Prosessfase 2 
Utvikle tilpasningsstrategier - innledning


263 views

Published on

Prosessfase 2 Utvikle tilpasningsstrategier: Innledning
Identifisere de viktigste klimatilpasningsstrategiene
Denne seksjonen gir en generell oversikt over de viktigste klimatilpasningsstrategiene, og omfatter mer detaljerte definisjoner -adaptation -vulnerability
-resilience -exposure and sensitivity

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
263
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prosessfase 2 
Utvikle tilpasningsstrategier - innledning


 1. 1. Utvikle tilpasningsstrategier: Klimatilpasning Identifisere de viktigste klimatilpasningsstrategiene
 2. 2. Prosessfase 2 Utvikle tilpasningsstrategier: Innledning Identifisere de viktigste klimatilpasningsstrategiene Denne seksjonen gir en generell oversikt over de viktigste klimatilpasningsstrategiene, og omfatter mer detaljerte definisjoner -adaptation -vulnerability -resilience -exposure and sensitivity Klimatilpasning C. Aall & D. Davies, 2012Nettbasert opplæringressurs
 3. 3. Prosessfase 2 Utvikle tilpasningsstrategier: Innledning Hvar er tilpasning Tilpasning er en utviklingsprosess. Den skjer i fysiske, økologiske og menneskelige systemer og den løser mange faktorer og understreker ikke bare klimaendring alene. Adaptation refers both to the process of adapting and to the condition of being adapted (Grothman & Pratt, 2005) and has specific interpretations in particular disciplines. Within ecology, adaptation is the process by which organisms or species becomes better suited to its environment In the social sciences, it refers to adjustments by individuals, or collective behaviour within a system. In the field of climate change and number of definitions are available… Grothmann, T. & Patt, A. (2005) Adaptive capacity and human cognition: the process of individual adaptation to climate change Klimatilpasning D. Davies, 2012Nettbasert opplæringressurs
 4. 4. Prosessfase 2 Utvikle tilpasningsstrategier: Innledning Hvar er tilpasning FNs klimapanel (IPCC) definerer klimaendringene som En justering i naturlige eller menneskelige systemer til et nytt eller endrende miljø. Tilpasning til klimaendringer refererer til justering i naturlige eller menneskelige systemer som svar på faktisk eller forventet klimatisk stimulans eller deres effekter som moderat skader eller utnytter fordelaktige muligheter. Klimatilpasningsstrategier blir definert i ”Klimaendringer – the UK Programme (UKCIP)” (2006) som ‘ethvert tiltak for å minimere negative effekter eller å dra nytte av eventuelle gunstige effekter av klimaendring’ Klimatilpasning D. Davies, 2012Nettbasert opplæringressurs
 5. 5. Prosessfase 2 Utvikle tilpasningsstrategier: Innledning Hvar er tilpasning In it’s broadest sense adaptation, and adaptation to climate change in particular, is nothing new. Societies and individuals have been adapting to changing conditions for millennia and existing natural and human systems are - in their very nature - an adaptive response to spatial differences in climate. Adaptation to climate variability can be seen in social and economic systems such as agriculture, forestry, industry, transportation, settlements etc. These have all evolved to accommodate inherent temporal variations from normal conditions. However, the advent of this new era of climate change brings new challenges that question the inherent adaptability of natural and human systems. Klimatilpasning D. Davies, 2012Nettbasert opplæringressurs
 6. 6. Prosessfase 2 Utvikle tilpasningsstrategier: Innledning Identifying adaptation needs Når man ser på klimatilpasningsstrategier er det lurt å vurdere følgende: • Endringer i sosiale og miljømessige prosesser • Oppfatninger av klimarisiko • Øvinger og funksjoner for å redusere risikoen • Utforskning av nye muligheter til å takle det endrede miljøet To determine adaptation needs, it is crucial to identify and comprehend issues of: • Vulnerability, • Resilience, • Exposure, • Sensitivity, • Capacity to adapt. Klimatilpasning D. Davies, 2012Nettbasert opplæringressurs
 7. 7. Prosessfase 2 Utvikle tilpasningsstrategier: Innledning Vulnerability Vulnerability refers to the nature and extent to which a community is susceptible to factors that directly or indirectly affect the wellbeing or sustainability of the community (Smit et al., 2008). In economies dependent on natural resource utilisation, the sensitivity of the ecosystem of which the community is part of, and depends upon, is crucial. However, use of this term does not presume that communities are vulnerable (Smit et al., 2008). Vulnerability is the combined result of exposure and sensitivity to climatic risks, and the adaptive capacity to deal with those risks Vulnerability stems, in part, from the uncertainty concerning the rate and magnitude of changes to expect, the potential for non-linear changes to occur, and the long time horizons involved. Vulnerability can also stem from constraints on the ability of a system to adapt. Smit, B., Wandel, J., & Hovelsrud, G. (2008). CAVIAR (Community adaptation and vulnerability in Arctic regions): framework document for an International Polar Year consortium. Klimatilpasning D. Davies, 2012Nettbasert opplæringressurs
