Arabic bible book of life new testament james

193 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
193
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Arabic bible book of life new testament james

  1. 1. ‫ُﻮب‬‫ﻘ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﻳ‬ ُ‫ﺔ‬َ‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﺳ‬ِ‫ر‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرب‬ ‫اﺣﺘﻤﺎل‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓﻴﺸﺠﻌﻬﻢ‬ ،‫ﻳﻬﻮدي‬ ‫أﺻﻞ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺴﻴﺤﻴﻴﻦ‬ ‫ِﻟﻰ‬‫إ‬ ‫اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‬ ‫هﺬﻩ‬ ‫ﻳﻌﻘﻮب‬ ‫ﻳﻮﺟﻪ‬ ‫واﻟﺘﺤﻠﻲ‬ ،‫اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ‬ ‫ﺳﻠﻮآﻬﻢ‬ ‫ﺕﻬﺪد‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻷﺧﻄﺎر‬ ‫ﺕﺠﻨﺐ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫وﻳﺤﺜﻬﻢ‬ ،‫ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫واﻟﻤﺤﻦ‬ ‫ِﻳﻤﺎن‬‫ﻹ‬‫ا‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺋﻞ‬. ‫اﻟﺘﺤﻴﺔ‬ 1 ِ‫ﷲ‬‫ا‬ ِ‫ﺪ‬ْ‫ﺒ‬َ‫ﻋ‬ ،َ‫ب‬‫ُﻮ‬‫ﻘ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﻳ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ٍ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﻜ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﱢ‬‫ﻞ‬ُ‫آ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﺘ‬‫ﱠ‬‫ﺘ‬َ‫ﺸ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ،َ‫ﺮ‬َ‫ﺸ‬َ‫ﻋ‬ ْ‫ﻲ‬َ‫ﻨ‬ْ‫ﺙ‬‫اﻻ‬ ِ‫د‬‫ُﻮ‬‫ﻬ‬َ‫ﻴ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ط‬‫َﺎ‬‫ﺒ‬ْ‫ﺳ‬َ‫أ‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ،ِ‫ﺢ‬‫ِﻴ‬‫ﺴ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ع‬‫ُﻮ‬‫ﺴ‬َ‫ﻳ‬ ‫ﱢ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫َاﻟ‬‫و‬ ٌ‫م‬َ‫ﻼ‬َ‫ﺳ‬! ‫اﻟﻤﺤﻦ‬ ‫وﺳﻂ‬ ‫ﻧﺼﺮة‬ 2‫ﱢ‬‫ﻲ‬‫ﱢ‬‫ﻠ‬ُ‫ﻜ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ح‬َ‫ﺮ‬َ‫ﻔ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ً‫ﻼ‬‫ِﻴ‬‫ﺒ‬َ‫ﺳ‬ ‫َﺎ‬‫ه‬‫ُو‬‫ﺮ‬ِ‫ﺒ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻋ‬‫ا‬ ،ُ‫ﺔ‬َ‫ﻔ‬ِ‫ﻠ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﺨ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﻦ‬َ‫ﺤ‬ِ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫َا‬‫و‬ ُ‫ب‬ِ‫ر‬‫َﺎ‬‫ﺠ‬‫ﱠ‬‫ﺘ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ِ‫ﺑ‬ ُ‫ل‬ِ‫ﺰ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﺕ‬ ‫َﺎ‬‫ﻣ‬َ‫ﺪ‬ْ‫ﻨ‬ِ‫ﻋ‬ ،‫ِﻲ‬‫ﺕ‬َ‫ﻮ‬ْ‫ﺧ‬ِ‫إ‬‫َﺎ‬‫ﻳ‬.3 ً‫ا‬‫ْﺮ‬‫ﺒ‬َ‫ﺻ‬ ُ‫ﺞ‬ِ‫ﺘ‬ْ‫ﻨ‬ُ‫ﻳ‬ ‫َا‬‫ﺬ‬َ‫ه‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ِ‫ﻥ‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬‫ِﻳ‬‫إ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﺤ‬ِ‫ﺘ‬ْ‫ﻣ‬‫ا‬ ‫ﱠ‬‫ن‬َ‫ﺄ‬ِ‫ﺑ‬ ٍ‫ﺔ‬َ‫ﻘ‬ِ‫ﺙ‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ‫ُﻮا‬‫ﻥ‬‫ُﻮ‬‫آ‬َ‫و‬.4،ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬‫ِﻴ‬‫ﻓ‬ َ‫ﻞ‬ِ‫ﻣ‬‫َﺎ‬‫ﻜ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻤ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ﻞ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﻳ‬ َ‫ﺮ‬ْ‫ﺒ‬‫ﱠ‬‫ﺼ‬‫اﻟ‬ ‫ُﻮا‬‫ﻋ‬َ‫د‬َ‫و‬ ِ‫ل‬‫َا‬‫ﻮ‬ْ‫ﺣ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ ِ‫ﻊ‬‫ِﻴ‬‫ﻤ‬َ‫ﺟ‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻬ‬َ‫ﺟ‬‫َا‬‫ﻮ‬ُ‫ﻣ‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻳ‬‫ر‬ِ‫د‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬ َ‫ء‬‫َﺎ‬‫ﻳ‬ِ‫ﻮ‬ْ‫ﻗ‬َ‫أ‬ ‫ُوا‬‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ﺼ‬َ‫ﺕ‬َ‫و‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ُ‫ﺟ‬‫ُﻮ‬‫ﻀ‬ُ‫ﻥ‬ َ‫ﻞ‬ِ‫ﻤ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻜ‬َ‫ﻳ‬ ْ‫ﻲ‬َ‫ﻜ‬ِ‫ﻟ‬.5ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ْ‫ﻨ‬ِ‫ﻣ‬ ٌ‫ﺪ‬َ‫ﺣ‬َ‫أ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ُ‫ﺮ‬‫ﱢ‬‫ﻴ‬َ‫ﻌ‬ُ‫ﻳ‬ َ‫ﻻ‬َ‫و‬ ٍ‫ء‬‫َﺎ‬‫ﺨ‬َ‫ﺴ‬ِ‫ﺑ‬ َ‫ﻊ‬‫ِﻴ‬‫ﻤ‬َ‫ﺠ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ِﻲ‬‫ﻄ‬ْ‫ﻌ‬ُ‫ﻳ‬ ‫ِي‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ﷲ‬‫ا‬ َ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ْ‫ﺐ‬ُ‫ﻠ‬ْ‫ﻄ‬َ‫ﻴ‬ْ‫ﻠ‬َ‫ﻓ‬ ،ِ‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻜ‬ِ‫ﺤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ٍ‫ﺔ‬َ‫ﺟ‬‫َﺎ‬‫ﺤ‬ِ‫ﺑ‬.ُ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬ ‫َﻰ‬‫ﻄ‬ْ‫ﻌ‬ُ‫ﻴ‬َ‫ﺴ‬َ‫ﻓ‬.6،‫َﺎ‬‫ﻤ‬‫ﱠ‬‫ﻥ‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ٍّ‫ﻚ‬َ‫ﺵ‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ ٍ‫د‬‫ﱡ‬‫د‬َ‫ﺮ‬َ‫ﺕ‬ ‫ﱢ‬‫ي‬َ‫أ‬ َ‫ن‬‫ُو‬‫د‬ ،ٍ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬‫ِﻳ‬‫ﺈ‬ِ‫ﺑ‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﻟ‬َ‫ذ‬ َ‫ﺐ‬ُ‫ﻠ‬ْ‫ﻄ‬َ‫ﻳ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ِ‫ﻪ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬.ُ‫ح‬‫َﺎ‬‫ﻳ‬‫ﱢ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬ِ‫ﺑ‬ ُ‫ﺐ‬َ‫ﻋ‬َ‫ﻼ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﺕ‬ ِ‫ﺮ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﺒ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﺟ‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﻤ‬َ‫آ‬ َ‫د‬‫ﱢ‬‫د‬َ‫ﺮ‬َ‫ﺘ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ﱠ‬‫ن‬ِ‫ﺈ‬َ‫ﻓ‬ ‫َﺎ‬‫ه‬‫ﱡ‬‫د‬ُ‫ﺮ‬َ‫ﺕ‬َ‫و‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬ُ‫ﻓ‬ِ‫ﺬ‬ْ‫ﻘ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻓ‬!7‫ﱢ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ً‫ﺎ‬‫ْﺌ‬‫ﻴ‬َ‫ﺵ‬ ُ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻨ‬َ‫ﻳ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻥ‬َ‫أ‬ ُ‫د‬‫ﱢ‬‫د‬َ‫ﺮ‬َ‫ﺘ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ﻢ‬‫ﱠ‬‫ه‬َ‫ﻮ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻳ‬ َ‫ﻼ‬َ‫ﻓ‬.8َ‫ﻻ‬ ،ِ‫ﻦ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻳ‬ْ‫أ‬َ‫ﺮ‬ِ‫ﺑ‬ ُ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﺴ‬ْ‫ﻥ‬ِ‫ﻹ‬‫ا‬ ُ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻜ‬َ‫ﻳ‬ ‫َﺎ‬‫ﻣ‬َ‫ﺪ‬ْ‫ﻨ‬ِ‫ﻌ‬َ‫ﻓ‬ ِ‫ر‬‫ُﻮ‬‫ﻣ‬ُ‫أ‬ ِ‫ﻊ‬‫ِﻴ‬‫ﻤ‬َ‫ﺟ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ٍ‫ر‬‫َا‬‫ﺮ‬َ‫ﻗ‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ﺖ‬ُ‫ﺒ‬ْ‫ﺜ‬َ‫ﻳ‬ِ‫ﻩ‬. ‫واﻟﻔﻘﻴﺮ‬ ‫اﻟﻐﻨﻲ‬ 9ِ‫ﻪ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ُ‫ﷲ‬‫ا‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻌ‬َ‫ﻓ‬َ‫ر‬ ‫ِي‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ﻪ‬ِ‫ﻣ‬‫َﺎ‬‫ﻘ‬َ‫ﻤ‬ِ‫ﺑ‬ ‫ﱠ‬‫ﺮ‬َ‫ﺴ‬ُ‫ﻴ‬ْ‫ﻠ‬َ‫ﻓ‬ ،ً‫ﺎ‬‫ِﻨ‬‫ﻣ‬ْ‫ﺆ‬ُ‫ﻣ‬ ً‫ﺎ‬‫َﺧ‬‫أ‬َ‫و‬ ً‫ا‬‫ِﻴﺮ‬‫ﻘ‬َ‫ﻓ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬.10‫َﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ﱠ‬‫ن‬َ‫ﺄ‬ِ‫ﺑ‬ ‫ﱠ‬‫ﺮ‬َ‫ﺴ‬ُ‫ﻳ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ِ‫ﻪ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻌ‬َ‫ﻓ‬ ،‫ﱡ‬‫ﻲ‬ِ‫ﻨ‬َ‫ﻐ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻣ‬َ‫أ‬َ‫و‬ ِ‫ﷲ‬‫ا‬ ِ‫ﻦ‬َ‫ﻋ‬ ِ‫ﻪ‬‫ِﻴ‬‫ﻨ‬ْ‫ﻐ‬ُ‫ﻳ‬ َ‫ﻻ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬:ِ‫ة‬َ‫ﺮ‬ِ‫ه‬ْ‫ﺰ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ب‬‫َﺎ‬‫ﺸ‬ْ‫ﻋ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻳ‬‫َﺎ‬‫ﻬ‬ِ‫ﻨ‬َ‫آ‬ ُ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻜ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﺳ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻳ‬‫َﺎ‬‫ﻬ‬ِ‫ﻥ‬ ‫ﱠ‬‫ن‬َ‫ﻷ‬.11‫َﺎ‬‫ه‬‫ﱢ‬‫ﺮ‬َ‫ﺤ‬ِ‫ﺑ‬ ُ‫ﺲ‬ْ‫ﻤ‬‫ﱠ‬‫ﺸ‬‫اﻟ‬ ُ‫ق‬ِ‫ﺮ‬ْ‫ﺸ‬ُ‫ﺕ‬ ‫َﺎ‬‫ﻣ‬َ‫ﺪ‬ْ‫ﻨ‬ِ‫ﻌ‬َ‫ﻓ‬ ‫َﺎ‬‫ه‬ِ‫ﺮ‬َ‫ﻈ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﻣ‬ ُ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬َ‫ﺟ‬ ‫َﻰ‬‫ﺵ‬َ‫ﻼ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻳ‬َ‫و‬ ،‫َﺎ‬‫ه‬ُ‫ﺮ‬ْ‫ه‬َ‫ز‬ ُ‫ﻂ‬ُ‫ﻘ‬ْ‫ﺴ‬َ‫ﻴ‬َ‫ﻓ‬ ،َ‫ب‬‫َﺎ‬‫ﺸ‬ْ‫ﻋ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ َ‫ﻚ‬ْ‫ﻠ‬ِ‫ﺕ‬ ُ‫ﺲ‬‫ﱢ‬‫ﺒ‬َ‫ﻴ‬ُ‫ﺕ‬ ،ِ‫ق‬ِ‫ﺮ‬ْ‫ﺤ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬.‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ‫ﱡ‬‫ﻲ‬ِ‫ﻨ‬َ‫ﻐ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﻞ‬ُ‫ﺑ‬ْ‫ﺬ‬َ‫ﻳ‬ ‫َا‬‫ﺬ‬َ‫ﻜ‬َ‫ه‬ ِ‫ﻪ‬ِ‫ﻗ‬ُ‫ﺮ‬ُ‫ﻃ‬! ً‫ا‬‫أﺡﺪ‬ ‫ﻳﺠﺮب‬ ‫ﻻ‬ ‫اﷲ‬ 12ِ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﻞ‬‫ﱠ‬‫ﻤ‬َ‫ﺤ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻳ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻤ‬ِ‫ﻟ‬ ‫َﻰ‬‫ﺑ‬‫ُﻮ‬‫ﻃ‬ٍ‫ﺮ‬ْ‫ﺒ‬َ‫ﺼ‬ِ‫ﺑ‬ َ‫ﺔ‬َ‫ﻨ‬ْ‫ﺤ‬.ُ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻨ‬َ‫ﻴ‬َ‫ﺳ‬ ،ٍ‫ح‬‫َﺎ‬‫ﺠ‬َ‫ﻨ‬ِ‫ﺑ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﺤ‬ِ‫ﺘ‬ْ‫ﻣ‬‫اﻻ‬ َ‫ز‬‫َﺎ‬‫ﺘ‬ْ‫ﺠ‬َ‫ﻳ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ﺪ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺑ‬ ،ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻥ‬ِ‫ﺈ‬َ‫ﻓ‬»ِ‫ة‬‫َﺎ‬‫ﻴ‬َ‫ﺤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﻞ‬‫ِﻴ‬‫ﻠ‬ْ‫آ‬ِ‫إ‬« ِ‫ﻪ‬‫ﱢﻴ‬‫ﺒ‬ِ‫ﺤ‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﱡ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﻪ‬ِ‫ﺑ‬ َ‫ﺪ‬َ‫ﻋ‬َ‫و‬ ‫ِي‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬! 13ْ‫ﻞ‬ُ‫ﻘ‬َ‫ﻳ‬ َ‫ﻼ‬َ‫ﻓ‬ ،‫َﺎ‬‫ﻣ‬ ٍ‫ﺔ‬َ‫ﺑ‬ِ‫ﺮ‬ْ‫ﺠ‬َ‫ﺘ‬ِ‫ﻟ‬ ٌ‫ﺪ‬َ‫ﺣ‬َ‫أ‬ َ‫ض‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬َ‫ﻌ‬َ‫ﺕ‬ ‫َا‬‫ذ‬ِ‫إ‬َ‫و‬:»‫ِﻲ‬‫ﻨ‬ُ‫ﺑ‬‫ﱢ‬‫ﺮ‬َ‫ﺠ‬ُ‫ﻳ‬ َ‫ﷲ‬‫ا‬ ‫ﱠ‬‫ن‬ِ‫إ‬!«،‫ﱡ‬‫ﺮ‬‫ﱠ‬‫ﺸ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﺑ‬‫ﱢ‬‫ﺮ‬َ‫ﺠ‬ُ‫ﻳ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫ﻦ‬ِ‫ﻜ‬ْ‫ﻤ‬ُ‫ﻳ‬ َ‫ﻻ‬ َ‫ﷲ‬‫ا‬ ‫ﱠ‬‫ن‬َ‫ﻷ‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﻟ‬َ‫ذ‬ ً‫ا‬‫َﺪ‬‫ﺣ‬َ‫أ‬ ِ‫ﻪ‬ِ‫ﺑ‬ ُ‫ب‬‫ﱢ‬‫ﺮ‬َ‫ﺠ‬ُ‫ﻳ‬ َ‫ﻻ‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ه‬َ‫و‬.14ِ‫ﻪ‬ِ‫ﺕ‬َ‫ﻮ‬ْ‫ﻬ‬َ‫ﺵ‬ َ‫ء‬‫َا‬‫ر‬َ‫و‬ ً‫ﺎ‬‫ُوﻋ‬‫ﺪ‬ْ‫ﺨ‬َ‫ﻣ‬ ُ‫ﻊ‬ِ‫ﻓ‬َ‫ﺪ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﻳ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﺣ‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﺑ‬ِ‫ﺮ‬ْ‫ﺠ‬‫ﱠ‬‫ﺘ‬‫اﻟ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ُ‫ﻂ‬ُ‫ﻘ‬ْ‫ﺴ‬َ‫ﻳ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﺴ‬ْ‫ﻥ‬ِ‫ﻹ‬‫ا‬ ‫ﱠ‬‫ﻦ‬ِ‫ﻜ‬َ‫ﻟ‬َ‫و‬. 