Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 22

Ysien vanhempainillan diat 2021 uusin

0

Share

Download to read offline

Ysien vanhempainilta 20.1.2021

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Ysien vanhempainillan diat 2021 uusin

 1. 1. Ysien vanhempainilta MUUNTAUTUMISKYKYINEN OPPIVA YHTEISÖ • Ketterä • Luova • Rohkea • Vastuullinen • Edelläkävijä 21.1.2021 Aki Puustinen ja Raili Sandelin / Muuramen lukio
 2. 2. Muuramen lukio • 230 opiskelijaa, 20 opettajaa • Koulu alkaa klo 8.30 • Sopivan kokoinen • 70 aloituspaikkaa, sukupuolijakauma tasainen • Vireä oppilaitos, voi osallistua monenlaiseen toimintaan, jos haluaa • Opiskelijamme menestyneet hyvin yo-kirjoituksissa: - paras lukio Keski-Suomessa STT:n vertailussa vuosina 2017, 2018, 2019 ja 2020 - Vuonna 2020 sijalla 12 koko valtakunnassa 21.1.2021 Aki Puustinen ja Raili Sandelin / Muuramen lukio
 3. 3. Muuramen lukio sai Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän Vuoden liikkuva opiskelu 2020 - palkinnon 21.1.2021 Aki Puustinen ja Raili Sandelin / Muuramen lukio
 4. 4. Turvallisuus • Kestävän kehityksen sertifikaatti • Tavoite : turvallisuuden luominen ja kokemus • Henkinen kriisikestävyys • Psyykkinen oppimisympäristö • Paras oppimisympäristö on salliva, kannustava ja turvallinen ilmapiiri 21.1.2021 Aki Puustinen ja Raili Sandelin / Muuramen lukio
 5. 5. Oppivelvollisuusiän laajentaminen 18 v. AIKATAULU JA VOIMAANTULOSÄÄNNÖKSIÄ • Keväällä 2021 perusopetuksen päättävät 9. luokan oppilaat • Voimaan 1.8.2021 • Oikeus maksuttomaan koulutukseen • Oikeus 20-vuotiskalenterivuoden loppuun 21.1.2021 Aki Puustinen ja Raili Sandelin / Muuramen lukio
 6. 6. Koulutuksen järjestäjän uudet velvoitteet • Oppimateriaalit : kirjat, digimateriaalit • Tietokone : hankinta, huolto ja ylläpito • Rajaus: välineet erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa • Rajaus : vapaaehtoisten opintoretkien, vierailujen ja tapahtumien kohtuulliset maksut • Koulumatkat KELA:n koulumatkatukena (ei kunta) 21.1.2021 Aki Puustinen ja Raili Sandelin / Muuramen lukio
 7. 7. MIKSI LUKIOON Saat hyvän yleissivistyksen • eväät elinikäiselle oppimiselle • pohjan henkiselle kasvulle ja kulttuurille Saat turvallisen ja virikkeellisen ympäristön kasvaa nuoresta aikuiseksi • opit tuntemaan vahvuutesi ja saat hyviä kavereita Saat hyvät eväät ylioppilaskirjoituksiin • monipuoliset kieliopinnot • vahvat matemaattiset taidot • laajat reaaliaineopinnot Saat hyvät valmiudet jatko-opintoihin • lukio on valtaväylä yliopistoon ja korkeakouluihin • saat lisäaikaa miettiä uravalintaasi 21.1.2021 Aki Puustinen ja Raili Sandelin / Muuramen lukio
 8. 8. Lukion opetussuunnitelma muuttuu syksystä 2021 alkaen • Oppiaineet jaetaan opintojaksoiksi kurssien sijaan • Opintojaksossa voidaan yhdistellä usean oppiaineen sisältöjä. • Opintoja mitataan opintopisteillä. Pakollisten opintojen laajuus 1-3 opintopistettä. Valinnaiset opinnot 2 op. • Lukion suorittaminen edellyttää 150 opintopisteen suorittamista (aiemmin 75 kurssia, kurssi= 2 op.) 21.1.2021 Aki Puustinen ja Raili Sandelin / Muuramen lukio
 9. 9. Perusasioita lukiosta • Lukuvuosi jaetaan 6 periodiin (ennen jakso), yksi periodi noin 6 viikkoa • Periodin viimeinen viikko on koeviikko • Periodissa oppituntien määrä vaihtelee omien valintojen mukaan, esim. 24 tai 30 tuntia viikossa. • Hyppytunteja • Lukioon valitaan lukuaineiden keskiarvon perusteella, alin keskiarvoraja vaihtelee 21.1.2021 Aki Puustinen ja Raili Sandelin / Muuramen lukio
 10. 10. Lukiokoulutukseen sisältyvät opinnot ja opintopisteet Oppiaineryhmä ja oppiaine Pakolliset Valinnaiset Äidinkieli ja kirjallisuus 12 6 Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet A-kielenä 12 4 B1-kielenä 10 4 Vieraat kielet, B2- ja B3-kielet 16 + 16 Matematiikan yhteiset opinnot 2 Matematiikan lyhyt oppimäärä 10 4 Matematiikan pitkä oppimäärä 18 6 Biologia 4 6 Maantiede 2 6 Fysiikka 2 12 Kemia 2 8 Filosofia 4 4 Psykologia 2 8 Historia 6 6 Yhteiskuntaoppi 6 2 Uskonto tai elämänkatsomustieto 4 8 Terveystieto 2 4 Liikunta 4 6 Musiikki 2 tai 4 4 Kuvataide 2 tai 4 4 Opinto-ohjaus 4 Temaattiset opinnot 6 Pakolliset opinnot yhteensä 94 tai 102 Valinnaiset opinnot yhteensä 20 Opinnot yhteensä vähintään 150 op 21.1.2021 Aki Puustinen ja Raili Sandelin / Muuramen lukio
