516 interneterako

707 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
707
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
101
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

516 interneterako

 1. 1. 2013ko urriaren 4a 11. urtea www.anboto.org DURANGALDEKO ASTEKARIA 516. alea Durangoko Baleuko ekoiztetxeak sortuta ‘Amaren eskuak’ filma, Zugaza zineman, asteburuan 9 Kultura ‘Jaietan ere, euskaraz hobe’ DurangokoherritarrakkalerairtendirajoanzenzapatuanKo- mentukalen 28 urteko emakume batek jasandako sexu erasoa salatzeko.SaresozialenbidezBilguneFeministaetaTxokoFe- ministakokideekdomekarakomobilizazioaantolatuzuten.Za- patueguerdian,DurangokoUdalekobozeramailebatzordeaba- tzarreanbilduzen.Erasoagaitzesteagazbatera,udalaakusazio partikularraizateaadostuzuten.Astelehenerakoudalakdeitu- takoelkarretaratzeakehunkalagunbilduzituen. 2 Joan zen zapatuko sexu erasoa salatzeko kalera irten dira durangarrak Guka gunea lema berriagaz eta nobedadez beteta dator Gehigarria Durangoko Udalak akusazio partikularra izatea erabaki du indarkeria kasu honetan PSE-EEk eskatuta Durango 4 Herrirarenkontrakooperazioa salatzekomobilizazioak Zaldibar 4 Istripuanhildakolangilearen familiarilaguntzaeskainikodiote Durangaldea 2 ‘Euskarazbizinahidut‘ lemapean,herrilasterketak Elorrio 5 Errebonbilo Eguna ospatuko dute domekan elorriarrek Kepa Aginako
 2. 2. 2 2013ko urriaren 4a, barikua | anboto Herririk herri Anboto Komunikabideak DURANGALDEA AMAIA UGALDE Iazko antzera, urri honetan he- rri lasterketak antolatuko dira Euskal Herriko hainbat herri- tan, Euskaraz bizi nahi dut lelo- pean. Kontseiluak bultzatutako ekimenera hainbat herri batu dira, eta Durangaldean asteburu honetan izango dira lasterketa horietako bi; Zornotzan zapa- tuan,etaBerrizendomekan. Zornotzan, EHE, Esait eta Nañon Zorrontzan Euskeraz taldeek antolatu dute zapatuko lasterketa.Zubiondoparkeanha- siko dute 12:00etan, eta ordubete arinago hasiko da izen-ematea. Lasterketa hiru taldetan bana- tuko da. 6 urte arteko umeek 200 metroko ibilbidea egingo dute, 7 eta 17 urte bitartekoek kilometro batekoa, eta 18 urtetik gorakoek bostkilometrokoa. Berrizen zapatu eguerdian egingo dute lasterketa, eta jaial- dia. Futbol zelaitik irtengo dute arineketan, eta herriko kaleak zeharkatuta, Olakueta plazan amaituko dute lasterketa. Goize- ko 10:45ean ipini dute ordua Ola- kuetan izena emateko, eta 11:15 aldera Berrizburura joango dira trikitilariek lagunduta. 11:30 inguruan hasiko dira korrika, eta ondoren, tailerrak eta luntxa edukikodituzteOlakuetaplazan. Euskararen Aholku Batzordea eta udala ibili dira zapatuko jaia prestatzen. Abadiñonerebadabiltzaanto- laketarako batzarrak egiten, eta laster definituko dute lasterketa- reneguna. Euskaraz bizitzeko gogoa aldarrikatuko dute lasterketetan ‘Euskarazbizinahidut’leloagazarineketanegingoduteBerrizenetaZornotzan Berrizen iazko irailean egin zuten lasterketako irudi bat. JONE GUENETXEA Durangoko herritarrak kalera irten dira, joan zen zapatuan, Komentukalen, 28 urteko ema- kume batek jasandako sexu era- soa gaitzesteko. Goizeko 07:30 inguruan gertatu zen erasoa, liburutegiaren ondoko plazan. Udaltzainak ingurutik pasatu zirenean, zerbait susmagarria ikusi, eta liburutegiko kamerak piztu zituzten. Pantailetan sexu erasoa gertatzen ari zela ikusi zuten. Udaltzainak berehala gerturatu ziren bertara. Er- tzaintzak 27 urteko gizonezkoa atxilotutaeramanzuen. Gertatutakoaren aurrean Durangoko herritarrek bereha- la erantzun zuten kalean. Sare sozialen bidez, Bilgune Femi- nistak eta Txoko Feministak kazerolada eta manifestazioa deitu zuten domeka eguerdira- ko, Ezkurdin, eta Alde Zaharra zeharkatu zuten. Durangoko Udaleko bozeramaile batzor- dea, berriz, batzarrean batu zen zapatu eguerdian. Erasoa gai- tzesteagaz batera, erasotutako emakumeari, bikotekideari eta familiari elkartasuna adierazi zioten. Sexu erasoaren kasuan, udala akusazio partikularra izatea ere erabaki zuten. Udalak astelehen iluntzerako deitutako elkarretaratzeak jendez bete zuen udaletxe aurreko plaza. Alderdi guztietako udal ordez- kariek, Bilgune Feminista eta Txoko Feministako kideek eta ehunka herritarrek parte har- tu zuten elkarretaratzean. Bi talde feministek ohar batean adierazi dutenez, “ez dezagun ahaztu kasu hau ez dela baka- rra. Zoritxarrez bortxatzaile eta erasotzaile gehiago ditugu Du- rangon, kaletik bizitza arrunta egiten dute gainera”. Bi taldeen arabera, arazoa “estrukturala” da. Posizionatzea ezinbestekoa dela diote: “Erasotzaileak babes- ten dituzu ala emakumeon es- kubideak defendatzen dituzu”. Gaineratu dutenez, “Durangoko jaiak ate joka ditugu, eta badaki- gu zenbaitetan jai giroa aitzakia perfektuaizatendelaerasoakez- kutatzeko.Ezduguonartuko!”. Iurretako kasua Iurretako jaietan zeuden neska bik salatu dutenez, kotxe biren artean txiza egiten zebiltzala gizonezko bat “lizunkeriak egi- ten” hurreratu zitzaien. Neskak zarataka hasi, eta gizonak alde eginzuelaazaldudute. Durangarrak kalera irten dira sexu erasoa salatzeko Udaletxeaurrekoplazajendezbetezen,joanzenzapatuan28urtekoemakume batekjasandakosexuerasoagaitzesteko;27urtekoerasotzaileaatxilotuzuten Zapatuan sare sozialen bidez deituta kazerolada, Ezkurdin. Astelehenean, udaletxe aurreko plaza jendez beteta erasoa gaitzesteko. Sexu erasoaren aurrean, udala akusazio partikularra izatea erabaki dute J.D. Atxondoko Lamiak elkarteak garapen pertsonalaren, eta memoriaren inguruko ikasta- roa abiatuko du astelehenean. Urriaren 7an hasi, eta martxoa- ren 31ra arte astelehenero ba- tuko dira Apatako udalbatzar aretoan,16:00etatik18:00etara. Garapen pertsonalaren ingu- ruanhonakoarlohaueklanduko dituzte: adimen emozionala, norbere buruaren ezagutzan sakontzeko gakoak, autoesti- mua eta distortsio kognitiboa… Memoria garatzeko teknikak lantzeko ere erabiliko dituzte astelehenetako klase orduak: zermemoriamotadauden,zelan funtzionatzen duten, epe ertai- nerazeinluzerabegirakomemo- ria zelan garatu, memoria onari eustekotrukuak… Zabu Zibu ekimena Amankomunazgoaren eta Ur- txintxa Eskolaren bidez, Zabu Zibu ekimena garatzen dabil- tza hainbat herritan, tartean, Atxondon.Jolasenbidez,3-5urte arteko haurren, eta gurasoen arteko euskarazko harremana sendotu nahi dute. Oporreta- tik bueltan saio bi egin dituzte, eta beste bi geratzen dira: gaur eta urriaren 11n, 17:00etatik 18:00etara,udaletxekoplazan. AtxondokoLamiakelkarteakmemoriagaratzeko teknikaketagarapenpertsonalalandukoditu Garapen pertsonalari buruzko ikastaroa Zabu Zibu ekimenean hitzordu bi geratzen dira: gaur eta urriaren 11n, udaletxeko plazan BERRIZATXONDO
 3. 3. 2013ko urriaren 4a, barikua | anboto Herririk herri 3 MARKEL ONAINDIA Martitzenean Adineko Pertso- nen Nazioarteko Eguna ospatu zen. Amankomunazgoak eta udalek hainbat ekintza antolatu zituzten nagusien elkarteekin batera, eta bihar izango da azke- na Zaldibarren, Belaunaldi arte- ko Martxagaz. Zahartze aktiboa sustatzea, eta nagusien integra- zioa indartzea dira helburuak. Durangoko ekintzak antolatzen ibili direnetako bi dira Pablo Romero (71 urte) eta Jose Mari Zamakona (66 urte). APEDUR pentsiodunen elkartekoak dira. Horregatik, euren beharrez gai- nera, pentsioen erreforma ere izanduteberbagaisolasaldian. Azken hogei urteetan nagu- sien bizimodua asko aldatu dela uste dute Romerok eta Zamako- nak. Lehen, jubilatuen etxera joan, eta kartetan jokatzen zu- ten; orain aktiboago bizi ei dira, tailer eta ikastaroak garatzeko ohitura dago. Eurak antzerki talde batean dabiltza. Edozelan ere, kolektibo lez batasun han- diagoa behar dela uste du Rome- rok:“Lehenbainoarazogehiago badaukagu, zergatik ez gara afi- liatzenedoelkarteansartzen?”. Herria, nagusien begietatik Beharrizanak dauzkate, eta eu- ren bizimoduan eragina dauka herria urbanizatzeko moduak. Horretaz jabe, herria pertsona nagusien ikuspuntutik molda- tzekobatzordebatsortuduteDu- rangon. Izan ere, Adinekoekin Hiri Adeitsuak izeneko sarean sartu da udala. Batzorde ho- rretan dago Zamakona. Oztopo arkitektonikoak topatzen dituz- tela dio, eta kaleko zerbitzuak ere falta direla: “Durangon hiru komun publiko bakarrik dauz- kagu, eta lehenago hainbat le- kutan zeuden”. Udaltzaingoen oinezkozerbitzuaerefaltanbota du, informazioa emateko beha- rrezkoadelairitzita. Pentsioen erreformaz Espainiako Gobernuaren pen- tsioen erreformagaz, dirua ken- duko dietela uste dute. Kritiko dago Romero alderdiekin: “Gu erabiltzen gaituzte, botoak jaso, eta eurak eroso egoteko. Elkarte baten denok batuta egongo bagi- na, gobernua ziztatu eta egoera bestelakoa litzateke”. Zamako- nakgaineratudu,PPetaPSOEz: “Lehen Espainian baten dikta- durageneukan,orainbikoa”. Espainiako sindikatuetan ere ez dute konfiantzarik, Rome- roren ustez ez dutelako gober- nuaren kontra egiten. APEDUR elkarteak eskubideen gutun so- ziala landuko du sindikatu aber- tzaleekin batera. “Ez abertza- leak direlako, gobernuari hau aldatzea exijitzeko zerbait atera ahal delako baizik”, azaldu du Romerok. “Zerbait sortu behar da euren hierarkia hausteko. Ze- lan?Horidatopatubehardena”. DURANGO Pertsona nagusien beharrizan eta arazoak, lehen ikuspuntutik Adinekoenegunarenharira,bizidutenegoerazetaerreformazhausnartzen Romero: “Lehen baino arazo gehiago badaukagu, zergatik ez gara afiliatzen?” Romero eta Zamakona, solasaldiaren osteko une batean. M.O. Frackingaren kontrako taldea sortu da Durangon. Lur azpitik, konbentzionala ez den gasa ate- ratzeko teknika da frackinga, haustura hidraulikoz egiten de- na. Eusko Jaurlaritzak metodo horierabiltzeabaimendudu,eta Durangaldeanereenpresekzun- daketak egiteko baimenak eska- tu dituzte. Teknika berri horrek sortu ahal dituen ingurumen arazoek bultzatuta, hogei bat lagun batzen hasi dira. Joan zen astean egin zuten lehenengo eki- mena,informazioabanatuta,he- rritarraksentsibilizatuguran. Gasa ateratzeko, beherantz 5.000 metroko zuloa egiten da lu- rrean, eta ura eta gai kimikoak presio handiz botata, eztandak sortzendituzte. Frackingaren inguruan sentsibilizatu guran Enpresekzundaketabaimenakeskatudituzte Joan zen astean Andra Marin egindako informazio banaketa. M. O. Landako eta Tabirako igerile- kuetako tabernetan langabe- tuek egingo dute lan. Udalak Dendak Bai elkarteagaz hitzar- mena sinatu du, eta ondorioz, elkartearen esku egongo da kudeaketa. Durango Kirolak, udalaren menpe dagoen erakun- de autonomoak, doan utzi dio Dendak Bai elkarteari tabernen gestioa. Trukean, merkatarien elkarteak Lanbiden izena eman- da dauden herritarrak kontra- tatzeko konpromisoa hartu du. Udalak eman du ekimenaren berri prentsa ohar bidez, eta azaldudute,lanmundurasartze- ko arazoak dauzkatenei lagun- tzea dela euren helburua. Egun gutxiren bueltan zabalduko dute Landakoko kafetegia, adierazi dutenez. PSE-EEren lana Bestalde, PSE-EEk ere prentsa oharra bidali du hitzarmenaren sustapeneaneurekereekarpena egin dutela azaltzeko. “Duran- goko sozialistok lana sortzeko beharrean jarraitzen dugu”, esan dute. Euren ustez, langabe- ziaren kontra egiteko bidea mer- katari, enpresa eta administra- zioekinhitzarmenaklortzeada. PSE-EEren arabera, Behar- gintzak formazioa eskainiko die igerilekuetako tabernari be- rriei, horren beharrean baldin badaude. Langabetuentzako lana igerilekuetako tabernetan UdalakhitzarmenasinatuduDendakBai elkarteagaz,etahorrekgestionatukoditutabernak Dendak Bai-k, Lanbiden izena emanda dauden herritarrak kontratatzeko konpromisoa hartu du M.O. Dendak Bai elkarteak sustatuta, Aukera azoka egingo dute bihar, Andra Mariko elizpean. Bost sal- tokikpartehartukodute:Chiloé, Etxedreams, Garoa, Sylke eta El Oso Mimoso. Beraz, ume zein nagusientzako arropak eta atse- denerako sistemak eskainiko dituzte.Goizeko10:00etanhasiko da azoka, eta 20:00ak arte etenik barikegongodazabalduta.Behe- rapenekinsaldukodituztegaiak, eta horregatik asko saltzea espe- rodute. Gainera, umeen parkea ipini- ko dute inguruan, azokako giroa animatzeko helburuz. Parkean sartzeko, Dendak Bai elkarteko saltoki bateko erosketa tiketa eta Durango Txartela erakutsi beharko dira. Dendak Bai elkar- teak azaldu du, erosleen artean zozketak egingo dituztela, opari -txartelakbanatuta. Aukera azoka egingo dute bihar, bost saltokigaz