15َ‫ﺔ‬َ‫ﺌ‬‫ِﻴ‬‫ﻄ‬َ‫ﺨ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ت‬َ‫ﺪ‬َ‫ﻟ‬َ‫و‬ ُ‫ة‬َ‫ﻮ‬ْ‫ﻬ‬‫ﱠ‬‫ﺸ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﺖ‬َ‫ﻠ‬ِ‫ﺒ‬َ‫ﺣ‬ ‫َﺎ‬‫ﻣ‬ ‫َا‬‫ذ‬ِ‫ﺈ‬َ‫ﻓ‬.‫ِﻴ‬‫ﻄ‬َ‫ﺨ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ﺖ‬َ‫ﺠ‬َ‫ﻀ‬َ‫ﻥ‬ ‫َﻰ‬‫ﺘ‬َ‫ﻣ‬َ‫و‬َ‫ت‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ﺖ‬َ‫ﺠ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻥ‬َ‫أ‬ ،ُ‫ﺔ‬َ‫ﺌ‬.16‫ِﻲ‬‫ﺕ‬َ‫ﻮ‬ْ‫ﺧ‬ِ‫إ‬ ‫َﺎ‬‫ﻴ‬َ‫ﻓ‬ ‫ﱡﻮا‬‫ﻠ‬ِ‫ﻀ‬َ‫ﺕ‬ َ‫ﻻ‬ ،َ‫ء‬‫ﱠﺎ‬‫ﺒ‬ِ‫ﺣ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬:17ِ‫ر‬‫َا‬‫ﻮ‬ْ‫ﻥ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ ‫ِﻲ‬‫ﺑ‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬ُ‫ﺪ‬َ‫ﻟ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ،ُ‫ق‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﻓ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ُ‫ل‬ِ‫ﺰ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﺕ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬‫ﱠ‬‫ﻥ‬ِ‫إ‬ ٍ‫ﺔ‬َ‫ﻠ‬ِ‫ﻣ‬‫َﺎ‬‫آ‬ ٍ‫ﺔ‬َ‫ﺒ‬ِ‫ه‬َ‫و‬ ٍ‫ﺔ‬َ‫ﺤ‬ِ‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﺻ‬ ٍ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻴ‬ِ‫ﻄ‬َ‫ﻋ‬ ‫ﱠ‬‫ﻞ‬ُ‫آ‬ ‫ﱠ‬‫ن‬ِ‫إ‬ ُ‫ر‬‫ُو‬‫ﺪ‬َ‫ﻳ‬ َ‫ﻻ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻥ‬َ‫ﻷ‬ ‫ﱞ‬‫ﻞ‬ِ‫ﻇ‬ َ‫ﻻ‬َ‫و‬ ،ٌ‫ل‬‫ﱡ‬‫ﻮ‬َ‫ﺤ‬َ‫ﺕ‬ ِ‫ﻪ‬‫ِﻴ‬‫ﻓ‬ َ‫ﺲ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻟ‬ ‫ِي‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬.18،ِ‫ﻪ‬ِ‫ﺘ‬َ‫ﻤ‬ِ‫ﻠ‬َ‫ﻜ‬ِ‫ﺑ‬ ‫َﺎ‬‫ﻥ‬َ‫ﺪ‬َ‫ﻟ‬َ‫ﻮ‬َ‫ﻓ‬ ،ُ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬ ً‫ا‬‫َد‬‫ﻻ‬ْ‫و‬َ‫أ‬ ‫َﺎ‬‫ﻨ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻌ‬ْ‫ﺠ‬َ‫ﻳ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ء‬‫َﺎ‬‫ﺵ‬ ْ‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ه‬َ‫و‬ ‫ﱢ‬‫ﻖ‬َ‫ﺤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬ِ‫ﻠ‬َ‫آ‬.ِ‫ﻪ‬ِ‫ﺘ‬َ‫ﻘ‬‫ِﻴ‬‫ﻠ‬َ‫ﺧ‬ َ‫ة‬َ‫ر‬‫ُﻮ‬‫آ‬‫َﺎ‬‫ﺑ‬ َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻜ‬َ‫ﻥ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫ﻪ‬ُ‫ﺘ‬َ‫ﻳ‬‫َﺎ‬‫ﻏ‬َ‫و‬. 19،ِ‫ء‬‫َﺎ‬‫ﻐ‬ْ‫ﺻ‬ِ‫ﻹ‬‫ا‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ً‫ﺎ‬‫ِﻋ‬‫ﺮ‬ْ‫ﺴ‬ُ‫ﻣ‬ َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻜ‬َ‫ﻳ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ْ‫ﻨ‬ِ‫ﻣ‬ ٍ‫ﺪ‬ِ‫ﺣ‬‫َا‬‫و‬ ‫ﱢ‬‫ﻞ‬ُ‫آ‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ،َ‫ء‬‫ﱠﺎ‬‫ﺒ‬ِ‫ﺣ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ ‫ِﻲ‬‫ﺕ‬َ‫ﻮ‬ْ‫ﺧ‬ِ‫إ‬‫َﺎ‬‫ﻳ‬ ،َ‫ﻚ‬ِ‫ﻟ‬َ‫ﺬ‬ِ‫ﻟ‬‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ٍ‫ع‬‫ﱢ‬‫ﺮ‬َ‫ﺴ‬َ‫ﺘ‬ُ‫ﻣ‬ َ‫ﺮ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻏ‬ ِ‫ﺐ‬َ‫ﻀ‬َ‫ﻐ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ء‬‫ِﻲ‬‫ﻄ‬َ‫ﺑ‬ ،ِ‫م‬َ‫ﻼ‬َ‫ﻜ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬.20ُ‫ﷲ‬‫ا‬ ُ‫ﻩ‬ُ‫ﺪ‬‫ِﻳ‬‫ﺮ‬ُ‫ﻳ‬ ‫ِي‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ح‬َ‫ﻼ‬‫ﱠ‬‫ﺼ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﻞ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﻳ‬ َ‫ﻻ‬ ،َ‫ﺐ‬ِ‫ﻀ‬َ‫ﻏ‬ ‫َا‬‫ذ‬ِ‫إ‬ ،َ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﺴ‬ْ‫ﻥ‬ِ‫ﻹ‬‫ا‬ ‫ﱠ‬‫ن‬َ‫ﻷ‬. ‫واﻋﻤﻠﻮا‬ ‫اﺳﻤﻌﻮا‬ 21ٍ‫ﺪ‬ِ‫ﻳ‬‫َا‬‫ﺰ‬َ‫ﺘ‬ُ‫ﻣ‬ ٍّ‫ﺮ‬َ‫ﺵ‬َ‫و‬ ٍ‫ﺔ‬َ‫ﺳ‬‫َﺎ‬‫ﺠ‬َ‫ﻥ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ِ‫ﺕ‬‫َﺎ‬‫ﻴ‬َ‫ﺣ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ‫َﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ﱢ‬‫ﻞ‬ُ‫آ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ‫ُﻮا‬‫ﺼ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬َ‫ﺨ‬َ‫ﺕ‬ ،ْ‫ن‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬.‫ِﻲ‬‫ﺘ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬ِ‫ﻠ‬َ‫ﻜ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﻚ‬ْ‫ﻠ‬ِ‫ﺘ‬ِ‫ﻟ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ُ‫ﻟ‬‫ُﻮ‬‫ﺒ‬َ‫ﻗ‬ ْ‫ﻦ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﻴ‬ْ‫ﻟ‬َ‫و‬ ً‫ﺎ‬‫ِﻳﻌ‬‫د‬َ‫و‬ ً‫ﻻ‬‫ُﻮ‬‫ﺒ‬َ‫ﻗ‬ ،ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ِ‫ﺑ‬‫ُﻮ‬‫ﻠ‬ُ‫ﻗ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ُ‫ﷲ‬‫ا‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬َ‫ﺳ‬َ‫ﺮ‬َ‫ﻏ‬.ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﺳ‬‫ُﻮ‬‫ﻔ‬ُ‫ﻥ‬ َ‫ﺺ‬‫ﱢ‬‫ﻠ‬َ‫ﺨ‬ُ‫ﺕ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫ة‬َ‫ر‬ِ‫د‬‫َﺎ‬‫ﻘ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﻲ‬ِ‫ﻬ‬َ‫ﻓ‬.22،‫َﺎ‬‫ﻬ‬ِ‫ﻋ‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬َ‫ﺴ‬ِ‫ﺑ‬ ْ‫ﻂ‬َ‫ﻘ‬َ‫ﻓ‬ ‫ُﻮا‬‫ﻔ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻜ‬َ‫ﺕ‬ َ‫ﻻ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﺴ‬ُ‫ﻔ‬ْ‫ﻥ‬َ‫أ‬ َ‫ن‬‫ﱡﻮ‬‫ﺸ‬ُ‫ﻐ‬َ‫ﺕ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﺘ‬ْ‫ﻨ‬ُ‫آ‬ ‫ﱠ‬‫ﻻ‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ،‫َﺎ‬‫ﻬ‬ِ‫ﺑ‬ ‫ُﻮا‬‫ﻠ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻋ‬‫ا‬ ِ‫ﻞ‬َ‫ﺑ‬.23‫ِي‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﻓ‬ُ‫ﺮ‬ُ‫ﻈ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﻳ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻤ‬َ‫آ‬ ُ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻜ‬َ‫ﻳ‬ ،‫َﺎ‬‫ﻬ‬ِ‫ﺑ‬ ُ‫ﻞ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﻳ‬ َ‫ﻻ‬َ‫و‬ َ‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬ِ‫ﻠ‬َ‫ﻜ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﻊ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﺴ‬َ‫ﻳ‬
  2. 2. ‫َﺎ‬‫ﻬ‬‫ِﻴ‬‫ﻓ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻬ‬ْ‫ﺟ‬َ‫و‬ َ‫ﺪ‬ِ‫ه‬‫َﺎ‬‫ﺸ‬ُ‫ﻴ‬ِ‫ﻟ‬ ِ‫ة‬‫ْﺁ‬‫ﺮ‬ِ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬.24ً‫ﻻ‬‫َﺎ‬‫ﺣ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﺕ‬َ‫ر‬‫ُﻮ‬‫ﺻ‬ ‫َﻰ‬‫ﺴ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﻴ‬َ‫ﻓ‬ ُ‫ﺐ‬َ‫ه‬ْ‫ﺬ‬َ‫ﻳ‬ ،ُ‫ﻪ‬َ‫ﺴ‬ْ‫ﻔ‬َ‫ﻥ‬ ‫َى‬‫ﺮ‬َ‫ﻳ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ﺪ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺑ‬َ‫و‬.25‫ِي‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻣ‬َ‫أ‬ َ‫ﻻ‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬ِ‫ﻠ‬َ‫ﻜ‬ْ‫ﻟ‬‫ِﺎ‬‫ﺑ‬ ُ‫ﻞ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﻳ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻤ‬َ‫آ‬ ُ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻜ‬َ‫ﻴ‬َ‫ﻓ‬ ،َ‫ﻚ‬ِ‫ﻟ‬َ‫ذ‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ﺐ‬ِ‫ﻇ‬‫َا‬‫ﻮ‬ُ‫ﻳ‬َ‫و‬ ،ِ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻳ‬‫ﱢ‬‫ﺮ‬ُ‫ﺤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻥ‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬ ،ِ‫ﻞ‬ِ‫ﻣ‬‫َﺎ‬‫ﻜ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻥ‬‫َﺎ‬‫ﻘ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ِ‫ﻖ‬‫ِﻴ‬‫ﻗ‬ْ‫ﺪ‬‫ﱠ‬‫ﺘ‬‫ِﺎﻟ‬‫ﺑ‬ ُ‫ﺮ‬ُ‫ﻈ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﻳ‬ ُ‫ﻪ‬ُ‫ﻠ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﻳ‬ ‫َﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ﱢ‬‫ﻞ‬ُ‫آ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ً‫ا‬‫ِﻴﺮ‬‫ﺜ‬َ‫آ‬ ُ‫ﻪ‬ُ‫آ‬ِ‫ر‬‫َﺎ‬‫ﺒ‬ُ‫ﻳ‬ َ‫ﷲ‬‫ا‬ ‫ﱠ‬‫ن‬ِ‫ﺈ‬َ‫ﻓ‬ ،‫َﺎ‬‫ه‬‫َﺎ‬‫ﺴ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﻳ‬َ‫و‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬ُ‫ﻌ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﺴ‬َ‫ﻳ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻤ‬َ‫آ‬.26َ‫ﻻ‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ه‬َ‫و‬ ،ٌ‫ﻦ‬‫ﱢ‬‫ﻳ‬َ‫ﺪ‬َ‫ﺘ‬ُ‫ﻣ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻥ‬َ‫أ‬ ٌ‫ﺪ‬َ‫ﺣ‬َ‫أ‬ ‫ﱠ‬‫ﻦ‬َ‫ﻇ‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻥ‬‫َﺎ‬‫ﺴ‬ِ‫ﻟ‬ ُ‫ﻢ‬ِ‫ﺠ‬ْ‫ﻠ‬ُ‫ﻳ‬ٍ‫ﺔ‬َ‫ﻌ‬ِ‫ﻓ‬‫َﺎ‬‫ﻥ‬ ُ‫ﺮ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻏ‬ ُ‫ﻪ‬ُ‫ﺘ‬َ‫ﻥ‬‫َﺎ‬‫ﻳ‬ِ‫د‬َ‫و‬ ،ُ‫ﻪ‬َ‫ﺒ‬ْ‫ﻠ‬َ‫ﻗ‬ ‫ﱡ‬‫ﺶ‬ُ‫ﻐ‬َ‫ﻳ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻥ‬ِ‫ﺈ‬َ‫ﻓ‬ ،!27،ِ‫ب‬‫اﻵ‬ ِ‫ﷲ‬‫ا‬ ِ‫ﺮ‬َ‫ﻈ‬َ‫ﻥ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ُ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻴ‬ِ‫ﻘ‬‫ﱠ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ ُ‫ة‬َ‫ﺮ‬ِ‫ه‬‫ﱠﺎ‬‫ﻄ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﺔ‬َ‫ﻥ‬‫َﺎ‬‫ﻳ‬‫ﱢ‬‫ﺪ‬‫َﺎﻟ‬‫ﻓ‬ ِ‫ﻢ‬َ‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﻌ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫د‬‫َﺎ‬‫ﺴ‬َ‫ﻔ‬ِ‫ﺑ‬ ِ‫ث‬‫ﱡ‬‫ﻮ‬َ‫ﻠ‬‫ﱠ‬‫ﺘ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ِ‫ﺲ‬ْ‫ﻔ‬‫ﱠ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻥ‬‫َﺎ‬‫ﻴ‬ِ‫ﺻ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬َ‫و‬ ،ْ‫ﻢ‬ِ‫ﻬ‬ِ‫ﻘ‬‫ِﻴ‬‫ﺿ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ْ‫ﻢ‬ِ‫ﻬ‬ِ‫ﺘ‬َ‫ﻥ‬‫َﺎ‬‫ﻋ‬ِ‫ﻹ‬ ِ‫ﻞ‬ِ‫ﻣ‬‫َا‬‫ر‬َ‫ﻷ‬‫َا‬‫و‬ ِ‫م‬‫َﺎ‬‫ﺘ‬ْ‫ﻳ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ ِ‫ة‬َ‫ر‬‫َﺎ‬‫ﻳ‬ِ‫ز‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ُ‫ﺮ‬َ‫ﻬ‬ْ‫ﻈ‬َ‫ﺕ‬. ‫اﻻﻧﺤﻴﺎز‬ ‫ﻡﻦ‬ ‫اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ‬ 2 ِ‫ﺰ‬‫ِﻴ‬‫ﻴ‬ْ‫ﻤ‬‫ﱠ‬‫ﺘ‬‫َاﻟ‬‫و‬ ِ‫ز‬‫َﺎ‬‫ﻴ‬ِ‫ﺤ‬ْ‫ﻥ‬‫ِﺎﻻ‬‫ﺑ‬ َ‫س‬‫ﱠﺎ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ ‫ُﻮا‬‫ﻠ‬ِ‫ﻣ‬‫َﺎ‬‫ﻌ‬ُ‫ﺕ‬ َ‫ﻻ‬ ،ِ‫ﺪ‬ْ‫ﺠ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ﱢ‬‫ب‬َ‫ر‬ ،ِ‫ﺢ‬‫ِﻴ‬‫ﺴ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ع‬‫ُﻮ‬‫ﺴ‬َ‫ﻳ‬ ‫َﺎ‬‫ﻨ‬‫ﱢ‬‫ﺑ‬َ‫ﺮ‬ِ‫ﺑ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ِ‫ﻥ‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬‫ِﻳ‬‫ﻹ‬ ً‫ا‬‫َﺮ‬‫ﻈ‬َ‫ﻥ‬ ،‫ِﻲ‬‫ﺕ‬َ‫ﻮ‬ْ‫ﺧ‬ِ‫إ‬‫َﺎ‬‫ﻳ‬!2 َ‫ﻳ‬ ‫ﱞ‬‫ﻲ‬ِ‫ﻨ‬َ‫ﻏ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬ُ‫ه‬ُ‫ﺪ‬َ‫ﺣ‬َ‫أ‬ ،ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﻌ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﺠ‬َ‫ﻣ‬ َ‫ﻼ‬َ‫ﺧ‬َ‫د‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻥ‬‫َﺎ‬‫ﺴ‬ْ‫ﻥ‬ِ‫إ‬ ‫ﱠ‬‫ن‬َ‫أ‬ ْ‫ض‬ِ‫ﺮ‬ْ‫ﻔ‬َ‫ﻨ‬ِ‫ﻟ‬ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫ﻢ‬ِ‫ﺕ‬‫َا‬‫ﻮ‬َ‫ﺨ‬ِ‫ﺑ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻌ‬ِ‫ﺑ‬‫َﺎ‬‫ﺻ‬َ‫أ‬ ُ‫ﻦ‬‫ﱢ‬‫ﻳ‬َ‫ﺰ‬ُ‫ﻳ‬َ‫و‬ ً‫ة‬َ‫ﺮ‬ِ‫ﺧ‬‫َﺎ‬‫ﻓ‬ ً‫ﺎ‬‫َﺎﺑ‬‫ﻴ‬ِ‫ﺙ‬ ُ‫ﺲ‬َ‫ﺒ‬ْ‫ﻠ‬ ً‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﺙ‬ِ‫ر‬ ً‫ﺎ‬‫َﺎﺑ‬‫ﻴ‬ِ‫ﺙ‬ ُ‫ﺲ‬َ‫ﺒ‬ْ‫ﻠ‬َ‫ﻳ‬ ٌ‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ﻘ‬َ‫ﻓ‬ ُ‫ﺮ‬َ‫ﺧ‬‫َاﻵ‬‫و‬ ،ٍ‫ﺐ‬َ‫ه‬َ‫ذ‬.3َ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﻠ‬ِ‫ﺋ‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬ ‫ﱢ‬‫ﻲ‬ِ‫ﻨ‬َ‫ﻐ‬ْ‫ﻟ‬‫ِﺎ‬‫ﺑ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﺘ‬ْ‫ﺒ‬‫ﱠ‬‫ﺣ‬َ‫ر‬ ْ‫ن‬ِ‫ﺈ‬َ‫ﻓ‬:»ِ‫ر‬ْ‫ﺪ‬‫ﱠ‬‫ﺼ‬‫اﻟ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ‫َﺎ‬‫ﻨ‬ُ‫ه‬ ْ‫ﺲ‬ِ‫ﻠ‬ْ‫ﺟ‬‫ا‬ ،ْ‫ﻞ‬‫ﱠ‬‫ﻀ‬َ‫ﻔ‬َ‫ﺕ‬!