Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aatomikooslused

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aatomikooslused

 1. 1. Aatomkooslused Rapla Täiskasvanute Gümnaasium 2005
 2. 2. Elektrilaengute tõmbumine tõukumine
 3. 3. Elementaarlaeng  Elementaarlaenguks nimetatakse vähimat looduses esinevat laengut.  Elementaarlaengut tähistatakse e tähega.  Prootoni laengu suurus on + e ja elektroni laengu suurus on - e
 4. 4. Molekulid
 5. 5. Molekulide ehitus  Kui kaks või enam aatomit on ühinenud tihedalt seotud koosluseks, siis öeldakse, et need aatomid moodustavad molekuli  Aatomeid koos hoidev keemiline side jaguneb kovalentseks ja ioonsidemeks  Kovalentne side moodustub siis, kui molekuli koosseisu kuuluvate aatomite üks või mitu elektroni muutuvad kogu süsteemile ühiseks  Ioonsideme puhul “omandab” üks aatom teise aatomi elektroni
 6. 6. Aatomi väline elektronkiht  Kui aatomi välises elektronkihis on 1 ..3 elektronid, siis selline aatom on ebastabiilne ja ta võib kergesti loovutada viimase kihi elektronid.
 7. 7. Aatomi väline elektronkiht  Kui aatomi välises elektronkihis on 5 ...7 elektronid, siis selline aatom võib kergesti lisada endale välisesse elektronkihti aatomeid juurde, saavutamaks maksimaalse stabiilsuse, st. 8 elektronid.
 8. 8. Aatomite ioniseerumine
 9. 9. Aatomite ioniseerumine
 10. 10. Ioonid + - Vasakpoolne aatom on ära andnud kolm elektronid parempoolsele aatomile, muutudes ise positiivseks iooniks, parempoolne aatom on nüüd negatiivne ioon.
 11. 11. Iooniline side NaCl vesilahuses  Ioonilise sideme tekkimiseks Na ja Cl vahel loovutab Na aatom oma välimise kihi elektroni, mis liitub Cl aatomiga.  Aatomid on pärast seda muutunud ioonideks ja neid hoiab koos erinimeliste elektrilaengute tõmbumine.
 12. 12. Iooniline side NaCl vesilahuses  Kloori iga väliselektron on seotud tugevamini kui naatriumi oma.
 13. 13. Kristallide ehitus  Kristallides on aatomid/ioonid paigutatud kindlas korras, nad moodustavad ruumvõre.  Metallide kristallides on kristallivõreks seostunud positiivsed ioonid, mille vahel liiguvad peaaegu vabalt kristalliseerumisel vabanenud elektronid. See muudab metallid ka headeks elektrijuhtideks.  Dielektrikutes, nagu teemant, kvarts ja teflon, jäävad elektronid seotuiks oma aatomitega ja seetõttu pole seal vabu voolukandjaid.  Pooljuhtide elektrijuhtivus on metallide ja dielektrikute vahepealne, ainult osa aatomeid on ioniseerunud ja loovutanud elektronid kristalli ühisesse leiulainesse.
 14. 14. Kristall (NaCl) Metall (Au)
 15. 15. Keedusoola kristallid Üleküllastunud lahuses liituvad nii naatriumi- kui ka kloori ioonid naaberioonidega, moodustades niiviisi järjest uusi keemilisi sidemeid ja tekivad kristallid ehk hiidmolekulid.
 16. 16. Vesiniku molekuli teke. Kovalentne side  Kovalentse sideme korral on aatomitel ühine elektronpaar.  Kovalentne side esineb enamikes orgaanilise ja biokeemia ühendites.
 17. 17. Süsiniku aatomimudel  Selles süsiniku aatomis on 6 elektroni (sinised).  Need ümbritsevad tuuma, mis koosneb 6 prootonist (punased) ja 6 neutronist (hallid).
 18. 18. Neutroni lagunemine p e Laeng + e Laeng - e + e +(- e) = 0
 19. 19. Laengu jäävuse seadus + e +(- e) = 0 Elektriliselt isoleeritud süsteemi kogulaeng on jääv suurus.
 20. 20. Tänan tähelepanu eest! anmet.rtg 2005

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

1,309

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

8

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×