 4. 4. MARKELONAINDIA Guardia Zibilak astelehenean Herrira mugimenduaren aurka egindakooperazioatxarretsidu- te hainbat herritarrek kaleetan. Durangon martitzenean eginda- ko mobilizazioan 390 lagun batu ziren. Protestaren amaieran, bultzatzaileek esan zuten He- rrirak atxikimendu ugari jaso duela 2012an sortu zenetik: “Es- painiako Estatuak bultzatutako polizia operazioak herritarren atxikimendua etetea du helbu- ru, eta horrekin batera konpon- bideprozesuatrabatzea”. Euren ustez, demokraziaren eta Euskal Herriaren kontra- ko “erasoa” ere izan da: “Herri bezala erantzun behar dugu. Inoiz baino gehiago, kalean egon behar da Herrira”. Aurre- ra begira, lana ere herri izaeraz egitea eskatu zuten: “Herri be- zala landu behar dugu preso eta iheslarien giza eskubideak be- tetzea ekarriko dituen ibilbidea, etxera ekartzeko bidea”. Herri- tar guztiak ezinbesteko ei dira, “tantaz tanta osatuko dugulako ukazioaren barroteak irauliko dituenitsasoa”. Eskualdean ere egon dira protestak. Elorrion, adibidez, 200 lagunek asanblada egin, eta gaurko ekimenak eratu zituz- ten. Izan ere, gaurko ekimenak daude deituta herriz herri. Elo- rrion 19:30ean batuko dira pla- zan, giza katerako. Durangon, 19:00etan kontzentrazioak egin- go dituzte hainbat lekutan, eta 20:00etan manifestazioa Andra Maritik. Abadiñon kalejira dei- tu dute 19:30erako, Traña-Matie- nan. Berrizen 19:00etan batuko dira,Olakuetan. Biharko, manifestazio na- zionala deitu dute 34 sindikatu, alderdi eta gizarte eragilek. Bilbonizangoda,17:30ean.Adie- razi dute “bidegabekeria” izan dela operazioa, eta preso eta iheslarien eskubideen defentsa kriminalizatuguraizandela. 4 Herririk herri 2013ko urriaren 4a, barikua | anboto M.O. Momoitioko San Juan baseli- zaren ondoan dago Erdi Aroko nekropolia. ‘Aostarri proiek- tua’-ren bidez lehengoratu zu- ten, 2009an. Azterketa horiei esker, Euskal Herriko historiari buruzko datuak ondorioztatu zituzten ikertzaileek; Durangal- deko bizimoduari buruzkoak ere bai. Europako Ondarearen Jardunaldien baitan, bertara bisita gidatua egingo dute urria- ren19an.Berezdomekahonetan egin behar zuten, baina atzera- tu egin dute. Ikerketa zuzendu zuen Iñaki Garcia Camino ar- keologoak emango ditu azalpe- nak,gaztelaniaz. Garcia Caminok 80ko hamar- kadan ekin zion ikerketari. Aur- kitutako lehenengo aztarnak IX. mendeko komunitatearenak dira. Etxola zirkularrak eraiki zituzten, eta ganadua zaintzen zuten. Inguruko lurrak ere lan- tzenzituzten. Udalak, Gerediaga Elkarteak eta Urkiola Landa Garapena el- karteak sustatu dute urriaren 19kobisita. Momoitioko nekropoliaren berri, urriaren 19an NekropolianikerketazuzenduzuenIñakiGarcia Caminokemangodituazalpenakbisitan GARAI J.G. Olarreaga auzoko industriagune batean 598 marihuana landa- re aurkitu zituen Ertzaintzak, joan zen eguenean. Industria- gunean izandako lapurreta bat zela-eta bertara joan zirenean topatuzutenagenteeklandaketa. Pabiloira sartzerakoan atea apurtuta zegoela konturatu zi- rela azaldu du Ertzaintzak. Ba- rrualdea aztertu ostean, pabiloia zenbait gelatan banatuta zegoela ikusi zuten. Gaineratu dutenez, instalazioak landareak landatu eta hazteko tantakako sistema zuen, baita hozteko eta argizta- tzeko sistema ere. Ertzaintzaren arabera, plantazioaren ustezko arduraduna atxilotu egin zuten, droga-trafikoaegotzita. Marihuana plantazio bat atzeman du Ertzaintzak ZALDIBAR I.E. Joan zen astean herriko baso bide batean jazotako lan istri- puaren inguruan jardun, eta 53 urteko langilearen heriotza sala- tzeko urgentziazko mozioa aur- keztu zuen Bilduko gobernu tal- deak,eguenekoudalbatzarrean. Udal gobernuaren eta PSEko zinegotzi baten aldeko botoe- kin onartu zuten lan istripuari buruzko mozioa. Zaldibarko Udalak bost konpromiso hartu ditu, mozio hori onartuta. Bes- teak beste, “hildako langilearen familiari eta lagunei elkartasu- na adierazi eta laguntza ematea (ekonomikoa barne)”, “gertatu- rikoa argitzeko beharrezko bi- tartekoak jartzea”, eta “istripua salatzeko antolatu diren mobili- zazioekin bat egitea”. Barikuan egin zuten, hain zuzen, ELA, LAB, STEE-EILAS, HIRU eta EHNE sindikatuek lan istripua salatzekoelkarretaratzea. Udaletxean eta kalean salatu dute lan istripua Joanzeneguaztenekolanistripuarierantzuteko premiazkomozioaaurkeztuzuenudalgobernuak Plantazioaren ustezko arduraduna atxilotu egin zuen Ertzaintzak, droga-trafikoa egotzita Lan prekarietatearen kontrako kontzentrazioa egin zuten barikuan. Biharko, manifestazio nazionala deitu dute 34 sindikatu, alderdi eta gizarte eragilek Herrira mugimenduaren kontrako operazioa salatu dute Gaurkoere,operazioakritikatzekomobilizazioakdeitudituzteherririkherri MARKELONAINDIA Landakokolarrialdietakobehar- ginek hilabeteak daramatzate euren lan baldintzak onak ez di- rela aldarrikatzen. Azken urtee- tan lan karga asko handitu dela diote, baina behargin taldeagaz ez dela gauza bera gertatu. Oso egoera estresagarriak sortzen direla ohartarazi dute, eta eurek pertsonenosasunagazlanegiten dutela kontuan hartu behar dela uste dute. Horregatik, Lan Ikus- karitzan arriskuen inguruko azterketa bat egitea eskatu zu- ten, eta onartu egin berri diete. Azterketaegingodute. Ikuskatzaileak Osakidetzari agindu dio sei hilabeteko epean arrisku piskosozialak ebaluatu beharko dituela. Izan ere, Euro- pako Laneko Segurtasun Agen- tziak dio lanaren antolaketak kaltepsikikoedosozialakeragin ahal dituela beharginarengan. Estresa edota nekea dira ondo- rioetako batzuk. Landakoko zentroaren kasuan, bereziki bertako estresa eta gaixoen pila- keta ebaluatzea eskatu du ikus- katzaileak. Arriskuak ebaluatu eta gero, horien prebentziorako neurriak zehaztea izango ei da hurrengopausoa. Gerentea ere, salaketan Azterketa ez dute beharginek bakarrik eskatu. Durangaldea eta Busturialdea batzen dituen barrutiko gerenteak, Enrique Maizek, ere eskatu du. Gainera, ELA, LAB, UGT, CCOO, ESK, SATSE eta SM sindikatuetako ordezkariekerepartehartudute salaketan. Durangoko eta Ba- sauriko zentroetan egingo dute azterketa, salaketa bi zentroei begiraegindakoaizanda-eta. Larrialdietan ikerketa egin behar dela dio ikuskaritzak LanikuskatzaileakOsakidetzariagindudiosei hilabetekoepeanarriskupsikosozialakebaluatzea Bertako estresa eta gaixoen pilaketa ebaluatzea eskatu du ikuskatzaileak Landakoko Atentzio Iraunkorreko Gunean azterketa egingo dute. Lan Ikuskaritzan arriskuen inguruko azterketa bat egitea eskatu zuten, eta onartu egin diete
 5. 5. 2013ko urriaren 4a, barikua | anboto Herririk herri 5 MALLABIA MARKEL ONAINDIA Elorrioko jai nagusienetako bat ospatuko da domeka honetan: Errebonbilo Eguna. Tradizioari jarraituta, sasoi batean hainbat herritan zeuden defentsa-talde antolatuenantzezpenadaurriko lehenengo domekan Elorrion ospatu ohi dena. Antzezpena, gainera, jai girorako aitzakia bihurtzen da. Errebonbiloen ti- roak, kalejirak eta dantzak izan- go dira protagonista aurtengo jaialdianere. Goizeko 05:00etan iragarriko dute egunaren hasiera lehenen- go eskopeta tiroekin. Ohitura- ren arabera, Sortzez Garbiaren basilikara eta udaletxera begira jaurtitzen dituzte lehenengo ti- roak. Gero, kalejira hasiko dute txistulari eta danbolin-joleen laguntzagaz. Goizeko kalejiraren ostean, eguerdian txistu kontzertua es- kainiko du Jaizale Durangalde- ko txistularien elkarteak. Txis- tulariekin batera Durangoko MetalenTaldeaetaBerrio-Otxoa orfeoiaereegongodira. Alardea, 17:00etan Arratsaldean, Errebonbiloen alardea ospatuko da plazan, 17:00etatik aurrera. Dantzak ere ikusi ahal izango dituzte berta- ratzendirenek. Errebonbilo Eguna ospatuko dute domekan Goizeko05:00etaniragarrikoduteegunaren hasieralehenengoeskopetatiroekin Arratsaldeko 17:00etan izango da Errebonbiloen alardea. Sasoi batean hainbat herritan zeuden defentsa-talde antolatuen antzezpena da AMAIA UGALDE Berrizko gurasoen eskolara- ko tailer bi antolatu dituzte: etxean ematen diren hizkuntza ereduen gaineko tailerra, eta eskola errendimenduan umeei laguntzekoa.Urriaren15eraarte emandaitekeizenatailerrotan. Berrizko Udaleko Euskara Sailak antolatu ditu tailerrak. ‘Zer ikusi, hura ikasi’ tailerrean familia barruan euskarak dau- kan lekua eta hizkuntza jarre- rak landuko dituzte. AEK-ko AHIZE hizkuntza aholkulari- tzak emango du tailer hori hiru saiotan, urriaren 29an hasita. Tailerraren helburua gurasoek euskara arloan umeei emanda- ko eredua aztertu eta hobetzea izangoda. Bestalde, eskolako egunero- ko martxari etxean laguntzeko egun bateko tailerra ere antola- tu dute. Urriaren 30ean izango da tailerra, 18:00etan, eskolako liburutegian. Izena emateko azken eguna urriaren 15a izango da. Izena emateko orriak banatu dituzte, eta eskolan edo udaletxean utzi daitezke. Informazioa eskatzeko udaletxera deitu edo euskara@ berriz.org-raidatzidaiteke. Euskararen transmisioa berbagai Guraso Eskolan BERRIZ Eskolakoerrendimenduanseme-alabeilaguntzeko tailerraereantolatuduteudazkenerako ‘Zer ikusi, hura ikasi’ tailerrean etxean euskara arloan ematen diren ereduak aztertuko dituzte A.U. Zapatu honetarako Kalabazan ludotekan jaia antolatu dute Be- rrizko ludotekako begiraleek. Aurtenerebizapaturikbehinza- baldukoduteKalabazanPagotxa aisialdi elkartekoek, eta ikastur- teari hasiera emateko, zapatuan, 17:30etik aurrera, Olakueta pla- zan elkartuko dira. Jolasak, mu- sika, aurpegiak margotzeko txo- koa,marrazkiak...egongodira. Aurreko ikasturtean 85 ume egon ziren izena emanda ludo- tekan. Aurten ere kultur etxeko hirugarren pisuan elkartuko dira, bi zapaturik behin. Iazko txandak edukiko dituzte: 3 eta 5 urte arteko umeak 17:00etatik 18:30era, eta 6 eta 11 urte arte- koak18:30etik20:00etara. Ikasturtea hasteko, ludotekako jaia egingo dute ELORRIO M.O. Udalak euskara ikasteagatik diru-laguntzak emango dizkie herritarrei. 13.000 euroko partida onartu du laguntzak bideratzeko, azaldudutenez.Urriaren18raarte eskatu ahalko dira laguntza ho- riek,udaletxean. Eskatzaileek baldintza batzuk bete beharko dituzte: ikastaroa euskaltegi homologatuetan egi- tea, %80ko asistentzia betetzea, Elorrion erroldatuta egotea eta udalagaz zorrik ez edukitzea. Horrez gainera, eskaera egitean matrikularen kopia aurkeztu beharko da, baita euskaltegiaren ziurtagiriaere. Diru-laguntza ez da berdina izango eskatzaile guztientzat. Ikastaromotarenetabakoitzaren asistentziaren arabera neurtuko duteemanbeharrekokopurua. Euskara ikasteagatik diru-laguntzak eskatu ahal dira J.G. Galarratik Salamatura bitar- teko ur-hoditeria konpontzen dihardu Mallabiko Udalak. Biz- kaiko Foru Aldundia errepidea konpondu eta zabaltzeko lurra zulatzen dabilela aprobetxatu gura izan dute zati horretan ur-hoditeria berrizteko. Obrak duela aste bi jarri zituzten mar- txan,etaeginbeharrekolanaren erdia inguru egina dutela ja- kitera eman du Koldo Pradera zinegotziak. Gainera, euriteek eragindako lur-jausien ondorioz Salama- tu-Gomeziagako auzo-bidea konpontzen jardun zutenean ho- diteriakkonponketabeharzuela konturatu zen udala. Urtarri- leko luiziak lur kopuru handia mugiarazi zuen, eta kalte han- diak eragin zituen. Hoditeria lu- rraren gainetik gelditu zen, eta udalak ingurua konpondu gura duorain. Osmatik Galarra baserrira arteko berriztea eginda zegoen, eta orain bigarren faseari ekin diote. Hurrengo pausoa, Sala- matutikGozinekobiltegiradoan ur-hoditeria zatia konpontzea izangodelaazalduduudalak. Galarra eta Salamatu arteko ur-hoditeria konpontzen BizkaikoForuAldundiarenerrepidekoobrak aprobetxatudituudalakzatihorriekiteko Obrak duela aste bi jarri zituzten martxan, eta egin beharreko lanaren erdia inguru egina dago
 6. 6. 6 Herririk herri 2013ko urriaren 4a, barikua | anboto DURANGALDEA ASTEON MAÑARIA M.O. Mañariko Hiri Antolamendura- koPlanOrokorraegitekopartai- detza prozesua egiten dabil uda- la. Batzarrez gainera, gazteei be- gira inkesta berezi bat prestatu dute. Izan ere, planaren baitan, etorkizunean zenbat etxebizitza egin aurreikusiko dute. Horre- gatik, gazteei galdetzen dabiltza, benetako beharraren berri jaki- teko. Datozen hamar urteetara- koaurreikuspenaizangoda. 18-35 urte artekoei banatu diete inkesta, eta urriaren 24a baino lehen udaletxean entre- gatzeko eskatu du udalak. Hone- lakoak erantzun behar dituzte, besteak beste: etxerik bilatzen dabiltzan, herrian zein lekutan bizi gura duten, edota zelako etxeabeharkoluketen. Gazteen etxebizitza beharra jakin guran HerrikoPlanOrokorrarenbaitan,etorkizunean zenbatetxebizitzaeraikiaurreikusikodute IURRETA AITZIBER BASAURI Sanmigel jaien azken txanpan sartu dira iurretarrak, baina ekitaldiz jositako asteburua du- te aurretik. Domingero jantzita irtengo dira bihar iurretarrak kalera, jai batzordearen gon- bitari eskua emanez. Bizikleta festa, bertsolariak,umeentzako jolasak... izango dituzte auke- ran. Domekan, berriz, XV. Eli- kadura eta Artisautza Azoka ospatuko dute, besteren artean. Aurten lau txokotan banatuta, 35 erakustoki atonduko dituzte Andaparapen. Txakolina, gazta, euskal pas- tela, eztia, ogia, barazkiak... baserriko ekoizpenak batuko dira txoko baten, herritarrei kalitatezko produktuak ekoiz- leen eskutik erosteko aukera emanez; garagardoa ere egongo da nobedade lez. Artisau lanak batukoditu2.txokobatek(beira, larrua, landare zuntzak...), eta umeentzako tailerrak 3. batek. Label okelarena izango da azke- na: burruntzian txahala erre, etapintxoaksaldukodira. Elikadura eta artisau azoka domekarako LautxokotanbanatukoduteXV. ekitaldiaduen azoka;35erakustokiatondukodituzteAndaparapen Askotariko produktu eta artisau lan batuko ditu aurten ere domekako azokak. A. B. Fatxadak eta estalkiak birgai- tzeko, traba arkitektonikoak kentzeko, eta igogailuak jartze- ko diru-laguntzak emango ditu udalak. Iazko urriaren 1etik 2013ko irailaren 30era bitartean obra baimena jaso duten lanak lagunduko dituzte, beti ere, udal araudiko baldintzak betez gero; 25.000eurogordedirahorretara- ko. Urriaren 25era arte egin dai- tezke eskariak. 