Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ділові очікування підприємств, I квартал 2014

270 views

Published on

Економічна активність підприємств. Перспективи розвитку підприємств. Користування банківськими послугами.

Published in: Business
  • Be the first to comment

Ділові очікування підприємств, I квартал 2014

  1. 1. 1 Ділові  очікування  підприємств, I квартал  2014 Джерело: НБУ, щоквартальне опитування підприємств Управління Досліджень Департамента Маркетингу
  2. 2. 2 1. Економічна активність підприємств 3 2. Перспективи розвитку підприємств 4 3. Користування банківськими послугами 5 Зміст: Сторінка: Ділові  очікування  підприємств,  I квартал  2014 Методологія: Опитування керівників підприємств проведено з 14 лютого до 7 березня 2014 року, у ньому взяли участь 1 142 підприємства в усіх регіонах країни, які представляють економіку за основними видами діяльності, формами власності, розмірами за кількістю працівників.
  3. 3. 3 Розподіл оцінок Економічна  активність   підприємств Ділові  очікування  підприємств,   I квартал  2014 Респонденти погіршили оцінки поточного фінансово- економічного стану своїх підприємств і другий квартал поспіль оцінили його негативно: баланс оцінок становить (-7,3%) порівняно з (-1,2%) у ІV кварталі 2013 року. Очікується зменшення ділової активності за всіма напрямами, найбільше щодо інвестицій у будівництво, кількості працівників та фінансово-економічного стану. Дещо послабилися негативні очікування щодо загальних обсягів реалізації виробленої продукції і обсягів реалізації на зовнішньому ринку. Найгірше оцінили свій фінансово-економічний стан респонденти підприємств добувної промисловості (-17,5%), підприємств будівництва (-15,2%) і переробної промисловості (-12,4%). Респонденти великих підприємств вперше з І кварталу 2011 року оцінили фінансово-економічний стан як “задовільний” (баланс відповідей 0,0% порівняно з 7,2% у попередньому кварталі), а середніх підприємств – як “поганий” (-7,2%). Респонденти малих підприємств також знизили оцінки (баланс відповідей (-15,8%) порівняно з (-13,4%) у попередньому кварталі).
  4. 4. 4 Перспективи  розвитку   підприємств *ІДО–розрахований за  балансами   відповідей   респондентів   стосовно  змін   фінансово- економічного  стану   підприємства  та   майбутньої   економічної   активності. Ділові  очікування  підприємств,   I квартал  2014 Респонденти підвищили оцінки впливу більшості факторів, які обмежують спроможність їх підприємств збільшувати виробництво. Найбільше стримують зростання виробництва: • нестабільна політична ситуація 49,3% (зб↑ на 28,2 п.п. в порівнянні з IV кварталом); • занадто високі ціни на енергоносії 48% (зм↓ на 0,5 п.п. в порівнянні з IV кварталом); • високі ціни на сировину та мареріали 38,4% (зб↑ на 2,6 п.п. в порівнянні з IV кв.); • висока конкуренція 36,4% (зм↓ на 4,4 п.п. в порівнянні з IV кварталом); • вплив коливань курсу гривні 31% (зб↑ на 23,8% п.п. в порівнянні з IV кварталом). Значне посилення впливу нестабільної політичної ситуації відзначили підприємства усіх видів економічної діяльності і віднесли його до першої трійки факторів за важливістю. Ціни на енергоносії залишаються найбільш важливими для підприємств сільського господарства, добувної промисловості, переробної промисловості, а також для підприємств транспорту і зв’язку. Ціни на сировину та матеріали є занадто високими для підприємств сільського господарства та переробної промисловості. На брак обігових коштів та податковий тиск найбільше скаржаться респонденти підприємств будівництва й енерго- та водопостачання. Респонденти знизили очікування щодо ділової активності своїх підприємств у наступні 12 місяців. Результатом стало зниження індексу ділових очікувань до найнижчого з 2009 року рівня: у І кварталі 2014 року ІДО становив 104,5% порівняно зі 111,4% у ІV кварталі 2013 року. Найвищі значення ІДО як і в попередньому кварталі в респондентів підприємств добувної промисловості (116,8%) та сільськогосподарських (114,1%), у великих підприємств (107,8%) та тих, які здійснюють експортні та імпортні операції (108,1%).
  5. 5. 5 Користування  банківськими   послугами Ділові  очікування  підприємств,   I квартал  2014 ЗАПОЗИЧЕННЯ БАНКІВСЬКІ КРЕДИТИ ВАЛЮТА КРЕДИТУВАННЯ БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ Частка респондентів, які скаржаться на проблеми з проведенням операцій з коштами, розміщеними на банківських рахунках, збільшилася і становить 15,2% респондентів порівняно з 4,8% у попередньому кварталі. Частка респондентів, які планують брати банківські кредити, зменшилася до 40,4% порівняно з 42,9% у ІV кварталі 2013 року. Найбільша частка респондентів, які планують брати кредити, серед підприємств переробної промисловості (56,1%) та сільського господарства (52,3%). Це переважно великі підприємства. Респонденти очікують зростання потреби в позикових коштах для фінансування діяльності своїх підприємств у наступні три місяці на рівні попереднього кварталу 23,5%. Частка респондентів, які вже користуються банківськими кредитами зросла не суттєво і становить 47,1%. Найвищі потреби в запозиченнях мають підприємства сільського господарства (баланс відповідей 37,7%), енерго- та водопостачання й переробної промисловості (баланси відповідей 29,6% та 28% відповідно). Респонденти підприємств будівництва очікують зменшення потреб у запозичених коштах у наступному кварталі на 17,7 п. п. порівняно з IV кварталом 2013 року.

×