Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitala Era 2017 - E-Risinajumi - Māris Ruķers - Vai ar vienu datu aizsardzības regulu nepietiek?

156 views

Published on

Jaunā Eiropas Savienības personas datu aizsardzības regula teju ikvienā uzņēmumā kļūst par arvien apspriestāku jautājumu, jo tās spēkā stāšanās termiņš (2018.gada 25.maijs) strauji tuvojas. Tādēļ jau ceturto gadu pēc kārtas, sadarbojoties ar “Latvijas Sertificēto Personas Datu Aizsardzības Speciālistu Asociāciju”, viens no vadošajiem kiberdrosības uzņēmumiem Baltijā “Data Security Solutions” 26.aprīlī rīko Latvijas lielāko personas datu aizsardzības regulas pasākumu (EU GDPR - General Data Protection Regulation) “Digitālā Ēra 2017”, kurā vadošie speciālisti no privātā un valsts sektora dalīsies pieredzē un zināšanās, aplūkojot jaunākos un inovatīvākos risinājumus, kā arī jaunākās tirgus tendences un regulatīvās normas kā Latvijā, tā visā Eiropas Savienībā. Vairāk: https://digitalaera.dss.lv/

Published in: Law
 • Be the first to comment

Digitala Era 2017 - E-Risinajumi - Māris Ruķers - Vai ar vienu datu aizsardzības regulu nepietiek?

 1. 1. VAI AR VIENU DATU AIZSARDZĪBAS REGULU EIROPAS SAVIENĪBĀ VĒL NEPIETIEK? Mg.iur. MĀRIS RUĶERS
 2. 2. Eiropas Savienības tiesību ietekme uz datu aizsardzības jomu  Līgums par Eiropas Savienības darbību: 16.pants  Eiropas Savienības Pamattiesību harta: 7. un 8.pants  Eiropas Savienības tiesas (EST) spriedumi  06.05.2015. Digitālā vienotā tirgus stratēģija Eiropai
 3. 3. Eiropas Savienības tiesību ietekme uz datu aizsardzības jomu Bijušais EST ģenerāladvokāts Frensiss Džeikobs:  dalībvalstīm ir pienākums ievērot pamattiesības, piemērojot ES tiesības  EST ir pienākums aizsargāt pamattiesības  Ja EST iziet ārpus tā, kas ir paredzama atbilde uz jautājumu, tad tas pats par sevi ir tiesiskuma pārkāpums Jurista Vārds: 18.04.2017./Nr.17
 4. 4. Kāpēc datu aizsardzības regula ir Vispārīgā regula? Piemēram, Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija regula (EK) Nr.861/2007 ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām ir vienkārši - regula. IEMESLI:  Dalībvalstīm ir atstāti vairāki jautājumi, kurus tās var regulēt citādi vai precizēt  Eiropas Savienībā var tikt pieņemtas citas regulas datu aizsardzības jomā, piemēram, elektronisko sakaru jomā
 5. 5. Datu aizsardzība elektronisko sakaru nozarē pašlaik  Direktīva 2002/58/EK; Direktīva 2009/136/EK  Eiropas Komisijas 24.06.2013. regula 611/2013  2014.gada 8.aprīļa EST spriedums par elektronisko sakaru operatoru pienākumu veikt datu saglabāšanu policijas vajadzībām (apvienotā lieta Nr.C-293/12 un C-594/12)  Elektronisko sakaru likums un MK noteikumi  Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums
 6. 6. Eiropas Savienības dokumentu projekti  Esošais elektronisko sakaru regulējums (vairākas direktīvas): paredzēts aizstāt ar Eiropas Elektronisko komunikāciju kodeksu. Projekta priekšlikums: COM/2016/0590 final -2016/0288 (COD)  Eiropas Parlamenta un Padomes regula attiecībā uz privātās dzīves un personas datu aizsardzību elektroniskajās komunikācijās, kas atceļ Direktīvu 2002/58/EK projekts. Projekta priekšlikums: 2017/0003 (COD)
 7. 7. Uz kādiem pakalpojumu sniedzējiem paredzēts attiecināt? Tradicionālajiem publisko elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem «Over The Top» pakalpojumu sniedzējiem (ja pakalpojuma saņēmējs, kā gala lietotājs atrodas ES): a) interneta e-pasta pakalpojumu sniedzējiem b) Skype u.tml. c) lietu internets d) publiskajiem bezvadu tīkla nodrošinātājiem (izņemot iekšējos uzņēmuma tīklus)
 8. 8. E-privātuma regulas projektā paredzētie principi  Vispārīgo jautājumu regulēšanu pārnest uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, piemēram, personas datu aizsardzības pārkāpumu paziņošana, apspriešanās ar uzraudzības iestādi u.c.  Atsevišķos gadījumos ir atsauce uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu  Juridisko personu tiesības pielīdzināt fizisko personu tiesībām (piekrišana, iesniegums uzraudzības iestādēm utt.)  Sodi E-privātuma regulas projektā paredzēti identiski  Paredzētais spēkā stāšanās datums: 25.05.2018.
 9. 9. Karstie jautājumi  Over The Top pakalpojumu sniedzēju pienākumi  Nevēlamas komunikācijas sūtīšanas noteikumi  Saglabājamo datu uzkrāšana izmeklēšanas vajadzībām  Sīkdatņu regulējums
 10. 10. Over The Top pakalpojumu sniedzēju pienākumi  Ierobežojumi gala iekārtas datu piekļuvei un izmantošanai  Metadatu apstrādes ierobežojumi  Satura datu apstrādes ierobežojumi  Uzkrāto datu dzēšanas vai anonimizēšanas princips, ja tie vairs nav nepieciešami mērķim
 11. 11. Sīkdatņu regulējums Uzlikt par pienākumu pārlūkprogrammu izstrādātājiem nodrošināt iestatījumu, kas paredz pēc noklusējuma bloķēt visas sīkdatnes, ļaujot lietotājam izvēlēties režīmu
 12. 12. E-privātuma regulas ietekme  Jāgroza Elektronisko sakaru likums un/vai atsevišķi MK noteikumi  Jāgroza Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums (sīkdatnes)  Jāizstrādā saglabājamo datu nacionālais regulējums atbilstoši EST 08.04.2014. spriedumam lietā Nr.C-293/12 un C-594/12
 13. 13. Paldies par uzmanību! SIA E-sabiedrības risinājumi Māris Ruķers 27400144 maris.rukers@e-risinajumi.lv

×