Projecte Temps de barri, temps per tu

978 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
978
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Projecte Temps de barri, temps per tu

 1. 1. Mesura de Govern delProjecte Temps de barri, temps per tu Gener 2013
 2. 2. Mesura de Govern del Projecte Temps de barri, temps per tu 1. Introducció L’Ajuntament de Barcelona recull en el Pla d’Acció Municipal 2012- 2015 els seus objectius estratègics, que proposa: Impulsar accions que afavoreixin la promoció i la protecció de la família i la infància, fomentant mesures de promoció i protecció de la família i la infància, i afavorint la conciliació de la vida laboral, familiar i personal. Impulsar l’Autonomia i independència de les persones amb discapacitat, fomentant i facilitant la prestació de serveis i donant suport als àmbits municipals per tal que les persones amb discapacitat puguin viure a la ciutat de la manera més autònoma i independent possible. Les polítiques de temps indiquen que el temps és un important factor de desigualtat, que genera tensions i acaba representant un problema social, incidint directament en la qualitat de vida de la ciutadania. L’exemple el trobem en la resolució 313/2010 i la recomanació 295/2010, aprovada per lAssemblea de governs locals i regionals del Consell dEuropa, en la seva sessió de treball del 26 a 28 doctubre 2010, ambdues vinculades a les polítiques locals del temps. “El temps és un aspecte clau de la qualitat de vida diària dels ciutadans així com un factor essencial de desigualtat”. Per això un nombre creixent dautoritats locals estableixen polítiques de planificació de temps, i polítiques de planificació urbana per fer compatibles lorganització de serveis públics i privats amb els canvis de patrons de vida actuals.www.bcn.cat 1
 3. 3. L’Ajuntament de Barcelona, a través del Programa de Temps i Qualitat de Vida de la Regidora de Família, Infància, Usos del temps i Discapacitats, és conscient que són necessàries mesures de promoció i protecció de la família, tenint en compte la seva diversitat de formes de relació i convivència, ja que continua sent l’eix vertebrador de convivència, de solidaritat, d’atenció i de transmissió de valors. Per aquesta raó proposem experiències que es concretin en actuacions que tinguin com a objectiu facilitar temps personal, entenent-lo com un indicador de salut i de millora de qualitat de vida, i alhora promoure l’equilibri i la coresponsabilitat de gènere de les tasques domèstiques i de cura. La responsabilitat de tenir cura duna persona amb dependència pot ocasionar esgotament físic i emocional més o menys continuat. Això significa una dedicació extra pel que fa al temps i un sobreesforç econòmic de les famílies, i en la majoria de casos repercuteix també en una pèrdua d’oportunitats per realitzar activitats socials, de formació, laborals o d’oci, en definitiva repercuteix en la qualitat de vida de les famílies. Les dades, que es presenten a continuació, reafirmen que el col·lectiu de famílies que tenen a càrrec una persona amb dependència i/o discapacitat presenten una situació d’especial dificultat per la conciliació personal, laboral i familiar, i és per aquesta raó que són una població clau pel desenvolupament de polítiques temporals 2. Indicadors En l’àmbit de les persones amb discapacitats (per raons físiques, intel·lectuals, visuals, auditives, sensorials i/o de malaltia mental) trobem que, segons dades del 2010 de l’ Institut Municipal de persones amb Discapacitat, a Barcelona la població amb certificat de discapacitat de més de 6 anys representa un 7’2% en relació al total de la població.www.bcn.cat 2
 4. 4. Les dades del mes de juny del 2012 del Departament de Benestar Social i Família en relació al col·lectiu de Persones amb certificat de discapacitat, ens indiquen que la Discapacitat Física és el tipus de discapacitat més nombrosa, que representa un 59,2%, seguit del Trastorn Mental, que representa un 20% del total. Aquesta realitat, junt amb l’àmbit de les persones grans amb dependència, condiciona en gran part l’aprovació de La Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de lautonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Aquesta llei ha estat clau pel reconeixement d’aquelles persones que pateixen algun tipus de dependència i per les