Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Järvenpään lukio kuvin ja sanoin

250,051 views

Published on

Järvenpään lukion esittely

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Järvenpään lukio kuvin ja sanoin

 1. 1. Järvenpään lukioYksi lukio – monta mahdollisuutta
 2. 2. Miksi lukioon? • Saat erinomaiset valmiudet jatko-opintoja varten • Saat aikaa miettiä tulevia urasuunnitelmiasi • Harjaannut itsenäisyyteen ja omatoimisuuteen
 3. 3. Miksi Järvenpään lukioon?  Suomen 2. suurin lukio  Yli 1000 opiskelijaa  Nykyaikaiset opiskelutilat  Monipuolinen kurssitarjonta kaikissa oppiaineissa - yli 1000 kurssin tarjonta mahdollistaa monenlaiset opintopolut  Kansainvälistä toimintaa  Opintoja muistakin oppilaitoksista  Iltaopiskelumahdollisuus aikuislinjalla
 4. 4. Miksi Järvenpään lukioon* - kolme tärkeintä asiaa järjestyksessä*Opiskelijakysely lokakuu/2011. Otos = 74 opiskelijaa
 5. 5. Kolme asiaa, joiden perusteella suosittelisit lukiotamme*Arvosana koulullemme oppimisympäristönä 8.74 (9-)*Opiskelijakysely lokakuu/2011. Otos = 74 opiskelijaa
 6. 6. Miksi suosittelit Järvenpään lukiota kavereillesi? ”Hieno ”Paljon hyviä kursseja, mukavia rakennus, kurssivali tapahtumia ja uusia ihmisiä.” koima ja hyvä maine.” ”Rento ”Laaja meininki, uusia kurssivalikoima, paljon kavereita, oppii erilaisia projekteja, joihin lisää.” voi osallistua (Rooma, Kiina) sekä ”Opiskelu on suht’ rentoa, hyvät opettajat” mielenkiintoista ja vapaampaa kuin yläasteella. Olen oppinut”Tietokoneet paljon, varsinkin reaaliaineista.käytävillä, hyvät Lukio on moderni.”oppimisolosuhteet.”
 7. 7. Uusien opiskelijoiden mietteitä:”Opiskelu on miellyttävää. Koeviikon rentous yllätti. Ryhmävaikuttaa ihan kivalta.””Opiskelu on ollut aika rankkaa ensimmäisessä jaksossa kunen lukenut läksyjäni kirjasta.””Hyvältä on tuntunut, yllätyin kuinka rentoa koulussa oli.”Enemmän oman opiskelun varassa ja enemmän läksyjä.””Opiskelu on mukavaa kun on työrauha.””Pidin erityisesti kurssini opettajasta, koska hän on oikeastikiinnostunut opettamistaan asioista.””Mielestäni Järvenpään lukio on hyvä oppimisympäristö.Hyvät opettajat, opetusmenetelmät, ja ilmapiiriopiskelijoidenkin kesken on kannustava.”
 8. 8. YLEISLINJA JA HAKEMINEN ERITYISLINJAT Kielten opiskeluKANSAINVÄLISYYS Järvenpään lukio Monipuoliset lukuaineet Suuntautumiset ja Matematiikka ja valmennusryhmät luonnontieteet Taito- ja taideaineet
 9. 9. Hakeminen 2013• Hakuaika 25.2. - 15.3.2013• Sähköinen haku www.haenyt.fi• Haettavissa olevat neljä linjaa: Järvenpään lukion yleislinja 0354 Järvenpään lukion koripallolinja 543 Järvenpään lukion kuvataidelinja 801 Järvenpään lukion musiikkilinja 805• Hakiessasi erityislinjoille palauta erillinen hakulomake Järvenpään lukioon 15.3.2013 mennessä
 10. 10. Haku yleislinjan suuntautumisvaihtoehtoihin 2013• Jalkapallon ja jääurheilun valmennusryhmään pyrkivät – hakevat yhteishaussa lukion yleislinjalle – täyttävät erillisen hakulomakkeen, joka pitää palauttaa lukiolle viimeistään 15.3.2013.• Talouden ja yrittäjyyden suuntautumisvaihtoehtoon sekä luonnontieteelliseen suuntautumisvaihtoehtoon pyrkivät – hakevat lukion yleislinjalle – täyttävät erillisen hakulomakkeen, joka pitää palauttaa lukiolle viimeistään 15.3.2013.
 11. 11. Kielten opiskeluLukion opetuksessa laaja kielitarjonta: – A-oppimäärä • englanti • saksa • ranska – C-oppimäärä • ranska • saksa • espanja • latina • venäjä – Lisäksi kiinan kielen alkeetItalian opiskelu on mahdollista Järvenpään opiston iltaopintoina
 12. 12. Monipuolisesti lukuaineita • Yhteiskuntaoppi, historia, uskonnot, elämänkatsomustieto, filosofia, psy kologia • Laaja kirjo koulukohtaisia kursseja joista valita – populaarikulttuurin historia, laboratoriokursseja, kielioppi kursseja • Oppiainerajoja ylittävät kurssit – biokemia, mediapsykologia • Kirjoituksiin valmentavat kurssit jokaisessa aineessa!
 13. 13. Matematiikka ja luonnontieteet • Matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto • Luonnontieteissä painotetaan kokeellista työskentelyä • Hyvin varustetut luokkatilat • Kansainvälisiä projekteja • Yliopistoyhteistyö fysiikan opiskelussa