2009tik hona, 16 jabekideen erkidegok jaso dute dirua;117.740eurobanatudira. Eraikinetan hobekuntzak sustatzeko 25.000 euro Azken txanpan sartuta, ekitaldiz jositako asteburua dute aurretik J.D. Parte hartzaileen artean balora- zioa egin, eta denek erakutsi du- te EguenetakoKlubagazaurrera jarraitzeko gogoa. Horrela, joan zen eguenetik hasita, eguenero, 17:00etatik 19:00etara jubila- tuen etxean batzen jarraituko dute. Gaur egun, 12 bat lagun dabiltza, eta 20 urte inguruko pare bat izurtzar ere badabiltza. Norkbereeskulanakegitenditu: (patchwork lanak, poltsak, za- patak…) dakienak ez dakienari erakutsita. Helburua, eskulanen bueltan hartuemanak sendotze- ko gune bat eskaintzea ere bada, etaedonorbatudaiteketaldera. EguenetakoKlubakilusioz ekindiodenboraldiberriari IZURTZA Lagunarteaneskulanakegitenjarraitukodute J.D. Ondarearen Europako Jardu- naldien barruan, gaur eta bihar hitzaldi eta bisita gidatu bana egongo dira Otxandion. Gaur, 19:00etan, Iñaki Uriarte arkitek- toakFrontoikoplaza,euskalago- ra izeneko hitzaldi-diaporama (gaztelaniaz, plazan) saioa eskai- niko du. Bihar, aldiz, Hiribildua berritzen izeneko bisita gidatua egingo dute 12:30ean, plazan ber- tan.Bestehitzaldibaterebadago urriaren26an,AlbertoSantanak giza esparru publikoen gainean eskainiko duena. Jardunaldi horietan jorratzen den gaiak gaurkotasuna du Otxandion, urriaren 18an (19:00etan) uda- lak Plaza Nagusia birgaitzeko proeiktua aurkeztuko duelako plazan bertan. Orduan herri- tarren iritziak jasoko dituzte, behinbetikoproiektuaosatzeko. Herriko plaza izango du hizpide gaur Iñaki Uriartek OndarearenEuropakoJardunaldienbarruan, hitzaldietabisitagidatubanadaudegauretabihar J.D. Ohi duten legez, Gaztetxearen opor osteko irekiera ekitaldia prestatu du gaurko Otxandioko Gazte Asanbladak. Gaztetxea irekita, eta denei zabalik da- goela gogoratzeko ekimena da. 18:30ean Asturias, La última revolución obrera izeneko bideo proiekzioa eskainiko dute. As- turiasko Iraultza 1934an Astu- riasen gertatu zen langileen ma- txinadari deitzen zaio. Bigarren errepublikaren sasoian gertatu zen, eta aste bi inguru iraun zuen. Lerrouxen gobernuak har- tutako erabakien kontra altxatu ziren. Ondoren, 22:00etan, Skasti eta Skontra taldeen kontzertuak daude. Skasti ska-dance musika lantzen duen talde euskalduna da; Skontra talde asturiarra da, etapunk-folkmusikaegitendu. Dokumentala eta musika emanaldiakgaurGaztetxean OTXANDIO SkastietaSkontrataldeekipinikodutemusika ABADIÑO I.E. Geredixa mikologia elkarteak XXII. Perretxiko Erakusketa antolatu du, urriaren 5 eta 6ra- ko. Zapatuan, 16:30ean ipini du- teerakusketarakoperretxikoak biltzeko hitzordua: Traña-Ma- tienako Errota kultur etxean. IZADI natur zientzia elkarteko kideek aztertu eta sailkatuko dituzte aleak, eta urriaren 6an ere, 11:00etatik aurrera egongo diraerakusketanikusgai. Argazki lehiaketa Geredixa mikologia elkarteak antolaturiko argazki lehiaketa- ren sari banaketa egingo dute, bestalde, urriaren 6an. Euskal Herriko perretxikoen eta lo- reen argazkiak bidali dituzte lehiaketaren parte hartzaileek, eta aurkezturiko lanen artean lau sari banatuko ditu epai- mahaiak, domekan. 13:30ean egingo dute argazki lehiaketa- rensaribanaketaekitaldia. Astelehenetik, Traña-Ma- tienako Errota kultur etxean daude ikusgai lehiaketara aur- kezturiko argazkiak. Urriaren 15eraarteizangodirabertan. Mikologiagaz loturiko hitzordu bi antolatu ditu Geredixa taldeak Zaldibarko eskolako eraikin berrien inaugurazio instituzionala egin zuten Herrira-ren aurkako operazio poliziala salatzeko, Bilbon, bihar deituriko manifestazioarekin bat egiteko domekara atzeratu dute Walter Ágredo errefuxiatu kolonbiarraren berbaldia. Do- mekan, Durangoko Intxaurre tabernan,17:00etaneskainikodu Ágredokberetestigantza. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko, Zal- dibarko Udaleko zein eskualdeko beste herri batzuetako ordezkari politikoak batu ziren, joan zen barikuan, Zaldibarko eskolako eraikin berrien inaugurazio instituzionalean. Arantza Baigorri alkateak, eta Jaurlaritzako ordezka- riekhartuzutenekitaldianberba,lanenemaitza bertatik bertara ikusteko eraikin berriak bisita- tu zituzten,etaamaitzeko,luntxaeskainizieten. Martitzenean, sutea izan zen Juan Itziarko etxebizitza batean Domekan izango da Ágredoren berbaldia Martitzen goizean jazo zen ez- beharra Juan Itziarko auzunean. Udal arduradunek azaldu dutenez, eguerdiko 12:30ean etxe bateko sukaldeak sua hartu zuen erauz- gailuaren ondorioz. Etxean zegoen emakumea Galdakaoko ospitalera eraman zuten kea arnasteak era- gindakokalteakartatzeko.
 7. 7. > AMAIA UGALDE Ikastaroan guraso askok eman du izena. Umeen heziketaren inguruko kezka handia nabari duzu? Atzo polita izan zen, gurasoe- tako batek nik askotan esaten dudan gauza bat esan zuelako: Guraso titulua jasotzen dugu umea jaio delako, baina oso gu- txi heltzen gara prestatuta gu- raso izatera. Titulu hori hartzen dugunean seme-alaben hezike- tan buru-belarri jartzen gara: haurrarizerdagoenondoetazer gaizkiikusarazi,arduratsuaiza- teko zer egin behar lukeen azal- du, autonomoa izateko... Atzo erronda egin genuen guraso moduan gure-seme alabentzat zer nahi dugun aurkezteko. Oso polita da entzutea guraso guz- tiok konpartitzen ditugunak, bakoitzak bere modura esanda: “Umea zoriontsu izatea gura dut”, “bere buruarekin kon- fiantza izatea”, “aske izatea eta askatasun hori nik errespetatu ahal izatea”... Oso gauza politak dira guraso garen aldetik gure seme-alabentzako nahi ditugu- nak.Zernolakoharremananahi dugun ere galdetu nien. Oroko- rrean harremana haurrekin maitasunean oinarritua izatea nahi dugu, errespetuan, komu- nikazioan... Gero konturatzen gara batzuetan helburu horie- tara bidean ondo goazela, baina beste batzuetan, automatikoki ikasi dugun moduan jokatzen dugu; haurrak ez badu egiten egin beharko lukeena, sermoia botako diot, errieta egingo diot, mehatxua... Guraso Eskolan us- te dut hori dela ardura nagusia; haurren jarrera batzuen au- rrean nola lagundu ahal diegun, gatazkak kudeatzerakoan, guk nahi dugun harreman horreta- rabideanondojoateko. Mugei buruz berba egiten da horrelakoetan. Hitz gakoa da hori? Asko aipatzen dira mugak, bai- na batzuetan ez dira egoki era- biltzen. Ikastetxean arazoren bat badago ikasleekin, “ikasleek ez daukate mugarik”, haur bat negarrez jartzen bada super- merkatu erdian, eta amak ez badaki zer egin, “ama horrek ez daki muga jartzen”... Edo- zer gauza lotzen dugu mugak jartzearen zailtasunarekin, eta zentzu horretan, mugak uler- tzeko modua oso azalekoa izaten da. Pentsatu dezakezu: “Ume horrek mugak behar ditu musu puntan jartzen zaiona egiten duelako, eta nonbaitera ez igo- tzekoesatendiozu,etaigoegiten da”. Hori mugen ikuspuntu bat da. Niri interesatzen zaidan bes- te ikuspuntua helduen mugena da; Nik ez badut nahi barandara igotzea, seguru egon nahi duda- lako da minik hartu gabe ibiliko dela, eta hori horrela izan da- din nire esku dagoen dena egin nahi dut. Eta muga hori nirea denez, haurrak nire muga zein den ezagutu behar du, eta hori errespetatua izateko jartzen dudana zuzentasunez iristea. “Nik seguru egon nahi dut mi- nik hartu gabe ibiliko zarela, eta ez nago lasai, beldur naiz. Ho- rregatik eskatzen dizut hortik jaistea (edo arrisku handia ba- da, hartu eta jaitsi egingo dut)”. Askotan ezetz esate hutsarekin geratzen gara. Muga jarriko dut nirebeharretatikhitzegiten,eta aldi berean, ahaleginduko naiz umearen beharrak ulertu eta beste modu batera eskaintzen, zuk bilatzen duzuna, baina ni lasaiegonda. Debeku kontuak aipatu ditu- zu. Ezezko asko entzuten du- te umeek? Uste dut ezetz hutsaren bidez mugak ipintzeko modua inori ez zaigula gustatzen, helduoi ere ez. Imajinatu ondoan etengabe beste norbait edukitzea esaten zer ez dudan egin behar, nola egin behar dudan, aginduen bitartez, mehatxuen bitartez, konparazioekin: “zure anaia txi- kia begira nola dagoen, eta zu?”. Nik ez nuke askorik iraungo pertsona horren ondoan. Guri horrenbeste ezezkok haserrea, inpotentzia, mina, sortzen badi- gu, umeei ere, berdin-berdin. Ez dut esan nahi ezezkorik ez dela esan behar. Argi daukat ezin dizudala utzi bost ordu telebista ikusten, edo jatorduan ezer jan ez, eta gozokiak jaten. Kontua da ezezko hori nola zaintzen dudan. Ezezko batzuk agian en- tzunda dauzkat, eta horregatik diot etxean hanka-hutsik ezin dela ibili. Ikusi beharko da per- tsona bakoitzarentzako nolako ezezkoak diren garrantzitsuak. Ezezko asko badago, debekuak tentatzaileak dira, saltatu egin- godituzte. Adimen emozionala landuko duzue Guraso Eskolan? Bai, emozioen kontzientzia har- tzea garrantzitsua da, baina ez hori bakarrik. Emozioen jato- rriaulertzeaosobaliotsuadaeta gure beharretan dago. Esan de- zaket, “haserre nago, ez duzula- kobazkaldu”.Haserrearenarra- zoia bestearen jokabidean jar- tzen dugu, eta nire ustez klabea da ulertzea gure emozioen moti- boa ez dela besteek egin dutena; nire beharrek aktibatzen dute emoziohori.Arduratutanagoez nagoelako seguru ama moduan zuosasuntsuegotekoeginbehar den dena egiten ari ote naizen. Askotan nire indarrak batuko ditut bestea aldatzen, eta umea aldatzen ahalegintzea urruti da- go lortu nahi ditudan elkarbizi- tzarako helburuetatik. Guk argi eduki behar dugu lehenengo zer sentitzen dugun, eta horrek la- gundu egingo digu egin eta esan beharrekoak argiago ikusten. Garrantzitsua da nire beharrak zeintzuk diren deskubritzea, eta beharhorieisoluzioajartzea. Soluzio magikorik, orduan? Ez, ez dago horrelakorik. Ez dago jatorduak kudeatzeko edo lotara joateko errezetarik. Guraso bakoitzak bere bidea bilatubeharduberepremietatik abiatuta. 2013ko urriaren 4a, barikua | anboto Herririk herri 7 Berbaz Nerea Mendizabal | Psikopedagogoa eta gizarte hezitzailea | 37 urte, Zestoa “Ezetz hutsaren bidez mugak ipintzeko modua inori ez zaigu gustatzen, helduoi ere ez” Gurasoentzaterehasidaikasturtea.‘Gurasoizatenikasten:Haurrekinbaterahazietahezitzen’ikastaroaematendabilNerea MendizabalElorrion.Txintxirriikastolakogurasoekinlehensaioaegin,etahurrengoeguneanerantzundiegalderei. Guraso titulua jasotzen dugu umea jaio delako, baina oso gutxi heltzen gara prestatuta guraso izatera”
 8. 8. 8 2013ko urriaren 4a, barikua | anboto Anbotok ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitakoen eta iritzien erantzukizunik. Aldizkari honek Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza jaso du Laguntzaileak: Zuzendaria: Jone Guenetxea. Erredakzio burua: Joseba Derteano. Administrazio burua: Itziar Belar. Administrazioa: Miren Abasolo. Publizitatea: Goretti Alonso, Amaia Huarte, Itxaso Altuna. Erredakzioa: Aitziber Basauri, Itsaso Esteban, Markel Onaindia eta Amaia Ugalde. Maketazioa: Eider Alberdi. Zuzentzailea: Jon Ander Urkiaga. Argazkilariak: Kepa Aginako, Zaloa Fuertes. Lege gordailua: BI-2268/01 ISSN: 1578-7028 Tirada: 10.600 ale Bixente Kapanaga, 9 48215-Iurreta (Bizkaia) Tel.: 94 681 65 58 Erredakzioa: 94 623 25 23 Publizitatea: 94 621 79 02 publi@anboto.org 2013ko urriaren 4a 11. urtea - 516. alea Iritzia gutunak@anboto.org eguazteneko 17:00ak arteko epeaGUTUNAK SEI HANKAKO MAHAIA Fiskalitate enplegu sortzailea Krisi egoeran erakundeek irudimentsu eta ausart jokatu behar dute dirua erabiltzeko orduan. Baliabide gutxiagore- kin gauza berberak egiteak bu- ruhausteak sor diezazkioke mo- mentuko ardura daukan kudea- tzaileari. Horregatik, batzuek biderik errazenaren alde egiten dute. Horiek, urterik urte, fiska- litatearen inguruko eztabaida erabiltzen dute betikoei presio egiteko,hauda,herritarrei. Badirudi hori dela EAJk har- tu duen bidea. Baita Durangon ere. Udal gobernuak, zergei eta herri-tasei bideratutako batez- besteko zerga-ordainketa iaz baino %2,2 gehiago izango dela iragarridu. Zerga igoera horren aurrean, arduraz jokatu behar dela, eta gabezia kudeatzen jakin behar dela uste du PPk. Eta, horrega- tik, 15 zuzenketa aurkeztu diz- kiogu EAJren gobernuak aur- keztutako proiektuari. Herriko ekonomia sustatzera bideratu- tako proposamenak, esaterako, herrian saltoki edo negozio bat zabaldu nahi duenari %75eko beherapena ezarri beharko li- tzaioketasetan. Ekintzaileei hobekuntzak egitea ezinbestekoa da, beraiek sortzendutelakolaulanpostutik hiru, eta baliabide gutxiago du- ten familiei zerga beherapenak egiteaerebeharrezkoada. Krisiaren erruz egoera zaile- nean bizi direnei aldapa gogor- tu nahi dietenen aurrean, PPk merkataritza aktibitatea susta- tuko duen politika fiskala ezarri nahi du, eta, era berean, lan- gabetuen eta bitarteko urriak dituzten pertsonen ekonomia jipoituaarindu. * Erredakzioan itzulia Erasotzaileak eta bortxatzaileak kanpora! Amorraturik eta haserre gaude zapatuan emandako eraso ma- txistarekin. Hala ere, ez dezagun ahaztu azken kasu hau ez dela bakarra. Zoritxarrez bortxatzaile eta erasotzaile gehiago ditugu Duran- gon eta, kaletik bizitza arrunta egiten dute gainera. Argi dago matxistaguztiekezdutelatratamenduberajendartezeininstitu- zioenpartetik.Etainkoherentziahaueksalatunahiditugu. Durangoko Bilgune eta Txoko Feministatik argi utzi nahi du- gu honen aurrean ezin dela ikusle bezala jardun, inplikaturik gaudelako denok. Jendarte guztia. Arazoa estrukturala da, ez dira kasu isolatuak. Eta arazoa ez dira alkohola edo buru gaixo- tasunak. Arazoa ideologikoa da, sistema patriarkarra erroturik daukatela eta emakumeekin edozer egin dezaketela uste dutela. Ez da nahikoa “hori burutik jota dago” esatearekin. Ezinbeste- koa da posizionatzea: Erasotzaileak babesten dituzu ala emaku- meoneskubideakdefendatzendituzu. Durangoko jaixek ate joka ditugu eta badakigu zenbaitetan jai giroa aitzakia perfektua bihurtzen dela erasoak ezkutatzeko. Denon ardura da hau ekiditea. Eta emango balira salatzea, ho- rretarako adi ibili mugimendu feministak planteatzen dituen dinamiketara. Kalejirak, kontzentrazioak, erasoak salatzeko telefonoa, protokoloa... Azken hau txosnetatik eta Durangoko zenbaittabernetanbistaraizangoduzue. Ezdugubatereonartuko! Erasorikez,erantzunikgabe! Goraborrokafeminista! Durangoko Txoko eta Bilgune Feminista Inpotentzia isila Aurreko asteko barikuan Iurretako plazara hurbildu ginen, kon- tzertuetazdisfrutatzekoetalagunarteanondopasatzeko. Momentu batean, bi lagun plazatik aldendu, eta Abadetxe atzean egon ginen, bi kotxeren artean. Une horretan, inguru be- rean, gutaz aparte beste gizon bat ere bazebilen (40 urte inguru, burusoila eta tripa handiduna). Ez genion garrantzi handirik eman, gugana hurbiltzen zegoela konturatu ginen arte: guri be- gira eta bere genitalekin lizunkeriatan ari zela konturatu ginen arte. Beldurtu, eta berari zarataka hasi ginen; orduan bertatik aldendueginzen,ezerpasatuizanezbalitzmoduan! Egoera horren aurrean zer egin? Zelan jokatu? Eraso guztiek erantzunabehardute! Jendartetik urruntzerakoan, zergatik sentitu behar dugu bel- durra emakume izatearren? Zergatik ezin gara edozein leku eta momentutansegurusentitu? Horren harira, pasa den asteburuan Durangon gertatutako erasoaeresalatunahidugu. Gauak, kaleak, kotxe arteak, elizpeak, komunak… gureak ere badira!Erasogehiagorikez! Leire eta Maialen, Durango eta Iurretako bi neska Anboto Zornotzara Zornotzan euskaraz bizi gura dogun lagun talde bat alkartu gara kezka nagusi bategaz. Euskara hutsean egindako komunikabide batenfaltadagoelaikusidogu. Gure inguruetara begiratu, eta hainbat topatu doguz: Begi- tu Arratian, Busturialdeko Hitza, Anboto Durangaldean, etab. Azken hori begitandu jaku aproposa Zornotzara ekartzeko. Urte askotako esperientzia daukielako, eta profesionaltasun handiz asteroeuskarazkobarriakargitaratzendituelako. Horretan ibili gara azkeneko hiletan, eta eskuragarri daukagu orain herriko hainbat lekutan: Zelaieta Zentroan, anbulatorioan, kiroldegian, tabernetan, Nafarroa Zentroan, euskaltegietan… Baina oraindaino Zornotzako barriak ez dira bertan agertu, udaletik publierreportajeak jartzeko konpromisoa hartu da, bainahoribainogehiagobehardogu:Zornotzakoberriak,zorno- tzarron intereseko kontuak Anboton astero agertzea, hain zuzen bere. Udalak horretan ardura handia dauka, eta hein handi batean euskarazbiziguradogunok bere badaukaguzeregina: Hartu egizu Anboto gorago aipatutako banaketa lekuetan, irakurri eta zabaldu ingurukoen artean,, danon artean lortuko dogulakoangagoz! Igor Areitiobiritxinaga Txarterina JUAN JOSE GASTAÑAZATORRE PP Zure iritzia, gutuna edo fotodenuntzia helarazteko helbideak: Bixente Kapanaga 9, 48215 astekaria@anboto.org • Izen-abizenak • telefonoa • helbidea • Nortasun Agiriaren zenbakia Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak kide baten izenean sinatuta eta ANBOTOren irizpidean jarraituz zuzenduta publikatuko dira. -DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO-
 9. 9. Zer azpimarratuko zenuke ‘Amaren eskuak’ lanetik? Pelikulan emozioez, sentimen- duez,etagizaharremanezzelan hitz egiten den oso gustuko dut. Mezuagaz ere oso bat nator: ez dago beste sekreturik bizitzari aurre egitea, eta aurrera jarrai- tzeabaino. Asko errespetatu dituzue Kar- mele Jaioren liburuko irudiak. Bai, izan ere, asko gustatu zi- tzaidan liburua: oso interesga- rria dela, eta oso ondo idatzia dagoela uste dut. Liburuko iru- diak oso aproposak zirela irudi- tu zitzaidan. Argi neukan hori izangozelazutabea:osogertuko sentitzen dut kontatzen duena, eta oso atsegina izan da libu- ruanoinarritutalanegitea. Noiz eskatu zizun Baleukok pelikulan sartzea? Urteak dira. Grabaketa aurre- tiko prozesua ere oso prozesu luzea izaten baita: liburua ira- kurri, berba eta bilera asko egin, gidoia aztertu, aktore eta teknikari taldea hautatu... Eta, gero,pelikulaegitenhasi. Zein izan da proiektu honeta- ko zure erronka nagusia? Hainbeste denboran, une ba- tzuetan nekatuta ere egon arren, proiektuaren alde egin, eta zure horretan mantentzeak esfortzua eskatzen du. Ibilbi- de oso luzea da: une batzuetan iraupen-probabatematendu. Zer egin duzu gusturen? Aktoreekinlanegiteadagehien gustatzen zaidana, eta alde ho- rretatik, oso gustura jardun dut. Oso betegarria izan da ak- tore hauekin lan egitea. Erraza eta polita ere bai. Lankide guz- tiekin jardun dut oso gustura: Gonzalo Berridi argazki zuzen- dariagaz, Pascal Gaigne musi- kariagaz, filma muntatu duen MaialenSarasuagaz... 2013ko urriaren 4a, barikua | anboto 9 Kultura ITSASO ESTEBAN Zelakoa izan zen joan zen aste- ko Donostiako Zinemaldiko es- perientzia? Polita, berezia: oso hurbileko jendea bildu ginen galan. Ema- naldiaamaitubezainprontotxa- loka hasi zen jendea. Aparteko beste bi pase izan dira, eta oso harreraonaedukidu. Irakurri ditugun kritikak filma- ren oso aldekoak izan dira. Orokorrean oso positiboak izan dira, bai, nahiz eta, bestelakorik ere egon den. Aktoreen lana, eta pelikulak nobelaren zentzua galduezizanagoraipatudute. Zinemaldiko euskarazko fik- ziozko lan bakarra izateak pre- sio berezia sortu dizue? Presioa baino gehiago, tristura. Zinemiran parte hartu dugun bederatzi proiektuetatik fikzioz- ko euskarazko film luze bakarra izan da gurea. Eta hori ez da kasualitatea. Horren atzean da- goena da, zinema egitea gero eta konplikatuagoa dela. Are gehia- go,euskarazbada. Baleuko horretan ari da. Bai. Eutsi! egin genuen, gero Izarren argia, Gernika bajo las bombas, eta Amaren eskuak orain. Lortu dugu beste bat egi- tea, eta berez, garaipena da eus- karazko film bat egitea: txikia, baina aurrerapauso inportan- teadaeuskalkulturgintzan. Aktore talde oso aproposa osatu duzue. Bai, badirudi asmatu dugula aktoreekin. Ainara Gurrutxaga da, esaterako, aktore nagusia; antzerkitik dator, eta aurpegi freskoa da. Loli Astorekak ere, ezaguna dugun arren, bestelako paperaantzeztendu. Euskaraz gainera, gaztelania eta ingelesa ere entzuten dira. Hizkuntzaren erabilera berezia egin dugu. Gaztelania eta inge- lesa ere sartu ditugu filmean. Nereak eta Lewisek ingelesa darabilte, Ingalaterran ezagutu zutelako elkar, eta hori delako euren harremanerako hizkun- tza. Ospitaleko gelakidea erdal- duna delako, gaztelaniaz ere mintzatzen dira protagonistak. Solaskideen arabera, hainbat euskara mota ere entzuten da: ezdaberdinaNereakizekorekin egiten duen euskara, edo Maite lagunagaz egiten duena... Lan handiaeginduguhorretan. Liburua pelikula bihurtzeko la- na zelakoa izan da? Gidoiaidazteaosoprozesuluzea izan da. Hasieran gidoilari bat eta Karmele Jaio idazlea elka- rrekin hasi ziren, eta hiru-lau bertsio egin zituzten, baina ez genuen argi ikusten nondik jo. Josu Bilbaok egin du azkenean gidoia, eta uste dut asmatu du- gula. Karmelek askatasun osoa eman zigun gidoia egiteko, eta osogusturageldituda. Noiz eta zelan ekin zenioten ‘Amaren eskuak’ proiektuari? Eduardo Barinagak egin zuen hasierako lana: hark ikusi zuen pelikula bat zegoela hor. Bere- zia izan da lan erritmoa, nobela dagoelako oinarrian. Guztira bost-seiurtekolanaizanda. Zer berezitasun dauka filmak? Batetik, gaurkotasun handi- ko gaia lantzen du, hurbila eta sinesgarria da. Uste dut, 30-40 urteko jende askok bere burua islatuta ikusiko duela. Bestetik, unibertsala da: mendebaldeko gizarte garatuetan oso zaila da lanaetafamiliauztartzea. Amaiera irekia du filmak. Bai, baina mezu positiboagaz amaitzen da: Nereak ama itsa- sargira daroa, eta film hasieran bezala, ‘altxa burue’ esaten dio amak. Txarto dagoela eta geldi- tu beharra duela konturatzen da Nerea: azken urteetan ‘presa- koak, benetan garrantzitsua de- na’ zapaldu dutela bere bizitzan. Ohartzen da ez dela ailegatzen benetan inportantea denera, eta hori aldatzeko bere bizitzaren gidaritzaberreskuratzendu. Asteburuan Durangon izango da ‘Amaren eskuak’ ikusgai. Bai. Lau emananaldi izango di- ra, asteburuan, Zugazan. Libu- ruak irakurle asko eduki ditu, eta orokorrean oso kritika onak eduki ditu: espero dugu ikusle askoelkartzeabertan. Asier Bilbao | Durango, 1969. | Zinema ekoizlea AsteburuanDurangokozinemanemangodute Baleukok,bertakoekoiztetxeak,sorturiko‘Amaren eskuak’filma.AsierBilbaoizanduproduktore Zinema egitea gero eta konplikatuagoa da. Are gehiago, euskaraz bada” «30-40 urteko jende askok ikusiko du bere burua islatuta» “Oso betegarria izan da aktore hauekin lan egitea” MireiaGabilondok(1964,Bergara)zuzendudufilma
 10. 10. 10 Kultura 2013ko urriaren 4a, barikua | anboto GEURE DURANGALDEA ITSASO ESTEBAN Andres Granadosen ahaleginez gaur egun Durangoko Orfeoia- ren entsegu lekua den lokalean aurkeztu dute haren lagunek Granadosen omenezko kontzer- tua. Hil arte Durangoko Tabira Musika Bandaren presidente izan zen Andres Granados, eta musikaren munduan bidaide izandako lau ordezkarik aurkez- tudutedomekakokontzertua. Arandoño kultur elkarteko Xabier Arana, Jaizale txistulari elkarteko Juan Antonio Aroma, Durangoko Orfeoiko Arrate Bañeres, eta Herri Maite talde- ko Antonio Nuñez elkartu ziren martitzenean, etziko antolatu duten kontzertu bereziaren be- rriematera. Ekainean hil zen Andres Gra- nados, eta urriaren 6an egingo diote omenaldia. Aurkezpenean Xabier Aranak esan duenez, “guk dakigun eran egingo diogu omenaldia:musikaeginez”. Guztira, 150 musikari batu- ko dira Durangoko Andra Mari elizako omenaldi horretan, eta Granadosek berak sortu edo moldatutako hainbat kanta es- kainiko dituzte: Granadosek bere herriarentzat sortutako Herri maite, edo Azken agurra- ren negarra kasurako. Aromak azpimarratuduenez,lehenengoz joko dute Granadosen kantu ho- rrentxisturakomoldaketa. Jaizale Durangaldeko txistu- larien elkarteak, Orfeoiak, He- rri Maite akordeoi taldeak, eta Tabira musika bandak joko dute kontzertuan, eta, Andres Grana- dos kide izan zen Bilboko Udal Txistulari Bandak eta Elgoibar- ko musika bandak ere parte har- tukoduteomenaldian. Antonio Nuñezen berbetan, “ez dakit badagoen modurik An- dresek Durangoko musikaren alde egin zuen lan guztia esker- tzeko,bainaesperoduguherrita- rrek behar bezala erantzun, eta eliza txiki geratzea”. Durangoko musikaren historiari buruzko dokumentazioa bildu, musika idatzi eta moldatu, eta musika- ren eta musikarien duintasuna- ren alde lan handia egin zuen AndresGranadosek. Ekaineanhilzenmusikaridurangarrarenlagunekantolatuduteekimena Andres Granados omentzeko kontzertu berezia, domekan MUSIKA Antonio Nuñez: “Ez dakit badagoen modurik Andresek Durangoko musikaren alde egin zuen lan guztia eskertzeko” Xabier Arana, Antonio Nuñez, Arrate Bañeres eta Juan Antonio Aroma. I.E. Musika klasikoaren eta opera- ren inguruko ikastaro bana es- kainiko dute Durangoko Barto- lome Ertzilla Musika Eskolan. Urritik abendura izango dira ikastaroak. Beethoven, Stravinsky eta Gerswhinen lanak hartuko dituzte musika klasikoaren inguruko monografikoan ber- bagai, eta musikaren historian mugarri diren obrak entzun eta landukodituzte. Operari buruzko ikastaroan, bestalde, ikuspuntu zinemato- grafikoa landuko dute. Opera zinemaren aitzindari izan zela kontuan hartuta, bien arteko lo- turezarikodiraikastaroan. Asteon egin dute ikastaroa- ren lehenengo saioa. Durango- ko Kurutzesantu Museoan batu ziren martitzenean, 19:00etatik 20:30eraizangodahitzordua. Ikastaroa hasita egon arren, parte hartu gura dutenek hiru aukeradauzkateizenaemateko: musikaeskolarenwebgunearen bitartez, eskolako idazkaritzara gerturatuta, edota ikastaroaren egunetan Durangoko Kurutze- santu Museora bertaratuta ere emandaitekeizena. MUSIKA Operari eta musika klasikoari buruzko saioak, musika eskolan DurangokoBartolomeErtzillaMusikaEskolareneskaintzadiraikastarobiak Beethoven, Stravinsky eta Gerswhinen obrak landuko dituzte musika klasikoaren inguruko monografikoan Operari buruzko ikastaroan ikuspuntu zinematografikoa landuko dute, opera eta zinema ardatz hartuta ‘El alcalde’ dokumentala urriko eskaintza, Elorrion Iaz Mexikon ekoitziriko Alkatea dokumentala eskainiko du, Elo- rriokoIturrikulturetxean,Hilean Behin ekimenak. Urriaren 10ean, 19:30ean izango da emanaldia. Me- xikoko errealitateari buruzko fil- ma da: boterearen eta indarkeria- ren arteko harremanaz, drogaren negozioaz,zeinmugimendupoliti- koedoekonomikoez. Aho bizarrik barik egin du ber- ba bertako alkate izandako Mauri- cio Fernandezek bera alkate izan zen San Pedro hiriaren egoerari buruz. Berea Mexikoko hiri abe- rats eta seguruena izateaz harro dagoFernandez. ZINEMA 1968anbetezirenEuskaltzain- diaren urrezko ezteiak. Urte hartakoakademiakolehenba- tzarrean onartu zen burutuko ziren jardunaldiak euskara- ren batasunaren inguruan egitea. Kongresu hark bi eki- taldi izango zituen. Arantza- zun burutuko zen jardunal- dia, eta Oñatin ekitaldi akade- miko zabala non kongresuko gomendioak onartuko ziren. Baina… uda hartan Gipuzkoa salbuespenegoeranjarrizuen Madrilek, eta batzartzeko es- kubidea indargabetua gelditu zen hiru hilabetez. Jardunal- dienaurretik,ekainaren28tik 30era, programatuta zegoen gaiari buruz eztabaidatzeko Euskal Idazleen Biltzarra egitea. Biltzar hori ere Gipuz- koatik atera behar izan zen. Ermuan burutu zen Geredia- gaElkarteareneskutik. Arantzazuko jardunaldiak urriaren 3tik 5era burutu ziren gobernadore zibilaren hitzezko baimenarekin. Oña- tiko ekitaldia ere onartzeko prest zegoen, baina giroa ez zen egokiena. Ehunka ziren poliziak atxilotu eta tortura- tuakGipuzkoaosoan.Oñatiko San Migel jaiak ere boikota- tuak izan ziren herritarren aldetik. Giro hori ikusirik, Euskaltzaindiak unibertsita- teko ekitaldia bertan behera utzi zuen. Baina… aurrera jarraitzeko Arantzazuko go- mendioak onartu behar zi- tuen akademiak. Azaroaren 3an, Durangoko 3. Azoka zela eta Euskaltzaindiak bere bile- ra burutu zuen Gerediagaren egoitza zen Astolako etxean. Lekuona euskaltzainburuak zuzendutako batzar horretan euskara batuaren oinarriak onartuzirenofizialki. Azaroaren 3an, 45 urte be- teko dira euskararen batasu- nerako trena abiatu zela. Mila esker“Fogonero”guztiei! Ermutik Astolara Gerediaga elkartea JON IRAZABAL