persones que exerceixen el rol cuidador. Segons dades de diferents estudis sobre la Situació de les famílies amb persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament a Catalunya (DINCAT 2010) les famílies demanen tenir “una millor conciliació de la vida familiar i laboral, més opcions de lleure per a les persones amb discapacitat, més serveis (tipus respir) que alliberin temps per a la família i més sensibilització social per tal que les famílies no se sentin tan soles com declaren estar-ho avui dia”. L’“Estudio del sobreesfuerzo económico que la discapacidad intelectual ocasiona en la familia en España-2008” (FEAPS) i l’estudi realitzat el 2006, per l’ Institut Municipal de persones amb discapacitat sobre “El greuge comparatiu econòmic de les persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona”, mostra que les persones amb discapacitat han de suportar una sèrie de costos, i això els situa en una situació de greuge econòmic envers la població sense discapacitat. Segons dades que s’exposen en aquest darrer estudi, l’índex mitjà del greuge econòmic comparatiu, està quantificat en 27.398€. Aquesta dada ha augmentat en els darrers anys, degut a la crisi econòmica que afecta el país, i que ha provocat retallades importants en els pressupostos socials.www.bcn.cat 3
 5. 5. En el 2011 el pressupost del Departament de Benestar Social es va reduir un 4’6€, a aquesta situació s’ha d’afegir les demores en els pagaments de la Llei de la Dependència i les futures modificacions que s’estan estudiant afegir, que provocaran el copagament d’alguns serveis. Això fa preveure una realitat en la que hi haurà un augment de la pobresa en les persones amb dependència i les seves famílies. A aquest sobreesforç econòmic s’hi ha d’afegir el cost d’oportunitat de la família (que fa referència al cost que suposa el fet de tenir al seu càrrec una persona amb discapacitat intel·lectual que representa un cost d’inversió de temps i diners en pel fet d’haver de dedicar-ho al familiar a càrrec )i el cost de temps per aquestes famílies, que fa referència al cost d’hores d’atenció familiar per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. 3. Objectiu de la mesura L’objectiu de la mesura és la d’impulsar projectes que recolzin les famílies que tenen cura d’infants i joves amb discapacitat i/o persones amb dependència i col·laborar en la gestió autònoma del temps personal, en un entorn inclusiu per als joves i adults amb discapacitat i estar presents a tots els districtes de la ciutat . 4. Descripció del Projecte Temps de barri, Temps per tu És un servei per fomentar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les famílies cuidadores de persones amb dependència, que ofereix el Programa de Temps i Qualitat de Vida. El projecte té tres línies d’actuació en funció dels beneficiaris a qui es dirigeix: 1. Temps de barri, temps per tu per a famílies d’infants amb discapacitat.www.bcn.cat 4
 6. 6. 2. Temps de barri, temps per tu per a famílies cuidadores de persones amb dependència. 3. Temps de barri, temps per joves i adults amb discapacitat Què és “ TEMPS PER TU”? És un servei per fomentar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les famílies cuidadores de persones amb dependència, que ofereix el Programa de Temps i Qualitat de Vida i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona i els Districtes. Què ofereix a les famílies cuidadores? Els permet disposar de temps personal, mentre els infants i persones amb dependència participen en activitats lúdiques de qualitat, adequades a les seves necessitats en equipaments públics del territori. Què ofereix als infants i/o joves i persones amb dependència? Activitats per a infants amb discapacitat de 4 i 18 anys, els dissabtes, cada 15 dies durant 3h. Activitats per persones amb dependència els dissabtes setmanalment o dies intersetmalnals durant 3h. Activitats per joves i/o adults amb discapacitat els dissabtes, cada 15 dies durant 3-4 hores. 5. Agents implicats Des de la Regidora de Famílies, Infància, Usos del Temps i Discapacitats, a través del Programa de Temps i Qualitat de Vida s’està portant a terme el Projecte Temps de Barri, Temps per tu, amb la col·laboració i implicació de diferents agents, com són: - Els districtes de la ciutat - Equipaments públics de la ciutat - Institut Municipal de Persones amb Discapacitat - Institut Municipal del Serveis Socialswww.bcn.cat 5
