Prosessfase 2 
Utvikle tilpasningsstrategier å velge riktig strategi

280 views

Published on

Prinsipper for prioritering av miljøpolitiske midler
Eksempelprinsipper som brukes ofte
-Beste tilgjengelige teknologien -Forurenseren-betaler-prinsippet -Kostnadseffektivitet -Styringseffektivitet -Forsiktighetsprinsippet -Bærekraftig utvikling
Men hvilke av disse prinsippene kan og bør bli brukt innenfor klimatilpasningsområde?

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
280
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prosessfase 2 
Utvikle tilpasningsstrategier å velge riktig strategi

  1. 1. Utvikle tilpasningsstrategier: Klimatilpasning Å velge riktig strategi
  2. 2. Prosessfase 2 Utvikle tilpasningsstrategier: Å velge riktig strategi Å velge riktig strategi Denne seksjonen skisserer prinsipper for å prioritere mellom ulike kategorier av klimatilpasningstiltak. In particular it considers -Cost-effectiveness -Precautionary principle It concludes with a list of recommended criteria for selecting the right strategy Klimatilpasning C. Aall & D.Davies 2012Nettbasert opplæringressurs
  3. 3. Prosessfase 2 Utvikle tilpasningsstrategier: Å velge riktig strategi Prinsipper for prioritering av miljøpolitiske midler Eksempelprinsipper som brukes ofte -Beste tilgjengelige teknologien -Forurenseren-betaler-prinsippet -Kostnadseffektivitet -Styringseffektivitet -Forsiktighetsprinsippet -Bærekraftig utvikling Men hvilke av disse prinsippene kan og bør bli brukt innenfor klimatilpasningsområde? Klimatilpasning C. Aall & D.Davies 2012Nettbasert opplæringressurs
  4. 4. Prosessfase 2 Utvikle tilpasningsstrategier: Å velge riktig strategi Kostnadseffektivitet Ofte brukt i klimaendringspolitikk policy making. • Vanskelig å bruke klimatilpasning policy making, fordi -Fordelene med klimaendringene er flerdimensjonal (mens klimamitigation er endimensjonal; reduksjon av klimagassutslipp)) -Det ofte svært lange tidsrommet for å vurdere mulige fordeler av tilpasningstiltak (opptil 50 år) resulterer i lave tall når du beregner nåverdien av fremtidige ytelser fra tilpasning. -Mangel på kunnskap om sannsynligheten for fremtidige endringer i lokale, klimatiske forhold gjør det vanskelig å etablere kvantitative risikovurderinger. • Dermed må vi kanskje administrere med kvantitative vilkårssett for å prioritere klimatilpasningstiltak Klimatilpasning C. Aall 2012Nettbasert opplæringressurs
  5. 5. Prosessfase 2 Utvikle tilpasningsstrategier: Å velge riktig strategi Føre-var-prinsippet Føre-var-prinsippet er bra etablert i internasjonal miljøpolitikk. • Prinsipp 15 av 1992 Rio Declaration on Environment and Development sier: – For å beskytte miljøet skal føre-var-prinsippet være mye brukt av stater i henhold til deres evner. Der det er trusler om alvorlig eller uopprettelig skade skal ikke mangel på full vitenskapelig sikkerhet brukes for å utsette kostnadseffektive tiltak for å hindre miljøødeleggelser. • Europakommisjonen sa i 2000 – Dimensjonen av føre-var-prinsippet går utover problemene forbundet med en kort eller mellomlang tilnærming til risiko. Det gjelder også på lengre sikt og velferden til fremtidige generasjoner. – Hvorvidt å påberope føre-var-prinsippet er en beslutning utøvd der vitenskapelig informasjon er utilstrekkelig, ufullstendig eller usikker og der det er indikasjoner på at mulige effekter på miljø eller menneske-, dyre- og plantehelse kan være potensielt farlig og uforenlig med det valgte nivået av beskyttelse. • En konsekvens av føre-var-prinsippet er å skifte bevisbyrden til de nye aktivitetene av teknologier. Klimatilpasning C. Aall 2012Nettbasert opplæringressurs
  6. 6. Prosessfase 2 Utvikle tilpasningsstrategier: Å velge riktig strategi Tilpasning og føre-var-prinsippet Som sosiale endringer har vært omtalt i sårbarhetsanalysen forfektet av dette veiledningsprogrammet, er føre-var-prinsippet spesielt verdt å fremheve. • Relevansen til føre-var-prinsippet i tilpasning til klimaendring er å unngå nye risikomuligheter som er konsekvens av tilpasningsstrategier eller tilpasningstiltak. • Føre-var-prinsippet er kritisert av noen som potensielt forsinket innovasjon og utvikling av å skifte bevisbyrden slik at en hvilken som helst aktivitet må bevise at det ikke medfører skade. – Ifølge denne betraktningen avledet en risikobedømmelse basert på sannsynligheter fra tilgjengelige men ofte ufullstendige beviser er tilstrekkelig – En sterkere versjon av føre-var-prinsippet vil foreslå at risikovurderinger bør i stor grad være basert på potensial til å forårsake skade heller enn på kunnskap om faktisk skade. Klimatilpasning C. Aall 2012Nettbasert opplæringressurs
  7. 7. Prosessfase 2 Utvikle tilpasningsstrategier: Å velge riktig strategi Oppsummering Å velge riktig strategi - Anbefalte vilkår 1) Tilpasse seg til klimaet i dag 2) Etablere tilstrekkelig, institusjonell kapasitet for gjennomføring av klimatilpasningstiltak 3) Gjennomføre klimasårbarhetsanalyser 4) Informere offentligheten om lokal sårbarhet og tilpasningsutfordringer 5) Vurder og se om en vent-og-se-holdning er fornuftig før ytterligere tiltak 6) Foreta strategisk før operativt arbeid 7) Årsakstiltak bør gjennomføres før effektorienterte tiltak. 8) Prioritere “ikke-beklagelsestiltak” (tiltak som er fornuftige uavhengig av klimascenarioer) 9) Klimatilpasning må ikke føre til betydelige høyere utslipp av klimagasser 10) Klimatilpasning må ikke være i strid med det overordnede målet for bærekraftig utvikling Klimatilpasning D.Davies 2012Nettbasert opplæringressurs

×