 11. 11. JAIAK! 2013ko Urria | DURANGO San Fausto 2013ko urriaren 4a, barikua | anboto
 12. 12. | 2 2013ko urriaren 4a, barikua | anboto JAIAK! JAIEN EGITARAUA 12:30 Burruntzian egindako okela pintxoak Andra Marian. Kantu-poteoa Alde Zaharrean. Txosna Batzordea. 12:30 XIII. Durango Hiria margo lehiaketaren sari banaketa, Ezkurdi udal aretoan. 13:30 Txupinazo Txikia eta pregoia udaletxeko balkoitik: Durangoko Pilotazale Elkartea. Ondoren, Ohorezko aurreskua. 15:00 Gazte bazkaria, txosnetan. Ondoren, bertso saioa eta olinpiadak. 16:00 Astronomia tailerrak, udaletxeko plazan. 16:30 Errugbi partidua, Arripausuetan: Durango Rugby Taldea-Zarautz R.T. (estatuko ohorezko B maila). 16:30-19:30 Haur parkea, Ezkurdin (euria bada, San Antonio-Sta. Rita ikastetxeko patioan). 17:00 Haur-motorren kontzentrazioa, Andra Maritik hasita. Bi eta bost urte bitarteko umeak. Izen-ematea: Pinondo Etxean, urriaren 10era arte. 17:30 Umeentzako pailazoak, Ezkurdin. Txosna Batzordea. 17:30 Arte martzialen erakusketa, eta kalejira, Alde Zaharrean. 18:00 Txokolatada, Andra Mariko elizpean. 18:30 ‘Gaur jaia’ haurrentzako ikuskizuna (Xilipurdi), Andra Marian. 19:00 Emakumezkoen Lehen mailako saskibaloi partidua, Landako kiroldegian: Tabirako Baqué-Portugalete. 19:00 ‘Medieval’ antzezlana (Main to Mano), Santa Anan (euria bada, Nevers ikastetxean). 19:30 Kalejira Senegaleko erritmoekin, M’LOMP elkarte durangarragaz. Udaletxeko plazatik. 20:00 Kalejira Elektrotxaranga Orkestragaz. Txosna Batzordeak antolatuta. 21:00 Behaketa astronomikoa, Zuhatzola parkean. 21:00 Suzko zezena Ezkurdin. 21:00-00:00 Indarkeria sexistarik gabeko txokoa, Txosnagunearen ondoan. Informatu eta jardun. Berdintasunerako Batzordeak eta Kontseiluak antolatuta. 22:00 ‘Romeo’ obra (Teatro Meridional), San Agustin kulturgunean. 23:00 Kontzertuak txosnetan: Sermond’s, Cobra eta Anestesia. 23:00 La Pasarela orkestra, Ezkurdin. Urriak 13, domeka (San Fausto eguna) 07:00 Diana txistulariekin. 07:30 ‘Zezenak dira’, dultzaineroekin. 09:00 XXIV. San Fausto Calva Txapelketa, Murueta Torren. 10:00 Marmitako txapelketa, Landako Gunean. 11:00 Meza nagusia, San Faustoko elizan. 11:00 Paella txapelketa Txosnagunean. Sari banaketa 14:00etan. 11:00-14:00 Tombs Creatius jolasak familia osoarentzat, Ezkurdin (euria egiten badu, San Antonio-Sta. Rita ikastetxean). 11:30 Kalejira txistulariekin. 11:45 Tabira Musika Bandaren emanaldia, J.M. Barandiaran egoitzan. 12:00 XXX. San Fausto Zesta-punta Txapelketaren finalerdiak, Ezkurdi Jai-Alai pilotalekuan. 12:00 Paella txapelketa, San Fausto auzoan. Gure San Fausto Berriak anbtolatuta (bakoitzak beharrezko tresna eta osagaiak ekarriko ditu, arroza izan ezik). Izena ematea 12:00etatik aurrera, San Fausto auzoan. 12:30 Txalaparta udaletxearen aurrean. Ohorezko aurreskua eta ohiko artopila banaketa. Ondoren, Durangoko dantzariak. 16:00 Poniak San Fausto auzoan. 16:30 Musika emanaldia Landako Gunean: Akerbeltz. Marmitako lehiaketaren ondoren. 17:00 Mañaria errekaren jaitsiera, Tabiran hasita. Txosna Batzordea. 17:30 Txokolatada eta haurrentzako jolasak, San Fauston. Urriak 5, zapatua 08:00 Perretxikoen bilketa: irteera Ezkurditik. 17:00 Gizonezkoen Lehen mailako saskibaloi partidua, Landako kiroldegian: Tabirako Baqué-Bide Bide Donosti. 18:00 XXX. San Fausto Zesta-punta Txapelketa Ezkurdi Jai-Alai pilotalekuan. 20:00 Klown antzezlana: ‘Rien à dire’ (Leandre), San Agustin kulturgunean. Urriak 6, domeka 08:00 XLV. Durangaldeko gailurrak. 10:00 XXXIX. San Fausto Marrazki Lehiaketa, San Fausto auzoan. Izena ematea: 10:00etatik 12:00etara. 10:00 VIII. Durangoko Duatloi Herrikoia, Santa Anatik irtenda. 11:00 XIV. Mikologia Erakusketa, Argazki mikologikoen XIII. Lehiaketa, eta Perretxikoak sailkatzeko XIII. Lehiaketa (16 urtetik beherakoentzat) Merkatu plazan. 12:00 XXX. San Fausto Zesta-punta Txapelketa, Ezkurdi Jai-Alai pilotalekuan. Urriak 7, astelehena Nagusientzat mus, tute, briska, igel, billar eta ping-pong txapelketen hasiera. Izena ematea dohainik Adinekoentzako Udal Egoitzako kafetegian, urriaren 6ra arte. Plazak zozketa bidez emango dira. Urriak 11, barikua (Txupinazoa eta jaien hasiera) I. Argazki Lehiaketaren hasiera. Azken eguna, urriaren 16ko 20:00ak arte: ‘f.stop. durango@gmail.com’ helbidera. Informazioa: ‘www.f-stopdurango.org’. 17:30 ‘Zabu Zibu’ umeentzako ikuskizuna, Ezkurdin. 19:00 Erraldoiak eta buruhandiak, Alde Zaharrean. 19:00 Patxikotxuri harrera, San Fausto auzoan. Ondoren, kalejira Sugarri fanfarreagaz udaletxeko plazaraino. 20:00 Txupinazoa eta jaietako pregoi ofiziala. Dendak Bai elkarteak pregoia irakurri, eta txupinazoa botako du. Gora San Faustoak!. 20:30 Kalejira udaletxetik Txosnagunera. 21:00 Txupinazoa txosnetan, Durango 1936 kultur elkartearen eskutik. 21:00 Ekialdeko dantzen erakustaldia, Andra Marian. 22:00 Kontzertuak txosnetan: Shokasalto, The Mockers, The Capaces eta Capsula. 23:00 ‘Las Durangas, bizi bizirik’ ikuskizuna, Andra Mariko elizpean. 23:00 Kontzertuak Landako Gunean: La Txusta de Morta + We Are Standard. Urriak 12, zapatua (Umeen Eguna) 07:00 Diana txistulariekin. 07:30 ’Zezenak dira’, dultzaineroekin. 10:00-14:00 Artisautza erakusketa, San Fausto auzo elkarteko lokalean. 10:00 Eskupilota jaialdia, San Fausto pilotalekuan. 11:00-14:00 Haur parkea, Ezkurdin (euria bada, San Antonio-Sta. Rita ikastetxeko patioan). 11:00-13:00 Umeentzako tailerrak, Ezkurdin. Andra Marin, umeentzako xake txapelketa. 11:30 Kalejira txistulariekin. 12:00 Kulturartekotasunaren jaia: aniztasunean berdintasuna, San Jose Jesuitetan. 12:00 Erraldoi eta buruhandiekin kalejira txiki eta ez hain txikientzat, Ezkurditik Alde Zaharrera. Udaletxeko plazan, sormen eta musika tailerrak.
 13. 13. 2013ko urriaren 4a, barikua | anboto 3 | JAIAK! 18:00 Toricos de la Navarrerìa-ren entzierro txikia, Santa Anan eta Alde Zaharrean (euria bada, San Antonio-Sta Rita ikastetxean). 18:00 Kalejira Tabira Musika Bandagaz. 19:00 Kontzertua: Tabira Musika Banda, Andra Marian. 19:00 ‘Collage’ tranpolin ikuskizuna (Bot Project konpainia), Ezkurdin (euria bada, Nevers ikastetxean). 20:00 Erromeria Ezkurdin: Luhartz. 22:00 Kontzertuak txosnetan: Las Disasters eta Hobo. Urriak 14, astelehena 07:00 Diana txistulariekin. 07:30 ’Zezenak dira’, dultzaineroekin. 10:30-14:00 Txu-txu trena Landako ikastetxearen aurrean. 11:00 Gaztelu puzgarriak eta umeentzako tailerrak Santa Anan (eguraldi txarragaz Andra Marian). Txosna Batzordea. 11:00-14:00 Txirrista erraldoia Landako ikastetxean. 11:00-14:00 Katakrak umeentzako jolasak Landako eskolan (euria bada, Merkatu plazan). 11:30 Kalejira txistulariekin 12:00-18:00 San Fausto grafiti erakusketa Merkatu plazan. 14:00 Bazkaria nagusientzat Landako Gunean, Duo Twister-ek girotuta. 16:00-19:00 Txirrista erraldoia eta ‘jumping’-a Landako ikastetxean. 16:00-20:00 Haur parkea Ezkurdin (euria bada, San Antonio-Sta Rita ikastetxeko patioan). 16:30-19:00 Txu-txu trena Landako ikastetxearen aurrean. 17:00 Mago Madiber, Ezkurdin (euria bada, San Agustin kulturgunean). 17:30 Kontzertuak txosnetan: Moby Dick eta Ainara Legardon. 19:00 ‘Mediopelo’ antzezlana (Ganso&Cia), Andra Marian. Urriak 18, barikua 17:00 Gurutze Gorriaren ate irekien jardunaldiak, Ezkurdin. Simulazioa 19:00etan (euria bada, Landako Gunean). 18:00 Tortilla txapelketa txosnetan. Sari banaketa 19:30ean. 19:30 XXVIII. Cafés Baqué eskupilota txapelketaren finala, Ezkurdi Jai-Alai frontoian. 22:00 Vocal Tempo a capella taldea, Andra Marian. 22:00 Kontzertuak txosnetan: Seiurte, Anai-Arrebak eta Belako. 22:30 Bertsolariak San Agustin kulturgunean: Unai Iturriaga, Amets Arzallus, Jone Uria, Nerea Ibarzabal, Jon Maia eta Sustrai Colina. Gai Jartzailea: Josu Goikoetxea. Urriak 19, zapatua. Mozorro Eguna. 07:00 Diana txistulariekin. 07:30 ’Zezenak dira’, dultzaineroekin. 10:30-14:30 Xake txapelketa federatubakoentzat, Ezkurdiko aterpean. 11:00 Nekazaritza azoka, Merkatu plazaren inguruan. 11:00-14:00 Skate eskola Zutundu elkarteagaz, Ezkurdin. 11:00 Umeentzako mozorro tailerra, Andra Marian. 11:30 Kalejira txistulariekin. 12:00 VI. Tortilla Txapelketa, Merkatu plazan. Izena ematea: Pinondo Etxean, urriaren 15era arte. 12:00 Trikitia Alde Zaharreko giroa animatzeko Txiri-Txiri taldeagaz. 12:00 Kalejira Durangoko Orfeoiagaz, Alde Zaharrean. 13:00 Triki-bertso poteoa Alde Zaharrean. Txosna Batzordea. 13:00 Haurren mozorro desfilea eta sari-banaketa Andra Marian. 15:00 Herri bazkaria txosnetan. Gero, eskulanen azoka txikia. 16:00 Kontzertuak ‘Deaffest Musika Kilometroak’. Landako Gunean: Seals (16:15), Moksha (17:00), On (17:45), Crisisx (18:30), Porco (19:30), Willis Drummond (20:45), Non Servium (22:00), Berri Txarrak (23:15), Juantxo Skalari (00:45) eta Cohen (02:00). Plateruenan: Sr Mit (19:00), Krome (19:45), Subestimados (20:30), Herri Oihua (21:15), Amodio (22:00), Kokein (23:00), Indarrap (00:00), Metenguerra (01:00), Glaukoma (02:00) eta Nao (03:00). 17:00 Futbola Tabira zelaian: Durango Kulturala-Leioa S.D. 17:00 Saskibaloia Landako kiroldegian: Tabirako Baqué-Leihoak Zarautz (gizonezkoen Lehen mailako partidua). 17:00 Animazioa trikitiarekin, nagusien egoitzan. 18:00 Umeentzat ekintza sorpresa txosnetan. Ondoren, Elkartasun argazki erraldoia. 18:30 Taldekako mozorro desfilea, Madalenatik Andra Marira. Gero, sarien zozketa. Izena ematea: Pinondo Etxean. 18:30 Kalejira Alde Zaharrean: Sugarri Show. 19:00 ‘Lapsus Kabaret’ ikuskizuna (malabareak, magia, klownak, kontortsionistak...), udaletxeko plazan (euria bada, Nevers ikastetxean). 20:00 Kontzertua Txosnagunean: Ghetto. 20:00 Animatu aurpegia margotzera Alde Zaharrean. Arte Bizia. 20:00 Jon Urbieta eta Oihan Vega Djak, Andra Marian. 21:00-00:00 Indarkeria sexistarik gabeko txokoa, Txosnagunearen ondoan. Informatu eta jardun. Berdintasunerako Batzordeak eta Kontseiluak antolatuta 21:00 Suzko zezena, Ezkurdin. 21:30 Animazioa Alde Zaharrean: Ghanako txaranga. 23:00 Kontzertuak txosnetan: Gibelurdiñek eta Luhartz. 23:00 Nuevo Talisman orkestra, Ezkurdin. 00:00-03:00 Alkoholemia kontrolaren stand informatiboa, eta ‘testing’ programa Ai Laket! elkartearen eskutik, txosnetan. Durangaldeko Amankomunazgoa. Urriak 20, domeka (Ingurumenaren Eguna) 07:00 Diana txistulariekin. 07:30 ’Zezenak dira’, dultzaineroekin. 10:00-14:00 Haur parkea, Ezkurdin (euria bada, San Antonio-Sta. Rita ikastetxeko patioan). 10:00-14:00 Areto-futbol txapelketa 3x3, Merkatu plazan. Baita 16:00etatik 20:00etara ere (izena ematea Pinondo Etxean, urriaren 15era arte. 11:30 Kalejira txistulariekin. 11:30 Bizikleta jaia familia osoarentzat, Andra Mariatik irtenda. 12:00 XXX. San Fausto Zesta-punta txapelketaren finalak, Ezkurdi Jai-Alai frontoian. 12:00 II. Padel Txapelketaren finalak, Landako Kirol Gunean. 12:00 Zatoz ponian ibiltzera, Landako parkean. 12:00-14:00 Arku tirorako gunea, Landako parkean. 12:30 Hegazti harrapakarien erakustaldia, Santa Ana plazan. 12:30 Herri-kirol erakustaldia Ezkurdin (euria bada, Landako Gunean). 13:00 I. Argazki Txapelketaren sari banaketa, San Agustin kulturgunean. 13:30 Bilbainadak Andra Marian: Gaupasa taldea. 16:00-19:30 Kondaira ludoteka, Ezkurdin: Magik txapelketa (izena ematea 16:00etatik 16:30era), mahai-jokoak eta Warhamer erakusketa. Baita haurrentzako jokoak ere: Ecoxoc (euria bada, Landako Gunean). 17:30 ‘Jarri ta altxa’ ikuskizuna (Txirri, Mirri eta Txiribiton) Ezkurdin (euria bada, Nevers ikastetxean). 18:00 Jotak Andra Marian: Corrientes Navarras taldea. 18:30 Kalejira Guretzat fanfarreagaz. 19:30 Kalejira Patxikotxuri agur esateko udaletxeko plazatik Landako skate pistaraino. Bertan jaien bukaera, 20:00etan. Urriak 26, zapatua 17:00-19:00 Durangoko I. Atletismo Eguna, Ezkurdin (euria bada, Merkatu plazan). 19:30 Herri lasterketa, Alde Zaharrean. 20:00 XIX. Txistu Kontzertua, Landako Gunean. Urriak 27, domeka 10:00 Barazkiekin egindako janari osasuntsuen txapelketa, Landako Gunean. XLVII. Umeen Euskal Jaia: Merkatu plazan elkartuko dira talde guztiak 12:00etarako, eta kalejira egingo dute. Dantzarien alardea 17:00etan, Ezkurdin (euria bada, Merkatu Plazan).