 7. 7. - Institut Municipal d’Educació - Les entitats especialitzades en el lleure i l’atenció a persones amb discapacitat i/o dependència dels territoris - Altres administracions: Consorci d’Educació de Barcelona, Consorci Sanitari de Barcelona. 6. Actuacions i calendari d’implementació Projecte Temps de barri, Temps per tu per a famílies amb infants amb discapacitat al llarg del 2012-13: En el següent quadre s’indica quin és el procés d’implementació previst en relació al projecte per famílies amb infants amb discapacitat durant l’any 2012-2013. Està previst que a finals de l’any 2013 el projecte estigui present a tots els districtes de la ciutat. Durant el curs 2012-2013 iniciarem el projecte a 9 districtes de la ciutat, contant els tres districtes que van iniciar el projecte el curs passat, com a prova pilot. A partir del primer trimestre del curs 2013-2014 està previst que s’iniciï al darrer districte per completar els 10.www.bcn.cat 6
 8. 8. Inici Inici Districte Equipament públic horari 2012 2013 3er Ciutat Vella A concretar A concretar trimestre Espai de dinamització Dissabtes quinzenals 20 Eixample educativa Lola Anglada 3h/activitat octubre Sants- Dissabtes quinzenals 17 Biblioteca Francesc Candel Montjuïc 3h/activitat novembre Dissabtes quinzenals 27 Ludoteca Guitard 3h/activitat octubre Les Corts Espai Familiar i Centre Dissabtes quinzenals 20 Obert les Corts-Sants 3h/activitat octubre Dissabtes quinzenals de 10 a 6 Centre cívic vil·la Florida Sarrià-Sant 13h octubre Gervasi Dissabtes quinzenals de 10 a 29 Centre cívic Sarrià 13h setembre Dissabtes quinzenals de 10 a 16 Gràcia Escola Rius i Taulet 13h febrer Dissabtes quinzenals de 29 Centre Cívic la Teixonera Horta - 10:30 a 13:30h setembre Guinardó Dissabtes quinzenals de 6 Ludoteca el Galliner 10:30 a 13:30h octubre Dissabtes quinzenals de 10 a 6 Biblioteca Nou Barris 13h octubre Nou Barris Dissabtes quinzenals de 10 a 29 Biblioteca Zona Nord 13h setembre Escola d’educació especial Dissabtes quinzenals de 10 a 24 Sant Andreu Can Dragó 13h novembre Escola d’educació especial Dissabtes quinzenals de 10 a 29 Conxa Espina 13h setembre Sant Martí Dissabtes quinzenals de 10 a 6 Ludoteca el Xalet del Clot 13h octubrewww.bcn.cat 7
 9. 9. Projecte Temps de barri, temps per tu per famílies cuidadores de persones amb dependència al llarg del 2012-13: Districte Equipament públic horari 2012 2013 Ciutat Vella A concretar A concretar 29 Espai 210 Dissabtes setmanals setembre Eixample 3h/activitat 3er Espai Tres Tombs trimestre Sants- 2º A concretar A concretar Montjuïc trimestre Dissabtes setmanals 4art Les Corts A concretar 3h/activitat trimestre Sarrià-Sant Dissabtes setmanals 4art. Casal de gent gran Can Castelló Gervasi 3h/activitat trimestre Centre de Cultura Popular Dissabtes setmanals Gràcia 26 gener la Violeta 3h/activitat Horta- 4art A concretar A concretar Guinardó trimestre Casal gent gran Torre Llobeta i Dissabtes setmanals 2 fe2 Nou Barris Vila Piscina 3h/activitat febrer Dissabtes setmanals 2 Sant Andreu Centre de Dia casa Bloc 3h/activitat febrer Centre de Serveis Socials del Dilluns setmanals Sant Martí 1 octubre Poblenou 3h/activitatwww.bcn.cat 8
 10. 10. Projecte Temps de barri, temps per tu per a joves i adults amb discapacitat al llarg del 2012-2013:  S’ha realitzat una experiència pilot a Horta-Guinardó, la primera quinzena de juliol i a partir de la bona acollida per part dels usuaris/es i les serves famílies, l’experiència s’estén a les vacances de nadal del 2012, amb l’organització d’una setmana d’activitats.  A l’octubre s’inicia una prova pilot a l’Espai Jove La Fontana del districte de Gràcia, amb activitats quinzenals els dissabtes a la tarda pel curs 2012/2013.  A partir de l’avaluació de les dues modalitats d’aquest projecte, durant l’any 2013 s’estudiarà l’ extensió i implementació d’aquest en diferents districtes de la ciutat. 7. Estimació de costos Al llarg de l’any 2012 el projecte en les seves diferents línies d’actuació s’ha implementat en 9 dels 10 districtes de la ciutat, arribant als 10 districtes durant l’any 2013. Pel projecte de Temps de barri, temps per tu s’ha previst pel 2012 una despesa total de 50.000 €, i pel 2013 una depesa total de fina a 200.000€. Per la sostenibilitat del projecte s’estableix un preu públic, que s’aprova en Comissió de Govern del dia 30 de juliol de 2012. PROJECTE FAMÍLIES AMB INFANTS AMB DISCAPACITAT: 5€/sessió. PROJECTE FAMÍLIES CUIDADORES DE PERSONES AMB DEPENDÈNCIA: 4€/sessió. PROJECTE PILOT JOVES I ADULTS AMB DISCAPACITAT. No s’estableix preu públic ja que les famílies es fan càrrec del cost de les activitats, material i transport.www.bcn.cat 9