 8. 8. Prosessfase 2 Utvikle tilpasningsstrategier: Innledning Resilience A system’s resilience is measured by the magnitude of damage it can tolerate and still autonomously return to its original state. It begins to fail once it can no longer withstand changes without significant adverse impacts. The capacity of systems to accommodate variations in climatic conditions from year-to-year, without significant adverse impacts or the crossing of critical thresholds, is their “coping range”, also referred to as their vulnerability or damage threshold. The coping range, varies among systems and regions and may itself change reflecting new technologies and information to a system or, conversely, a loss of knowledge and skills from a system. The coping range thus reflects the adaptive capacity of a system to deal with current variability. Klimatilpasning D. Davies, 2012Nettbasert opplæringressurs
 9. 9. Prosessfase 2 Utvikle tilpasningsstrategier: Innledning Exposure and sensitivity Exposure to climate variation is primarily a function of geography. For example, coastal communities will have higher exposure to sea level rise and cyclones, while communities in semi-arid areas may be most exposed to drought. Sensitivity is the degree to which a given community or ecosystem is affected by climatic stresses. For example, a community dependent on rain-fed agriculture is much more sensitive to changing rainfall patterns than one where mining is the dominant livelihood. Likewise, a fragile, arid or semi-arid ecosystem will be more sensitive than a tropical one to a decrease in rainfall, due to the subsequent impact on water flows. careclimatechange.org The exposure-sensitivity reflects the likelihood of climatic conditions or natural hazards occurring in relation to a community’s physical location, social and economic situation, governance, and political systems. Klimatilpasning D. Davies, 2012Nettbasert opplæringressurs
 10. 10. Prosessfase 2 Utvikle tilpasningsstrategier: Innledning Hva er adaptiv kapasitet? Adaptiv kapasitet er evnen til å forstå klimaendringer og farer, å vurdere konsekvensene for sårbare samfunn, steder og besparelser, å dra nytte av muligheter eller å håndtere konsekvensene. Tilpasning kan bli sett på som en prosess av sosial læring for en bærekraftig fremtid. Adaptation can be seen as a process of social learning for a sustainable future. Smit m.fl., 2001, identifiserte de følgende syv faktorene som adaptiv kapasitet: Velferd, teknologi, udanning, institusjoner, informasjon, infrastruktur, sosialkapital Tilstedeværelsen av adaptiv kapasitet har vist seg å være en nødvendig betingelse for design og implementering av effektive tilpasningsstrategier for å redusere sannsynligheten for og omfanget av skadelige utfall som følge av klimaendringer. Sektorer og institusjoner kan også dra nytte av salgsmuligheter eller dra nytte av klimaendringer som for eksempel lenger vekstperiode eller økt potensial for turisme. Klimatilpasning D. Davies, 2012Nettbasert opplæringressurs
 11. 11. Prosessfase 2 Utvikle tilpasningsstrategier: Innledning Hva er adaptiv kapasitet? Kapasiteten til å tilpasse er dynamisk og påvirket av økonomi og naturlige ressurser, sosiale nettverk, tilskudd, institusjoner og ledelse, personalressurser og teknologi. Å redusere sårbarheten innebærer å redusere eksponering gjennom spesifikke tiltak som å bygge et dike i tilfelle havstigning, eller å øke adaptiv kapasitet gjennom aktiviteter som er nøye justert med utviklingsprioriteter. Key elements of adaptive capacity include: • access to information on climate variability and change; • skills to make use of the information; • institutions with the ability to facilitate and manage for adaptation; and • equitably distributed economic resources. Så, jo større den adaptive kapasiteten er, jo mindre blir sårbarheten. Klimatilpasning D. Davies, 2012Nettbasert opplæringressurs
 12. 12. Prosessfase 2 Utvikle tilpasningsstrategier: Innledning Hva er tilpasning? Klimatilpasning D. Davies, 2012Nettbasert opplæringressurs