 11. 11. LUKUVUODET 1. lv. 2. lv. 3. lv. 4. lv. • pääasiassa pakollisia opintoja • enemmän myös valinnaisia opintoja • syksyn ja kevään yo- kirjoitukset • myös abikursseja • penkkarit ja lakkiaiset • 3½ tai 4 vuoden opiskelu, jos harrastukset vievät paljon aikaa tai koulumenestys vaatii lisäaikaa vanhojen tanssit 21.1.2021 Aki Puustinen ja Raili Sandelin / Muuramen lukio
 12. 12. Opintojen valitseminen • Hakuaikana alustavat valinnat • Ensimmäisenä koulupäivänä tehdään ensimmäisen jakson valinnat, muut valinnat myöhemmin • Osa opinnoista valittu valmiiksi ensimmäisenä vuonna, opiskellaan ohjausryhmittäin • Valintoja voi muuttaa • Tärkeimmät valinnat ovat matematiikan taso ja mitä kieliä opiskelee (esim. RUB vai RUA, RA, SA) 21.1.2021 Aki Puustinen ja Raili Sandelin / Muuramen lukio
 13. 13. Pitkä vai lyhyt matematiikka? • Jos miettii, ottaisiko pitkän vai lyhyen matematiikan, kannattaa valita pitkä. Jos se ei suju, ehtii silti aloittaa lyhyen matematiikan alusta. • Matematiikan 1. opintojakso (2 op.) on sama kaikille. 21.1.2021 Aki Puustinen ja Raili Sandelin / Muuramen lukio
 14. 14. Kielet Kannattaa opiskella paljon kieliä – nuorena niitä on helppo oppia! • ENA kaikille pakollinen • RUB/RUA kaikille pakollinen. Kannattaa valita A-ruotsi, jos ruotsi kiinnostaa ja siitä on arvosana 9 tai 10. • SAB3 valinnainen, alkaa alusta • RAB3 valinnainen, alkaa alusta • espanjan alkeet 21.1.2021 Aki Puustinen ja Raili Sandelin / Muuramen lukio
 15. 15. Lukiodiplomit: KU, MU, LI, TEATTERI Lukiodiplomin tekeminen kehittää taitoja ja siitä on hyötyä alan jatko-opintoihin haettaessa • Musiikissa diplomi tehdään itsenäisesti lukion aikana. • Liikunnassa on tarjolla 7 opintojaksoa, halutessa liikuntaa voi suorittaa enemmänkin. Diplomi tehdään itsenäisesti lukion aikana. • Ilmaisutaidossa on 3 opintojaksoa. Teatteridiplomin suorittamisesta vastaa opiskelijaryhmä, joka toteuttaa vähintään 30 minuutin esityksen käsikirjoituksesta alkaen. • Kuvataiteessa diplomia varten oma opintojakso joka toinen vuosi 21.1.2021 Aki Puustinen ja Raili Sandelin / Muuramen lukio
 16. 16. Onko lukiossa opiskeluun liittyviä kysymyksiä ? 21.1.2021 Aki Puustinen ja Raili Sandelin / Muuramen lukio
 17. 17. YHTEISTYÖTÄ, MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN LUKIO 21.1.2021 Aki Puustinen ja Raili Sandelin / Muuramen lukio
 18. 18. Painoalueet: yrittäjyys • Yrittäjyyttä opiskellaan käytännön tekemisen kautta • Opiskelijatiimit tehneet mm. talvitapahtumia ja ysien iltoja • Yritysvierailut, kummiyritykset, tet -> monella tavalla yrittäjyys ja työelämä esille lukion arjessa • Lukiossa oma työosuuskunta Kisälli, se tekee yhteistyötä Duuniringin kanssa eli mahdollisuus tehdä töitä 21.1.2021 Aki Puustinen ja Raili Sandelin / Muuramen lukio
 19. 19. Painoalueet: kestävä kehitys • Muuramen lukio sai Suomen ensimmäisenä lukiona ympäristösertifikaatin • Lajittelu, asennekasvatus, ympäristöasioiden huomioiminen • Seuraavan 3-vuotiskauden teema: kestävä elämäntapa ja ilmastonmuutos • Mahdollisuus opiskella kestävää kehitystä usean opintopisteen verran (opintojen sisältö vaihtelee osallistujien toiveiden mukaan) 21.1.2021 Aki Puustinen ja Raili Sandelin / Muuramen lukio
 20. 20. Kansainvälisyys • Viimeisimpänä on ollut Erasmus-hanke Hollannin kanssa, Future Makers. Viikon vierailut puolin ja toisin. • Kaikille ikäluokille tavoitteena tarjota jokin kv-vaihto • Vaihto-opiskelijoita lukiossa • Mahdollisuus lähteä vaihto- opiskelijaksi, mieluiten ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen 21.1.2021 Aki Puustinen ja Raili Sandelin / Muuramen lukio
 21. 21. Korkeakouluyhteistyö • Mahdollisuus tehdä jo lukioaikana Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kursseja • Korkeakoulut lisäävät yhteistyötä lukioiden kanssa, meillä mm. kyberturvallisuuskurssi biotalousopintoja Tarvaalan kanssa, tekoälykurssi 21.1.2021 Aki Puustinen ja Raili Sandelin / Muuramen lukio
 22. 22. Keskustelua edellä esitetyistä asioista, mistä halutaan lisätietoa 21.1.2021 Aki Puustinen ja Raili Sandelin / Muuramen lukio

×