 11. 11. 8. Avaluació Per valorar el funcionament i evolució del projecte es recolliran les dades següents : Nombre de famílies contactades a traves de centres educatius, serveis socials, centres de salut, altres... Nombre de famílies usuàries del servei Índex d’assistència global Índex de permanència en l’ús del servei Nivell de demanda del servei: (llista d’espera) Nombre d’Usos del servei Grau de cobertura del servei Es realitzaran enquestes d’avaluació qualitativa i satisfacció del servei dirigida a: Les famílies participants, els centres i recursos municipals contactats: centre educatius/ serveis socials/ direcció serveis a les persones/ referent de discapacitats, amb l’objectiu de mesurar l’impacte del projecte en la millora de la qualitat de vida i el temps de les famílies. S’inclouran en l’enquesta preguntes que relacionin directament el projecte amb la conciliació del temps laboral, personal i familiar. Estem treballant en la construcció d’indicadors socials per tal d’analitzar l’impacte que aquest servei té en la millora de la qualitat de vida dels infants i les seves famílies, i per tant l’avaluació de les polítiques de temps impulsades per l’Ajuntament de Barcelona.www.bcn.cat 10
 12. 12. RESUM INDICADORS D’AVALUACIÓ DE LA PROVA PILOT: (curs 2011-2012)  Projecte Temps per tu per famílies amb infants amb discapacitat: Districtes: Sant Martí, Nou Barris i Horta-Guinardó  64 famílies ateses  70,74% mitjana grau cobertura trimestral  70% grau assistència global participants  Projecte Temps per tu per famílies cuidadores de persones amb dependència: Districte: Sant Martí  9 famílies ateses  90% mitjana grau cobertura trimestral  85% grau assistència global participants 9. Consideracions finals A partir de l’avaluació dels projectes pilots portats a terme durant el curs 2011-12 als districtes de Sant Martí, Nou Barris i Horta-Guinardó s’ha valorat molt positivament el projecte Temps de barri, temps per tu, per part de les famílies receptores del servei, a través de les enquestes realitzades. Aquesta avaluació ens ha servit per reforçar la importància i necessitat del servei i implementar-la a la resta de districtes de la ciutat al llarg del curs 2012-2013. Els indicadors del projecte reafirmen la importància de continuar impulsant experiències que millorin la qualitat de vida de les persones i posin en valor el temps personal i la conciliació. És important destacar la importància i necessitat del treball tranversal, la coordinació i la suma d’esforços dels diferents departaments de l’Ajuntament, d’altres administracions i entitats especialitzades del territori per la implementació del projecte.www.bcn.cat 11
 13. 13. ANNEXES: Annex 1: Material projecte TEMPS PER TU per a famílies amb infants amb discapacitat Díptic de difusió del projecte Què és “temps per tu”? És un servei per fomentar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les famílies cuidadores d’infants amb discapacitat, que ofereix el Programa de Temps i Qualitat de Vida i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona i els Districtes.www.bcn.cat 12
 14. 14. Què ofereix a les famílies cuidadores? Els permet disposar de temps personal, dissabtes quinzenals, mentre els infants participen amb d’altres nens i nenes en activitats lúdiques de qualitat, adequades a les seves necessitats. Què cal fer si hi esteu interessats? Als equipaments públics on es realitza l’activitat es trobarà la fitxa de sol·licitud. Caldrà emplenar-la i lliurar-la al mateix centre. Per a més informació, contactar amb la tècnica de persones amb discapacitat del districte o bé a través del Programa de Temps i Qualitat de Vida:tempspertu@bcn.cat. La inscripció quedarà oberta durant tot el curs mentre quedin places. Annex 2: MODEL SOL·LICITUDwww.bcn.cat 13