« ِ‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ﻘ‬َ‫ﻔ‬ْ‫ﻠ‬ِ‫ﻟ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﺘ‬ْ‫ﻠ‬ُ‫ﻗ‬ ‫ﱠ‬‫ﻢ‬ُ‫ﺙ‬:»‫َﺎ‬‫ﻨ‬ِ‫ﻣ‬‫َا‬‫ﺪ‬ْ‫ﻗ‬َ‫أ‬ َ‫ﺪ‬ْ‫ﻨ‬ِ‫ﻋ‬ ِ‫ض‬ْ‫ر‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ْ‫ﺪ‬ُ‫ﻌ‬ْ‫ﻗ‬‫ا‬ ِ‫و‬َ‫أ‬ ،َ‫ك‬‫َﺎ‬‫ﻨ‬ُ‫ه‬ ْ‫ﻒ‬ِ‫ﻗ‬ ،َ‫ﺖ‬ْ‫ﻥ‬َ‫أ‬َ‫و‬!«4ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬‫ﱠ‬‫ﻥ‬َ‫أ‬ ُ‫ﺪ‬‫ﱢ‬‫آ‬َ‫ﺆ‬ُ‫ﻳ‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﻟ‬َ‫ذ‬ ‫ﱠ‬‫ن‬ِ‫ﺈ‬َ‫ﻓ‬ ٍ‫ﺔ‬َ‫ﺌ‬‫ﱢ‬‫ﻴ‬َ‫ﺳ‬ ٍ‫ر‬‫َﺎ‬‫ﻜ‬ْ‫ﻓ‬َ‫أ‬ ‫ِي‬‫و‬َ‫ذ‬ ً‫ة‬‫َﺎ‬‫ﻀ‬ُ‫ﻗ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ِ‫ﺴ‬ُ‫ﻔ‬ْ‫ﻥ‬َ‫أ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﻠ‬ِ‫ﻋ‬‫َﺎ‬‫ﺟ‬ ،ْ‫ﻢ‬ِ‫ﻬ‬ِ‫ﺕ‬‫َﺎ‬‫ﻘ‬َ‫ﺒ‬َ‫ﻃ‬ ِ‫ﺐ‬َ‫ﺴ‬َ‫ﺤ‬ِ‫ﺑ‬ ِ‫س‬‫ﱠﺎ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻦ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺑ‬ َ‫ن‬‫ُو‬‫ﺰ‬‫ﱢ‬‫ﻴ‬َ‫ﻤ‬ُ‫ﺕ‬!5‫ِﻲ‬‫ﺕ‬َ‫ﻮ‬ْ‫ﺧ‬ِ‫إ‬‫َﺎ‬‫ﻴ‬َ‫ﻓ‬ ُ‫ﷲ‬‫ا‬ َ‫ر‬‫َﺎ‬‫ﺘ‬ْ‫ﺧ‬‫ا‬ ‫َﺎ‬‫ﻣ‬َ‫أ‬ ،َ‫ء‬‫ﱠﺎ‬‫ﺒ‬ِ‫ﺣ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ِ‫ث‬ْ‫ر‬ِ‫ﻹ‬‫ا‬ ‫ﱠ‬‫ﻖ‬َ‫ﺣ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ﻴ‬ِ‫ﻄ‬ْ‫ﻌ‬ُ‫ﻳ‬َ‫و‬ ،ِ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬‫ِﻳ‬‫ﻹ‬‫ا‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ َ‫ء‬‫َﺎ‬‫ﻴ‬ِ‫ﻨ‬ْ‫ﻏ‬َ‫أ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻌ‬ْ‫ﺠ‬َ‫ﻴ‬ِ‫ﻟ‬ ِ‫س‬‫ﱠﺎ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﺮ‬َ‫ﻈ‬َ‫ﻥ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ َ‫ء‬‫َا‬‫ﺮ‬َ‫ﻘ‬ُ‫ﻔ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ِ؟‬‫ﻪ‬‫ﱢﻴ‬‫ﺒ‬ِ‫ﺤ‬ُ‫ﻣ‬ ِ‫ﻪ‬ِ‫ﺑ‬ َ‫ﺪ‬َ‫ﻋ‬َ‫و‬ ‫ِي‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ت‬‫ُﻮ‬‫ﻜ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬6ً‫ﺔ‬َ‫ﻨ‬‫ِﻴ‬‫ﻬ‬ُ‫ﻣ‬ ً‫ﺔ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻣ‬‫َﺎ‬‫ﻌ‬ُ‫ﻣ‬ َ‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ﻘ‬َ‫ﻔ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﻢ‬ُ‫ﺘ‬ْ‫ﻠ‬َ‫ﻣ‬‫َﺎ‬‫ﻋ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﺘ‬ْ‫ﻥ‬َ‫أ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬‫ﱠ‬‫ﻨ‬ِ‫ﻜ‬‫َﻟ‬‫و‬.َ‫ء‬‫َﺎ‬‫ﻴ‬ِ‫ﻨ‬ْ‫ﻏ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ ‫ﱠ‬‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻓ‬ِ‫ﺮ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺕ‬ َ‫ﻻ‬َ‫أ‬ ،ِ‫ﻢ‬ِ‫آ‬‫َﺎ‬‫ﺤ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﻥ‬‫ﱡو‬‫ﺮ‬ُ‫ﺠ‬َ‫ﻳ‬َ‫و‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻄ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬َ‫ﺴ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻳ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻳ‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﻢ‬ُ‫ه‬7َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻠ‬ِ‫ﻤ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﺕ‬ ‫ِي‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ﺢ‬‫ِﻴ‬‫ﺴ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ِﺎ‬‫ﺑ‬ َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﺋ‬ِ‫ﺰ‬ْ‫ﻬ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﺴ‬َ‫ﻳ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻳ‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﻢ‬ُ‫ه‬َ‫و‬ ‫َ؟‬‫ﻞ‬‫ِﻴ‬‫ﻤ‬َ‫ﺠ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﺳ‬‫ا‬ 8ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻴ‬ِ‫آ‬‫ُﻮ‬‫ﻠ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ة‬َ‫ﺪ‬ِ‫ﻋ‬‫َﺎ‬‫ﻘ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﻚ‬ْ‫ﻠ‬ِ‫ﺕ‬ َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻘ‬‫ﱢ‬‫ﺒ‬َ‫ﻄ‬ُ‫ﺕ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﺣ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻤ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ﻦ‬َ‫ﺴ‬ْ‫ﺣ‬َ‫أ‬ ‫َﺎ‬‫ﻣ‬ِ‫ب‬‫َﺎ‬‫ﺘ‬ِ‫ﻜ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ َ‫ة‬َ‫د‬ِ‫ر‬‫َا‬‫ﻮ‬:»‫ﱡ‬‫ﺐ‬ِ‫ﺤ‬ُ‫ﺕ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬َ‫آ‬ َ‫ﻚ‬َ‫ﺒ‬‫ِﻳ‬‫ﺮ‬َ‫ﻗ‬ ‫ﱡ‬‫ﺐ‬ِ‫ﺤ‬ُ‫ﺕ‬ َ‫ﻚ‬َ‫ﺴ‬ْ‫ﻔ‬َ‫ﻥ‬!«9ُ‫ﺔ‬َ‫ﻌ‬‫ِﻳ‬‫ﺮ‬‫ﱠ‬‫ﺸ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﺕ‬َ‫و‬ ً‫ﺔ‬َ‫ﺌ‬‫ِﻴ‬‫ﻄ‬َ‫ﺧ‬ َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﺒ‬ِ‫ﻜ‬َ‫ﺕ‬ْ‫ﺮ‬َ‫ﺕ‬ ،ِ‫ﺰ‬‫ِﻴ‬‫ﻴ‬ْ‫ﻤ‬‫ﱠ‬‫ﺘ‬‫َاﻟ‬‫و‬ ِ‫ز‬‫َﺎ‬‫ﻴ‬ِ‫ﺤ‬ْ‫ﻥ‬‫ِﺎﻻ‬‫ﺑ‬ َ‫س‬‫ﱠﺎ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻠ‬ِ‫ﻣ‬‫َﺎ‬‫ﻌ‬ُ‫ﺕ‬ ‫َﺎ‬‫ﻣ‬َ‫ﺪ‬ْ‫ﻨ‬ِ‫ﻋ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻜ‬‫َﻟ‬‫و‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﻔ‬ِ‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﺨ‬ُ‫ﻣ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫آ‬ِ‫ر‬‫َﺎ‬‫ﺒ‬ِ‫ﺘ‬ْ‫ﻋ‬‫ِﺎ‬‫ﺑ‬.10،‫َﻰ‬‫ﺳ‬‫ُﻮ‬‫ﻣ‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻌ‬‫ِﻳ‬‫ﺮ‬َ‫ﺵ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ِ‫ة‬َ‫د‬ِ‫ر‬‫َا‬‫ﻮ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫َﺎ‬‫ﻳ‬‫َﺎ‬‫ﺻ‬َ‫ﻮ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﻊ‬‫ِﻴ‬‫ﻤ‬َ‫ﺟ‬ ُ‫ﻊ‬‫ِﻴ‬‫ﻄ‬ُ‫ﻳ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﱠ‬‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻓ‬ِ‫ﺮ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺕ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﺘ‬ْ‫ﻥ‬َ‫ﺄ‬َ‫ﻓ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬ُ‫آ‬ ‫َﺎ‬‫ﻳ‬‫َﺎ‬‫ﺻ‬َ‫ﻮ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﻒ‬ِ‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﺨ‬ُ‫ﻳ‬ ‫ِي‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫آ‬ ً‫ﺎ‬‫َﺎﻣ‬‫ﻤ‬َ‫ﺕ‬ ،ً‫ﺎ‬‫ِﺒ‬‫ﻥ‬ْ‫ﺬ‬ُ‫ﻣ‬ ُ‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ﺼ‬َ‫ﻳ‬ ،ْ‫ﻂ‬َ‫ﻘ‬َ‫ﻓ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬ْ‫ﻨ‬ِ‫ﻣ‬ ً‫ة‬َ‫ﺪ‬ِ‫ﺣ‬‫َا‬‫و‬ ُ‫ﻒ‬ِ‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﺨ‬ُ‫ﻳ‬َ‫و‬.11َ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬ ،ً‫ﻼ‬َ‫ﺜ‬َ‫ﻣ‬ ، َ‫ﷲ‬‫ا‬ ‫ﱠ‬‫ن‬ِ‫ﺈ‬َ‫ﻓ‬: »ِ‫ن‬ْ‫ﺰ‬َ‫ﺕ‬ َ‫ﻻ‬«َ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬َ‫آ‬:»َ‫ﺕ‬ َ‫ﻻ‬ْ‫ﻞ‬ُ‫ﺘ‬ْ‫ﻘ‬!«َ‫ﺔ‬َ‫ﻌ‬‫ِﻳ‬‫ﺮ‬‫ﱠ‬‫ﺸ‬‫اﻟ‬ َ‫ﺖ‬ْ‫ﻗ‬َ‫ﺮ‬َ‫ﺧ‬ ْ‫ﺪ‬َ‫ﻘ‬َ‫ﻓ‬ ،َ‫ﺖ‬ْ‫ﻠ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻗ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻜ‬‫َﻟ‬‫و‬ ،ِ‫ن‬ْ‫ﺰ‬َ‫ﺕ‬ ْ‫ﻢ‬َ‫ﻟ‬ ْ‫ن‬ِ‫ﺈ‬َ‫ﻓ‬.12‫ُﻮا‬‫ﻓ‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬َ‫ﺼ‬َ‫ﺕ‬ ،ْ‫ن‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬ ً‫ﺎ‬‫ْﻘ‬‫ﻓ‬َ‫و‬ َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻤ‬َ‫آ‬‫َﺎ‬‫ﺤ‬ُ‫ﺕ‬ َ‫ف‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﺳ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬‫ﱠ‬‫ﻥ‬َ‫ﺄ‬َ‫آ‬ ،ِ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻳ‬‫ﱢ‬‫ﺮ‬ُ‫ﺤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻥ‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬ ِ‫ﺐ‬َ‫ﺴ‬َ‫ﺤ‬ِ‫ﺑ‬ ِ‫ﻞ‬َ‫ﻤ‬َ‫ﻌ‬ْ‫ﻟ‬‫َا‬‫و‬ ِ‫ل‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﻘ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬.13ُ‫ﻢ‬ْ‫ﻜ‬ُ‫ﺤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻜ‬َ‫ﻳ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ‫ﱠ‬‫ﺪ‬ُ‫ﺑ‬َ‫ﻼ‬َ‫ﻓ‬ ِ‫ﻢ‬ْ‫ﻜ‬ُ‫ﺤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ق‬‫ﱠ‬‫ﻮ‬َ‫ﻔ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﺕ‬ َ‫ﻲ‬ِ‫ﻬ‬َ‫ﻓ‬ ُ‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﺣ‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻣ‬َ‫أ‬ ،ِ‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﺣ‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ً‫ﺎ‬‫ِﻴ‬‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﺧ‬ ً‫ﺎ‬‫ْﻤ‬‫ﻜ‬ُ‫ﺣ‬ ،َ‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﺣ‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﺳ‬ِ‫ر‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬ُ‫ﻳ‬ َ‫ﻻ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻳ‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬! ‫ﻡﻴﺖ‬ ‫أﻋﻤﺎل‬ ‫ﺑﺪون‬ ‫إﻳﻤﺎن‬ 14َ‫ه‬ ،َ‫ﻚ‬ِ‫ﻟ‬َ‫ذ‬ ُ‫ﺖ‬ِ‫ﺒ‬ْ‫ﺜ‬ُ‫ﺕ‬ ٌ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬ْ‫ﻋ‬َ‫أ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ﺲ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻟ‬َ‫و‬ ،ٌ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ْ‫ﺆ‬ُ‫ﻣ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻥ‬َ‫أ‬ َ‫ﻲ‬ِ‫ﻋ‬‫ﱠ‬‫ﺪ‬َ‫ﻳ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ً‫ا‬‫َﺪ‬‫ﺣ‬َ‫أ‬ ُ‫ﻊ‬َ‫ﻔ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﻳ‬ ْ‫ﻞ‬َ‫ه‬ ،‫ِﻲ‬‫ﺕ‬َ‫ﻮ‬ْ‫ﺧ‬ِ‫إ‬‫َﺎ‬‫ﻳ‬ُ‫ﻞ‬ْ‫ﺜ‬ِ‫ﻣ‬ ٌ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬‫ِﻳ‬‫إ‬ ُ‫ر‬ِ‫ﺪ‬ْ‫ﻘ‬َ‫ﻳ‬ ْ‫ﻞ‬ ‫ُ؟