 14. 14. | 4 2013ko urriaren 4a, barikua | anboto JAIAK! Oarbeaskoa eta Munitxa, bigantxen omenez Kalebarrian ezarritako monumentuaren ondoan. Dendak Bai elkartearen txupinazoagaz hasiko dira aurtengo San Fausto jaiak Txupinazoa botatzeko aukera eman izana, elkarteak 30 urteotan egindako lana eskertzeko modua dela uste dute MARKEL ONAINDIA Dendak Bai merkatari elkar- teko kideek izango dute aur- tengo jaiei hasiera emateko ardura. Urriaren 11n jaurtiko dute txupinazoa, besteak bes- te, Guillermo Oarbeaskoak eta Amaia Munitxak. Urtee- tan egindako lanaren aitorpen lez ikusten dute udalak eurei egindako eskaintza, eta oso pozik daude horregatik. Badi- ra 30 urte inguru zenbait mer- katari sektorea dinamizatzeko batzen hasi zirenetik, Muni- txak gogoratu duenez. “Dendak Bai eta udalaren arteko hartuemana oso ona da”, esan du elkarteko presi- dente ere baden Oarbeaskoak. Eta hori berria da. Izan ere, atzerago ez dute hain ondo el- kar ulertu bien artean. Be- re ustez, merkataritza zinego- tzi berriak, Iker Ocejak, salto- kiak indartzeko ardura dau- ka. Aldaketa horren ondorio ere bada aurten udalak eta el- karteak hitzarmen bat sina- tzea. Horren arabera, 38.000 euro eta lokal bat eman dizkio udalak. Askatasun etorbidean dagoen lokal hori da elkartea- ren egoitza berria. Merkataritzaren egoera Merkataritza ez dago momentu onean. Oarbeaskoak baieztatu dukaleanikustendena.“Merka- taritza oso txarto dago krisiaren eraginez. Sektore batzuk beste batzuk baino txarrago daude. Batzuk itxi egiten dira, eta bes- te batzuk zabaldu”. Merkatari batzuek itxi beharra daukate, baina badago saltoki berrien al- deko apustua egiten duenik ere. Munitxak ikuspegi baikorragoa dauka Durangaldeko sektoreari dagokionez: “Hemen daukagun merkataritza nahiko lehiakorra da”. Jaiak batez ere ostalari- tzan igartzen direla dio Oar- beaskoak, baina ez gainontze- ko sektoreetan. Hori bai, kan- poko jendea etorri, eta norbe- re eskaparatea ikustea ere ona dela uste du. Euskara komertzioetan Dendak Bai elkarteak merkata- ritza sustatzeko hainbat kanpai- na egiten ditu. Baina badauka konpromiso soziala ere. Esate- rako, irailean udalak aurkeztu- tako Guk euskeraz kanpainan parte hartu dute. “Euskara gure lehenengo hizkuntza da”, esan du Oarbeaskoak. Ekimenaren helburuaDurangokomerkatari- tzako hizkuntza paisaian euska- raren presentzia handitzea da, eta horretarako, elkarteak bere bazkideak informatu ditu. Eki- menaribabesaemandiote. Jaiak aprobetxatzera Merkatariek lan egingo dute jaietan, baina gozatzeko tartea ere hartuko dute. Oarbeaskoak zezenak eta perretxiko erakus- keta izaten ditu gustukoen, bai- na “apur bat denetik” ikusten saiatzen da. Munitxak, koadri- lagaz eta umeekin batera ospa- tuko ditu jaiak: “Hiru umeren ama naiz, eta kaleko animazioa umeentzako ekintzekin uztartu behar dut. Koadrilagaz egotea asko gustatzen zait, eta marmi- tako txapelketan parte hartzen dugu”. Horrez gainera, We Are Standard musika taldearen kon- tzertura joaten ere ahalegindu- kodelaesandu. Badira 30 urte inguru zenbait merkataritza sektorea dinamizatzeko batzen hasi zirenetik Merkatariek lan egingo dute jaietan, baina gozatzeko tartea ere hartuko dute
 15. 15. 2013ko urriaren 4a, barikua | anboto 5 | JAIAK! JOSEBA DERTEANO Edu eta Eloi Landia anaien kartela aukeratu dute aurten- go San Fausto jaiak iragar- tzeko. Jendeari “erraz heldu- ko zaion” kartela diseinatzen saiatu direla azaldu du Edu Landiak, “zerbait bisuala”. Kartelean Durangoko jaien erakusgarriak diren toki bat, eta ekimen bat ageri dira: Zeze- nak dira ekimena Santa Anako arkuaren ondoan. Ideia irudi- katzeko playmobil jostailu eza- gunak erabili dituzte. Anaia biak arkitektoak dira, eta kartela diseinatzerako or- duan euren ogibideko ikuspegi teknikoa baztertu, eta ikusga- rritasunera jo dute. Edu Lan- diaren arabera, “lehenengo ideiak bestelakoak ziren. Ha- sieran, jaietan esanguratsuak diren guneak plano batean jasoko zituen irudia marraztea pentsatu genuen. Baina iru- di abstraktuegia zela iruditu zitzaigun; guretzako ideia in- teresgarria zen, baina herrita- rrentzako… Orduan, kartela osatzeko erabili dugun ideia bururatu zitzaigun. Eta otu zitzaigun une beretik jakin ge- nuen huraxe zela landu beha- rreko ideia. Umeen ikuspegitik osatu dugu kartela, ume batek jaiak zelan ikusten dituen gal- detu diogu geure buruari”. Landia anaiak orain pare bat urte hasi ziren jaietako kartel lehiaketetara aurkezten. Orain urte bi Izurtzako jaieta- ko kartel lehiaketa irabazi zu- ten, eta Durangokoa da irabazi duten bigarren aldia. Duran- gokora aurretik ere aurkeztu izan dira: baina ordukoan kar- tel abstraktuegia egin zutela uste dute, eta horregatik ez zu- tela irabazi. Kartelen zein arki- tektura lanen sorkuntzan buru bi abantaila ala eztabaida luze- rako bidea diren galdetu diogu Eduri, eta argi du abantaila dela: “Kontrapuntu bat barik itsutu egin zaitezke. Ikuspegi diferenteak izanagatik antze- rako gustuak ditugu, eta beti heltzen gara adostasunera. Sa- rritan, anaia kanpotik ibiltzen denean faltan ere botatzen dut kontrapuntu hori”. JOSEBA DERTEANO Mugarra Triatloi Taldeak zor- tzigarren duatloi herrikoia prestatu du domeka honetara- ko. Urtero legez, ekimena duat- loiaren inguruko jai bihur- tzea gura dute; lehia kutsu barik, gazteek zein helduek duatloiagaz gozatzeko eguna izan dadila. Horregatik, izaera herrikoia izango du, eta parte hartzaileen irribarrea izango da ekimenaren arrakasta kal- kulatzeko neurgailua. Izena emateko egun bi dau- de: zapatuan Durangoko Gu- re Kabiya tabernan (19:00eta- tik 21:00etara), edo duatloiaren egunean bertan, 09:00etatik au- rrera. 14 urtetik beherakoen- tzako izen-ematea euro bat izango da, eta adin horretatik gorakoentzako hiru euro. Ba- tutako dirua Mugarra Triatloi Eskolari laguntzeko erabiliko dute. Iaz 600 lagunek parte har- tu zuten duatloi herrikoian. Adin tarteetan banatuta hiru lasterketa prestatu dituzte San- ta Anatik abiatuta. 8-14 urte ar- tekoei zuzendutakoa 10:30ean hasiko da: 600 metro korri- ka, hiru kilometro bizikletan, eta beste 600 metro korrika. 11:00etan, 7 urtetik beherakoen txanda izango da. Nahi izanez gero, nagusi batek lagunduta ibili ahalko dira. 300 metroko ibilbidea birritan osatuko dute korrika, eta bizikletan beste ki- lometro bat egingo dute. 15 ur- tetik gorakoen proba 12:00etan hasikodute:6kmkorrika,11bi- zikletaz eta 2 korrika. “Jendearierrazheldukozaion karteladiseinatzensaiatugara” Duatloiagaz gozatzeko gonbita egingo du Mugarra Triatloi Taldeak domekan EduetaEloiLandiaanaiekirabazidutekartellehiaketa;sorkuntzanbata bestearenosagarridireladiote:“Azkeneanbetiheltzengaraadostasunera” Aurtenzortzigarrenurteurrenabetekoduduatloiherrikoiak Edu eta Eloy Landia kartela aurkeztu zuten ekitaldian. Edu Landia: “Sarritan, anaia kanpotik ibiltzen denean faltan ere botatzen dut kontrapuntua” Duatloiaren iazko ekotaldiko irudia. - 10:30ean: 8-14 urte artekoak. Korrika:600 metro Bizikletaz:Hiru kilometro Korrika:600 metro - 11:00etan: 7 urtera artekoak. Korrika:300 metro Bizikletaz:Kilometro bat Korrika:300 metro - 12:00etan: 15 urtetik gorakoak. Korrika:4 km; Santa Ana, Barrenkale, Kanpatorrosteta, Komentukale, Antso Estegiz, Kalebarria, Goienkale Bizikletaz:11 km; Errotatik gora, Santikurutzeko bidea, Abadiño, Zuhatzola parkea, Intxaurrondo, Santanoste Korrika:2 km EGITARAUA
 16. 16. | 6 2013ko urriaren 4a, barikua | anboto JAIAK! ‘Jaietan ere, euskaraz hobe’ le Gukako kideek Pinondo plazan ateratako argazkia. Kepa Aginako. JONE GUENETXEA Guka, lehenengo pertsonan, pluralean. Durangon eus- kalgintzan diharduten hain- bat elkarte eta eragilek izen hori jarri zioten iaz San Fausto jaietarako sortuta- ko guneari. AEK, Euskal He- rrian Euskaraz, Ibaizabal ikastola eta Berbaro taldea (Berbaro euskara elkartea, Plateruena Kafe Antzokia eta Anboto astekaria) dira ekimenaren bultzatzaileak. Eragileetaelkartehorieta- ko langile eta militante uga- ri elkartu ziren eguaztenean Pinondon, aurten Gukak izango dituen nobedadeen berri emateko. Guka egitasmoa iaz jarri zuten martxan estreinako al- diz, eta harrera oso ona izan zuela diote. Bigarren edizio honetarako lelo berezia pres- tatu dutela jakitera eman du- te: Jaietan ere, euskaraz hobe. Jaia eta ondo pasatzeko gogoa dagoen lekuetan euskararen erabilera bultzatzea gura du- te. “Esaldi horrek gure hel- burua argi eta garbi azaltzen du”,gaineratudute. Urriaren 11tik 20ra bitar- tean izango diren jaietara- ko, Pinondo plaza apainduko duen oso dekorazio berezia prestatzen dihardute. Jaiekin lotutako esaldiak euskaraz batu dituzte, eta horrekin jan- tziko dute 30 metroko luzera izango duen karpa. “Dekora- zioan ahalegin handia egiten gabiltza. Bisitarien gustukoa izatea itxaroten dugu denok. Esaldi horiekin, euskaraz ber- ba egiteko gonbita luzatu gura diegukarparadatozendenei”. Euskalgintza uztartuz Euskaraz bizi direnen eta bi- zi gura dutenen espazioa da Guka.Euskaraherribizitzara ekarri, eta euskaraz bizitzeko guneak sortzea da bere sor- tzaileen gogoa. Momentuz, jaietara mugatu dute ekintza eremua,bainaaurrerago,urte osoan, beste ekintza batzueta- rako euskalgintza antolatzea dutelajomugaazaldudute. Guka egitasmoa iaz jarri zuten martxan estreinako aldiz, eta harrera oso ona izan zuela diote AEK,EHE,IbaizabalikastolaetaBerbarotaldea(Berbaroeuskaraelkartea,Plater
 17. 17. 2013ko urriaren 4a, barikua | anboto 7 | JAIAK! eloagaz dator Guka Jaiak gerturatzen ari di- rela kontuan hartuta, Guka- ko kideak jo eta ke dabiltza guztia prestatzen. Aurrela- na ere garrantzitsua dela iri- tzita, dekorazioan eta mun- taian dihardute. Jaiak auzolanean eta el- karlanean ulertzen ditu Gu- kak. Lan handia gelditzen denez egiteko, deialdi zaba- la egin diete Durangoko eta Durangaldeko euskaltzaleei ekimenagaz bat egin, eta Gukan parte hartu dezaten. Txosnako txandetan, mun- taian, ogitartekoak egiten, edo bestelako lanetan, ba- koitzak bere lekua aurkitzea gura dute. Horretarako, as- tekaria@anboto.org helbide elektronikora mezua bidali daiteke, edo 946 232 523 tele- fono zenbakira deitu. Aikorekin dantzan Txosnaguneko jai egitaraua- ren barruan, urriaren 18an, 20:00etan, erromeria anto- latuko dute, Aikoren esku- tik. “Dantzarako musika jo- tzearen gozamena, eta dan- tzarako gustua zabaltzen du taldeak: musika jo, dantzatu eta dantzatzen irakatsi”. Ho- rretarako, herri dantzak ira- kasteko, zuzeneko musika eskaintzen dute taldeko mu- sikariek. Guka Twitter-en Urte guztian aktibo egongo den Twitter-eko kontua sortu du Gukak: @euskarazGUKA. “Sare sozialen bidez, eus- kalgintzan gabiltzanok urte osoan euskararen alde eta elkarlanean egiten duguna- ren erakusleiho bihurtzea da asmoa”. Umeen Eguna Umeen Eguna antolatuko du Gukak urriaren 14an. Gaz- telu puzgarriak, jolasak eta tailerrak prestatuko dituzte umeengozamenerako. Berbaroeuskaraelkarteak badueskarmentuagaztetxoen aisialdian, eta ume eta gura- soei parte hartzeko deialdia egin diete. 11:00etatik 14:00eta- ra Santa Ana plazan ezarriko dutejolasgunea. Deialdi zabala egin diete Durangoko eta Durangaldeko euskaltzaleei ruenaKafeAntzokiaetaAnbotoastekaria)diraekimenarenbultzatzaileak
 18. 18. | 8 Publizitatea 2013ko urriaren 4a, barikua | anboto JAIAK!
