Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E learning (Moodle)

3,001 views

Published on

Moodle
Çka është e-learning?
Përse përdoret e-Learning?
LMS- Learning Management System?
Moodle
Si ta instalojmë moodle-në?
Rolet?
Si ta krijojmë një kurs (course)?
Si ta krijojm një kuiz?
Si ta ndryshojme pamjen (themes)?
BackUp

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

E learning (Moodle)

 1. 1. e-Learning Moodle Ligjërues: Studenti:Ilir Bytyçi, MSc Dardan Aliu
 2. 2. Agjenda 1 Çka është e-learning? 2 Përse përdoret e-Learning? 3 LMS- Learning Management System 4 Moodle 5 Si ta instalojmë moodle-në? 6 Rolet? 7 Si ta krijojmë një kurs (course)? 8 Si ta krijojm një kuiz? 9 Si ta ndryshojme pamjen (themes)?10 Back-up? BackUp
 3. 3. Çka është e-Learning?• Me e-Learning nënkuptojmë të gjitha format e të mësuarit dhe të dhënies së mësimit që zhvillohet me ndihmën e pajisjeve elektronike.• E-Learning përfshinë dërgimin dhe pranimin e informatave përmes kompjuterit dhe rrjetit kompjuterikë.
 4. 4. e-Learning• Matriali mësimorë përmban: – Tekst – Fotografi – Animacione – Video Matriale – Programe Aplikative
 5. 5. Përse përdoret e-Learning?• Sa herë që një kompani – Lanson një produkt apo shërbim të ri, – Implementon një proces të ri biznesi, – Instalon një aplikacion të ri, – Bënë ndryshime në objektivat e veta, – Kërkon të bëjë përmisime në operacionet e veta,•Zgjidhja e vetme deri vonë ka qenë trajnimi në klasë
 6. 6. Përse përdoret e-Learning?• Por, me rritjen e bizneseve, gjithnjë e më i vështirë bëhet caktimi i orareve për mësime të kurseve nëpër klasa.• Poashtu, fuqia puntore është e shpërndarë gjoegrafikisht, gjë që implikon shpenzime shtesë për udhëtime.• E-Learning është metodë e përkryer e mësimit nga distanca.
 7. 7. e-Learning• E-Learning është mënyrë ideale për: – Komunikimin e informatave instuksionale, – Stimulimin e proceseve, – Trajnimin në përdorimin e pajisjeve apo software, – Sisteme për eleminimin e problemeve, – Për pregaditjen e studentëve për mësim klasor.
 8. 8. e-Learning• Përparsitë e e-learning-ut: – Eliminon koston e udhëtimit dhe akomodim, i përshtatshëm për të gjithë grupmoshat. – Studentët mund ti vijonë mësimet nga cili do vend: i nevojitet nje kompjuter i cili ka qasje në internet. – Puna është interaktive, me përdorimin e aplikacioneve souftverike të specializuara.
 9. 9. E-Learning• Përparsitë e e-learning-ut: – Studentët mund të punojnë sipas ritmit që e caktojnë vetë. – Orari i mësimit është fleksibil dhe mund të zhvillohet edhe pas kryrjes së punëve shtëpiake. – Studentët mund të aplikojnë stile të ndryshme të të mësuarit. – Studentët mund të zgjedhin matriale mësimore konform interesimit të tyre në lëndë të ndryshme.
 10. 10. LMS- Learning Management System• LMS janë web aplikacione të cilat mundësojnë menagjimin e matrialit mësimor dhe administrimin e procesit mësimor.• LMS janë open source dhe janë: – Moodle (www.moodle.org) – Claroline (www.claroline.net) – Dokeos (www.dokeos.com) – Decebo (www.docebo.com) – Efront (www.efrontlearning.net)
 11. 11. Moodle• Programi më i popullarizuar për e-learning.• Është open source dhe është falas për shkarkim.• Është i shkruar në gjuhën programuese PHP• I mbështetur në sistemin relacional të databazave MySQL
 12. 12. Moodle• Hardware: – Hapsira: 160MB lirë (min) plus sa më shumë që ju duhet për të ruajtur materialet tuaja.5GB është ndoshta një minimum realist. – Memory: 256MB (min), 1GB ose më shumë është rekomanduar.
 13. 13. Moodle• Software: – Windows (XP/2000/2003/win7) – Linux ( I preferuar) – Mac OS X – Solaris 10 ..etj • PHP – minimum version 5.3.2 • MySQL - minimum version 5.0.25 • PostgreSQL - minimum version 8.3 • MSSQL - minimum version 9.0 • Oracle - minimum version 10.2 • SQLite - minimum version 2.0
 14. 14. Si ta instalojm Moodle-n?
 15. 15. RoletAdmin Teacher Student1 Aministratoret kane te 2 Mësuesit mund të 3 Studentet mund te gjitha privilegjet qe bëjë çdo gjë brenda kene qasje te gjenden ne moodle. një kurs, duke caktuara neper përfshirë edhe kategorite e •Krijimi i kurseve ndryshimin e ndryshme qe gjenden •Backup aktiviteteve dhe ne moodle. •Fshirja e studenteve kategorizimit dhe profesoreve studentët. Varsisht nga profesori •Caktimi i qasjeve ai mund te kete qasje •Ndryshimi i pamjes ne kurse te ndryshme •Administrime te ndryshme ...etj....
 16. 16. Si të krijojmë një kurs (course) në Moodle?
 17. 17. Si të krijojmë një kuiz (quiz) në Moodle?
 18. 18. Si të ndryshojmë pamjen (themes)?
 19. 19. Backup
 20. 20. Title
 21. 21. Ju Faleminderit!

×