Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nettbasert opplæring ressurs, klimatilpasning - innledning

255 views

Published on

Selv om arbeidet med å redusere virkningene fortsetter, er ikke dette alene nok. Land og samfunn som allerede merker virkningene vet at klimatilpasning er nødvendig. Utfordringen ligger i å vite hva de potensielle valgene innebærer, men også hvilke av valgene som er de mest effektive og bærekraftige.
Klimaendringene vil påvirke alle sektorene av samfunnet; nasjonalt, regionalt og lokalt, og vil gi planleggere og beslutningstakere et nytt sett utfordringer og usikkerheter. Det er for eksempel et stort behov for deling av kompetanse og informasjon, og ”nettbasert veiledning” har blitt utviklet med dette målet i tankene.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nettbasert opplæring ressurs, klimatilpasning - innledning

 1. 1. Nettbasert opplæringressurs: Klimatilpasning Innledning
 2. 2. Innledning Selv om arbeidet med å redusere virkningene fortsetter, er ikke dette alene nok. Land og samfunn som allerede merker virkningene vet at klimatilpasning er nødvendig. Utfordringen ligger i å vite hva de potensielle valgene innebærer, men også hvilke av valgene som er de mest effektive og bærekraftige. Klimaendringene vil påvirke alle sektorene av samfunnet; nasjonalt, regionalt og lokalt, og vil gi planleggere og beslutningstakere et nytt sett utfordringer og usikkerheter. Det er for eksempel et stort behov for deling av kompetanse og informasjon, og ”nettbasert veiledning” har blitt utviklet med dette målet i tankene. KlimatilpasningNettbasert opplæringressurs
 3. 3. Background This online, interactive training resource has been developed by the Western Norway Research Institute (WRNI)/ Vestlandsforsking. Designed to promote a comprehensive approach to climate change adaptation, it aims to enhance awareness of available planning tools and processes that will promote the development of sustainable adaptation measures. We use the word sustainable over successful, because many projects can achieve short term success, but lasting viability is essential for communities to cope with current and long-term impacts of a changing climate. The resource is broken down into a series of modules. Initially designed for a 2 day training event, the ‘entry point’ nature of the content affords trainers the flexibility to adapt the package for bespoke training events, and can also be used by individual learners for self- guided study. Western Norway Research Institute (WNRI)/ Vestlandsforsking. KlimatilpasningNettbasert opplæringressurs
 4. 4. Finner vi opp hjulet (igjen)? En rekke veiledningspakker innen klimatilpasningsstrategier finnes allerede. • Disse er utviklet av forskjellige nasjonale og internasjonale organisasjoner og utgjør verktøyer til online- og/eller gruppetrening • Så spørsmålet er: Leverer vi noe nytt? KlimatilpasningNettbasert opplæringressurs
 5. 5. Andre Nettbasert Opplæringressurs • Climate Change Capacity Development (C3D) online veiledningsverktøy for sårbarhet og tilpasning. United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) http://www.c3d-unitar.org/c3d/ • Å integrere klimatilpasningsstrategier til utviklingssamarbeid. En praksisrettet veiledning basert på OECDs retningslinjer http://www.oecd.org/dataoecd/11/61/45986415.pdf • Strategiveiledning for klimatilpasning. UK Climate Impacts Programme (UKCIP) http://www.ukcip.org.uk • CHAMP: Målet med CHAMP er å trene og støtte lokale og  regionale myndigheter i gjennomføringen av et integrert styringssystem for klimatiltak og tilpasning http://www.localmanagement.eu/index.php/champ:home?language=en • Tilpasningslæring: En plattform for kunnskapsdeling finansiert av UNDP http://www.adaptationlearning.net • Klimatilpasningsstrategier i Norge: En viktig del av det norske klimatilpasningsprogrammet www.klimatilpasning.no KlimatilpasningNettbasert opplæringressurs
 6. 6. Disse Nettbasert Opplæringressurs Clim-ATIC har i samarbeid med Vestlandsforsking utviklet en gratis, online tjenestepakke med informasjon som kan passe i følgende sammenhenger: Som en tverr-nasjonal tjeneste som kan gi relevant informasjon uavhengig av opprinnelsesland Som en tverr-sektoriell tjeneste som kan gi relevant informasjon uavhengig av sektor Som en informasjonstjeneste som kan nyttes uavhengig av nivået eller graden av klima-politikkens utvikling Denne innledende elektroniske veiledningstjenesten er utviklet for regionale styringsmakter. Source: WRNI/ Vestlandsforsking, 2011. KlimatilpasningNettbasert opplæringressurs
 7. 7. Disse Nettbasert Opplæringressurs • Den nettbaserte veiledningsressursen består av fire deler der hver del representerer et stadium av politikksyklusen. • Hvert nivå består av en serie moduler som dekker de grunnleggende kunnskapene som trengs i planleggingen og gjennomføringen av klimatilpasningsstrategier. • Disse modulene er koblet til emnebestemte ressurssamlinger der du finner mer detaljerte eksempelsamlinger, rapporter, lysark osv. • Dette gjenspeiles i modulenes oppbygning som et naturlig startpunkt, noe som tillater både veiledere og sluttbrukere å velge det de trenger og når de trenger det, slik at de kan velge bestemte områder som det passer. • Opplysningene er ikke sektorspesifikke, selv om enkelte sektoreksempler er gitt. Informasjonen er ikke spesifikk for en sektor, selv om enkelte sektoreksempler er forutsatte. Håpet er at en nyere versjon av ressursen vil dekke berørte sektorer mer systematisk og mer detaljert. KlimatilpasningNettbasert opplæringressurs
 8. 8. Training Modules Module Process Stage 1: Analysing Climate Vulnerability This module includes the following: An over view of the following key concepts • Impacts • Vulnerability • Exposure • Sensitivity An introduction to climate data and how to effectively use it, with particular emphasis on interpreting regionalised climate data and communicating uncertainties. A more in-depth review of the different types of vulnerability, including natural, socio-economic, and institutional forms and how these should be considered in combination. A differentiation between vulnerability to todays climate and potential vulnerability to future climates KlimatilpasningNettbasert opplæringressurs
 9. 9. Training Modules Module Process Stage 2: Developing Adaptation Strategies This module includes the following: Detailed definition of adaptation A general overview of the main strategies for climate change adaptation, including how to prioritise between different adaptation measures. A discussion on the three main approaches to handling risk, namely; • Risk seeker • ʻBest shotʼ • Risk Averter An in depth account of ʻuncertaintyʼ, including how uncertainties affect vulnerability assessments and how to conduct a local uncertainty analysis. KlimatilpasningNettbasert opplæringressurs
 10. 10. Training Modules Module Process Stage 3: Implementing Adaptation This module includes the following: A general overview of the different types of adaptation measures. This includes a typology of adaptation, as well as, how to prepare for adaptation and actual active measures. A guide on how to move from assessing options to implementing measures. Particular emphasis is placed on how to incorporate actions into existing projects and strategies. KlimatilpasningNettbasert opplæringressurs
 11. 11. Training Modules Module Process Stage 4: Monitoring and Evaluation This module includes the following: An introduction to the value of monitoring and evaluation processes and how to critically evaluate adaptation actions. A detailed look at the issue of maladaptation that takes in consideration - the links and conflicts between mitigation and adaptation - adaptation and sustainable development - how to identify and avoid maladaptation - the potential for mal-mitigation A typology of the barriers to adaptation, and how to assess and avoid such barriers. KlimatilpasningNettbasert opplæringressurs

×