Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitala Era 2017 - LSPDSA - Arnis Puksts - Datu aizsardzības speciālists (DPO)

223 views

Published on

Jaunā Eiropas Savienības personas datu aizsardzības regula teju ikvienā uzņēmumā kļūst par arvien apspriestāku jautājumu, jo tās spēkā stāšanās termiņš (2018.gada 25.maijs) strauji tuvojas. Tādēļ jau ceturto gadu pēc kārtas, sadarbojoties ar “Latvijas Sertificēto Personas Datu Aizsardzības Speciālistu Asociāciju”, viens no vadošajiem kiberdrosības uzņēmumiem Baltijā “Data Security Solutions” 26.aprīlī rīko Latvijas lielāko personas datu aizsardzības regulas pasākumu (EU GDPR - General Data Protection Regulation) “Digitālā Ēra 2017”, kurā vadošie speciālisti no privātā un valsts sektora dalīsies pieredzē un zināšanās, aplūkojot jaunākos un inovatīvākos risinājumus, kā arī jaunākās tirgus tendences un regulatīvās normas kā Latvijā, tā visā Eiropas Savienībā. Vairāk: https://digitalaera.dss.lv/

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digitala Era 2017 - LSPDSA - Arnis Puksts - Datu aizsardzības speciālists (DPO)

 1. 1. DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS (DPO) Arnis Puksts, Fizisko personu datu aizsardzības speciālists, Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas līdzpriekšsēdētājs Rīgā, 2017.gada 26.aprīlī
 2. 2. DIENAS JAUTĀJUMS! Kāds šajā vasarā būs laiks? •Karsts (labs)? •Auksts (slikts)?  2
 3. 3. SATURS •Kas ir DPO? •Kad vajag DPO? •Kādi ir DPO pienākumi? •Racionāla rīcība 2017.gadā... 3
 4. 4. KAS IR FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS? •Atbilstoša izglītība; •Apmācība; •Nokārtots pārbaudījums! • Sertifikāta atjaunošana – regulāra jaunu zināšanu apguve... 4
 5. 5. «WANNABE» DPO’S • 2008.gada 5.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.80 "Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība" • www.dvi.gov.lv: ReģistrācijaPersonas datu aizsardzības speciālisti... 5
 6. 6. IZMAIŅAS! •Atcelts reģistrācijas pienākums! •Obligāts DPO (ne visos gadījumos); •DPO obligāts arī apstrādātājam (personas datu operatoram); •Ja konkrētajā situācijā DPO ir obligāts – par iecelšanu jāpaziņo! 6
 7. 7. ĪSTAIS DIENAS JAUTĀJUMS! • Vai (mums) vajag DPO? 7
 8. 8. KAD DPO IR OBLIGĀTS? • Regulas prasība: • Publiskais sektors (izņemot tiesas); • Pamatdarbība saistīta ar profilēšanu; • Apstrādā īpašo kategoriju (sensitīvos) datus; • Veselais saprāts: Ja 100% nezini, ka nevajag – tātad, vajag! 8
 9. 9. PROFILĒŠANA • GDPR, 37.pants – «pamata darbība»? • Var mēģināt vērtēt: • Kāda ir datu apstrādes nozīme pamata darbībā? • Vai bez datu apstrādes pamata darbība faktiski nav iespējama? 9
 10. 10. KAS IR PROFILĒŠANA • Datu subjektu novērošana, faktu ievākšana, kas kalpo par pamatu pieņemt jebkādu lēmumu (t.sk., sniegt individuālu piedāvājumu) par šo datu subjektu. • Kritēriji: • Regularitāte; • Algoritms; • Būtiskā veidā saistīts ar organizācijas darbību. 10
 11. 11. ĪPAŠO KATEGORIJU DATU APSTRĀDE UN PROFILĒŠANA • GDPR, 37.pants – «plašā mērogā»? • Cik daudz riekstu veido kaudzi? • Objektīvi var mēģināt izvērtēt: • Datu subjektu skaitu kā proporciju no reģionālās vai lielākas ģeogrāfiskas vienības populācijas; • Apstrādāto datu eventuālo ietekmi uz datu subjektu. 11
 12. 12. NE VISS IR VIENNOZĪMĪGI... • GDPR, 37.pants, 1.punkts, c) apakšpunkts: «... pārziņa vai apstrādātāja pamatdarbības ietver īpašo kategoriju datu saskaņā ar 9. pantu un 10. pantā minēto personas datu par sodāmību un pārkāpumiem apstrādi plašā mērogā.» 12 vai
 13. 13. DPO • Funkcionāli: Pilnīga neatkarība – darbojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem; • Institucionāli: Pakļauts augstākai vadībai; • Formāli: Var būt darbinieks vai ārpakalpojumu sniedzējs. Abos gadījumos – rakstveida līgums ir obligāts... • Praktiski: Nedrīkst pildīt jebkādus papildus pienākumus, ja pastāv risks, ka nonāks interešu konfliktā (piemēram – nevar būt jurists, IT, mārketinga darbinieks u.tml.); 13
 14. 14. DPO FUNKCIJAS (KO DPO OBLIGĀTI DARA?) «Lokālā Datu valsts inspekcija»: •Kontaktpunkts (DS, DVI); •Uzraudzīt, vai pārzinis ievēro GDPR; •Konsultēt/apmācīt... 14
 15. 15. DPO FUNKCIJAS (KO DPO VAR DARĪT?) • Pakalpojumu līgums vai amata apraksts var paredzēt: • Datu apstrādes mērķu reģistra uzturēšana; • Atbalsta sniegšana atbilstības novērtējuma veikšanas procesā un tālākā uzturēšanā; • Ieteikumu sniegšana, kādus organizatoriskos un tehniskos līdzekļus ieviest konkrētā situācijā. 15
 16. 16. ĪSTS VAI PSEIDO DPO? • Tikai tad, ja DPO statuss (paša DPO un līguma nosacījumi) atbilst prasībām, pārzinis (apstrādātājs) ir izpildījuši obligāto prasību! • Ja DPO ir ar statusu «konsultants», tad DPO nav iecelts! 16
 17. 17. KO TAGAD DARĪT? (RACIONĀLĀ RĪCĪBA) • Pārzinis (arī personas datu operators): • Ja ir uzreiz skaidrs, ka DPO vajag – sāk meklēt vai audzināt! • Ja nav skaidrs, tad patstāvīgi vai ar personas datu aizsardzības speciālista palīdzību veic pilnīgu savas darbības izvērtējumu, iegūstot atbildi uz jautājumu: «Vai mums 100% nevajag DPO?» • Persona, kas vēlas būt DPO (un ir ar IT vai juridisko augstāko izglītību): • 2017.gada vasarā mācās; • 2017.gada rudenī noliek obligāto eksāmenu un iegūst statusu! 17
 18. 18. PALDIES PAR UZMANĪBU! Kontakti: Epasts: arnis.puksts@gmail.com Mobilais tālrunis: (+371) 29235250 18

×