Pulleys and gears.marathi

1,536 views
890 views

Published on

This is an Marathi PPT on gears and Pulleys as a simple machine

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,536
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pulleys and gears.marathi

 1. 1. Vigyan Ashram, Pabal
 2. 2. Quick Revision Weight (N) = mass (kg) x gravity (m/s2 ) pivot 1 m2 m ? kg 60 kg •Big distance •Small force •Small distance •Big force 30 kg Moment (Nm) = Force (N) x distance from pivot (m)
 3. 3. Pulleys Where are pulleys used? Transport over difficult terrain
 4. 4. How do pulleys work? Problem: We want to lift a 20 kg bucket of water. Bucket Lift Too Heavy! Weight (N) = mass (kg) x gravity (m/s2 ) Bucket weight = 20kg x 10m/s2 = 200 N Weight = 200N Force to lift bucket = 200N
 5. 5. How do pulleys work? Simple Pulley: 200N 200N Force In – person pulls rope Force Out – force to lift bucket upwards Force In Rope – force is constant along length Force In = Force Out Pulley video 1
 6. 6. How do pulleys work? Simple Pulley: 200N 100N Force In – person pulls rope Force Out – force to lift bucket upwards Force In Rope – force is constant along length at 100N Force Out is more than Force In! •Pulley video 2 Total force to lift bucket upwards 200N Weight of bucket Force in each end of rope needed to lift bucket 100N 100N 100N
 7. 7. Mechanical Advantage = ÷ 200N 200N Force In – person pulls rope Force Out – force to lift bucket upwards Force InMechanical Advantage Force Out = ÷ 200 N1 200 N
 8. 8. Mechanical Advantage = ÷ 200N 100N Force In – person pulls rope Force Out – force to lift bucket upwards Force InMechanical Advantage Force Out = ÷ 100 N2 200 N
 9. 9. Shortcut! = x Number of movable pulleys Mechanical Advantage 2 200N 50N Force In – force in rope Weight Static Pulleys Movable Pulleys = x 24 2
 10. 10. Mechanical Advantage = ÷ 200N 50N Force In – force in rope Force Out – force to lift bucket upwards Force InMechanical Advantage Force Out = ÷ 50 N4 200 N •4 ropes •Force In Rope = 200 ÷ 4 Weight Total Force to lift bucket upwards 50N50N50N50N 200N
 11. 11. = x = x Shortcut! Force InForce Out Mechanical Advantage 200N 50N Force In – pull on rope Force Out – force to lift bucket Static Pulleys 2 Movable Pulleys 50N200N 4
 12. 12. एक खेळ खेळूया! मी एका कार कंपनीचा मालक आहे मला चोरापासून संरक्षण होण्यासाठी एक मोठ गेट बनवावं लागणार आहे गेट १०००KG चे आहे त्यामुळे ते बाहेरून उघडता येणार नाही. मला माझे कामगार ते आतून उघडू शकतील असं काहीतरी करायचं आहे मी हे काम स्वस्तात करू इच्छितोच्छितो Extra points for creativity and good presentation! लक्षात ठेवा तुम्हीही एक स्पधकर्धक आहात!
 13. 13. Business Game! Mechanical Advantage = Force Out (N) ÷ Force In (N) Cost per item Mass per item Pulley 1000 rupees 10 kg Multi- Pulley 2000 rupees 20 kg Cost per metre Rope 50 rupees Cost of electric winch Pulling force of winch Winch 6000 rupees 2000 N Mass of Door Door 1000 kg वजन (N) = वसतुमान (kg) x गुरतवाकषर Mechanical Advantage = 2 x number of movable pulleys
 14. 14. Business Game! काही कल्पना!
 15. 15. िनयम 4 व्यक्तींचा एक संघ team leader ठरवा 10 mins कल्पनेविवषयी चचार करा 20 mins loadच गिणित करा 30 mins design work – दरवाज्याची रचना, पुलीची रचना, तुमच्या रचनेवत जागेवचा नीट वापर होतोय? 20 mins working on business pitch –मी तुमची रचना का िनवडू? तेव नीट काम करेवल का(गिणित पडताळून पहा), तुमची रचना चांगली का आहेव, व्यवसाय कसा .कराल? लोडच्या गिणितास गुणि असतील पणि तेव योग्य असावीत, नािवन्य, कल्पक व्यावसाियकतेवचा िवचार, उत्तम मांडणिी. िजकणिाऱ्या संघाला आकषरक बक्षीस!!!
 16. 16. Prompts कमीत िकमत ठेववा – more pulleys or more winches? Force शोधा Mechanical Advantage शोधा Pulleys िकती लागतील? िकमत अजून कमी कशी करता येवईल? Ideas!!! दरवाजा आिणि तयाची संरचना कशी असायला हवी आिणि तयाचा वापर कसा करता येवईल? तुमच्याच व्यवसायाचा आराखडा मी का िनवडावा?

×