Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitala Era 2017 - PMLP - Vilnis Vītoliņš - Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes tiesiskie aspekti

113 views

Published on

Jaunā Eiropas Savienības personas datu aizsardzības regula teju ikvienā uzņēmumā kļūst par arvien apspriestāku jautājumu, jo tās spēkā stāšanās termiņš (2018.gada 25.maijs) strauji tuvojas. Tādēļ jau ceturto gadu pēc kārtas, sadarbojoties ar “Latvijas Sertificēto Personas Datu Aizsardzības Speciālistu Asociāciju”, viens no vadošajiem kiberdrosības uzņēmumiem Baltijā “Data Security Solutions” 26.aprīlī rīko Latvijas lielāko personas datu aizsardzības regulas pasākumu (EU GDPR - General Data Protection Regulation) “Digitālā Ēra 2017”, kurā vadošie speciālisti no privātā un valsts sektora dalīsies pieredzē un zināšanās, aplūkojot jaunākos un inovatīvākos risinājumus, kā arī jaunākās tirgus tendences un regulatīvās normas kā Latvijā, tā visā Eiropas Savienībā. Vairāk: https://digitalaera.dss.lv/

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digitala Era 2017 - PMLP - Vilnis Vītoliņš - Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes tiesiskie aspekti

 1. 1. Gaisa kuģu pasažieru datuGaisa kuģu pasažieru datu apstrādes tiesiskie aspektiapstrādes tiesiskie aspekti Iekšlietu ministrijas Juridiskās departamenta direktors Vilnis Vītoliņš
 2. 2. 2
 3. 3. 3
 4. 4. Personu datuPersonu datu saglabāšanas pienākumssaglabāšanas pienākums  Naktsmītnē izmitināto personu datuNaktsmītnē izmitināto personu datu saglabāšana (Šengenas konvencijas 45.p.);saglabāšana (Šengenas konvencijas 45.p.);  Telefonsakaru savienojuma vai internetaTelefonsakaru savienojuma vai interneta savienojuma datu saglabāšana (Direktīvassavienojuma datu saglabāšana (Direktīvas 2002/58/EK 15.p.; Direktīva 2006/24/EK);2002/58/EK 15.p.; Direktīva 2006/24/EK);  Gaisa kuģu pasažieru datu saglabāšanaGaisa kuģu pasažieru datu saglabāšana (Direktīva 2016/681/ES).(Direktīva 2016/681/ES). 4
 5. 5. Personu datu aizsardzībaPersonu datu aizsardzība jeb aizsargājamā vērtībajeb aizsargājamā vērtība Tiesības uz privāto dzīvi nozīmē, ka indivīdam irTiesības uz privāto dzīvi nozīmē, ka indivīdam ir tiesības uz savu privāto telpu, iespējamitiesības uz savu privāto telpu, iespējami minimāli ciešot no valsts vai citu personuminimāli ciešot no valsts vai citu personu iejaukšanās (ST 2011.g.14.03. sprieduma lietāiejaukšanās (ST 2011.g.14.03. sprieduma lietā Nr.2010-51-01 13.p.; ECT 2011.g.21.06.Nr.2010-51-01 13.p.; ECT 2011.g.21.06. sprieduma lietāsprieduma lietā Shimovolovs v. RussiaShimovolovs v. Russia 64. –64. – 65.p.).65.p.). 5
 6. 6. Valsts pozitīvais pienākumsValsts pozitīvais pienākums paredzēt līdzekļus noziegumuparedzēt līdzekļus noziegumu atklāšanai un pierādīšanaiatklāšanai un pierādīšanai Kādas darbības noteikšanai par krimināliKādas darbības noteikšanai par krimināli sodāmu pārkāpumu ir ierobežots preventīvssodāmu pārkāpumu ir ierobežots preventīvs efekts, ja nav pieejami līdzekļi likumpārkāpējaefekts, ja nav pieejami līdzekļi likumpārkāpēja noskaidrošanai un šī likumpārkāpēja nodošanainoskaidrošanai un šī likumpārkāpēja nodošanai tiesas priekšā (ECT 2008.g.02.12. spriedumatiesas priekšā (ECT 2008.g.02.12. sprieduma lietālietā K.U. v. Finland 46K.U. v. Finland 46. – 49.p.).. – 49.p.). 6
 7. 7. Likuma kvalitātes aspektsLikuma kvalitātes aspekts  Likuma pieejamība (ECT 1984.g.02.08.Likuma pieejamība (ECT 1984.g.02.08. sprieduma lietāsprieduma lietā Malone v. The UnitedMalone v. The United KingdomKingdom 66.p.);66.p.);  Likuma detalizācija (Likuma detalizācija (ECT 1984.g.02.08.ECT 1984.g.02.08. sprieduma lietāsprieduma lietā Malone v. The United KingdomMalone v. The United Kingdom 6767. – 68.p.. – 68.p.););  Varas ļaunprātīgas izmantošanasVaras ļaunprātīgas izmantošanas iespējamības novēršanas elementuiespējamības novēršanas elementu (safeguards)(safeguards) esamībaesamība ((ECT 1984.g.02.08.ECT 1984.g.02.08. sprieduma lietāsprieduma lietā Malone v. The United KingdomMalone v. The United Kingdom 6767. – 68.p.. – 68.p.)).. 7
 8. 8. Direktīvas 2006/24/EKDirektīvas 2006/24/EK pieredzepieredze  EST spriedums apvienotās lietāsEST spriedums apvienotās lietās C-293/12 un C-594/12C-293/12 un C-594/12  Likuma kvalitātes aspekts;Likuma kvalitātes aspekts;  Datu apstrāde, ja tam ir pamats;Datu apstrāde, ja tam ir pamats;  Datu iegūšanas neatkarīga kontrole.Datu iegūšanas neatkarīga kontrole.  EST spriedums lietā C-203/15 un C-698/15EST spriedums lietā C-203/15 un C-698/15  Datu apstrāde, ja tam ir pamats;Datu apstrāde, ja tam ir pamats;  Datu iegūšanas neatkarīga kontrole.Datu iegūšanas neatkarīga kontrole. 8
 9. 9. Gaisa kuģu pasažieru datuGaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumsapstrādes likums  Robežkontroles pieeja;Robežkontroles pieeja;  Analītiskā pieejaAnalītiskā pieeja. 9
 10. 10. Datu aizsardzībasDatu aizsardzības nosargāšananosargāšana 10 Likuma «Par policiju» 5.panta pirmā daļa: «Policijas darbība tiek organizēta, ….balstoties uz iedzīvotāju palīdzību.
 11. 11. Paldies par uzmanbuīPaldies par uzmanbuī

×