‬‫ﻪ‬َ‫ﺼ‬‫ﱢ‬‫ﻠ‬َ‫ﺨ‬ُ‫ﻳ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ‫َا‬‫ﺬ‬َ‫ه‬15،‫ﱢ‬‫ﻲ‬ِ‫ﻣ‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﻴ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫م‬‫َﺎ‬‫ﻌ‬‫ﱠ‬‫ﻄ‬‫َاﻟ‬‫و‬ ِ‫ب‬‫َﺎ‬‫ﻴ‬‫ﱢ‬‫ﺜ‬‫اﻟ‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ٍ‫ة‬َ‫ﺪ‬‫ِﻳ‬‫ﺪ‬َ‫ﺵ‬ ٍ‫ﺔ‬َ‫ﺟ‬‫َﺎ‬‫ﺤ‬ِ‫ﺑ‬ ‫َﺎ‬‫ﻥ‬‫َﺎ‬‫آ‬ ً‫ﺎ‬‫ْﺘ‬‫ﺧ‬ُ‫أ‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ ً‫ﺎ‬‫َﺧ‬‫أ‬ ‫ﱠ‬‫ن‬َ‫أ‬ ْ‫ض‬ِ‫ﺮ‬ْ‫ﻔ‬َ‫ﻨ‬ِ‫ﻟ‬16َ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬َ‫و‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫آ‬ُ‫ﺪ‬َ‫ﺣ‬َ‫أ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ﻟ‬:»ٍ‫ﺮ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺧ‬ ‫ﱠ‬‫ﻞ‬ُ‫آ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﻟ‬ ‫ﱠﻰ‬‫ﻨ‬َ‫ﻤ‬َ‫ﺕ‬َ‫أ‬.ً‫ا‬‫ﱢﺪ‬‫ﻴ‬َ‫ﺟ‬ ً‫ﺎ‬‫َﺎﻣ‬‫ﻌ‬َ‫ﻃ‬ َ‫ﻼ‬ُ‫آ‬َ‫و‬ ،ً‫ﺔ‬َ‫ﺌ‬ِ‫ﻓ‬‫َا‬‫د‬ ً‫ﺎ‬‫َﺎﺑ‬‫ﻴ‬ِ‫ﺙ‬ ‫َﺎ‬‫ﺴ‬َ‫ﺒ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬!«‫َﺎ‬‫ﻣ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ﻟ‬ َ‫م‬‫ﱢ‬‫ﺪ‬َ‫ﻘ‬ُ‫ﻳ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ن‬‫ُو‬‫د‬ ‫َ؟‬‫ﻚ‬ِ‫ﻟ‬َ‫ذ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ٍ‫ﻊ‬ْ‫ﻔ‬َ‫ﻥ‬ ‫ﱡ‬‫ي‬َ‫ﺄ‬َ‫ﻓ‬ ،ٍ‫م‬‫َﺎ‬‫ﻌ‬َ‫ﻃ‬َ‫و‬ ٍ‫ب‬‫َﺎ‬‫ﻴ‬ِ‫ﺙ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ِ‫ﻪ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ِ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﺟ‬‫َﺎ‬‫ﺘ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﻳ‬17ْ‫ﺞ‬ُ‫ﺘ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﺕ‬ ْ‫ﻢ‬َ‫ﻟ‬ ‫َﺎ‬‫ﻣ‬ ٌ‫ﺖ‬‫ﱢ‬‫ﻴ‬َ‫ﻣ‬ ُ‫ﻩ‬َ‫ﺪ‬ْ‫ﺣ‬َ‫و‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬‫ِﻳ‬‫ﻹ‬‫ا‬ ‫ﱠ‬‫ن‬َ‫أ‬ ‫َى‬‫ﺮ‬َ‫ﻥ‬ ‫َا‬‫ﺬ‬َ‫ﻜ‬َ‫ه‬ ٌ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬ْ‫ﻋ‬َ‫أ‬ ُ‫ﻪ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﻋ‬.18ْ‫ﻢ‬ُ‫آ‬ُ‫ﺪ‬َ‫ﺣ‬َ‫أ‬ َ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬‫ﱠ‬‫ﺑ‬ُ‫ر‬َ‫و‬:»َ‫ﺖ‬ْ‫ﻥ‬َ‫أ‬ٌ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬ْ‫ﻋ‬َ‫أ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻟ‬ ‫َﺎ‬‫ﻥ‬َ‫أ‬َ‫و‬ ٌ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬‫ِﻳ‬‫إ‬ َ‫ﻚ‬َ‫ﻟ‬«.ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫ﻚ‬ُ‫ﻥ‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬‫ِﻳ‬‫إ‬ ُ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻜ‬َ‫ﻳ‬ َ‫ﻒ‬ْ‫ﻴ‬َ‫آ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻥ‬ِ‫ر‬َ‫أ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬ْ‫ﻋ‬َ‫ﺄ‬ِ‫ﺑ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻥ‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬‫ِﻳ‬‫إ‬ ُ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻜ‬َ‫ﻳ‬ َ‫ﻒ‬ْ‫ﻴ‬َ‫آ‬ َ‫ﻚ‬‫ِﻳ‬‫ر‬ُ‫أ‬ ‫َﺎ‬‫ﻥ‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،ٍ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬ْ‫ﻋ‬َ‫أ‬ ِ‫ﺮ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻏ‬. 19ُ‫ﻞ‬َ‫ﻌ‬ْ‫ﻔ‬َ‫ﺕ‬ ً‫ﺎ‬‫َﻨ‬‫ﺴ‬َ‫ﺣ‬ ‫ٌ؟‬‫ﺪ‬ِ‫ﺣ‬‫َا‬‫و‬ َ‫ﷲ‬‫ا‬ ‫ﱠ‬‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ْ‫ﺆ‬ُ‫ﺕ‬ َ‫ﺖ‬ْ‫ﻥ‬َ‫أ‬!ً‫ﺎ‬‫ْﻓ‬‫ﻮ‬َ‫ﺧ‬ ُ‫ﺪ‬ِ‫ﻌ‬َ‫ﺕ‬ْ‫ﺮ‬َ‫ﺕ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬‫ﱠ‬‫ﻨ‬ِ‫ﻜ‬َ‫ﻟ‬َ‫و‬ ،ِ‫ﺔ‬َ‫ﻘ‬‫ِﻴ‬‫ﻘ‬َ‫ﺤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ﻩ‬ِ‫ﺬ‬َ‫ﻬ‬ِ‫ﺑ‬ ُ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ْ‫ﺆ‬ُ‫ﺕ‬ ً‫ﺎ‬‫ْﻀ‬‫ﻳ‬َ‫أ‬ ُ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﻃ‬‫َﺎ‬‫ﻴ‬‫ﱠ‬‫ﺸ‬‫َاﻟ‬‫و‬. 20ٌ‫ﺖ‬‫ﱢ‬‫ﻴ‬َ‫ﻣ‬ ٌ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬‫ِﻳ‬‫إ‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ه‬ ٌ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬ْ‫ﻋ‬َ‫أ‬ ُ‫ﻪ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ﺞ‬ُ‫ﺘ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﺕ‬ َ‫ﻻ‬ ‫ِي‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬‫ِﻳ‬‫ﻹ‬‫ا‬ ‫ﱠ‬‫ن‬َ‫أ‬ ،‫ﱡ‬‫ﻲ‬ِ‫ﺒ‬َ‫ﻐ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﺴ‬ْ‫ﻥ‬ِ‫ﻹ‬‫ا‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬‫ﱡ‬‫ﻳ‬َ‫أ‬ ،َ‫ﻚ‬َ‫ﻟ‬ ُ‫ﺪ‬‫ﱢ‬‫آ‬َ‫ﺆ‬ُ‫ﻳ‬ ‫َا‬‫ﺬ‬َ‫ه‬َ‫و‬! 21ً‫ﻼ‬َ‫ﺜ‬َ‫ﻣ‬ َ‫ﻢ‬‫ِﻴ‬‫ه‬‫َا‬‫ﺮ‬ْ‫ﺑ‬ِ‫إ‬ ‫َﺎ‬‫ﻥ‬‫َﺎ‬‫ﺑ‬َ‫أ‬ ْ‫ﺬ‬ُ‫ﺧ‬ْ‫ﺄ‬َ‫ﻨ‬ِ‫ﻟ‬:َ‫ﺄ‬ِ‫ﺑ‬ َ‫ﺲ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻟ‬َ‫أ‬ ‫َ؟‬‫ر‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬َ‫ﺒ‬َ‫ﺕ‬ َ‫ﻒ‬ْ‫ﻴ‬َ‫آ‬ِ‫ﺢ‬َ‫ﺑ‬ْ‫ﺬ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ق‬‫َﺎ‬‫ﺤ‬ْ‫ﺳ‬ِ‫إ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻨ‬ْ‫ﺑ‬‫ا‬ َ‫ﺪ‬َ‫ﻌ‬ْ‫ﺻ‬َ‫أ‬ ْ‫ذ‬ِ‫إ‬ ،ِ‫ﻪ‬ِ‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬ْ‫ﻋ‬22َ‫ﺖ‬ْ‫ﻥ‬َ‫ﺄ‬َ‫ﻓ‬ ُ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬ْ‫ﻋ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ ُ‫ﻪ‬ْ‫ﺘ‬َ‫ﻘ‬َ‫ﻓ‬‫َا‬‫ر‬ ْ‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬ َ‫ﻢ‬‫ِﻴ‬‫ه‬‫َا‬‫ﺮ‬ْ‫ﺑ‬ِ‫إ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬‫ِﻳ‬‫إ‬ ‫ﱠ‬‫ن‬َ‫أ‬ ‫َى‬‫ﺮ‬َ‫ﺕ‬.ُ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬‫ِﻳ‬‫ﻹ‬‫ا‬ َ‫ﻞ‬َ‫ﻤ‬َ‫ﺘ‬ْ‫آ‬‫ا‬ ِ‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬ ِ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬ْ‫ﻋ‬َ‫ﻷ‬‫ِﺎ‬‫ﺒ‬َ‫ﻓ‬.23ُ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬ ‫َﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ﱠ‬‫ﻢ‬َ‫ﺕ‬ ،‫َا‬‫ﺬ‬َ‫ﻜ‬َ‫ه‬َ‫و‬ ُ‫ب‬‫َﺎ‬‫ﺘ‬ِ‫ﻜ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬:»ً‫ا‬ّ‫ﺮ‬ِ‫ﺑ‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﻟ‬َ‫ذ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ﺐ‬ِ‫ﺴ‬ُ‫ﺤ‬َ‫ﻓ‬ ،ِ‫ﷲ‬‫ِﺎ‬‫ﺑ‬ ُ‫ﻢ‬‫ِﻴ‬‫ه‬‫َا‬‫ﺮ‬ْ‫ﺑ‬ِ‫إ‬ َ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬‫ﺁ‬«َ‫ﻲ‬ِ‫ﻋ‬ُ‫د‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻥ‬ِ‫إ‬ ‫ﱠﻰ‬‫ﺘ‬َ‫ﺣ‬ ،»ِ‫ﷲ‬‫ا‬ َ‫ﻞ‬‫ِﻴ‬‫ﻠ‬َ‫ﺧ‬«.24‫ﱠ‬‫ن‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ َ‫ن‬ْ‫و‬َ‫ﺮ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻓ‬ ً‫ﺎ‬‫ْﻀ‬‫ﻳ‬َ‫أ‬ ِ‫ﻪ‬ِ‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬ْ‫ﻋ‬َ‫ﺄ‬ِ‫ﺑ‬ ْ‫ﻞ‬َ‫ﺑ‬ ،ْ‫ﻂ‬َ‫ﻘ‬َ‫ﻓ‬ ِ‫ﻪ‬ِ‫ﻥ‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬‫ِﻳ‬‫ﺈ‬ِ‫ﺑ‬ ُ‫ر‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬َ‫ﺒ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻳ‬ َ‫ﻻ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﺴ‬ْ‫ﻥ‬ِ‫ﻹ‬‫ا‬.25‫ِﻲ‬‫ﺘ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ب‬‫َﺎ‬‫ﺣ‬‫َا‬‫ر‬ ْ‫ت‬َ‫ر‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬َ‫ﺒ‬َ‫ﺕ‬ ،ً‫ﺎ‬‫ْﻀ‬‫ﻳ‬َ‫أ‬ ِ‫س‬‫َﺎ‬‫ﺳ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ ‫َا‬‫ﺬ‬َ‫ه‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ً‫ﺔ‬َ‫ﻴ‬ِ‫ﻥ‬‫َا‬‫ز‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﻥ‬‫َﺎ‬‫آ‬:‫ا‬ ِ‫ﺪ‬َ‫ﻘ‬َ‫ﻓ‬َ‫ﺮ‬َ‫ﺧ‬‫ﺁ‬ ٍ‫ﻖ‬‫ِﻳ‬‫ﺮ‬َ‫ﻃ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬ُ‫ﻬ‬ْ‫ﺘ‬َ‫ﻓ‬َ‫ﺮ‬َ‫ﺻ‬َ‫و‬ ،‫َﺎ‬‫ﻬ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻟ‬ِ‫إ‬ َ‫ﻼ‬ِ‫ﺳ‬ْ‫ر‬ُ‫أ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﻳ‬َ‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬ُ‫ﺟ‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﺖ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﺒ‬ْ‫ﻘ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﺳ‬.26َ‫ﻢ‬ْ‫ﺴ‬ِ‫ﺟ‬ ‫ﱠ‬‫ن‬َ‫أ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬َ‫ﻜ‬َ‫ﻓ‬ ُ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬ْ‫ﻋ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ ُ‫ﻪ‬ْ‫ﻘ‬ِ‫ﻓ‬‫َا‬‫ﺮ‬ُ‫ﺕ‬ ْ‫ﻢ‬َ‫ﻟ‬ ‫َا‬‫ذ‬ِ‫إ‬ ً‫ﺎ‬‫ﱢﺘ‬‫ﻴ‬َ‫ﻣ‬ ُ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬‫ِﻳ‬‫ﻹ‬‫ا‬ ُ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻜ‬َ‫ﻳ‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﻟ‬َ‫ﺬ‬َ‫آ‬ ،ُ‫ح‬‫ﱡو‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﻪ‬ْ‫ﺘ‬َ‫ﻗ‬َ‫ر‬‫َﺎ‬‫ﻓ‬ ‫َا‬‫ذ‬ِ‫إ‬ ً‫ﺎ‬‫ْﺘ‬‫ﻴ‬َ‫ﻣ‬ ُ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻜ‬َ‫ﻳ‬ ِ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﺴ‬ْ‫ﻥ‬ِ‫ﻹ‬‫ا‬! ً‫ا‬‫ﺧﻄﺮ‬ ‫آﺎﻟﻨﺎر‬ ‫اﻟﻠﺴﺎن‬
  3. 3. 3 َ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﻤ‬‫ﱢ‬‫ﻠ‬َ‫ﻌ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫د‬َ‫ﺪ‬َ‫ﻋ‬ ‫ُوا‬‫ﺪ‬‫ِﻳ‬‫ﺰ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻓ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫آ‬ِ‫ﺮ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻐ‬ِ‫ﻟ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﻤ‬‫ﱢ‬‫ﻠ‬َ‫ﻌ‬ُ‫ﻣ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﺴ‬ُ‫ﻔ‬ْ‫ﻥ‬َ‫أ‬ ‫ُﻮا‬‫ﻠ‬َ‫ﻌ‬ْ‫ﺠ‬َ‫ﺕ‬ ْ‫ﻲ‬َ‫آ‬ ‫ُﻮا‬‫ﻘ‬َ‫ﺑ‬‫َﺎ‬‫ﺴ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﺕ‬ َ‫ﻻ‬ ،‫ِﻲ‬‫ﺕ‬َ‫ﻮ‬ْ‫ﺧ‬ِ‫إ‬‫َﺎ‬‫ﻳ‬!ُ‫ﻦ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﻥ‬ ،‫َﺎ‬‫ﻨ‬‫ﱠ‬‫ﻥ‬َ‫أ‬ ‫ُوا‬‫ﺮ‬ُ‫آ‬ْ‫ذ‬‫َا‬‫و‬ ‫َﺎ‬‫ﻥ‬ِ‫ﺮ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻏ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ‫َﻰ‬‫ﺴ‬ْ‫ﻗ‬َ‫أ‬ ً‫ﺎ‬‫َﺎﺑ‬‫ﺴ‬ِ‫ﺣ‬ ُ‫ﺐ‬َ‫ﺳ‬‫َﺎ‬‫ﺤ‬ُ‫ﻥ‬ َ‫ف‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﺳ‬ ،َ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﻤ‬‫ﱢ‬‫ﻠ‬َ‫ﻌ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬.2ً‫ﺎ‬‫ِﻴﻌ‬‫ﻤ‬َ‫ﺟ‬ ‫َﺎ‬‫ﻨ‬‫ﱠ‬‫ﻥ‬ِ‫ﺈ‬َ‫ﻓ‬ٍ‫ء‬‫َﺎ‬‫ﻄ‬ْ‫ﺧ‬َ‫أ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ِ‫ع‬‫ُﻮ‬‫ﻗ‬ُ‫ﻮ‬ْ‫ﻠ‬ِ‫ﻟ‬ َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﺿ‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬َ‫ﻌ‬ُ‫ﻣ‬ ٍ‫ة‬َ‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ﺜ‬َ‫آ‬.