 15. 15. Sol.licitud de participació en el projecte “Temps de barri, temps per tu” Dades del sol·licitant Nom i cognoms: Pare Mare Tutor/a Telèfon de contacte i correu electrònic: Adreça / barri: Dades de l’ infant o jove Nom i cognoms: Data de naixement: Grau de discapacitat: Diagnòstic: Medicació/ necessitats específiques: Centre escolar on assisteix: Professional de referència del centre escolar: Telèfon de contacte del professional: Espai on es fa l’activitat: Preus S’estableixen les següents modalitats de preu: complert, reduït o exempció. Per optar a aquestes modalitats, caldrà presentar la documentació acreditativa necessària indicada en el full annex “Condicions d’ús del servei Temps de barri, temps per tu”. Modalitats de preus: (Assenyalar la modalitat a la que es vol acollir) Complert ( 5 €/sessió) Reduït(50%) Exempció Autorització Autoritzeu establir contacte amb els professionals dels centres de referència esmentats anteriorment, en cas de requerir-ho, per afavorir la participació de l’ infant o jove a l’activitat. Consentiu expressament en el tractament de les vostres dades per a la finalitat indicada més endavant, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer “Usuaris de lInstitut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona” de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de “donar suport a les persones amb discapacitat i amb dependència així com a les seves famílies, a través de les activitats del projecte Temps de barri, temps per tu”.Les vostres dades no seran cedides. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 2, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD. Signatura: Barcelona, ___ de ____________ de 201 Observacions tècniques: (a omplir pel tècnic/a de persones amb discapacitat del districte)www.bcn.cat 14
 16. 16. Annex 3: Condicions d’Ús del servei “Temps de Barri, temps per tu” Ús del servei: El servei es prestarà de forma quinzenal, però es podran valorar excepcions en el cas que alguna famílies sol·liciti un ús esporàdic del servei. Preu públic: S’estableix un preu general de 5€/sessió. El pagament es farà de forma trimestral anticipadament, i l’import pot variar en funció del nombre de sessions de cada trimestre. Paral·lelament s’estableixen dues modalitats de preus, en funció de la situació socioeconòmica de la família: 1 .- Reducció: Els usuaris del servei gaudiran d’una reducció del 50% del preu públic, en els següents supòsits:  Quan es tracti de membres de família nombrosa o de família monoparental, i quan tinguin un o més germans inscrits. 2 .- Exempció: Els usuaris del servei no estaran subjectes al pagament en els següents supòsits:  Quan els ingressos de la unitat familiar no superin l’Indicador Públic de Renda d’Efectes múltiples (IPREM) per l’any 2012, i amb 12 pagues: 6.390,13 euros/anuals per membre de la unitat familiar.  Quan hagin estat derivats pels centres de serveis socials i de salut, adduint necessitats socials en relació a les activitats del projecte. Documentació necessària: Per a tots els casos el certificat de discapacitat de l’Infant i/o adolescent i el darrer informe escolar. Per sol·licitar la reducció o l’exempció del preu públic del servei, a més caldrà aportar la següent documentació acreditativa per: Reducció: Carnet de família nombrosa i certificat de convivència. Exempció: Declaració de renda o altra documentació acreditativa d’ingressos de la unitat familiar, o en el cas que la família hagi estat derivada per Serveis Socials i es valori la excepció o reducció del preu públic, caldrà aportar un Informe Social valorant la situació socioeconòmic de la família. Procediment de pagament: Un cop valorada la sol·licitud d’inscripció i la documentació presentada, des de l’entitat es posaran en contacte amb vosaltres per indicar-vos la modalitat atorgada i la quantitat corresponent. El pagament es farà de forma trimestral mitjançant ingrés bancari o en efectiu, d’acord amb les indicacions de l’entitat gestora de l’activitat. Caldrà presentar el justificant de pagament el primer dia de l’activitat. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer “Usuaris de lInstitut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona” de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de “donar suport a les persones amb discapacitat i amb dependència així com a les seves famílies”.Les vostres dades no seran cedides Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 2, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD.www.bcn.cat 15