 13. 13. Prosessfase 2 Utvikle tilpasningsstrategier: Innledning Tilpasningsstrategier Ulike typer tilpasning kan bli distingverte, inkludert: •Forebyggende og reaktive tilpasninger •Privat og offentlig tilpasning •Selvstyrende og planlagte tilpasninger Det kan involvere: •Å bygge tilpasningskapasitet (opprette informasjon og vilkår som gjør det mulig for tilpasningstiltak å ta plass) Eller •Levere tilpasningstiltak (ta handlinger som vil bidra til å redusere sårbarhet mot klimarisikoer eller utnytte muligheter i bruk). Klimatilpasning D. Davies, 2012Nettbasert opplæringressurs
 14. 14. Prosessfase 2 Utvikle tilpasningsstrategier: Innledning Tilpasningsstrategier Climate specific adaptations can occur over a range of temporal and spatial scales from individual households, communities and firms, to entire economic sectors, watersheds and countries, from immediate reactionary responses to long-term planning.Assessment of impacts on both biophysical and socio-economic processes can form the basis for adaptation strategies. Climate specific adaptation can be defined by the nature of the driver, by the outcome or process, and by the type of strategy and/or action taken. The table below provides a list of drivers, as outlined by the United Kingdom Climate Impacts Programme, UKCIP. Measures Drivers Adaptation measures implemented before impacts of climate change are Anticipatory/ Pro-active observed. Adaptation measures triggered by changes in natural systems and market or Autonomous welfare changes in human systems. Deliberate policy decisions, based on an awareness of changing conditions and Planned understanding that action is required Klimatilpasning D. Davies, 2012Nettbasert opplæringressurs
 15. 15. Prosessfase 2 Utvikle tilpasningsstrategier: Innledning Tilpasningsstrategier Climate adaptations can also be classed as • Process-oriented strategies Aimed at developing the information, social structures, and governance needed to support adaptation this is also known as building adaptation capacity (creating information and conditions that enable adaptation actions to take place) • Outcome-oriented actions. Measures taken to reduce vulnerability and exploit opportunities that arise from a changing climate i.e. delivering adaptation actions These actions and strategies fall into one of the following groups: ➡ Living with and bearing losses or risks; ➡ Preventing effects or reducing exposure to risks; ➡ Sharing responsibility for any losses or risks; ➡ Exploiting opportunities (UKCIP, 2011). Klimatilpasning D. Davies, 2012Nettbasert opplæringressurs
 16. 16. Prosessfase 2 Utvikle tilpasningsstrategier: Innledning Fire viktige tilnærminger til klimaendringene 1. Effektorientert tilpasning til lokale klimaendringer – For eksempel bygge beskyttelse mot høyvann 2. Forårsake orientert tilpasning til lokale klimaendringer – For eksempel endre plassering av områder for utvikling av nye boliger Mulige flere perspektiver 3. Indirekte orientert tilpasning til klimaendringene som skjer andre steder. – For eksempel beskytte oppdrettsland mot boligbygging eller veiutvikling 4. Klimatiltak tilpasningspolitikk – For eksempel sikker tilgang til offentlig transport i turistutviklingen. Klimatilpasning D. Davies, 2012Nettbasert opplæringressurs
 17. 17. Prosessfase 2 Utvikle tilpasningsstrategier: Innledning Fire viktige tilnærminger til klimaendringene 1. Effektorientert tilpasning til lokale klimaendringer – For eksempel bygge beskyttelse mot høyvann 2. Forårsake orientert tilpasning til lokale klimaendringer – For eksempel endre plassering av områder for utvikling av nye boliger Mulige flere perspektiver 3. Indirekte orientert tilpasning til klimaendringene som skjer andre steder. – For eksempel beskytte oppdrettsland mot boligbygging eller veiutvikling 4. Klimatiltak tilpasningspolitikk – For eksempel sikker tilgang til offentlig transport i turistutviklingen. Klimatilpasning D. Davies, 2012Nettbasert opplæringressurs
 18. 18. Prosessfase 2 Utvikle tilpasningsstrategier: Innledning Effekt - og årsakorientert tilnærming til klimaendringene Source: The Western Norway Research Institute, 2011. Klimatilpasning C. Aall & D. Davies, 2012Nettbasert opplæringressurs
 19. 19. Prosessfase 2 Utvikle tilpasningsstrategier: Innledning Oppsummering: When considering adaptation options it is important to decide whether a general or specific approach is necessary. • Bør du ta sikte på alle sektorer og utarbeide en plan for generell, lokal tilpasning? eller • Er det en bestemt type natursårbarhet (for eksempel flod) eller sektor (for eksempel landbruk) som skal håndteres først? Klimatilpasning C. Aall & D. Davies, 2012Nettbasert opplæringressurs

×