ً‫ة‬َ‫ﺮ‬َ‫ﻄ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺳ‬ ِ‫ﻪ‬ِ‫ﺘ‬َ‫ﻌ‬‫ِﻴ‬‫ﺒ‬َ‫ﻃ‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ﺮ‬ِ‫ﻄ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺴ‬ُ‫ﻳ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫ر‬ِ‫ﺪ‬ْ‫ﻘ‬َ‫ﻳ‬ ٌ‫ﺞ‬ِ‫ﺿ‬‫َﺎ‬‫ﻥ‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ه‬ ِ‫ﻪ‬ِ‫ﻣ‬َ‫ﻼ‬َ‫آ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ُ‫ء‬‫ِﻲ‬‫ﻄ‬ْ‫ﺨ‬ُ‫ﻳ‬ َ‫ﻻ‬َ‫و‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻥ‬‫َﺎ‬‫ﺴ‬ِ‫ﻟ‬ ُ‫ﻢ‬ِ‫ﺠ‬ْ‫ﻠ‬ُ‫ﻳ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﱠ‬‫ﻦ‬ِ‫ﻜ‬َ‫ﻟ‬َ‫و‬ ً‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻣ‬‫َﺎ‬‫ﺕ‬.3ُ‫ﺪ‬‫ِﻳ‬‫ﺮ‬ُ‫ﻥ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬َ‫آ‬ ِ‫ﻩ‬ِ‫د‬‫َﺎ‬‫ﻴ‬ِ‫ﺘ‬ْ‫ﻗ‬‫َا‬‫و‬ ِ‫ﻪ‬ِ‫ﻬ‬‫ِﻴ‬‫ﺟ‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﺕ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ُ‫ﻦ‬‫ﱠ‬‫ﻜ‬َ‫ﻤ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻥ‬ ،ٍ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﺼ‬ِ‫ﺣ‬ ِ‫ﻢ‬َ‫ﻓ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ً‫ﺎ‬‫َﺎﻣ‬‫ﺠ‬ِ‫ﻟ‬ ُ‫ﻊ‬َ‫ﻀ‬َ‫ﻥ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﺤ‬َ‫ﻓ‬.4ِ‫ﺖ‬َ‫ﻥ‬‫َﺎ‬‫آ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬ْ‫ﻬ‬َ‫ﻣ‬َ‫و‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬ُ‫ﻗ‬‫ُﻮ‬‫ﺴ‬َ‫ﻳ‬َ‫و‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬‫ِﻴ‬‫ﻓ‬ ُ‫ن‬‫ﱠﺎ‬‫ﺑ‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﻢ‬‫ﱠ‬‫ﻜ‬َ‫ﺤ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻳ‬ ً‫ا‬ّ‫ﺪ‬ِ‫ﺟ‬ ٍ‫ة‬َ‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ﻐ‬َ‫ﺻ‬ ٍ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻓ‬َ‫ﺪ‬ِ‫ﺒ‬َ‫ﻓ‬ ،َ‫ء‬‫َﺎ‬‫ﺟ‬ْ‫ﻮ‬َ‫ه‬َ‫و‬ ً‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻳ‬ِ‫ﻮ‬َ‫ﻗ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬ُ‫ﻌ‬َ‫ﻓ‬ْ‫ﺪ‬َ‫ﺕ‬ ‫ِﻲ‬‫ﺘ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ح‬‫َﺎ‬‫ﻳ‬‫ﱢ‬‫ﺮ‬‫َاﻟ‬‫و‬ ً‫ة‬َ‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ﺒ‬َ‫آ‬ ُ‫ﺔ‬َ‫ﻨ‬‫ِﻴ‬‫ﻔ‬‫ﱠ‬‫ﺴ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﺪ‬‫ِﻳ‬‫ﺮ‬ُ‫ﻳ‬ ‫ِﻲ‬‫ﺘ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻬ‬ِ‫ﺠ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬.‫ﱢ‬‫ﻠ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﻟ‬َ‫ﺬ‬َ‫آ‬ً‫ﺎ‬‫ْﻀ‬‫ﻳ‬َ‫أ‬ ُ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﺴ‬:،ٌ‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ﻐ‬َ‫ﺻ‬ ٌ‫ﻮ‬ْ‫ﻀ‬ُ‫ﻋ‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ﻓ‬5ُ‫ﻪ‬َ‫ﺘ‬‫ﱠ‬‫ﻴ‬ِ‫ﻟ‬‫ﱠﺎ‬‫ﻌ‬َ‫ﻓ‬ ‫ﱠ‬‫ﺪ‬َ‫ﺵ‬َ‫أ‬ ‫َﺎ‬‫ﻣ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻜ‬َ‫ﻟ‬َ‫و‬!‫ُوا‬‫ﺮ‬ُ‫ﻈ‬ْ‫ﻥ‬‫ا‬:‫ﱠ‬‫ن‬ِ‫إ‬ ً‫ة‬َ‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ﺒ‬َ‫آ‬ ً‫ﺔ‬َ‫ﺑ‬‫َﺎ‬‫ﻏ‬ ُ‫ق‬ِ‫ﺮ‬ْ‫ﺤ‬ُ‫ﺕ‬ ً‫ة‬َ‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ﻐ‬َ‫ﺻ‬ ً‫ة‬َ‫ر‬‫َا‬‫ﺮ‬َ‫ﺵ‬!6ً‫ا‬‫َﺮ‬‫ﻄ‬َ‫ﺧ‬ ِ‫ر‬‫ﱠﺎ‬‫ﻨ‬‫َﺎﻟ‬‫آ‬ ُ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﺴ‬‫ﱢ‬‫ﻠ‬‫َاﻟ‬‫و‬:ٌ‫ﻊ‬ِ‫ﻣ‬‫َﺎ‬‫ﺟ‬ ،ِ‫ﻢ‬ْ‫ﺴ‬ِ‫ﺠ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ء‬‫َﺎ‬‫ﻀ‬ْ‫ﻋ‬َ‫أ‬ َ‫ﻦ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺑ‬ ،ُ‫ﻩ‬َ‫ﺪ‬ْ‫ﺣ‬َ‫و‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ﻓ‬ ِ‫د‬‫َﺎ‬‫ﺴ‬َ‫ﻔ‬ْ‫ﻟ‬‫ِﺎ‬‫ﺑ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬ُ‫آ‬ َ‫ﻢ‬ْ‫ﺴ‬ِ‫ﺠ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ث‬‫ﱢ‬‫ﻮ‬َ‫ﻠ‬ُ‫ﻳ‬َ‫و‬ ،‫َﺎ‬‫ﻬ‬‫ﱢ‬‫ﻠ‬ُ‫آ‬ ِ‫ر‬‫ُو‬‫ﺮ‬‫ﱡ‬‫ﺸ‬‫ِﻠ‬‫ﻟ‬.َ‫ﻢ‬‫ﱠ‬‫ﻨ‬َ‫ﻬ‬َ‫ﺟ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ُ‫ﻩ‬َ‫ر‬‫َﺎ‬‫ﻥ‬ ‫ﱡ‬‫ﺪ‬ِ‫ﻤ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﺴ‬َ‫ﻳ‬َ‫و‬ ،ِ‫ن‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﻜ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ة‬َ‫ﺮ‬ِ‫ﺋ‬‫َا‬‫د‬ ُ‫ﻞ‬ِ‫ﻌ‬ْ‫ﺸ‬ُ‫ﻳ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻥ‬ِ‫إ‬!7َ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ِ‫ﻊ‬‫ِﻴ‬‫ﻤ‬َ‫ﺠ‬ِ‫ﺑ‬ ،َ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻳ‬ِ‫ﺮ‬َ‫ﺤ‬َ‫ﺒ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ت‬‫َﺎ‬‫ﻥ‬‫َا‬‫ﻮ‬َ‫ﻴ‬َ‫ﺤ‬ْ‫ﻟ‬‫َا‬‫و‬ َ‫ﻒ‬ِ‫ﺣ‬‫َا‬‫و‬‫ﱠ‬‫ﺰ‬‫َاﻟ‬‫و‬ َ‫ر‬‫ُﻮ‬‫ﻴ‬‫ﱡ‬‫ﻄ‬‫َاﻟ‬‫و‬ َ‫ش‬‫ُﻮ‬‫ﺣ‬ُ‫ﻮ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ض‬‫ﱢ‬‫و‬َ‫ﺮ‬ُ‫ﻳ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ِ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﺴ‬ْ‫ﻥ‬ِ‫ﻹ‬‫ا‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ِ‫ﻞ‬ْ‫ﻬ‬‫ﱠ‬‫ﺴ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﺳ‬‫َﺎ‬‫ﻨ‬ْ‫ﺟ‬َ‫أ‬‫َﺎ‬‫ﻬ‬.ُ‫ث‬ُ‫ﺪ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﻳ‬ ُ‫ﻩ‬‫َا‬‫ﺮ‬َ‫ﻥ‬ ‫َﺎ‬‫ﻣ‬ ‫َا‬‫ﺬ‬َ‫ﻬ‬َ‫ﻓ‬.8َ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﺴ‬‫ﱢ‬‫ﻠ‬‫اﻟ‬ َ‫ض‬‫ﱢ‬‫و‬َ‫ﺮ‬ُ‫ﻳ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫ر‬ِ‫ﺪ‬ْ‫ﻘ‬َ‫ﻳ‬ َ‫ﻻ‬ ِ‫س‬‫ﱠﺎ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ً‫ا‬‫َﺪ‬‫ﺣ‬َ‫أ‬ ‫ﱠ‬‫ﻦ‬ِ‫ﻜ‬َ‫ﻟ‬َ‫و‬.َ‫ﻻ‬ ‫ﱞ‬‫ﺮ‬َ‫ﺵ‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ﻓ‬ ِ‫ل‬‫ﱠﺎ‬‫ﺘ‬َ‫ﻘ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ﱢ‬‫ﻢ‬‫ﱠ‬‫ﺴ‬‫ِﺎﻟ‬‫ﺑ‬ ٌ‫ء‬‫ِﻲ‬‫ﻠ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻤ‬ُ‫ﻣ‬ ،ُ‫ﻂ‬ِ‫ﺒ‬َ‫ﻀ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﻳ‬!9ِ‫س‬‫ﱠﺎ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ َ‫ﻢ‬ِ‫ﺋ‬‫َﺎ‬‫ﺘ‬‫ﱠ‬‫ﺸ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱢ‬‫ﺟ‬َ‫ﻮ‬ُ‫ﻥ‬ ِ‫ﻪ‬ِ‫ﺑ‬َ‫و‬ ،ِ‫ب‬‫َاﻵ‬‫و‬ ‫ﱢ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫ِﻠ‬‫ﻟ‬ َ‫ﺮ‬ْ‫ﻜ‬‫ﱡ‬‫ﺸ‬‫َاﻟ‬‫و‬ َ‫ﺪ‬ْ‫ﻤ‬َ‫ﺤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﻊ‬َ‫ﻓ‬ْ‫ﺮ‬َ‫ﻥ‬ ِ‫ﻪ‬ِ‫ﺑ‬ ِ‫ﻪ‬ِ‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﺜ‬ِ‫ﻣ‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ﷲ‬‫ا‬ ُ‫ﻢ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ﻘ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﺧ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻳ‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬. 10ِ‫ﺪ‬ِ‫ﺣ‬‫َا‬‫ﻮ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ﻢ‬َ‫ﻔ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ُ‫ت‬‫َﺎ‬‫ﻨ‬َ‫ﻌ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫َاﻟ‬‫و‬ ُ‫ت‬‫َﺎ‬‫آ‬َ‫ﺮ‬َ‫ﺒ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ج‬ُ‫ﺮ‬ْ‫ﺨ‬َ‫ﺕ‬ ،‫َا‬‫ﺬ‬َ‫ﻜ‬َ‫ه‬َ‫و‬.ً‫ا‬‫َﺪ‬‫ﺑ‬َ‫أ‬ َ‫ث‬ُ‫ﺪ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﻳ‬ َ‫ﻻ‬َ‫أ‬ ُ‫ﺐ‬ِ‫ﺠ‬َ‫ﻳ‬ ،‫ِﻲ‬‫ﺕ‬َ‫ﻮ‬ْ‫ﺧ‬ِ‫إ‬‫َﺎ‬‫ﻳ‬ ،‫َا‬‫ﺬ‬َ‫ه‬َ‫و‬!11ْ‫ﻞ‬َ‫ه‬ ً‫ﺎ‬‫ْﺑ‬‫ﺬ‬َ‫ﻋ‬ ً‫ء‬‫َﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻄ‬ْ‫ﻌ‬ُ‫ﻳ‬ ً‫ا‬‫ِﺪ‬‫ﺣ‬‫َا‬‫و‬ ً‫ﺎ‬‫ْﻌ‬‫ﺒ‬َ‫ﻥ‬ ‫ﱠ‬‫ن‬َ‫أ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﺘ‬ْ‫ﻌ‬ِ‫ﻤ‬َ‫ﺳ‬‫ٍ؟‬‫ة‬َ‫ﺪ‬ِ‫ﺣ‬‫َا‬‫و‬ ٍ‫ﻦ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻋ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ً‫ا‬ّ‫ﺮ‬ُ‫ﻣ‬ ً‫ء‬‫َﺎ‬‫ﻣ‬َ‫و‬12ْ‫ن‬َ‫أ‬ ،‫ِﻲ‬‫ﺕ‬َ‫ﻮ‬ْ‫ﺧ‬ِ‫إ‬‫َﺎ‬‫ﻳ‬ ،ُ‫ﻦ‬ِ‫ﻜ‬ْ‫ﻤ‬ُ‫ﻳ‬ ْ‫ﻞ‬َ‫ه‬ ْ‫م‬َ‫أ‬ ً‫ﺎ‬‫ْﺑ‬‫ﺬ‬َ‫ﻋ‬ ً‫ء‬‫َﺎ‬‫ﻣ‬ ُ‫ﺢ‬ِ‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﻊ‬ْ‫ﺒ‬‫ﱠ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻲ‬ِ‫ﻄ‬ْ‫ﻌ‬ُ‫ﻳ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫ﻦ‬ِ‫ﻜ‬ْ‫ﻤ‬ُ‫ﻳ‬ ‫ﻻ‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﻟ‬َ‫ﺬ‬َ‫آ‬ ‫ً؟‬‫ﺎ‬‫ِﻴﻨ‬‫ﺕ‬ ُ‫ﺔ‬َ‫ﻣ‬ْ‫ﺮ‬َ‫ﻜ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫و‬َ‫أ‬ ،ً‫ﺎ‬‫ُﻮﻥ‬‫ﺘ‬ْ‫ﻳ‬َ‫ز‬ ُ‫ﺔ‬َ‫ﻨ‬‫ﱢﻴ‬‫ﺘ‬‫اﻟ‬ َ‫ﺮ‬ِ‫ﻤ‬ْ‫ﺜ‬ُ‫ﺕ‬. ‫اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ‬ ‫اﻟﺤﻜﻤﺔ‬ 13ْ‫ﻢ‬ِ‫ﻬ‬ِ‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬ْ‫ﻋ‬َ‫ﺄ‬ِ‫ﺑ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻳ‬‫ﺮ‬ِ‫ﻬ‬ْ‫ﻈ‬ُ‫ﻣ‬ ،ً‫ﺎ‬‫َﻨ‬‫ﺴ‬َ‫ﺣ‬ ً‫ﺎ‬‫ُﻮآ‬‫ﻠ‬ُ‫ﺳ‬ ‫ُﻮا‬‫ﻜ‬ُ‫ﻠ‬ْ‫ﺴ‬َ‫ﻳ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ِ‫ء‬َ‫ﻻ‬ُ‫ﺆ‬َ‫ه‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ،ْ‫ن‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ‫ِ؟‬‫ء‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬َ‫ﻬ‬ُ‫ﻔ‬ْ‫ﻟ‬‫َا‬‫و‬ ِ‫ء‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬َ‫ﻜ‬ُ‫ﺤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﺾ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺑ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﻨ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺑ‬َ‫أ‬ ُ‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻜ‬ِ‫ﺤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬ِ‫ﺑ‬ ُ‫ﻒ‬ِ‫ﺼ‬‫ﱠ‬‫ﺘ‬َ‫ﺕ‬ ‫ِﻲ‬‫ﺘ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﺔ‬َ‫ﻋ‬‫َا‬‫د‬َ‫ﻮ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﻚ‬ْ‫ﻠ‬ِ‫ﺕ‬)ُ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻴ‬ِ‫ﻘ‬‫ِﻴ‬‫ﻘ‬َ‫ﺤ‬‫اﻟ‬.(14ِ‫ﺪ‬َ‫ﺴ‬َ‫ﺤ‬‫اﻟ‬ ِ‫ة‬َ‫ر‬‫َا‬‫ﺮ‬َ‫ﻤ‬ِ‫ﺑ‬ ً‫ة‬َ‫ء‬‫ُﻮ‬‫ﻠ‬ْ‫ﻤ‬َ‫ﻣ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ُ‫ﺑ‬‫ُﻮ‬‫ﻠ‬ُ‫ﻗ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﻥ‬‫َﺎ‬‫آ‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻣ‬َ‫أ‬ ‫ﱠ‬‫ﺘ‬‫ِﺎﻟ‬‫ﺑ‬َ‫و‬‫ﱠ‬‫ﻖ‬َ‫ﺤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ُوا‬‫ﺮ‬ِ‫ﻜ‬ْ‫ﻨ‬ُ‫ﺕ‬ َ‫ﻻ‬َ‫و‬ ،ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ِ‫ﺘ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻜ‬ِ‫ﺤ‬ِ‫ﺑ‬ ‫ُوا‬‫ﺮ‬ِ‫ﺨ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻔ‬َ‫ﺕ‬ َ‫ﻼ‬َ‫ﻓ‬ ،ِ‫ب‬‫ﱡ‬‫ﺰ‬َ‫ﺤ‬.15ً‫ﺔ‬َ‫ﻟ‬ِ‫ز‬‫َﺎ‬‫ﻥ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﺴ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻟ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬َ‫ﻥ‬‫ُﻮ‬‫ﻋ‬‫ﱠ‬‫ﺪ‬َ‫ﺕ‬ ‫ِﻲ‬‫ﺘ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻜ‬ِ‫ﺤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ﻩ‬ِ‫ﺬ‬َ‫ه‬ ‫ﱠ‬‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫ﻲ‬ِ‫ه‬ ْ‫ﻞ‬َ‫ﺑ‬ ،ِ‫ﷲ‬‫ا‬ ِ‫ﺪ‬ْ‫ﻨ‬ِ‫ﻋ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬»ٌ‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻜ‬ِ‫ﺣ‬«ٌ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻴ‬ِ‫ﻥ‬‫َﺎ‬‫ﻄ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺵ‬ ٌ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻳ‬ِ‫ﺮ‬َ‫ﺸ‬َ‫ﺑ‬ ٌ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻴ‬ِ‫ﺿ‬ْ‫ر‬َ‫أ‬.16،ُ‫ب‬‫ﱡ‬‫ﺰ‬َ‫ﺤ‬‫ﱠ‬‫ﺘ‬‫َاﻟ‬‫و‬ ِ‫ﺪ‬َ‫ﺴ‬َ‫ﺤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ة‬َ‫ر‬‫َا‬‫ﺮ‬َ‫ﻣ‬ ُ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻜ‬َ‫ﺕ‬ ُ‫ﺚ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺤ‬َ‫ﻓ‬ ِ‫ر‬‫ُو‬‫ﺮ‬‫ﱡ‬‫ﺸ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﻊ‬‫ِﻴ‬‫ﻤ‬َ‫ﺟ‬َ‫و‬ ‫َﻰ‬‫ﺿ‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﻔ‬ْ‫ﻟ‬‫َا‬‫و‬ ُ‫ف‬َ‫ﻼ‬ِ‫ﺨ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﺮ‬ِ‫ﺸ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﻳ‬.17،ٌ‫ة‬َ‫ﺮ‬ِ‫ه‬‫َﺎ‬‫ﻃ‬ ٌ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻴ‬ِ‫ﻘ‬َ‫ﻥ‬ َ‫ﻲ‬ِ‫ﻬ‬َ‫ﻓ‬ ،ِ‫ﷲ‬‫ا‬ ِ‫ﺪ‬ْ‫ﻨ‬ِ‫ﻋ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ُ‫ﺔ‬َ‫ﻟ‬ِ‫ز‬‫ﱠﺎ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻜ‬ِ‫ﺤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻣ‬َ‫أ‬ ٍ‫ء‬ْ‫ﻲ‬َ‫ﺵ‬ ‫ﱢ‬‫ﻞ‬ُ‫آ‬ َ‫ﻞ‬ْ‫ﺒ‬َ‫ﻗ‬.