 14. 14. Liikunta ja terveys Järvenpään lukiossa pääset taatusti liikunnan makuun!
 15. 15. Taideaineet• Laaja tarjonta taideaineissa! – Musiikissa yhteensä 25 lukiokurssia tarjolla • musiikin teoriaa, bändikursseja, musiikkia näyttämöllä, musiikkiterapiaa – Kuvataiteessa tarjolla yhteensä 11 lukiokurssia • valokuvaus, maalaus, taidegrafiikka, elokuvataide, nykytaide, keramiikka • muita kursseja voit valita Järvenpään opistosta (esim. elävän mallin piirustus) – Draamaopintoja tarjolla kurssimuotoisesti sekä laajempina produktioina • Lukion tilat antavat ainutlaatuiset puitteet laajemmillekin teatteriproduktioille
 16. 16. Suuntautumisvaihtoehdot• Talouden ja yrittäjyyden suuntautumisvaihtoehto• Luonnontieteellinen suuntautumisvaihtoehto
 17. 17. Urheiluvalmennus• Valmennuskurssit: – jääkiekko, ringette, jalkapallo, koripallo, squas h, voimistelu• Valmennusyhteistyötä useiden seurojen kanssa – mm. Järvenpään koripalloseura (JKS), Järvenpään palloseura (JÄPS), Haukat
 18. 18. YLEISLINJA JA HAKEMINEN ERITYISLINJAT Kielten opiskeluKANSAINVÄLISYYS Järvenpään lukio Monipuoliset lukuaineet Suuntautumiset ja Matematiikka ja valmennusryhmät luonnontieteet Taito- ja taideaineet
 19. 19. Kansainvälisyys Järvenpään lukiossa• Useita kansainvälisiä projekteja• Opintomatkoja mm. Sveitsiin, USAan, Italiaan ja Kiinaan• Vierailijoita monista maista• Ulkomaisia vaihto-oppilaita• Mahdollisuus lähteä vaihto- oppilaaksi
 20. 20. YLEISLINJA JA HAKEMINEN ERITYISLINJAT Kielten opiskeluKANSAINVÄLISYYS Järvenpään lukio Monipuoliset lukuaineet Suuntautumiset ja Matematiikka ja valmennusryhmät luonnontieteet Taito- ja taideaineet
 21. 21. YLEISLINJA JA HAKEMINEN ERITYISLINJAT Kielten opiskeluKANSAINVÄLISYYS Järvenpään lukio Monipuoliset lukuaineet Suuntautumiset ja Matematiikka ja valmennusryhmät luonnontieteet Taito- ja taideaineet
 22. 22. Erityislinjat Koripallolinja • Lv. 2012-13 otetaan 20 opiskelijaa erillisellä haulla – Pisteet: päättötodistuksen keskiarvo, koripalloansiot, valmentajan lausunto • Harjoittelu ja lajivalmennus osa koulupäivää • Lajivalmennuksesta saa yhden kurssin/ jakso • Suomen mestaruus vuonna 2010!
 23. 23. ErityislinjatMusiikkilinja• Lv. 2012-2013 valitaan 20 opiskelijaa – Pisteet: peruskoulun päättötodistus, musiikilliset ansiot, lisänäyttö: • laulukoe • soittonäyte • haastattelu• Koostuu vähintään 8 kurssista: – musiikkilinjalaisten kursseja 5 – loput (3) voi valita koulun musiikkitarjonnasta (25) – Musiikkidiplomin suorittamista suositellaan ja siihen saa ohjausta
 24. 24. Erityislinjat Kuvataidelinja • Lv. 2012-2013 valitaan 20 opiskelijaa – Pisteet: lukion päättötodistus + ennakko- ja pääsykoetehtävät – Koostuu kaksi lukuvuotta kestävistä peruskursseista ja oheiskursseista (väh.3): – mm. 3D- grafiikka, keramiikka, elokuva, valokuva, h enkilömalli (yhteistyössä Järvenpään opiston kanssa) – Voivat olla myös kouluajan ulkopuolisia ilta- tai viikonloppukursseja
 25. 25. Lukiodiplomit= lukiolaisen mahdollisuus antaa näyttötaito- ja taideaineissa omastaosaamisesta• Erillinen liite päättötodistukseen• Hyödyllinen jatko-opintoihin pyrittäessä – mm. opettajankoulutus, liikunnanopettaja, m uotoiluala• Järvenpään lukiossa voit suorittaa seuraavat diplomit – liikunta, tanssi, media, musiikki kuvataide, kotitalous, teatteri
 26. 26. Ohjaus ja tukiLukiossa opiskelijan tukena ovat……ryhmänohjaaja eli är-oo…opinto-ohjaajat eli opot…terveydenhoitajat eli terkkarit…erityisopettaja eli erkkaope…koulupsykologi…opintosihteeri…koulusihteeri
 27. 27. Ohjaus ja tuki• Tukikursseja matematiikassa, ruotsin ja englannin kielessä – Pieni ryhmäkoko ja yksilöllisempi opetus• Peruskoulun oppimäärää kertaavia kursseja lukio-opintojen alussa• Kertauskursseja kielissä pitkin lukio-opintoja
 28. 28. Yhteistyö• Kuvataiteiden opetusta yhteistyössä Järvenpään kuvataidekoulun kanssa• Tanssin opetuksessa Keski-Uudenmaan Tanssiopiston (KETO) kanssa• Ammatillisten opintojen suorittaminen Keudan ammattiopistossa mahdollista• Mahdollisuus suorittaa fysiikan opintoja Helsingin yliopiston kanssa• Italian opiskelu ja avoimien yliopisto-opintojen suorittaminen Järvenpään työväenopistolla
 29. 29. Tervetuloa Järvenpään lukioon

×