 19. 19. 2013ko urriaren 4a, barikua | anboto 9 | JAIAK! AMAIA UGALDE Ez da askorik falta Txosna Ba- tzordeko kideak Pinondon kar- pak eta txosnak muntatzen hasteko. “Urteetako txosnen leku naturala” dela Pinondo, eta harako buelta “pozez” har- tu dutela azaldu du Txosna Ba- tzordeak. Herritarrei Txosna- guneko ekintzetan parte har- tzeko deia egin die: “Txosna- gunea herriaren gune bihurtu gura dugu, jai parte hartzaile, parekide eta euskaldunen al- deko gunea”. Aurten, lau karpa eta bost txosna egongo dira txosnagu- nean. Bariku iluntzean, udale- txeko txupinazoaren ostean za- balduko dituzte txosnak. Uda- letxetik 20:30ean irtengo du- te kalejiran Pinondorantz, eta 21:00ak inguruan Durango 1936 elkarteak pregoia iraku- rriko du. Orduantxe inaugura- tuko dira guztiz aurtengo San- faustoak. Ekintza jendetsuak Gaueko kontzertuez gainera, egun osoko egitaraua presta- tu dute Txosna Batzordeko ki- deek. “Adin guztietakoentzako eskaintza zabala” eskaini gura izan dutela azpimarratu dute. San Fausto egunean paella txapelketa eta erreka jaitsie- ra edukiko dituzte. Iazkoan be- reziki ekintza jendetsuak izan zirela gogoratu du Txosna Ba- tzordeak, eta aurten ere horre- la izatea espero dute. Bigarren zapatuan jolasa eta parranda nahastuko dira. Mozorro Egunerako, “jostai- luak” ipini dute gaia, eta “jos- tailu zaharren zein berriagoen topaleku” bihurtu gura dute Durango. Lehenengo zapatuan Gaz- te Eguna, astelehenean Umeen Eguna, tortilla txapelketa, dan- tza... Patxikotxu eta Pantxike gustura ibiliko dira aurten ere. Txosnagunea, jolaserako eta parrandarako herrigune Durango1936elkartearentxupinazoagazzabaldukodituztetxosnakurriaren11n. TxosnaBatzordeakpozikhartuduurteetakotxosnenlekunaturala,Pinondo Jende askoren lan boluntarioari esker antolatu dute txosnetako egitaraua. Udaletxetik Pinondora kalejiran joan eta gero, Durango 1936 elkarteak irakurriko du pregoia Aurten lau karpa eta bost txosna ipiniko dituzte Txosnagunean Bigarren zapatuko Mozorro Egunerako “jostailuak” ipini dute gaia A.U. San Fausto bezperan egun be- rezia izango dute Durango- ko gazteek; eguerditik hasita, Gazte Eguna ospatuko dute. Bazkaria eta bazkal aurreko eta osteko jaigiroa izango di- ra nagusi. Iaz 400 gaztetik go- ra batu ziren bazkaritarako, eta aurten ere lagun ugari ba- tzea espero dute. Tiketak sal- gai daude 10 euroan, Arkara- zon eta Intxaurren. Andra Marian hasiko du- te eguna gazteek 12:30 aldera; txahal errea edukiko dute, eta handik kantu-poteoan hasiko dira giroa berotzen. Bazkari- tarako ordua 15:00etan ipini dute. Tiketa eroanda, bertan Gazte Eguneko kamisetak ba- natuko dituzte. Bazkalostean bertso saioa eskainiko dute Fredi Paia eta Eneko Abasolo Abarkas ber- tsolariek. Gero, olinpiadak edukiko dituzte, eta iluntzean Elektrotxaranga Orkestrare- kin ibiliko dira kalerik kale. Sermond´s, Cobra eta Aneste- siaren kontzertuekin amaitu- ko dute eguna. Durangoko eta inguruetako gazte guztiei egin diete parte hartzeko deialdia. Gazte Egunean parte hartzeko deia egin dute
 20. 20. | 10 2013ko urriaren 4a, barikua | anboto JAIAK! Durangaldeko taldeen oholtza, San Faustoak Urriaren 12an joko du Elorrioko Sermond’s laukoteak, Durangoko Txosnagunean. Ibon Urizar. Urriaren 5ean, San Agustin kulturgunean eskaniko du Leandre konpainiak ‘Rien a dire’ ikuskizuna. I.E. Sekulako eskaintza dakarte 2013ko Durangoko Sanfaustoek, zuzeneko musika eskaintzari da- gokionez. Durangaldeko hainbat musika talderi oholtza eskainiko die Txosnaguneak, eta eskualde- kohainbatmusikatalderenberri zuzena edukitzeko aukera eman- go die entzuleei. Euskal Herriko musika eszenan lanean urteak daramatzaten eta oso ezagunak diren Capsula edo Anestesia moduko taldeekin joko dute The Mocker’s bezalako Durangalde- komusikarigazteentaldeek. Jaietako bi asteburuetan, ha- mabost kontzertu eta erromeria bi izango dira guztira, Txosnagu- nean. Urriaren 11n, 22:00etatik aurrera, hasiko da programa- zioa. Durangoko Shockasalto eta The Mockers, eta Capsula eta The Capaces taldeak ariko dira Txosnagunean. Urriaren12,13eta14anerezu- zeneko musika eskaintza oparoa izango da, Durangoko San Faus- to jaietan. Egun horietan, Du- rangaldeko Hobo eta Sermond’s taldeek, eta Euskal Herriko gaur egungo eszenako izen handiek joko dute: Cobra, Anestesia, Ai- nara Legardon edo Mobydick-ek. Urriaren 14 arratsalderako (17:30erako) proposamena da Legardon eta Mobydick bakarla- riena. Izan ere, une bakoitzerako musika aproposa entzuteko au- kera lotu dute 2013ko Sanfaus- toetarako. Hainbat estilotako musika, gainera: rocka, punka, bluesa, popa, folka, elektronika... eta horien nahasketak izango dira Durangon, datorren astebu- ruan eta hurrengoan entzungai. Urriaren 18ko hitzordua ere musika eskaintza anitz horren erakusle da: Berrizko Seiurtek, Belako eta Anai Arrebak taldee- kin joko du, 22:00etatik aurre- ra. Landako Gunean, bestelako doinuak izango dira entzungai: La Txusta de Morta eta We Are Standard taldeak ariko dira, esa- terako,urriaren11n. Durangoko jaietako kultur arlokoeskaintzaberezienzerren- dan azpimarragarri, bertako Arte Bizia elkartearen ikuski- zuna ere badago. Euskal Astean aurkeztu zuten Las Durangas, bizibizirikikuskizunaeskainiko baitute, urriaren 11n, 23:00etan, Andra Mariko elizpean. Inkisi- zioak XVI. mendean hil zituen emakume durangarren inguru- ko kontakizuna du oinarri artis- tadurangarrenlanak. ‘Rien a dire’ Txupinazoaren eta jaien hasie- raren aurretik ere bada jaien egitarauaren barruan aurkeztu dutenkulturemanaldiberezirik. Antzerki emanaldia izango da, urriaren 5ean, San Agustin kul- turgunean. Eta, ez edozelakoa. Hileko programazioaren aur- kezpenean “harribitxi” bezala aurkeztu zuten Rien a dire. Ezin galtzekoenzerrendan. Leandre konpainia katalana- ren lana da Rien a dire, “klown ikuskizun poetikoa”: berben beharrik ez duena. Leandre eta Lila Ribera dira antzezleak, eta Tarregako antzerki jaialdian gehien goraipaturiko ikuskizu- netakobatizanda. Ezustearen eta barrearen bi- tartez edertasuna eta poesia eskaintzen du Leandre konpai- niak. Agertokian, lau altzari eta ate bat baino ez dira ageri, eta absurdorakozirrikituasko. Durangaldeko hainbat musika talderi oholtza eskainiko die Durangoko Txosnaguneak Durango jaietan bete-be- tean sartuta dagoela, mila- ka musikazale batuko da, urriaren 19an, Landako Gunean eta Plateruenean. Izan ere, Deaffest izeneko musika jaildiaren lehenen- go edizioa ospatuko du- te egun horretan, Duran- gon. Berri Txarrak, Willis Drummond, Non Servium, Porco Bravo, Glaukoma, On, Herri Oihua, edo Ko- kein taldeek joko dute, bes- teak beste, jaialdian. Eta halako kartelagaz jardute- ko aukera izango du Iurre- tako Krome taldeak ere. Arratsaldean hasiko di- ra kontzertuak, eta Lan- dako Gunean eta Plate- ruenean izango dira ema- naldiak. Kafe Antzokiko agertokian jardungo dute Nao, Glaukoma, Menten- guerra, Indarrap, Kokein, Cohen, Herri Oihua, Subes- timados, Krome eta Sr.Mit taldeek, eta Landako Gu- nean gainontzekoek. Plateruenaren webgu- nearen bitartez eskuratu daitezke sarrerak, eta Deaf- fest jaialdiaren webgunean dago musika emanaldiari buruzko informazio guztia. Urriaren 19an, Deaffest jaialdia Kontzertuaskoetaosoerakargarriakantolatu dituzteaurtengoSanfaustoetarako,Txosnagunean La Txusta Morta eta We are Standard taldeak ariko dira urriaren 11n, Landako Gunean
 21. 21. 2013ko urriaren 4a, barikua | anboto Publizitatea 11 | JAIAK!
 22. 22. | 12 Publizitatea 2013ko urriaren 4a, barikua | anboto JAIAK!