ِ‫ﻖ‬‫ﱡ‬‫ﻓ‬َ‫ﺮ‬‫ﱠ‬‫ﺘ‬‫َاﻟ‬‫و‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬َ‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﺴ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬َ‫ﺒ‬ِ‫ﺣ‬‫َﺎ‬‫ﺻ‬ ُ‫ﻊ‬َ‫ﻓ‬ْ‫ﺪ‬َ‫ﺕ‬ ً‫ﺎ‬‫ْﻀ‬‫ﻳ‬َ‫أ‬ َ‫ﻲ‬ِ‫ه‬َ‫و‬.‫َﺎ‬‫ﻤ‬َ‫آ‬ِ‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﺣ‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫ِﺎﻟ‬‫ﺑ‬ ٌ‫ة‬َ‫ء‬‫ُﻮ‬‫ﻠ‬ْ‫ﻤ‬َ‫ﻣ‬ ،ٌ‫ﺔ‬َ‫ﻋ‬ِ‫و‬‫َﺎ‬‫ﻄ‬ُ‫ﻣ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬‫ﱠ‬‫ﻥ‬َ‫أ‬ ٌ‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬‫ِﻴ‬‫ﻘ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﺴ‬ُ‫ﻣ‬ ،ِ‫ﺔ‬َ‫ﺤ‬ِ‫ﻟ‬‫ﱠﺎ‬‫ﺼ‬‫اﻟ‬ ِ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬ْ‫ﻋ‬َ‫ﻷ‬‫َا‬‫و‬:‫ِﻲ‬‫ﺋ‬‫َا‬‫ﺮ‬ُ‫ﺕ‬ َ‫ﻻ‬َ‫و‬ ُ‫ز‬‫َﺎ‬‫ﺤ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﺕ‬ َ‫ﻻ‬َ‫و‬ ُ‫ﺰ‬‫ﱢ‬‫ﻴ‬َ‫ﻤ‬ُ‫ﺕ‬ َ‫ﻻ‬.18‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ُ‫ﻪ‬ُ‫ﻋ‬َ‫ر‬ْ‫ﺰ‬َ‫ﻳ‬ ‫َﺎ‬‫ﻣ‬ ُ‫ة‬ َ‫ﺮ‬َ‫ﻤ‬َ‫ﺙ‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ه‬ ‫ﱡ‬‫ﺮ‬ِ‫ﺒ‬ْ‫ﻟ‬‫َا‬‫و‬ ِ‫م‬َ‫ﻼ‬‫ﱠ‬‫ﺴ‬‫اﻟ‬ ‫ُﻮ‬‫ﻌ‬ِ‫ﻥ‬‫َﺎ‬‫ﺻ‬ ٍ‫م‬َ‫ﻼ‬َ‫ﺳ‬. ‫واﻟﺤﺴﺪ‬ ‫واﻟﻄﻤﻊ‬ ‫اﻟﻜﺒﺮﻳﺎء‬ 4 ‫ْ؟‬‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ِ‫ﺋ‬‫َﺎ‬‫ﻀ‬ْ‫ﻋ‬َ‫أ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻋ‬ِ‫ر‬‫َﺎ‬‫ﺼ‬َ‫ﺘ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﻚ‬ْ‫ﻠ‬ِ‫ﺕ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ِ‫ﺕ‬‫ﱠا‬‫ﺬ‬َ‫ﻟ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫ﺲ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻟ‬َ‫أ‬ ‫ْ؟‬‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﻨ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺑ‬ ُ‫م‬‫َﺎ‬‫ﺼ‬ِ‫ﺨ‬ْ‫ﻟ‬‫َا‬‫و‬ ُ‫ع‬‫َا‬‫ﺰ‬‫ﱢ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻦ‬ْ‫ﻳ‬َ‫أ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬2َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﺒ‬َ‫ﻏ‬ْ‫ﺮ‬َ‫ﺕ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﺘ‬ْ‫ﻥ‬َ‫ﺄ‬َ‫ﻓ‬ َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻨ‬‫ﱠ‬‫ﻜ‬َ‫ﻤ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﺕ‬ َ‫ﻻ‬َ‫و‬ ،َ‫ن‬‫ُو‬‫ﺪ‬ُ‫ﺴ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﺕ‬َ‫و‬ ،َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻠ‬ُ‫ﺘ‬ْ‫ﻘ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻓ‬ ،ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﻟ‬ ُ‫ﻖ‬‫ﱠ‬‫ﻘ‬َ‫ﺤ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻳ‬ َ‫ﻻ‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﻟ‬َ‫ذ‬ ‫ﱠ‬‫ﻦ‬ِ‫ﻜ‬َ‫ﻟ‬ ،ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬‫ﱡ‬‫ﺼ‬ُ‫ﺨ‬َ‫ﻳ‬ َ‫ﻻ‬ ‫َﺎ‬‫ﻣ‬ ِ‫ك‬َ‫ﻼ‬ِ‫ﺘ‬ْ‫ﻣ‬‫ا‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ِ‫غ‬‫ُﻮ‬‫ﻠ‬ُ‫ﺑ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ِ‫ﺘ‬َ‫ﻳ‬‫َﺎ‬‫ﻏ‬.َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻋ‬َ‫ر‬‫َﺎ‬‫ﺼ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﺕ‬َ‫و‬ َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻤ‬َ‫ﺻ‬‫َﺎ‬‫ﺨ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﺕ‬ ‫َا‬‫ﺬ‬َ‫ﻜ‬َ‫ه‬َ‫و‬!ِ‫ﷲ‬‫ا‬ َ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻥ‬‫ُﻮ‬‫ﺒ‬ُ‫ﻠ‬ْ‫ﻄ‬َ‫ﺕ‬ َ‫ﻻ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬‫ﱠ‬‫ﻥ‬َ‫ﻷ‬ ،ُ‫ﻪ‬َ‫ﻥ‬‫ُو‬‫ﺪ‬‫ِﻳ‬‫ﺮ‬ُ‫ﺕ‬ ‫َﺎ‬‫ﻣ‬ َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻜ‬ِ‫ﻠ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻤ‬َ‫ﺕ‬ َ‫ﻻ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬‫ﱠ‬‫ﻥ‬ِ‫إ‬.3 ِ‫ﻪ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻠ‬ُ‫ﺼ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﺕ‬ َ‫ﻻ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬‫ﱠ‬‫ﻥ‬ِ‫ﺈ‬َ‫ﻓ‬ ،ً‫ﺎ‬‫ْﺌ‬‫ﻴ‬َ‫ﺵ‬ ُ‫ﻪ‬ْ‫ﻨ‬ِ‫ﻣ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﺘ‬ْ‫ﺒ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻃ‬ ‫َا‬‫ذ‬ِ‫إ‬َ‫و‬:‫َﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ُﻮا‬‫ﻜ‬ِ‫ﻠ‬ْ‫ﻬ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﺴ‬َ‫ﺕ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ن‬‫ُو‬‫ﻮ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﺕ‬ ْ‫ذ‬ِ‫إ‬ ،ٍ‫ﺮ‬‫ﱢﻳ‬‫ﺮ‬ِ‫ﺵ‬ ٍ‫ﻊ‬ِ‫ﻓ‬‫َا‬‫ﺪ‬ِ‫ﺑ‬ َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﺒ‬ُ‫ﻠ‬ْ‫ﻄ‬َ‫ﺕ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬‫ﱠ‬‫ﻥ‬َ‫ﻷ‬ ْ‫ﻂ‬َ‫ﻘ‬َ‫ﻓ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ِ‫ﺕ‬‫َا‬‫ﻮ‬َ‫ﻬ‬َ‫ﺵ‬ ِ‫ع‬‫َﺎ‬‫ﺒ‬ْ‫ﺵ‬ِ‫ﻹ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻥ‬‫ُﻮ‬‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﻨ‬َ‫ﺕ‬. 4ُ‫ﺔ‬َ‫ﻥ‬َ‫ﻮ‬َ‫ﺨ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬‫ﱡ‬‫ﻳ‬َ‫أ‬!ُ‫ﻞ‬َ‫ﻌ‬ْ‫ﺠ‬َ‫ﻳ‬ ،َ‫ﻢ‬َ‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﻌ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ق‬ِ‫د‬‫َﺎ‬‫ﺼ‬ُ‫ﻳ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫ﺪ‬‫ِﻳ‬‫ﺮ‬ُ‫ﻳ‬ ‫ِي‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﻓ‬ ‫ِ؟‬‫ﻪ‬‫ِﻠ‬‫ﻟ‬ ٌ‫ة‬‫َا‬‫د‬‫َﺎ‬‫ﻌ‬ُ‫ﻣ‬ َ‫ﻲ‬ِ‫ه‬ ِ‫ﻢ‬َ‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﻌ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﺔ‬َ‫ﻗ‬َ‫د‬‫َﺎ‬‫ﺼ‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﱠ‬‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻤ‬َ‫ﻠ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺕ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﺘ‬ْ‫ﺴ‬َ‫ﻟ‬َ‫أ‬ َ‫ﻥ‬ِ‫ﻪ‬‫ِﻠ‬‫ﻟ‬ ً‫ا‬ّ‫و‬ُ‫ﺪ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﺴ‬ْ‫ﻔ‬.5ً‫ﺎ‬‫َﺜ‬‫ﺒ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ﻢ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬َ‫ﻜ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻳ‬ َ‫ب‬‫َﺎ‬‫ﺘ‬ِ‫ﻜ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ﱠ‬‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ن‬‫ﱡﻮ‬‫ﻨ‬ُ‫ﻈ‬َ‫ﺕ‬َ‫أ‬!‫ٍ؟‬‫ﺪ‬َ‫ﺴ‬َ‫ﺣ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ر‬‫َﺎ‬‫ﻐ‬َ‫ﻳ‬ ‫َﺎ‬‫ﻨ‬ِ‫ﻠ‬ِ‫ﺧ‬‫َا‬‫د‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ‫ﱠ‬‫ﻞ‬َ‫ﺣ‬ ‫ِي‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ح‬‫ﱡو‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﻞ‬َ‫ه‬6 َ‫ﻢ‬َ‫ﻈ‬ْ‫ﻋ‬َ‫أ‬ ٍ‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻌ‬ِ‫ﻨ‬ِ‫ﺑ‬ ‫َﺎ‬‫ﻨ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫د‬‫ُﻮ‬‫ﺠ‬َ‫ﻳ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻥ‬ِ‫إ‬ ْ‫ﻞ‬َ‫ﺑ‬ ،َ‫ﻻ‬.ُ‫ب‬‫َﺎ‬‫ﺘ‬ِ‫ﻜ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ل‬‫ُﻮ‬‫ﻘ‬َ‫ﻳ‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﻟ‬َ‫ﺬ‬ِ‫ﻟ‬:»‫ِﻲ‬‫ﻄ‬ْ‫ﻌ‬ُ‫ﻳ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻨ‬ِ‫ﻜ‬َ‫ﻟ‬َ‫و‬ ،َ‫ﻦ‬‫ِﻳ‬‫ﺮ‬‫ﱢ‬‫ﺒ‬َ‫ﻜ‬َ‫ﺘ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫م‬ِ‫و‬‫َﺎ‬‫ﻘ‬ُ‫ﻳ‬ َ‫ﷲ‬‫ا‬ ‫ﱠ‬‫ن‬ِ‫إ‬ ً‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻌ‬ِ‫ﻥ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﻌ‬ِ‫ﺿ‬‫َا‬‫ﻮ‬َ‫ﺘ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬«.7ِ‫ﻪ‬‫ِﻠ‬‫ﻟ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﻌ‬ِ‫ﺿ‬‫َﺎ‬‫ﺧ‬ ‫ُﻮا‬‫ﻥ‬‫ُﻮ‬‫آ‬ ،ْ‫ن‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬.ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ْ‫ﻨ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫ب‬ُ‫ﺮ‬ْ‫ﻬ‬َ‫ﻴ‬َ‫ﻓ‬ َ‫ﺲ‬‫ِﻴ‬‫ﻠ‬ْ‫ﺑ‬ِ‫إ‬ ‫ُﻮا‬‫ﻣ‬ِ‫و‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬َ‫و‬.8ِ‫ﷲ‬‫ا‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ‫ُﻮا‬‫ﺑ‬ِ‫ﺮ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻗ‬‫ا‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻟ‬ِ‫إ‬ َ‫ب‬ِ‫ﺮ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻘ‬َ‫ﻴ‬َ‫ﻓ‬.‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ َ‫ب‬‫َﺎ‬‫ﺤ‬ْ‫ﺻ‬َ‫أ‬‫َﺎ‬‫ﻳ‬َ‫و‬ ،ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﻳ‬ِ‫ﺪ‬ْ‫ﻳ‬َ‫أ‬ ‫ُﻮا‬‫ﻔ‬‫ﱢ‬‫ﻈ‬َ‫ﻥ‬ َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﺌ‬ِ‫ﻃ‬‫َﺎ‬‫ﺨ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬‫ﱡ‬‫ﻳ‬َ‫أ‬ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﺑ‬‫ُﻮ‬‫ﻠ‬ُ‫ﻗ‬ ‫ُوا‬‫ﺮ‬‫ﱢ‬‫ﻬ‬َ‫ﻃ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻳ‬ْ‫أ‬.9َ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﻟ‬ِ‫ﻮ‬ْ‫ﻟ‬َ‫ﻮ‬ُ‫ﻣ‬ ‫ُﻮا‬‫ﻥ‬َ‫ﺰ‬ْ‫ﺣ‬‫ا‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫آ‬‫َﺎ‬‫ﺑ‬َ‫و‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﺤ‬ِ‫ﺋ‬‫َﺎ‬‫ﻥ‬َ‫و‬.ٍ‫ﺔ‬َ‫ﺑ‬‫َﺂ‬‫آ‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ُ‫ﺣ‬َ‫ﺮ‬َ‫ﻓ‬َ‫و‬ ،ٍ‫ح‬‫َا‬‫ﻮ‬ُ‫ﻥ‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ُ‫ﻜ‬ِ‫ﺤ‬َ‫ﺿ‬ ْ‫ل‬‫ﱠ‬‫ﻮ‬َ‫ﺤ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻴ‬ِ‫ﻟ‬.10‫ﱢ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ِ‫ة‬َ‫ﺮ‬ْ‫ﻀ‬َ‫ﺣ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ‫ُﻮا‬‫ﻌ‬َ‫ﺿ‬‫َا‬‫ﻮ‬َ‫ﺕ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﻌ‬َ‫ﻓ‬ْ‫ﺮ‬َ‫ﻴ‬َ‫ﻓ‬!
