , s tim što je2008 i 2009 godine FAM bio u sivoj zoni, a najava banrotstva je višenego prisutna u 2010 i 2011 godini.• Altman je koristio višestruku diskriminacionu analizu za predviđanjebankrotstva firmi, koristedi pri tom različite finansijske pokazatelje.On je od 22 finansijska pokazatelja odabrao 5 koji su po njemunajbolji za predviđanje bankrotstva jedne kompanije. Na bazi tih 5pokazatelja formulisao je tzv. Z model, koji je sa određenomverovatnodom mogao predvideti stečaj preduzeda za vremenskiperiod od 1 - 5 godina
 22. 22. 22S R B I J AIzvozna marginaExport market Sales (€) Margin % Profit (k€)M6 1,4 14% 85M9 1,4 15% 68M5 1,4 13% 59M4 1,4 11% 59M7 2,0 39% 20M2 1,4 10% 19M8 1,3 7% 4M3 1,2 0% 0M11 1,2 -8% -1M10 1,2 -4% -3M1 1,1 -12% -50Total 260
 23. 23. 23S R B I J AIzvozna marginaKupac Sales (€) Margin (€)B 0,73 -0,31A 1,24 0,20T 1,04 0,00G 1,04 0,00Proizvod 1Kupac Sales (€) Margin (€)B 0,77 -0,15A 1,04 0,12T 0,95 0,03G 0,95 0,03Proizvod 2Kupac Sales (€) Margin (€)B 3,15 -1,37A 4,95 0,43T 4,65 0,13G 4,65 0,13Proizvod 3
 24. 24. IndustrijskiproseciRadni kapital %Industrijski prosek76%30%11%2%14%31%31%8%19%FAMRN BeogradViskolLumiko (Modriča)Plattner (Mobil i Esso)Valtec (Valvoline)CastrolINAWurth18%Operativni profit u %Industrijski prosek11,6%-17,7%-2,6%3,0%8,5%10,8%18,7%3,6%-0,8%FAMRN BeogradViskolLumiko (Modriča)Plattner (Mobil i Esso)Valtec (Valvoline)CastrolINAWurth2.9%Marža kontribucije u %Industrijski prosek33,7%29,5%4,4%10,5%22,5%28,0%45,6%6,0%49,1%FAMRN BeogradViskolLumiko (Modriča)Plattner (Mobil i Esso)Valtec (Valvoline)CastrolINAWurth24.4%
 25. 25. S W Dugogodišnje iskustvo u oblastiistraživanja, proizvodnje i prometamaziva Posedovanje ključnih istraživačkih,proizvodnih, skladišnih i transportnihkapaciteta za istraživanje i proizvodnjumaziva Dosadašnja (i bududa) ekspanzija izsopstvenih, realnih izvora Dugogodišnje prisustvo na domademtržištu i tržištu okruženja Povoljan geografski položaj u odnosu napostojede i potecijalno tržište Dobro razvijeni odnosi sa poslovnimpartnerima Iskusan stručni i upravljački kadar Uveden sistem menadžmenta kvalitetomSRPS ISO 9001 : 2001 i standard zaupravljanje životnom sredinom ISO14001 : 2004. Finansijski položaj grupacije utiče naposlovanje FAM-a Veliki deo prodaje se bazira na privatnimdistributerima Roba FAM nije prisutna na benzinskimpumpama NIS-a,kao kupca sa najvedimbrojem maloprodajnih objekata Nedovoljno ulaganje u osnovne vidovemarketinga kao što su mediji,bilbordi itd. Nepostojanje alternativnih vidovamarketinga –gerila marketing Nepostojanje sopstvene mrežemaloprodajnih objekata Zavisnost procesa proizvodnje odsirovina iz uvoza Visoke cene inputa u proizvodnju Izgubljen kredibilitet i ugled koddobavljača usled dugotrajne blokaderačunaO T Mogudnost daljeg širenja izvoza Diversifikacija delatnosti i proizvoda Sporazum o stabilizaciji i pridruživanjuEvropskoj Uniji Bescarinski izvoz u zemlje CEFTA i RuskeFederacije Dobijanje statusa kandidata EU Konkurencija stranih kompanija sa jakimbrendovima Konkurencija iz sive zone ekonomije Svetska ekonomska kriza koja je izazavalaopšte smanjenje potrošnje u ovoj branši
 26. 26. 26S R B I J ASoftwer• KARAKTERISTIKE INFORMACIONOG SISTEMA• Baza podataka informacionog sistema projektovana je u ORACLE-u sa mogudnošču postavljanja SQL upitakorišdenjem nekog od raspoloživih razvojnih alata (SQL Navigator), kao i mogudnost delimičnog modifikovanjaizveštaja i aplikativnih formi kroz razvojne alate ORACLE-a (Reports Builder, Forms Builder). Sama aplikacijanapravljena je u JAVA okruženju prilagođena Windows operativnom sistemu (web broswer based) i razvijena uskladu sa konkretnim potrebama FAM-a.• Informacioni sistem FAM-a određuju sledede karakteristike:• NEOGRANIČENOST: mogudnost vođenja jednog ili više preduzeda bez obzira na delatnost, veličinu i obimpodataka;• OTVORENOST: sistem je usklađen sa ključnim industrijskim standardima ISO 900X, RS 33 i drugim;• PRENOSIVOST: apsolutna prenosivost na različite platforme (Linux, Windows itd.);• FLEKSIBILNOST: mogudnost lake prilagodljivosti bududim specifičnim potrebama FAM-a;• INTEGRISANOST: čvrsta integrisanost svih komponenti koja obezbeđuje doslednu i produktivnu razvojnu sredinu,svaka informacija koja je uneta trenutno je raspoloživa svim korisnicima;• JEDNOLIKOST: korisnički interfejs je isti za sve aplikacije, što obezbeđuje lakšu obuku korisnika prilikom promeneradnog mesta;• PODRŠKA: primena ODBC interface pristupa podacima. Podrška interaktivnom SQL kao i bazama podataka kojekoriste SQL, takođe obezbeđena je i podrška za DBF format;• ISTOVREMENOST: obezbeđen je višekorisnički rad u istom vremenskom intervalu na istoj aplikaciji;• MULTIVALUTNOST: sistem podržava istovremeni rad sa više valuta tako da izražava sve finansijske promene uželjenoj valuti.
 27. 27. 27S R B I J AProfesor Elmar Mayer, controllera definiše slededim rečima:„Controller je, ili de to postati, onaj ko više od ostalih uči, spoznaje,terazmišlja i deluje u orijentaciji na bududnost, da bi uspešno upravljaonekom kompanijom.“Rezime

×