Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ділові очікування підприємств, IV квартал 2013

Джерело: НБУ, щоквартальне опитування підприємств: Економічна активність підприємств, перспективи розвитку підприємств, користування банківськими послугами.

Опитування керівників підприємств проведено з 14 до 30 листопада 2013 року, у ньому взяли участь 1 252 підприємств в усіх регіонах країни,
які представляють економіку за основними видами діяльності, формами власності, розмірами за кількістю працівників.

  • Login to see the comments

Ділові очікування підприємств, IV квартал 2013

  1. 1. Управління Досліджень Департамента Маркетингу Ділові очікування підприємств, IV квартал 2013 Джерело: НБУ, щоквартальне опитування підприємств 1
  2. 2. Ділові очікування підприємств, IV квартал 2013 Зміст: Сторінка: 1. Економічна активність підприємств 3 2. Перспективи розвитку підприємств 4 3. Користування банківськими послугами 5 Методологія: Опитування керівників підприємств проведено з 14 до 30 листопада 2013 року, у ньому взяли участь 1 252 підприємств в усіх регіонах країни, які представляють економіку за основними видами діяльності, формами власності, розмірами за кількістю працівників. 2
  3. 3. Економічна активність підприємств Ділові очікування підприємств, IV квартал 2013 Респонденти погіршили оцінки поточного фінансово-економічного стану своїх підприємств і оцінили його негативно після трьох кварталів позитивних оцінок: баланс оцінок становить (-1,2%) порівняно з 4,7% у ІІІ кварталі 2013 року. Розподіл оцінок Очікується зменшення ділової активності за всіма напрямами. Зменшення кількості працівників очікується в сільськогосподарських та підприємствах будівництва. Респонденти підприємств транспорту і зв’язку прогнозують погіршення фінансово-економічного стану та зменшення обсягів реалізації виробленої продукції. 3 Позитивно оцінили свій фінансово-економічний стан респонденти підприємств сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства (баланс відповідей – 9,8%) та респонденти оптової і роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (баланс відповідей – 2,6%). Респонденти “інших” видів економічної діяльності в цілому оцінили фінансово-економічний стан своїх підприємств як “задовільний” (баланс відповідей – 0,0%). Найнижчі оцінки фінансово-економічного стану своїх підприємств у респондентів будівництва (баланс відповідей - 23,5%).
  4. 4. Перспективи розвитку підприємств Респонденти позитивно оцінили перспективи розвитку своїх підприємств у наступні 12 місяців, однак знизили оцінки, особливо щодо загальних обсягів реалізації, фінансовоекономічного стану та інвестицій у будівництво. У результаті ІДО становив 111,4% порівняно зі 113,8% у ІІІ кварталі 2013 року. *ІДО–розрахований за балансами відповідей респондентів стосовно змін фінансовоекономічного стану підприємства та майбутньої економічної активності. Респонденти підвищили оцінки впливу більшості спроможність їх підприємств збільшувати виробництво. Найвищі значення ІДО в респондентів добувної промисловості (125,5%), сільськогосподарських підприємств (120,7%) й енергота водопостачання (114,2%), у великих підприємств (118,5%) та тих, які здійснюють лише імпортні операції (125,3%) факторів, які обмежують Найбільше стримують зростання виробництва: • високі ціни на енергоносії (збільшення на 0,7 п.п. в порівнянні з IІІ кварталом); • брак обігових коштів (збільшення на 6,8 п.п. в порівнянні з ІІІ кварталом); • висока конкуренція (зменшення на 0,2 п.п. в порівнянні з IІІ кварталом). Підвищилася оцінка впливу фактора надмірного податкового тиску, найбільше вказують на нього респонденти підприємств будівництва (62,7%). Знизилася оцінка впливу фактора “ціни на сировину та матеріали є занадто високими” (-1,8 п.п.), однак він є досить важливим для підприємств переробної промисловості та сільського господарства. Підвищився вплив факторів недостатнього попиту та нестабільної політичної ситуації. Дещо підвищився вплив коливань курсу гривні та значних обсягів заборгованості перед банками, проте вони залишаються на останніх місцях у рейтингу. 4 Ділові очікування підприємств, IV квартал 2013
  5. 5. Користування банківськими послугами ЗАПОЗИЧЕННЯ Ділові очікування підприємств, IV квартал 2013 Респонденти очікують зростання потреби в позикових коштах для фінансування діяльності своїх підприємств у наступні три місяці і підвищили оцінки (баланс відповідей становив 23,4% порівняно з 17,6% у ІIІ кварталі 2013 року). Водночас знизилася частка респондентів, які вже користуються банківськими кредитами (до 46,9% порівняно з 50,8% у попередньому кварталі). Найвищі потреби в запозиченнях мають підприємства сільського господарства (баланс відповідей 34,5%) та добувної промисловості (баланс відповідей – 27,0%). Найнижчі потреби в майбутніх запозиченнях у підприємств будівництва (баланс відповідей – 13,3%). БАНКІВСЬКІ КРЕДИТИ ВАЛЮТА КРЕДИТУВАННЯ Частка респондентів, які планують брати банківські кредити, зменшилася до 42,9% порівняно з 43,5% у ІІI кварталі 2013 року. Найбільша частка респондентів, які планують брати кредити, серед підприємств переробної промисловості (57,2%) та сільського господарства (53,1%). Це переважно великі підприємства. БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ Частка респондентів, які скаржаться на проблеми з проведенням операцій з коштами, розміщеними на банківських рахунках, збільшилася і становить 4,8% респондентів порівняно з 4,2% у попередньому кварталі. 5

×