  4. 4. 11ً‫ﺎ‬‫ْﻀ‬‫ﻌ‬َ‫ﺑ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ُ‫ﻀ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺑ‬ ‫ﱡﻮا‬‫ﻣ‬ُ‫ﺬ‬َ‫ﺕ‬ َ‫ﻻ‬ ،‫ِﻲ‬‫ﺕ‬َ‫ﻮ‬ْ‫ﺧ‬ِ‫إ‬‫َﺎ‬‫ﻳ‬َ‫و‬.ِ‫ﷲ‬‫ا‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻌ‬‫ِﻳ‬‫ﺮ‬َ‫ﺵ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻌ‬ْ‫ﻄ‬َ‫ﻳ‬ ،ِ‫ﻪ‬‫ِﻴ‬‫ﺧ‬َ‫أ‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﻳ‬َ‫و‬ ‫َا‬‫ﺬ‬َ‫ه‬ ْ‫ﻞ‬َ‫ﻌ‬ْ‫ﻔ‬َ‫ﻳ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻤ‬َ‫ﻓ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﻳ‬َ‫و‬.‫َﺎ‬‫ﻬ‬َ‫ﻟ‬ ً‫ﺎ‬‫ِﻴ‬‫ﺿ‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬ َ‫ﻚ‬َ‫ﺴ‬ْ‫ﻔ‬َ‫ﻥ‬ ُ‫ﻞ‬َ‫ﻌ‬ْ‫ﺠ‬َ‫ﺕ‬ ْ‫ﻞ‬َ‫ﺑ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬ِ‫ﺑ‬ ً‫ﻼ‬ِ‫ﻣ‬‫َﺎ‬‫ﻋ‬ ُ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻜ‬َ‫ﺕ‬ َ‫ﻻ‬ ،ِ‫ﺔ‬َ‫ﻌ‬‫ِﻳ‬‫ﺮ‬‫ﱠ‬‫ﺸ‬‫اﻟ‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﺕ‬ َ‫ﺖ‬ْ‫ﻨ‬ُ‫آ‬ ْ‫ن‬ِ‫ﺈ‬َ‫ﻓ‬. 12ُ‫ه‬ ،ٌ‫ﺪ‬ِ‫ﺣ‬‫َا‬‫و‬ ٍ‫ض‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬ َ‫ﻻ‬ِ‫إ‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻌ‬‫ِﻳ‬‫ﺮ‬‫ﱠ‬‫ﺸ‬‫ِﻠ‬‫ﻟ‬ َ‫ﺲ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻟ‬َ‫و‬ْ‫و‬َ‫أ‬ ِ‫ص‬‫َﻼ‬‫ﺨ‬ْ‫ﻟ‬‫ِﺎ‬‫ﺑ‬ َ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﻳ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫ر‬ِ‫د‬‫َﺎ‬‫ﻘ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﻩ‬َ‫ﺪ‬ْ‫ﺣ‬َ‫و‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ه‬َ‫و‬ ،‫َﺎ‬‫ﻬ‬ُ‫ﻌ‬ِ‫ﺿ‬‫َا‬‫و‬ ُ‫ﷲ‬‫ا‬ َ‫ﻮ‬ ِ‫ك‬َ‫ﻼ‬َ‫ﻬ‬ْ‫ﻟ‬‫ِﺎ‬‫ﺑ‬.‫َ؟‬‫ﻦ‬‫ِﻳ‬‫ﺮ‬َ‫ﺧ‬‫اﻵ‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﺘ‬ِ‫ﻟ‬ َ‫ﺖ‬ْ‫ﻥ‬َ‫أ‬ ُ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻜ‬َ‫ﺕ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻤ‬َ‫ﻓ‬ ‫اﷲ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺕﻜﺎل‬ 13َ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﻠ‬ِ‫ﺋ‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬ َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻄ‬‫ﱢ‬‫ﻄ‬َ‫ﺨ‬ُ‫ﺕ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬‫َﺎ‬‫ﻳ‬ ،ْ‫ﻢ‬ُ‫ﺘ‬ْ‫ﻥ‬َ‫أ‬َ‫و‬:»ُ‫ﺮ‬ِ‫ﺟ‬‫َﺎ‬‫ﺘ‬ُ‫ﻨ‬َ‫ﻓ‬ ،ً‫ﺔ‬َ‫ﻨ‬َ‫ﺳ‬ َ‫ك‬‫َﺎ‬‫ﻨ‬ُ‫ه‬ ‫ِﻲ‬‫ﻀ‬ْ‫ﻘ‬َ‫ﻥ‬َ‫و‬ ،‫َا‬‫ﺬ‬َ‫آ‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻨ‬‫ِﻳ‬‫ﺪ‬َ‫ﻣ‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ُ‫ﺐ‬َ‫ه‬ْ‫ﺬ‬َ‫ﻥ‬ ،ً‫ا‬‫َﺪ‬‫ﻏ‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ َ‫م‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﻴ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﺢ‬َ‫ﺑ‬ْ‫ﺮ‬َ‫ﻥ‬َ‫و‬...«14ً‫ﻼ‬ْ‫ﻬ‬َ‫ﻣ‬!ً‫ا‬‫َﺪ‬‫ﻏ‬ ُ‫ث‬ُ‫ﺪ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﻳ‬ ‫َا‬‫ذ‬‫َﺎ‬‫ﻣ‬ َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻓ‬ِ‫ﺮ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺕ‬ َ‫ﻻ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﺘ‬ْ‫ﻥ‬َ‫ﺄ‬َ‫ﻓ‬!ً‫ة‬َ‫ﺮ‬ْ‫ﺘ‬َ‫ﻓ‬ ُ‫ﺮ‬َ‫ﻬ‬ْ‫ﻈ‬َ‫ﻳ‬ ،ٌ‫ر‬‫َﺎ‬‫ﺨ‬ُ‫ﺑ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬‫ﱠ‬‫ﻥ‬ِ‫إ‬ ‫ْ؟‬‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ُ‫ﺕ‬‫َﺎ‬‫ﻴ‬َ‫ﺣ‬ َ‫ﻲ‬ِ‫ه‬ ‫َﺎ‬‫ﻣ‬َ‫و‬ ‫َﻰ‬‫ﺵ‬َ‫ﻼ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻳ‬ ‫ﱠ‬‫ﻢ‬ُ‫ﺙ‬ ً‫ة‬َ‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ﺼ‬َ‫ﻗ‬!15َ‫ﺕ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫ﺐ‬ِ‫ﺠ‬َ‫ﻳ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬ ،َ‫ﻚ‬ِ‫ﻟ‬َ‫ذ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ً‫ﻻ‬َ‫ﺪ‬َ‫ﺑ‬‫ُﻮا‬‫ﻟ‬‫ُﻮ‬‫ﻘ‬:»‫َا‬‫ﺬ‬َ‫ه‬ ُ‫ﻞ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﻥ‬َ‫و‬ ُ‫ﺶ‬‫ِﻴ‬‫ﻌ‬َ‫ﻥ‬ ،‫ﱡ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ َ‫ء‬‫َﺎ‬‫ﺵ‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫ك‬‫َا‬‫ذ‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ َ‫ﺮ‬ْ‫ﻣ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬!« 16َ‫ﻦ‬‫ِﻳ‬‫ﺮ‬‫ﱢ‬‫ﺒ‬َ‫ﻜ‬َ‫ﺘ‬ُ‫ﻣ‬ َ‫ن‬‫ُو‬‫ﺮ‬ِ‫ﺨ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻔ‬َ‫ﺕ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬‫ﱠ‬‫ﻥ‬ِ‫ﺈ‬َ‫ﻓ‬ ،‫ﱠ‬‫ﻻ‬ِ‫إ‬َ‫و‬.ٌ‫ء‬‫ِي‬‫د‬َ‫ر‬ ٌ‫ر‬‫َﺎ‬‫ﺨ‬ِ‫ﺘ‬ْ‫ﻓ‬‫ا‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ه‬ ،‫َا‬‫ﺬ‬َ‫ﻬ‬َ‫آ‬ ٍ‫ر‬‫َﺎ‬‫ﺨ‬ِ‫ﺘ‬ْ‫ﻓ‬‫ا‬ ‫ﱡ‬‫ﻞ‬ُ‫آ‬َ‫و‬. 17ً‫ﺔ‬َ‫ﺌ‬‫ِﻴ‬‫ﻄ‬َ‫ﺧ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬ ُ‫ﺐ‬َ‫ﺴ‬ْ‫ﺤ‬ُ‫ﻳ‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﻟ‬َ‫ذ‬ ‫ﱠ‬‫ن‬ِ‫ﺈ‬َ‫ﻓ‬ ،ُ‫ﻪ‬ُ‫ﻠ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﻳ‬ َ‫ﻻ‬َ‫و‬ ،َ‫ب‬‫َا‬‫ﻮ‬‫ﱠ‬‫ﺼ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻞ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﻳ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ْ‫ف‬ِ‫ﺮ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﻳ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻤ‬َ‫ﻓ‬. ‫ﻟﻸﻏﻨﻴﺎء‬ ‫إﻧﺬار‬ 5 ٍ‫ء‬‫َﺎ‬‫ﻘ‬َ‫ﺵ‬َ‫و‬ ٍ‫ل‬‫َا‬‫ﻮ‬ْ‫ه‬َ‫أ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫آ‬ُ‫ﺮ‬ِ‫ﻈ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﻳ‬ ‫َﺎ‬‫ﻣ‬ ِ‫ﺐ‬َ‫ﺒ‬َ‫ﺴ‬ِ‫ﺑ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﻟ‬ِ‫ﻮ‬ْ‫ﻟ‬َ‫ﻮ‬ُ‫ﻣ‬ ‫ُﻮا‬‫ﻜ‬ْ‫ﺑ‬‫ا‬ َ‫ن‬‫اﻵ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻴ‬َ‫ه‬ ،ُ‫ء‬‫َﺎ‬‫ﻴ‬ِ‫ﻨ‬ْ‫ﻏ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬‫ﱡ‬‫ﻳ‬َ‫أ‬. 2َ‫ﻠ‬َ‫آ‬َ‫أ‬ ْ‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬ َ‫ة‬َ‫ﺮ‬ِ‫ﺧ‬‫َﺎ‬‫ﻔ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﺑ‬‫َﺎ‬‫ﻴ‬ِ‫ﺙ‬َ‫و‬ ،ْ‫ت‬َ‫ﺪ‬َ‫ﺴ‬َ‫ﻓ‬ ْ‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬ َ‫ة‬َ‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ﺜ‬َ‫ﻜ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ِ‫ﺕ‬‫َا‬‫و‬ْ‫ﺮ‬َ‫ﺙ‬ ‫ﱠ‬‫ن‬ِ‫إ‬‫ﱡ‬‫ﺚ‬ُ‫ﻌ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬3ُ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻜ‬َ‫ﻴ‬َ‫ﺳ‬َ‫و‬ ،َ‫ﻼ‬َ‫آ‬‫َﺂ‬‫ﺕ‬ ْ‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ُ‫ﺘ‬‫ﱠ‬‫ﻀ‬ِ‫ﻓ‬َ‫و‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ُ‫ﺒ‬َ‫ه‬َ‫ذ‬ ‫ِ؟‬‫ة‬َ‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ﺧ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ ِ‫م‬‫ﱠﺎ‬‫ﻳ‬َ‫ﻸ‬ِ‫ﻟ‬ ً‫ة‬َ‫و‬ْ‫ﺮ‬َ‫ﺙ‬ ‫َﺎ‬‫ه‬‫ُﻮ‬‫ﻤ‬ُ‫ﺘ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﻤ‬َ‫ﺟ‬ ٍ‫ر‬‫َﺎ‬‫ﻨ‬َ‫آ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﻟ‬ ُ‫ﻞ‬ُ‫آ‬ْ‫ﺄ‬َ‫ﻳ‬َ‫و‬ ،ْ‫ﻢ‬ُ‫آ‬‫ﱠ‬‫ﺪ‬ِ‫ﺿ‬ ً‫ا‬‫ِﺪ‬‫ه‬‫َﺎ‬‫ﺵ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬ُ‫ﻬ‬ُ‫ﻠ‬ُ‫آ‬‫َﺂ‬‫ﺕ‬4ِ‫ل‬‫ﱠﺎ‬‫ﻤ‬ُ‫ﻌ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ة‬َ‫ﺮ‬ْ‫ﺟ‬ُ‫أ‬ ِ‫ﻩ‬ِ‫ﺬ‬َ‫ه‬َ‫و‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﺌ‬‫ُوﻟ‬‫أ‬ ُ‫خ‬‫َا‬‫ﺮ‬ُ‫ﺻ‬َ‫و‬ ،ُ‫خ‬ُ‫ﺮ‬ْ‫ﺼ‬َ‫ﺕ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬‫ﱠ‬‫ﻥ‬ِ‫إ‬ ،ً‫ﺎ‬‫ْﻤ‬‫ﻠ‬ُ‫ﻇ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻬ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﻋ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬َ‫ﻥ‬‫ُﻮ‬‫ﺴ‬ِ‫ﺒ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﺕ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﺘ‬ْ‫ﻟ‬ِ‫ز‬‫َﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ِﻲ‬‫ﺘ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ة‬َ‫ﺮ‬ْ‫ﺟ‬ُ‫ﻷ‬‫ا‬ َ‫ﻚ‬ْ‫ﻠ‬ِ‫ﺕ‬ ،ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﻟ‬‫ُﻮ‬‫ﻘ‬ُ‫ﺣ‬ ‫ُوا‬‫ﺪ‬َ‫ﺼ‬َ‫ﺣ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻳ‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫د‬‫ُﻮ‬‫ﻨ‬ُ‫ﺠ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ﱡ‬‫ب‬َ‫ر‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻌ‬ِ‫ﻤ‬َ‫ﺳ‬ ْ‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬ ْ‫ﻢ‬ِ‫ﻬ‬ِ‫ﺴ‬ُ‫ﻔ‬ْ‫ﻥ‬َ‫أ‬ ِ‫ل‬‫ﱠﺎ‬‫ﻤ‬ُ‫ﻌ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬!5‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ٍ‫ف‬‫َا‬‫ﺮ‬ِ‫ﺼ‬ْ‫ﻥ‬‫َا‬‫و‬ ٍ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻴ‬ِ‫ه‬‫َﺎ‬‫ﻓ‬َ‫ر‬ َ‫ﺔ‬َ‫ﺸ‬‫ِﻴ‬‫ﻋ‬ ِ‫ض‬ْ‫ر‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﺸ‬‫ِﻴ‬‫ﻌ‬َ‫ﺕ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﺘ‬ْ‫ﻥ‬َ‫أ‬ ‫ِ؛‬‫ت‬‫ﱠا‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫َاﻟ‬‫و‬ ِ‫ﺞ‬ِ‫ه‬‫َﺎ‬‫ﺒ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ِ‫ﺢ‬ْ‫ﺑ‬‫ﱠ‬‫ﺬ‬‫اﻟ‬ ِ‫م‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﻴ‬ِ‫ﻟ‬ ٌ‫ة‬َ‫ﺰ‬ِ‫ه‬‫َﺎ‬‫ﺟ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬‫ﱠ‬‫ﻥ‬َ‫ﺄ‬َ‫آ‬ ً‫ﺔ‬َ‫ﻨ‬‫ِﻴ‬‫ﻤ‬َ‫ﺳ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ُ‫ﺑ‬‫ُﻮ‬‫ﻠ‬ُ‫ﻗ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﺤ‬َ‫ﺒ‬ْ‫ﺻ‬َ‫أ‬ ْ‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬َ‫و‬.6ِ‫ﻪ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﺘ‬ْ‫ﻤ‬َ‫ﻜ‬َ‫ﺣ‬ ُ‫ء‬‫ِي‬‫ﺮ‬َ‫ﺒ‬ْ‫ﻟ‬‫َا‬‫و‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ُ‫ﻣ‬ِ‫و‬‫َﺎ‬‫ﻘ‬ُ‫ﻳ‬ َ‫ﻻ‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ه‬َ‫و‬ ،ُ‫ﻩ‬‫ُﻮ‬‫ﻤ‬ُ‫ﺘ‬ْ‫ﻠ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻗ‬َ‫و‬! ‫واﻟﺼﻼة‬ ‫اﻟﺼﺒﺮ‬ 7‫ﱢ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ َ‫ة‬َ‫د‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻳ‬‫ﺮ‬ِ‫ﻈ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻨ‬ُ‫ﻣ‬ ‫ُوا‬‫ﺮ‬ِ‫ﺒ‬ْ‫ﺻ‬‫َﺎ‬‫ﻓ‬ ،‫ِﻲ‬‫ﺕ‬َ‫ﻮ‬ْ‫ﺧ‬ِ‫إ‬‫َﺎ‬‫ﻳ‬ ،ْ‫ﻢ‬ُ‫ﺘ‬ْ‫ﻥ‬َ‫أ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻣ‬َ‫أ‬َ‫و‬.