 17. 17. Projecte Temps de barri, Temps per tu Fitxa de derivació Dades referents al centre que presenta la demanda Centre: Professional de referència: Telèfon de contacte (directe): Correu electrònic: Dades de la persona participant Nom i cognoms: Adreça: Equipament on fa l’activitat: Telèfon de contacte i Correu electrònic: El professional de referència valora que la família pot fer-se càrrec del preu de l’activitat amb la modalitat de preus següents: Complert (5€/sessió) Reduït (50%) Exempció Signatura: Barcelona, de de 2012www.bcn.cat 16
 18. 18. TEMPS PER TU per a famílies cuidadores de persones amb dependència Contingut Díptic difusió del projecte Què és “TEMPS PER TU”? És un servei per fomentar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les famílies cuidadores de persones amb dependència, que ofereix el programa de Temps i Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Barcelona i els Districtes. Què ofereix a les famílies cuidadores? Els permet disposar de temps personal, de forma setmanal, mentre el familiar amb dependència participa en activitats de qualitat i adaptades a les seves necessitats. Què cal fer si hi esteu interessats? Als equipaments públics on es realitza l’activitat trobaran la fitxa de sol·licitud. Caldrà emplenar-la i lliurar-la al mateix centre. Per a més informació, contactar ambel Programa de Temps i Qualitat de Vida:tempspertu@bcn.cat. La inscripció quedarà oberta durant tot el curs mentre quedin places. MODEL SOL·LICITUD I CONDICIONS D’ÚS:www.bcn.cat 17
 19. 19. Sol.licitud de participació en el projecte “Temps de barri, temps per Tu” Dades del sol·licitant Nom i cognoms: Grau de parentiu amb la persona amb dependència: Telèfon de contacte i correu electrònic: Adreça / barri: Dades de la persona amb dependència Nom i cognoms: Data de naixement: Grau de discapacitat: Diagnòstic: Medicació/ necessitats específiques: Professional de referència (salut, serveis socials...) : Telèfon de contacte del professional: Espai on es fa l’activitat: Preus S’estableixen les següents modalitats de preu: complert, reduït o exempció. Per optar a aquestes modalitats, caldrà presentar la documentació acreditativa necessària indicada en el full annex “Condicions d’ús del servei Temps de barri, temps per tu”. Modalitats de preus: (Assenyalar la modalitat a la que es vol acollir) Complert ( 4 €/sessió) Reduït (50%) Exempció Autorització Autoritzeu establir contacte amb els professionals dels centres de referència esmentats anteriorment, en cas de requerir-ho, per afavorir la participació de la persona a l’activitat. Consentiu expressament en el tractament de les vostres dades per a la finalitat indicada més endavant, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer “Usuaris de lInstitut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona” de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de “donar suport a les persones amb discapacitat i amb dependència així com a les seves famílies, a través de les activitats del projecte Temps de barri, temps per tu”.Les vostres dades no seran cedides. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 2, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD. Signatura: Barcelona, ___ de ____________ de 201__ Quan es rebi la sol·licitud es realitzarà una entrevista amb la persona amb dependència per tal de valorar la idoneïtat de la seva participació en el Projecte “Temps de barri, temps per tu”. El dia de la valoració caldrà aportar la següent documentació: - Fotocòpia Informe mèdic metge capçalera - Fotocòpia Grau de dependència (si en té).www.bcn.cat 18
 20. 20. Condicions d’Ús del servei “Temps de barri, temps per tu” Ús del servei: El servei es prestarà de forma setmanal, però es podran valorar excepcions en el cas que alguna famílies sol·liciti un ús esporàdic del servei. Preu públic: S’estableix un preu general de 4€/sessió. El pagament es farà de forma trimestral anticipadament, i l’import pot variar en funció del nombre de sessions de cada trimestre. Paral·lelament s’estableixen dues modalitats de preus, en funció de la situació socioeconòmica de la família: 1 .- Reducció: Els usuaris del servei gaudiran d’una reducció del 50% del preu públic, en els següents supòsits: Quanla persona cuidadora sigui titular de Targeta Rosa Reduïda. 