 23. 23. @anbotokirola2013ko urriaren 4a, barikua | anboto 11 Kirola JOSEBA DERTEANO Azken hiru urteetan padelare- kiko zaletasunak gora egin du nabarmen Durangaldean. Zale- tasun horren ondorioz, eta za- letasun hori guztia bideratzeko helburuz, Durangon elkarte bi sortu dira urtebetean: Fair Play Durango Padel Kluba eta Padel Zaleak elkartea. Txapelketak antolatzen dituzte eta txapelke- tetan parte hartzen dute, baina lehiaz haratago, padelean joka- tzeko uneak eta guneak sortzea dute helburu. Eskualdeko padel zaleei kirol hori praktikatzeko erraztasunak eskaini gura diz- kiete. Fair Play kluba aitzinda- ria da Durangaldean. Ofizial- ki orain urtebete sortu zuten (2012ko urriaren 1ean) aurretik urte askoan padela praktika- tzen zebiltzan hainbat lagunen artean. Sabin Gorrotxategi klu- beko presidentearen berbetan “txapelketetara joaten gara, baina gure helburu nagusia padel zaleen inguruan giro ona sortzeada;zaletasunhauprakti- katzen dugunon topagune zabal bihurtzea”. Gaur egun 102 baz- kidedituzte. Padelaren gorakada “batez ere azken bi-hiru urteetan” eman dela sumatu du Gorrotxa- tegik. “Hankak hotz eta buruak bero” dituztenentzako, alegia, bulegoetan eserita lan egiten dutenentzako, joko aproposa de- la dio: “Fisikoki ez du itzelezko prestaketarik eskatzen, baina aldi berean, ariketa egiten da”. Horra hankak berotzeko modu ez hain sakrifikatua. Gainera, “kontzentrazio handia eska- tzen duen kirola da, jokatzen ari zaren bitartean ehuneko ehunean jokora egotea eskatzen du”. Horra bigarren abantaila, jokoaren eskakizunak egokiak dira buru beroak freskatzeko, eta denbora batez laneko bu- ruhausteak ahazteko: “Lasai- tasun fisikoa eta espirituala eskaintzen duen kirola da”, dio Gorrotxategik. Padel Zaleak elkarteko pre- sidente Oier Urigoitiak azken urteetako gorakada ulertzeko beste gako batzuk eman ditu. Alde batetik, Gorrotxategigaz bat dator padela praktikatzeko ez dela fisiko izugarririk behar esaterakoan. Baina horrez gai- nera, beste abantaila batzuk ere zerrendatu ditu: “Teknikoki nahiko arin igartzen da hobe- kuntza. Gainera, frontoian-eta ibilitakoa dena arin moldatzen da”. Jokamoldea menderatze- ko erraztasuna da, beraz, zale berriak erakartzeko beste amu bat. Padelaren kontrako er- tzean legoke, esaterako, tenisa. Urigoitiak tenisa darabil beste adibide baterako ere: “Tenisean pilotek ihes egiten dute alde batera zein bestera. Padelean pilota bertan geratzen da, eta horrek jokoa bizkortzea dakar. Kontzentrazioa eskatzen duen joko bizkorra eta dibertigarria da padela”, adierazi du. Era berean, iruditzen zaio azken bi-hiru urteetan, batez ere, ema- kumeengan nabaritu dela pade- leanemandengorakada. Txapelketak eta ikastaroak Durangoko elkarte biek txapel- ketak eta ikastaroak antolatzen dituzte. Padel Zaleak elkartea aurtengo udan sortu dute, eta bere lehenengo zeregina urria- ren 20an amaituko den padel txapelketa antolatzea izan da. Durangokokantxabietan125bi- kote dabiltza lehian, lau katego- riatan.Barikuetadomekagoize- tan, eta zapatuetan egun osoan jokatzen dituzte kanporaketak. Jokalarietako batzuk Euskadi- ko hamar onenen artean daude: Nerea Olano, Ramon Rosello, eta Jordi Montreal, esaterako. World Padel Tourrean dabilen Michelle Treptow eta bere sa- soian munduko onenen artean ibili zen Alejandro Novillo ar- gentinarra ere parte hartzen ari dira. Une honetan, txapelketak beste ezertarako astirik barik utzi dituela dio Urigoitiak, bai- na azarotik aurrera bazkide kanpaina egiteko zein irakasle bat Durangora ekarri, eta ikas- taroak eskaintzen hasteko as- moadutelaadierazidu. Txapelketa horretan ber- tan, Fair Play klubak sari bat banatuko du maila bakoitzean jokorik garbiena egiten duena- ri. Irailaren hasieran txapelketa bat antolatu zuten 30 bat biko- terekin, eta gazteentzako padel eskola sortu berri dute: “Kluba sortzeko abiapuntutzat hartu- tako estatutuek ez zuten ahal- bidetzen 18 urtetik beherakoak klubera batzea. Gurasoak joka- tzen zeuden bitartean, umeek amorruz eta inbidiaz begiratzen zuten. Horregatik, estatutuak moldatu, eta orain denei zabalik dago. Orain aste bi gaztetxoei begirako padel eskola abiatu genuen, eta hamar gaztetxotik gora daude izena emanda. He- ziketa bat eman gura diegu, ez teknikoabakarrik,zintzotasuna eta joko garbia lako balioak ere sustatuguraditugu”. Padelerako zaletasunari bidea eman diote Durangoko elkarte bik FairPlayklubaorainurtebetesortuzuten,etaPadelZaleakelkartea aurtengoudanjaioda;padelakeskualdeanizanduengorakadarenisladira PADELA Padel Zaleak elkarteak Durangoko azpiegituretan antolatu zuen txapelketako une bat. AGENDA HIRUGARREN MAILA Durangoko Kulturala-Elgoibar · Zapatuan, 17:00etan, Tabiran. OHOREZKO MAILA Elorrio-Galea · Zapatuan, 16:00etan, Eleizalden. MAILA GORENA Zaldua-Trapagaran · Zapatuan, 17:00etan, Solobarrian. LEHENENGO ERREGIONALA (gizonak) Berriz-Astrabuduako · Domekan, 11:30ean, Berrizburun. BIGARREN ERREGIONALA Iurretako B-Ezkurdi · Zapatuan, 16:30ean, Larrakozelaian. LEHENENGO ERREGIONALA (emakumeak) Iurretako-Orduña · Domekan, 16:30ean, Larrakozelaian. HIRUGARREN MAILA Sasikoa-Mallabia · Zapatuan, 17:00etan, Landako kiroldegian. MAILA GORENA Elorrioko Buskantza B- Unta Ibarreko · Zapatuan, 17:00etan, Elorrioko udal kiroldegian. Sapuberri-Erromotarrak · Zapatuan, 17:00etan, Berrizburu kiroldegian. LEHENENGO ERREGIONALA Abadiñoko Gaztetxie-Gernika · Zapatuan, 17:00etan, Traña- Matienako kiroldegian. FUTBOLA ARETO FUTBOLA SASKIBALOIA LEHENENGO MAILA Tabirako Baque- Bide Bide Donosti . Zapatuan, 17:00etan, Landako kiroldegian. Fair Play padel klubak antolatutako txapelketa bateko irudia. S. Gorrotxategi: “Padelak lasaitasun fisikoa eta espirituala eskaintzen ditu” O. Urigoitia: “Kontzentrazioa eskatzen duen joko bizkorra eta dibertigarria da padela” PILOTA SAN FAUSTO ZESTA-PUNTA TXAPELKETA (final laurdenak) - Durango-Zumaia - Markina-Donibane Lohizune . Zapatuan, 18:00etan, Durangoko Ezkurdi Jai-Alai pilotalekuan. - Biarritz-Gasteiz - Berriatua-Andoain . Domekan, 11:30ean, Durangoko Ezkurdi Jai-Alai pilotalekuan. OLAZAR TXAPELKETA Lau t’erdian: Elordui-Etxeberria Binaka: Bixintxo-Ezkudun/Uriona-Irusta . Urriaren 10ean, 21:30ean, Zaldibarko pilotalekuan
 24. 24. 12 Kirola 2013ko urriaren 4a, barikua | anboto ADITUAREN TXOKOA J.D. Domekan herri-kirol erakus- taldia prestatu du HEKI elkar- teak Iurretako plazan. 12:30etik aurrera sei emakumek eta hi- ru gizonek askotariko probak erakutsiko dituzte. Lau ema- kume getxoztarrak dira, eta bi mutrikuarrak. Gizonetan, bi mutrikuarrak dira, eta bes- tea Otxandion bizi den Urdax Magunazelaia abadiñarra da. Magunazelaiak harri jasotzen jardungo du. Horrez gainera, lo- kotx batzen, trontzan, ingude ja- sotzen…arikodiraprobalariak. Joan zen barikuan, Iurretako jaien barruan, gaztetxoentzako herri-kirolakereantolatuzituen HEKIellkarteak. J.D. Abadiñoko kirol elkarteak Fut- bol Eskola sortu du. Orain arte, benjaminetatik aurrerako mai- la guztietan zituzten taldeak. Orain, eskola-kiroleko adina duten gaztetxoekin ere lan egi- ten dute. Horrela, harrobiaren aldeko apustua gehiago sendotu dute: “Ez dugu kanpora begira ibili gura jokalariak bilatzen. Klubean bertan umetatik eskai- ni gura diegu futbolean aritzeko aukera. Apurka, adinean aurre- radoazenheinean,jokatzekoau- kera klubean bertan eskaintzea da gure asmoa”, adierazi du Fut- bol Eskolako zuzendarietako bat den Eneko Erdoizak (harrobiko koordinatzaile orokorra ere ba- da). Erdoizak Adrian Irazolagaz bateradaramaFutbolEskolaren ardura. Eskola2004eta2009urteenar- tean jaiotako gaztetxoei zuzen- duta dago aurten; hau da, bost eta bederatzi urte artekoekin lan egiten dute. Astolan, belar artifizialeko zelaian, astean bi- rritan batzen dira: martitzene- tan eta eguaztenetan, 17:00etatik 18:30era. Herri askotako gaztetxoak Futbol Eskola uztailean ipini zuten martxan, eta 2014ko ekai- naren 15era arte iraungo du es- treinako denboraldiak. Guztira 45 gaztetxo dabiltza gaur egun. Bainabestehamareskolaranoiz batuko zain daude. Hasieran izen-ematean mugatutako ko- purua zabaldu egingo dute gazte horieieretokiaegiteko,etadato- zen asteetan batuko dira Futbol Eskolara. Erdoizaren esanetan, eskola ez dago Abadiñoko gaz- teei bakarrik mugatuta: “Berga- ra, Elorrio eta Durangoko gaz- tetxoak ere baditugu, besteak beste”. Gazteenekin batez ere tek- nika (motrizitatea, mugimen- duak…) eta horren inguruko kontzeptuak lantzen dituzte. Nagusiagoak direnekin joka- moldeko arlo espezifikoagoak entrenatzendituzte. FUTBOLA Abadiñon Futbol Eskola sortu dute harrobia lantzeko Bostetabederatziurtearteko55gaztetxokemanduteizena;kanpoanbilatzen ibilibeharrean,kluberakojokalariakbertanhezteadutehelburu Uztailean hasi ziren, eta 2014ko ekainean amaituko da estreinako denboraldia. Eskola ez dago abadiñarrei mugatuta, eta Bergara, Elorrio zein Durangoko gazteak ere badabiltza Gazteenekin arlo teknikoa lantzen dute; nagusiagoak direnekin lan espezifikoagoak egiten dituzte Herri-kirolak ikusgai domekan, Iurretan Ospakizuna dolu bihurtu zen Atxondon Imanol Goñik eta Silvia Tri- guerosek irabazi zuten joan zen zapatuko Sorginen Lasterke- ta. Sari banaketa hasi aurretik megafoniaz jakinarazi zuten 50 urteko aretxabaletar bat hil zela lasterketan zebilela, bihotzekoak jota. Podiuma bigarren maila batean geratu zen. Hildakoaren omenez minutu bateko isilune sentituagordezutenbertaratuta- koguztiek. Anastasio Duran 50 urteko aretxabaletarra bihotzekoak jo- ta hil zen Sorginen Lasterketan parte hartzen ari zela. Tope ingu- ruan gertatu zen ezbeharra. On- do-ondoan zegoen anbulantzia bateko sendagileak korrikalaria bere onera ekartzen saiatu ziren, baina alferrik. Osakidetzako he- likoptero bat ere bertaratu zen, baina erreanimazio ahaleginek ezzutenfruiturikeman. Lasterketa Imanol Goñik ira- bazi zuen (2.10.32) gizonetan, eta Silvia Triguerosek (2.40.21) emakumeetan. Gizonen podiu- ma durangar bik osatu zuten: OierAriznabarretak(2.10.32),eta EkaitzKortazarrek(2.12.33). KORRIKA Oihana Azkorbebeitia EHko mendi lasterketen taldeko hautatzailea Egun polita izan behar ze- na zorigaitz eta egun triste bihurtuzenSorginenLaster- ketan aurreko larunbatean. Korrikalari bat bihotzekoak jota hil zen lasterketan ber- tan. Anbulantziakoak laster batean bertaratu baziren ere, ezin izan zuten ezertxo ere egin. Antzekoak lehe- nago ere gertatu izan dira (Behobia-Donostian eta Orozkoko mendi lasterke- tan, esaterako), eta zer pen- tsatuaematendute. Badakigu, benetan, kiro- la egiteko gure mugak non dauden? Edozein lasterketa- tan parte hartzen duen orok badaki fisikoki nola dagoen, eta bere gorputza ondo pres- tatuta dagoen lehiatzeko? Gutxi batzuk dira esfortzu -probak egiten dituztenak, eta horiek badakite zeintzuk direneurenmugak. Gaur egun, eta bizi dugun krisiegoeran–denboralibre gehiago dugulako edo ten- tsioak kanporatzeko– jende asko animatzen da korrika egitera. Asko eta asko neu- rririk barik hasten dira, eta ez dakite ondo nola entre- natu. Are gutxiago nolako intentsitatearekin. Beste ba- tzuk, bizi osoan korrika ari- tu arren, oraintsu hasi dira lasterketetan. Baina askok, batekoek zein bestekoek, ez dute inoiz esfortzu-probarik egin, eta hortxe dago arazoa. Beraz, gomendio bat laster- ketetan zabiltzaten gazte, heldu eta zahar jendeari: aldika-aldika, urtean behin edo, egin esfortzu-proba bat. Alferrikako arriskuak saihestu, eta kirolaz gehiago gozatukoduzue. Zoriontasunetik zoritxarrera SEGA Bizkaiko sega txapelketa bihar Basaguren landetan Zapatuan, 17:00etan, Bizkaiko Herri Kirol Plataformari dago- kion sega txapelketa jokatuko dute Abadiñon, Amaitermin auzoko Basaguren landetan (jatetxearen ondoan). Hamar se- galari lehiatuko dira. Denek 100 metro koadroko belardia ebaki beharko dute. Epaileek irizpide biren arabera puntuatuko dute: lana nork egiten duen azkarren eta txukunen. Proba irabazteko faboritoen artean Angel Magu- regi artzentalestarra (iazko txa- pelduna), Jon Lapazaran mar- kina-xemeindarra eta Kerman Egiluzzeanuritarradaude. Igor Urienek Italiako Monza zirkuituan lehiatuko du J.D. Igor Urien abadiñarrak Europa- koF3Txapelketakoazken-aurre- ko proba lehiatuko du gaurtik domekara, Italiako Monza zir- kuituan. Sailkapen orokorrean bosgarren dago (F308 Kopan), eta lehen hiruren artean sailka- tzeko adina puntu batzen saiatu- ko da: “Azken lasterketetan asko ikasi dugu autoaren funtziona- menduari buruz, eta hori Mon- zan praktikan ipintzea itxaroten dugu”, adierazi du Urienek. Monza txapelketako zirkuiturik azkarrena da. Iaz, lasterketa bat irabazi zuen Italiako zirkuitu horretan. EuropakoF3Txapelketakoazken-aurrekoproba da;egunbosgarrendagoF308Kopakosailkapenean Gaztetxoentzako herri kirolak antolatu zituzten Iurreta joan zen astean.
 25. 25. 2013ko urriaren 4a, barikua | anboto Publizitatea 13
 26. 26. 14 | Publizitatea 2013ko urriaren 4a, barikua | anboto Aisialdia GAZTE GARA GAZTE JOSEBA DERTEANO Inurri Eskaut Taldeak hil ho- netan ekingo dio ikasturte be- rriari. Ikasturte berezia izan- go da, tartean, 2014ko maia- tzean, 30.urteurreneko ospa- kizunak izango dituztelako. Dagoenekobadabiltzaburuari eragiten data berezi hori zelan ospatupentsatzeko.Aurreratu dutenez, Uxue Martinez moni- toreak beren-beregi scout tal- dearentzako sortu duen abes- ti bat aurkeztuko dute, beste hainbat ekitaldiren artean. Baina urteurrena heldu bi- tartean ikasturte berriari au- rre egin behar diote. Irailaren erdialdean Bermeon asteburu pasa egin zuten scout taldean dabiltzan 19 monitoreek, har- tuemanaksendotuetaikastur- tea planifikatzeko: “Aurreko urtean egindakoa eztabaidatu eta aurrera begira zer hobetu dezakegun pentsatu genuen. Mendira irteera bat ere egin genuen denok elkarrekin”, adieraziduAneAlvarezmoni- toreak. Ikasturte honetarako finkatu dituzte helburu nagu- sien artean daude beste esplo- ratzaile talde batzuekin hain- bat ekintza egiten jarraitzea, eta emakumeen kontrako in- darkeriarengainekokontzien- tziazioan sakontzea. Aurten taldera batu diren hiru monitore berriei ongie- torria emateko ere aprobetxa- tu zuten Bermeoko egonaldia: Olatz Agirre, Esther Ferre eta June Ollo dira monitore be- rriak. Adin tarte berria Aurten Inurrik izango duen nobedadeetako bat 8-10 urte arteko taldea aterako duela da. Urte birik behin sortzen duten taldea da, gazteenak ‘kosko- rrak’ izatetik ‘kaskondoak’ izatera (10-12 urte artean) pa- satzen direnean. 18 urtera arte beste hiru talde dituzte adin tarteetan banatuta: 12-14 arte- koak (‘oinarinak’ izenekoak), 14-16 artekoak (‘azkarrak’) eta 16-18 artekoak (‘trebeak’). Scout taldera batu gura due- nak izen-ematea modu bitara egin dezake: taldeak Duran- goko Garai jauregian (sasoi bateko liburutegian) duen lokalera joanda (astelehenetik barikura, 17:00etatik aurrera), edo telefono honetara deituta: 649024658. Gaur egun, 80 gazte dituzte taldean. Asko Durangokoak edo Berrizkoak dira, baina Durangaldeko gazte guztiekin lan egiten dutela dio Alvare- zek. Ikasturteari aurre egite- ko, ohiko monitoreez gainera, sasoi bateko monitoreen eta gazteengurasoenlaguntzaiza- ten dute. Askotariko ekintzei dago- kienez, zapaturo Santa Anan, Ezkurdin edo toki irekiren ba- tean batzen dira askotariko jo- koak egiteko: “Batez ere, gaz- tetxoenekin egiten dugu, toki itxietan gogait egiten dutela- ko”. Horrez gainera, sarritan irteerak egiten dituzte mendi- ra,negukokanpamenduakan- tolatzen dituzte Gabonen in- guruan, eta udako kanpamen- duak ere badituzte, uztaileko 15 egunetan. Sanfaustoetan tailerrak Durangoko San Fausto jaie- tako egitarauan ere ez dute hutsik egingo. Urriaren 12an, jaiei hasiera emango dien txu- pinazoarenaurretik,Ezkurdin askotariko tailerrak egingo dituzte. Ingurugiroarekiko errespetua eta birziklapena landuko dituzte tailer horie- tan. Esaterako, esne kartoie- kin diru-zorroak edo yoghourt pote hutsekin kutxatilak eta bestelako eskulanak egingo dituzte. Inurri Eskaut Taldekoak urte osoan egiten dituzten ekintza eta irteeretan. Aurtengo helburuen artean emakumeen kontrako indarkeriarengaineko kontzientziazioan sakontzea dute Aurten 8-10 urte arteko talde berria sortuko dute, bi urterik behin egin ohi duten moduan Uxue Martinez monitoreak ‘scout’ taldearentzako abesti bat sortu du urteurrenari begira 30. urteurreneko ospakizunak ekarriko dituen ikasturtea hasiko du Inurri Eskaut Taldeak
 27. 27. 2013ko urriaren 4a, barikua | anboto Publizitatea | 15

×