Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitala Era 2017 - BOD LAW - Līva Aleksejeva - LIELIE DATI un personas datu aizsardzība

208 views

Published on

Jaunā Eiropas Savienības personas datu aizsardzības regula teju ikvienā uzņēmumā kļūst par arvien apspriestāku jautājumu, jo tās spēkā stāšanās termiņš (2018.gada 25.maijs) strauji tuvojas. Tādēļ jau ceturto gadu pēc kārtas, sadarbojoties ar “Latvijas Sertificēto Personas Datu Aizsardzības Speciālistu Asociāciju”, viens no vadošajiem kiberdrosības uzņēmumiem Baltijā “Data Security Solutions” 26.aprīlī rīko Latvijas lielāko personas datu aizsardzības regulas pasākumu (EU GDPR - General Data Protection Regulation) “Digitālā Ēra 2017”, kurā vadošie speciālisti no privātā un valsts sektora dalīsies pieredzē un zināšanās, aplūkojot jaunākos un inovatīvākos risinājumus, kā arī jaunākās tirgus tendences un regulatīvās normas kā Latvijā, tā visā Eiropas Savienībā. Vairāk: https://digitalaera.dss.lv/

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digitala Era 2017 - BOD LAW - Līva Aleksejeva - LIELIE DATI un personas datu aizsardzība

 1. 1. BIG DATA jeb lielie dati datu aizsardzības kontekstā Līva Aleksejeva ZAB «BDO Law» vecākā juriste Sertificēta datu aizsardzības speciāliste 2017. GADA APRĪLĪ, RĪGĀ
 2. 2. Kas ir lielie dati? 1 BIG DATA JEB LIELIE DATI
 3. 3. Aktualitāte Faktori, kas veicina datu un informācijas vieglāku pieejamību, lielāku datu apjomu: o Tehnoloģiju attīstība o Lietu internets o Datu apstrāde, tai skaitā uzglabāšana, ir kļuvusi vienkāršāka un lētāka o Iespējas izmantot datus biznesā Lai arī lielo datu apstrāde var radīt dažādus ieguvumus biznesam, tā ir saistīta arī ar riskiem un izaicinājumiem personas datu aizsardzībā Par pārkāpumiem – sods līdz 20 milj. EUR vai 4% no visā pasaulē gūtā gada apgrozījuma 2 BIG DATA JEB LIELIE DATI
 4. 4. • Šobrīd spēkā Fizisko personu datu aizsardzības likums, kurā pārņemtas direktīvas 95/46/EC normas • Spēkā stājusies Vispārīgā datu aizsardzības regula 2016/679 (turpmāk – Regula), kas kļūs piemērojama no 2018. gada 25. maija • Regula nostiprina datu aizsardzības prasības, datu subjektu tiesības, vienlaikus saglabājot esošā regulējuma principus 3 Fizisko personu datu aizsardzība BIG DATA UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
 5. 5. Dažas būtiskākās nianses datu aizsardzības un Regulas kontekstā: o Profilēšana, automatizēta lēmumu pieņemšana o Datu minimizēšanas princips o Nolūka ierobežojumi 4 Fizisko personu datu aizsardzība un lielie dati BIG DATA UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
 6. 6. 5 Profilēšana BIG DATA UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA “profilēšana” ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas sniegumu darbā, ekonomisko situāciju, veselību, personīgām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos (Regulas 4.panta 4.punkts) Datu subjektam ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas attiecībā uz datu subjektu rada tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē datu subjektu (Regulas 22.panta 1.punkts)
 7. 7. 6 Datu minimizēšana un nolūka ierobežojumi BIG DATA UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA Personas dati: tiek vākti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveic ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā (Regulas 5.panta 1.punkta (b) apakšpunkts) • Lielo datu ievākšana praksē bieži vien notiek bez skaidri identificēta mērķa • Apstrādes procesa gaitā konstatēts, ka datus faktiski iespējams izmantot citam, iepriekš neparedzētam, mērķim • Personas datu apstrāde nolūkos, kas nav tie, kādos personas dati sākotnēji tika vākti, būtu jāatļauj tikai tad, ja apstrāde ir saderīga ar tiem nolūkiem, kādos personas dati sākotnēji tika vākti (Regulas 50.apsvērums) • Datu subjekta piekrišana Personas dati: ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkos (Regulas 5.panta 1.punkta (c) apakšpunkts)
 8. 8. 7 Kam jāpievērš uzmanība? BIG DATA UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA 1. Iekšējo procedūru un procesu izstrāde 2. Informācijas sniegšana datu subjektiem – skaidra, vienkārša valoda, vizualizācija 3. Detalizēta informācija privātuma politikās 4. Datu anonimizēšana, kur iespējams 5. Datu aizsardzība pēc noklusējuma (piemēram, pseidonimizācija, datu minimizēšana) 6. Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību (Ja apstrādes veids, jo īpaši, izmantojot jaunās tehnoloģijas un ņemot vērā apstrādes raksturu, apjomu, kontekstu un nolūkus, varētu radīt augstu risku fizisku personu tiesībām un brīvībām, pārzinis pirms apstrādes veic novērtējumu par to, kā plānotās apstrādes darbības ietekmēs personas datu aizsardzību) 7. Jāizvērtē nepieciešamība iecelt datu aizsardzības speciālistu (Pamatdarbība sastāv no apstrādes darbībām, kurām to būtības, apmēra un/vai nolūku dēļ nepieciešama regulāra un sistemātiska datu subjektu novērošana plašā mērogā)
 9. 9. Līva Aleksejeva Vecākā juriste T: (+371) 6722 2237 E: liva.aleksejeva@bdolaw.lv Kaļķu iela 15, Rīga, LV-1050 bdolaw.lv Paldies!

×