2 .- Exempció: Els usuaris del servei no estaran subjectes al pagament en els següents supòsits: Quan els ingressos de la unitat familiar no superin l’Indicador Públic de Renda d’Efectes múltiples (IPREM) per l’any 2012, i amb 12 pagues: 6.390,13 euros/anuals per membre de la unitat familiar. Qua hagin estat derivats pels centres de serveis socials i de salut, adduint n necessitats socials en relació a les activitats del projecte.  Quan la persona cuidadora sigui titular de Targeta Rosa Gratuïta. Documentació necessària: Per a tots els casos la valoració del grau de dependència (si es té). Per sol·licitar la reducció o l’exempció del preu públic del servei, a més caldrà aportar la següent documentació acreditativa per: Reducció: Targeta Rosa Reduïda. Exempció: Declaració de renda o altra documentació acreditativa d’ingressos de la unitat familiar, targeta rosa gratuïta o en el cas que la família hagi estat derivada per Serveis Socials i es valori la excepció o reducció del preu públic, caldrà aportar un Informe Social valorant la situació socioeconòmic de la família. Procediment de pagament: Un cop valorada la sol·licitud d’inscripció i la documentació presentada, des de l’entitat es posaran en contacte amb vosaltres per indicar-vos la modalitat atorgada i la quantitat corresponent. El pagament es farà de forma trimestral mitjançant ingrés bancari o en efectiu, d’acord amb les indicacions de l’entitat gestora de l’activitat. Caldrà presentar el justificant de pagament el primer dia de l’activitat. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer “Usuaris de lInstitut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona” de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de “donar suport a les persones amb discapacitat i amb dependència així com a les seves famílies”.Les vostres dades no seran cedides Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 2, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD.www.bcn.cat 19
 21. 21. TEMPS PER TU per a joves i adults amb discapacitat Contingut Díptic de difusió del projecte Què és “temps per tu”? És un servei per fomentar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les famílies cuidadores de persones amb dependència, que ofereix el Programa de Temps i Qualitat de Vida i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona i els Districtes. Què ofereix als joves i adults? Activitats d’oci dissabtes quinzenals, aprofitant l’oferta lúdica de la ciutat, per a persones de més de 18 anys, alhora que permet disposar de temps personal als seus familiars. Què cal fer si hi esteu interessats? Als equipaments públics on es realitzin les activitats, trobareu la fitxa de sol·licitud. Cal emplenar-la i lliurar-la al mateix centre. La inscripció quedarà oberta durant tot el curs mentre quedin places. MODEL DE SOL.LICITUDwww.bcn.cat 20
 22. 22. Sol.licitud participació en el projecte “Temps de barri, temps per tu” Dades de la persona beneficiària Nom i cognoms: Data de naixement: Grau de discapacitat: Diagnòstic: Medicació/ necessitats específiques: Assisteix a algun Centre Ocupacional? Si Quin? No Professional de referència i telèfon de contacte: Dades del familiar i/o tutor Nom i cognoms: Pare Mare Tutor/a Telèfon de contacte i correu electrònic: Adreça / barri: Espai on es fa l’activitat: Autorització Autoritzeu establir contacte amb els professionals dels centres de referència esmentats anteriorment, en cas de requerir-ho, per afavorir la participació de l’ infant o jove a l’activitat. Consentiu expressament en el tractament de les vostres dades per a la finalitat indicada més endavant, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer “Usuaris de lInstitut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona” de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de “donar suport a les persones amb discapacitat i amb dependència així com a les seves famílies, a través de les activitats del projecte Temps de barri, temps per tu”.Les vostres dades no seran cedides. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 2, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD. Signatura: Barcelona, ___ de ____________ de 201__ Observacions tècniques: (a omplir pel tècnic/a de persones amb discapacitat del districte)www.bcn.cat 21

×