ِ‫ح‬‫ﱠ‬‫ﻼ‬َ‫ﻔ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫ة‬َ‫ﺮ‬ْ‫ﺒ‬ِ‫ﻌ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ُوا‬‫ﺬ‬ُ‫ﺧ‬:ْ‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫ﺮ‬ِ‫ﻈ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﻳ‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ﻓ‬ ِ‫ﻊ‬‫ِﻴ‬‫ﺑ‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﺮ‬َ‫ﻄ‬َ‫ﻣ‬َ‫و‬ ِ‫ﻒ‬‫ِﻳ‬‫ﺮ‬َ‫ﺨ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ﺮ‬َ‫ﻄ‬َ‫ﻣ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫ب‬َ‫ﺮ‬ْ‫ﺸ‬َ‫ﻳ‬ ‫ﱠﻰ‬‫ﺘ‬َ‫ﺣ‬ ِ‫ع‬ْ‫ر‬‫ﱠ‬‫ﺰ‬‫اﻟ‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ً‫ا‬‫ِﺮ‬‫ﺑ‬‫َﺎ‬‫ﺻ‬ ،ً‫ﺔ‬َ‫ﻨ‬‫ِﻴ‬‫ﻤ‬َ‫ﺙ‬ ً‫ﻻ‬َ‫ﻼ‬ِ‫ﻏ‬ ُ‫ض‬ْ‫ر‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻴ‬ِ‫ﻄ‬ْ‫ﻌ‬ُ‫ﺕ‬.8 ‫اﻟ‬ َ‫ة‬َ‫د‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﻋ‬ ‫ﱠ‬‫ن‬َ‫ﻷ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﺑ‬‫ُﻮ‬‫ﻠ‬ُ‫ﻗ‬ ‫ُوا‬‫د‬‫ﱢ‬‫ﺪ‬َ‫ﺵ‬َ‫و‬ ،ْ‫ن‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﺘ‬ْ‫ﻥ‬َ‫أ‬ ‫ُوا‬‫ﺮ‬ِ‫ﺒ‬ْ‫ﺻ‬‫َﺎ‬‫ﻓ‬ً‫ﺔ‬َ‫ﺒ‬‫ِﻳ‬‫ﺮ‬َ‫ﻗ‬ ْ‫ت‬َ‫ر‬‫َﺎ‬‫ﺻ‬ ْ‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬ ‫ﱢ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬.9‫ُوا‬‫ﺮ‬‫ﱠ‬‫ﻣ‬َ‫ﺬ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﺕ‬ َ‫ﻻ‬ ،ُ‫ة‬َ‫ﻮ‬ْ‫ﺧ‬ِ‫ﻹ‬‫ا‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬‫ﱡ‬‫ﻳ‬َ‫أ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫آ‬‫ﱠ‬‫ﺪ‬ِ‫ﺿ‬ ُ‫ﻢ‬ْ‫ﻜ‬ُ‫ﺤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ر‬ُ‫ﺪ‬ْ‫ﺼ‬َ‫ﻳ‬ َ‫ﻻ‬ ْ‫ﻲ‬َ‫ﻜ‬ِ‫ﻟ‬ ،ٍ‫ﺾ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺑ‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ُ‫ﻀ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺑ‬.َ‫م‬‫َﺎ‬‫ﻣ‬َ‫أ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻥ‬ِ‫إ‬ ،ً‫ا‬ّ‫ﺪ‬ِ‫ﺟ‬ ٌ‫ﺐ‬‫ِﻳ‬‫ﺮ‬َ‫ﻗ‬ َ‫ن‬‫ﱠﺎ‬‫ﻳ‬‫ﱠ‬‫ﺪ‬‫اﻟ‬ ‫ﱠ‬‫ن‬َ‫أ‬ ً‫ﺎ‬‫ِﻤ‬‫ﺋ‬‫َا‬‫د‬ ‫ُوا‬‫ﺮ‬‫ﱠ‬‫آ‬َ‫ﺬ‬َ‫ﺕ‬ ِ‫ب‬‫َﺎ‬‫ﺒ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬.10‫ﱢ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﻢ‬ْ‫ﺳ‬‫ِﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ُﻮا‬‫ﻤ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬َ‫ﻜ‬َ‫ﺕ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻳ‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ء‬‫َﺎ‬‫ﻴ‬ِ‫ﺒ‬ْ‫ﻥ‬َ‫ﻷ‬‫ِﺎ‬‫ﺑ‬ ،‫َﺎ‬‫ﻬ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ِ‫ﺮ‬ْ‫ﺒ‬‫ﱠ‬‫ﺼ‬‫َاﻟ‬‫و‬ ِ‫م‬َ‫ﻻ‬‫اﻵ‬ ِ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬ِ‫ﺘ‬ْ‫ﺣ‬‫ا‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ،‫ِﻲ‬‫ﺕ‬َ‫ﻮ‬ْ‫ﺧ‬ِ‫إ‬‫َﺎ‬‫ﻳ‬ ،‫ُوا‬‫ﺪ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻗ‬‫َا‬‫و‬. 11ِ‫ﻢ‬َ‫ﻟ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻳ‬‫ﺮ‬ِ‫ﺑ‬‫ﱠﺎ‬‫ﺼ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﻦ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ل‬‫ُﻮ‬‫ﻘ‬َ‫ﻥ‬ ُ‫ﻦ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﻨ‬َ‫ﻓ‬:»ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ﻟ‬ ‫َﻰ‬‫ﺑ‬‫ُﻮ‬‫ﻃ‬!«َ‫ﻒ‬ْ‫ﻴ‬َ‫آ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﺘ‬ْ‫ﻳ‬َ‫أ‬َ‫ر‬َ‫و‬ ،َ‫ب‬‫ﱡﻮ‬‫ﻳ‬َ‫أ‬ ِ‫ﺮ‬ْ‫ﺒ‬َ‫ﺼ‬ِ‫ﺑ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﺘ‬ْ‫ﻌ‬ِ‫ﻤ‬َ‫ﺳ‬ ْ‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬َ‫و‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻳ‬‫َﺎ‬‫ﻬ‬‫ﱢ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ‫ﱡ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻣ‬‫َﺎ‬‫ﻋ‬.ِ‫ﺔ‬َ‫ﻘ‬َ‫ﻔ‬‫ﱠ‬‫ﺸ‬‫َاﻟ‬‫و‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﺣ‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ﺜ‬َ‫آ‬ ‫ﱠ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ‫ﱠ‬‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫ﻦ‬‫ﱢ‬‫ﻴ‬َ‫ﺒ‬ُ‫ﻳ‬ ‫َا‬‫ﺬ‬َ‫ه‬َ‫و‬.12،ٍ‫ء‬ْ‫ﻲ‬َ‫ﺵ‬ ‫ﱢ‬‫ﻞ‬ُ‫آ‬ َ‫ﻞ‬ْ‫ﺒ‬َ‫ﻗ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻜ‬‫َﻟ‬‫و‬ َ‫ﺮ‬َ‫ﺧ‬‫ﺁ‬ ٍ‫ﻢ‬َ‫ﺴ‬َ‫ﻗ‬ ‫ﱢ‬‫ي‬َ‫ﺄ‬ِ‫ﺑ‬ َ‫ﻻ‬َ‫و‬ ِ‫ض‬ْ‫ر‬َ‫ﻷ‬‫ِﺎ‬‫ﺑ‬ َ‫ﻻ‬َ‫و‬ ،ِ‫ء‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬‫ﱠ‬‫ﺴ‬‫ِﺎﻟ‬‫ﺑ‬ َ‫ﻻ‬ ،‫ُﻮا‬‫ﻔ‬ِ‫ﻠ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﺕ‬ َ‫ﻻ‬ ،‫ِﻲ‬‫ﺕ‬َ‫ﻮ‬ْ‫ﺧ‬ِ‫إ‬‫َﺎ‬‫ﻳ‬.ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ُ‫ﻣ‬َ‫ﻼ‬َ‫آ‬ ْ‫ﻦ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﻴ‬ِ‫ﻟ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬‫ﱠ‬‫ﻥ‬ِ‫إ‬َ‫و‬»ْ‫ﻢ‬َ‫ﻌ‬َ‫ﻥ‬«ْ‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫و‬ ،ْ‫ﻢ‬َ‫ﻌ‬َ‫ﻥ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬»َ‫ﻻ‬«َ‫ﻻ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬.ِ‫ﻢ‬ْ‫ﻜ‬ُ‫ﺤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﺖ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﺕ‬ ‫ُﻮا‬‫ﻌ‬َ‫ﻘ‬َ‫ﺕ‬ َ‫ﻻ‬ ْ‫ﻲ‬َ‫ﻜ‬ِ‫ﻟ‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﻟ‬َ‫ذ‬َ‫و‬. 13‫ﱢ‬‫ﻞ‬َ‫ﺼ‬ُ‫ﻴ‬ْ‫ﻠ‬َ‫ﻓ‬ ‫ُ؟‬‫ﻢ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬َ‫ﺄ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻳ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﻨ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺑ‬ ْ‫ﻞ‬َ‫ه‬!ْ‫ﻞ‬‫ﱢ‬‫ﺕ‬َ‫ﺮ‬ُ‫ﻴ‬ْ‫ﻠ‬َ‫ﻓ‬ ‫ٌ؟‬‫ﺪ‬‫ِﻴ‬‫ﻌ‬َ‫ﺳ‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ه‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﻨ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺑ‬ ْ‫ﻞ‬َ‫ه‬َ‫و‬!14،ً‫ﺎ‬‫ِﻳﻀ‬‫ﺮ‬َ‫ﻣ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ْ‫ﻨ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬َ‫و‬ ِ‫ﻣ‬ ‫ﱡﻮا‬‫ﻠ‬َ‫ﺼ‬ُ‫ﻴ‬ِ‫ﻟ‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﺴ‬‫ِﻴ‬‫ﻨ‬َ‫ﻜ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫خ‬‫ُﻮ‬‫ﻴ‬ُ‫ﺵ‬ ِ‫ع‬ْ‫ﺪ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﺴ‬َ‫ﻴ‬ْ‫ﻠ‬َ‫ﻓ‬‫ﱢ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﻢ‬ْ‫ﺳ‬‫ِﺎ‬‫ﺑ‬ ٍ‫ﺖ‬ْ‫ﻳ‬َ‫ﺰ‬ِ‫ﺑ‬ ُ‫ﻩ‬‫ُﻮ‬‫ﻨ‬ُ‫ه‬ْ‫ﺪ‬َ‫ﻳ‬َ‫و‬ ِ‫ﻪ‬ِ‫ﻠ‬ْ‫ﺟ‬َ‫أ‬ ْ‫ﻦ‬.15ٍ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬‫ِﻳ‬‫ء‬‫ِﺎ‬‫ﺑ‬ ُ‫ﺔ‬َ‫ﻋ‬‫ُﻮ‬‫ﻓ‬ْ‫ﺮ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ة‬َ‫ﻼ‬‫ﱠ‬‫ﺼ‬‫َﺎﻟ‬‫ﻓ‬ َ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﺤ‬‫ﱢ‬‫ﺼ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﻪ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ‫ﱡ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﺪ‬‫ِﻴ‬‫ﻌ‬ُ‫ﻳ‬ ْ‫ذ‬ِ‫إ‬ ،َ‫ﺾ‬‫ِﻳ‬‫ﺮ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ِﻲ‬‫ﻔ‬ْ‫ﺸ‬َ‫ﺕ‬.ُ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬ ‫ﱡ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ‫َﺎ‬‫ه‬ُ‫ﺮ‬ِ‫ﻔ‬ْ‫ﻐ‬َ‫ﻳ‬ ،‫َﺎ‬‫ﻣ‬ ٍ‫ﺔ‬َ‫ﺌ‬‫ِﻴ‬‫ﻄ‬َ‫ﺧ‬ ِ‫ﺐ‬َ‫ﺒ‬َ‫ﺴ‬ِ‫ﺑ‬ ُ‫ﻪ‬ُ‫ﺿ‬َ‫ﺮ‬َ‫ﻣ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬. 16‫ْا‬‫ﻮ‬َ‫ﻔ‬ْ‫ﺸ‬ُ‫ﺕ‬ ‫ﱠﻰ‬‫ﺘ‬َ‫ﺣ‬ ،ٍ‫ﺾ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺑ‬ ِ‫ﻞ‬ْ‫ﺟ‬َ‫ﻷ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ُ‫ﻀ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺑ‬ ‫ﱡﻮا‬‫ﻠ‬َ‫ﺻ‬َ‫و‬ ،ِ‫ﻪ‬ِ‫ﺕ‬‫ﱠ‬‫ﻻ‬َ‫ﺰ‬ِ‫ﺑ‬ ِ‫ﻪ‬‫ِﻴ‬‫ﺧ‬َ‫ﻷ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ْ‫ﻨ‬ِ‫ﻣ‬ ٍ‫ﺪ‬ِ‫ﺣ‬‫َا‬‫و‬ ‫ﱡ‬‫ﻞ‬ُ‫آ‬ ْ‫ف‬ِ‫ﺮ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﻴ‬ِ‫ﻟ‬.َ‫ة‬َ‫ﻼ‬‫ﱠ‬‫ﺼ‬‫اﻟ‬ ‫ﱠ‬‫ن‬ِ‫إ‬ ٌ‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬‫ِﻴ‬‫ﻈ‬َ‫ﻋ‬ ٌ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻴ‬ِ‫ﻟ‬‫ﱠﺎ‬‫ﻌ‬َ‫ﻓ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬َ‫ﻟ‬ ‫ﱡ‬‫ر‬‫َﺎ‬‫ﺒ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬ُ‫ﻌ‬َ‫ﻓ‬ْ‫ﺮ‬َ‫ﻳ‬ ‫ِﻲ‬‫ﺘ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ة‬‫ﱠ‬‫ر‬‫َﺎ‬‫ﺤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬.17ِ‫ة‬َ‫ﻼ‬‫ﱠ‬‫ﺼ‬‫ِﺎﻟ‬‫ﺑ‬ ِ‫ﷲ‬‫ا‬ َ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫ﺐ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻃ‬َ‫و‬ ،‫َﺎ‬‫ﻨ‬َ‫ﻠ‬ْ‫ﺜ‬ِ‫ﻣ‬ ً‫ا‬‫َﺮ‬‫ﺸ‬َ‫ﺑ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻴ‬ِ‫ﻠ‬‫ِﻳ‬‫إ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬ ْ‫ﺪ‬َ‫ﻘ‬َ‫ﻓ‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ﺮ‬َ‫ﻄ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﺲ‬ِ‫ﺒ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﻳ‬.ٍ‫ﺮ‬ُ‫ﻬ‬ْ‫ﺵ‬َ‫أ‬ ِ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﺘ‬ِ‫ﺳ‬َ‫و‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﻨ‬ِ‫ﺳ‬ ِ‫ث‬َ‫ﻼ‬َ‫ﺙ‬ ِ‫ة‬‫ﱠ‬‫ﺪ‬ُ‫ﻤ‬ِ‫ﻟ‬ ٍ‫ﺮ‬َ‫ﻄ‬َ‫ﻣ‬ ُ‫ة‬َ‫ﺮ‬ْ‫ﻄ‬َ‫ﻗ‬ ِ‫ض‬ْ‫ر‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ْ‫ل‬ِ‫ﺰ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﺕ‬ ْ‫ﻢ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻓ‬ ،َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬ ‫َا‬‫ﺬ‬َ‫ﻜ‬َ‫ه‬َ‫و‬.18‫ﱠ‬‫ﻢ‬ُ‫ﺙ‬ ‫َﺎ‬‫ه‬َ‫ر‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬ِ‫ﺙ‬ ُ‫ض‬ْ‫ر‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ ِ‫ﺖ‬َ‫ﺠ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻥ‬َ‫أ‬َ‫و‬ ُ‫ء‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬‫ﱠ‬‫ﺴ‬‫اﻟ‬ ِ‫ت‬َ‫ﺮ‬َ‫ﻄ‬ْ‫ﻣ‬َ‫ﺄ‬َ‫ﻓ‬ ،ً‫ﺔ‬َ‫ﻴ‬ِ‫ﻥ‬‫َﺎ‬‫ﺙ‬ ً‫ة‬َ‫ﻼ‬َ‫ﺻ‬ ‫ﱠﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﺻ‬! 19،ُ‫ﺮ‬َ‫ﺧ‬‫ﺁ‬ ُ‫ﻩ‬‫ﱠ‬‫د‬َ‫ر‬َ‫و‬ ،‫ﱢ‬‫ﻖ‬َ‫ﺤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ﻦ‬َ‫ﻋ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﻨ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺑ‬ ٌ‫ﺪ‬َ‫ﺣ‬َ‫أ‬ ‫ﱠ‬‫ﻞ‬َ‫ﺿ‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬ ،ُ‫ة‬َ‫ﻮ‬ْ‫ﺧ‬ِ‫ﻹ‬‫ا‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬‫ﱡ‬‫ﻳ‬َ‫أ‬20ْ‫ﻦ‬َ‫ﻋ‬ ً‫ﺎ‬‫ِﺌ‬‫ﻃ‬‫َﺎ‬‫ﺧ‬ ‫ﱡ‬‫د‬ُ‫ﺮ‬َ‫ﻳ‬ ‫ِي‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ﱠ‬‫ن‬َ‫أ‬ ْ‫ﺪ‬‫ﱠ‬‫آ‬َ‫ﺄ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻴ‬ْ‫ﻠ‬َ‫ﻓ‬ ِ‫ت‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ً‫ﺎ‬‫ْﺴ‬‫ﻔ‬َ‫ﻥ‬ ُ‫ﺬ‬ِ‫ﻘ‬ْ‫ﻨ‬ُ‫ﻳ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬‫ﱠ‬‫ﻥ‬ِ‫ﺈ‬َ‫ﻓ‬ ،ِ‫ﻪ‬ِ‫ﻜ‬َ‫ﻠ‬ْ‫ﺴ‬َ‫ﻣ‬ ِ‫ل‬َ‫ﻼ‬َ‫ﺿ‬ً‫ة‬َ‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ﺜ‬َ‫آ‬ ‫َﺎ‬‫ﻳ‬‫َﺎ‬‫ﻄ‬َ‫ﺧ‬ ُ‫ﺮ‬ُ‫ﺘ‬ْ‫ﺴ‬َ‫ﻳ‬َ‫و‬ ،!

×