SBC 2012 - SSL/TLS Attacks & Defenses (Lê Quốc Nhật Đông)

1,641 views
1,574 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,641
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
429
Actions
Shares
0
Downloads
122
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SBC 2012 - SSL/TLS Attacks & Defenses (Lê Quốc Nhật Đông)

 1. 1. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 1 28DETECT ATTACK AND SECURING SSL/TLS Lê Quốc Nhật Đông Hoa Sen University & Lac Tien JSC lequocnhatdong@msdnvietnam.net
 2. 2. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! About me2 + Student at Hoa Sen University + Work for Lac Tien JSC 28 + FOSS Experience: Linux Server + Programmer: Python/Perl/Shell + Developer of Webscan Project facebook.com/nguyenduonghieu.std linkedin.com/in/lequocnhatdongInsert an artribary text like your topic name, personal info,... 2
 3. 3. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 3 28
 4. 4. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 4 28
 5. 5. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 5 www.ssllabs.com/ssltest 28webscan.com.vn/ssllab
 6. 6. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!Các kĩ thuật detect và khắc phục lỗ hỏng 6+ BEAST Attack+ CRIME Attack 28+ Man-in-the-Middle SSL Attack+ SSL DoS Attack+ Strict Transport Security+ Perfect Forward Secrecy
 7. 7. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! BEAST: A Surprising Cryto Attack Against HTTPS 7+ Là kĩ thuật khai thác thành công điểm yếu của cơ chế mã hóa khối (CBC – Block Cipher) 28+ Mục tiêu là decrypt HTTPS request rồi đọc cookie (chứa session ID) có trong HTTPS request.+ Attacker sẽ cài 1 agent vào browser của victim. Agent này có khả năng yêu cầu browser thực hiện request HTTP và đọc nội dung request này. Agent này có thể đơn giản là 1 đoạn code javascript, cài vào browser theo cách tấn công XSS.
 8. 8. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 8 28
 9. 9. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 9 Demo detect 28 BEAST Vulnerable
 10. 10. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!Defense with BEAST Attack 10Để chống lại BEAST Attack, cần thực hiện các bước bảo mật như sau:+ Vô hiệu hóa tất cả các Block Cipher như AES_CBC và ưu tiên Stream Cipher như RC4+ Đặt chế độ thỏa thuận ưu tiên cho String Cipher (như RC4-SHA, RC4-MD5,...) 28+ Sử dụng giao thức bảo mật TLSv1.1 và TLSv1.2 thay cho TLSv1.0+ Tắt giao thức SSL 2.0 trong các phiên bản OpenSSL cũ+ Hạn chế các dạng tấn công Cross Site Scripting (XSS) nhắm vào máy chủ.+ Apache, mod_ssl và OpenSSL phải được cập nhật phiên bản mới nhất
 11. 11. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!Chỉnh sửa tập 11 ssl.conf với các tham số sau: tinSSLAllowClientRenegotiation 0 28SSLHonorCipherOrder onSSLProtocol -all +SSLv3 +TLSv1 -SSLv2SSLCipherSuite RC4-SHA:HIGH:!ADH!aNULLSSLProxyCheckPeerCN onSSLProxyCheckPeerExpire on
 12. 12. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!Nếu máy chủ có hỗ trợ TLS 1.1+ protocol: 12SSLCipherSuite ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-GCM-SHA256:RC4:HIGH:!MD5:!aNULL:!EDH 28
 13. 13. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!Clientside+ Dùng trình duyệt có13 trợ TLS 1.1 và TLS 1.2. hỗ+ Thường xuyên update trình duyệt hiện hành (Browser)+ Lưu ý các plugin trình duyệt (chẳng hạn như Java, Flash, Silverlight)+ Đăng xuất (Logout) hoặc đóng trình28 duyệt trang web khi không sử dụng.+ Không lưu thông tin đăng nhập sau khi đã login thành công tài khoản.+ Sẽ tốt hơn nếu được sử dụng trình duyệt ở chế độ Private Browsing.
 14. 14. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Perfect Forward Secrecy 14 28
 15. 15. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!Toàn bộ giải thuật cụ thể của DH (Diffie-Hellman) là: - Một số nguyên tố p và 15 phần tử t thuộc Zp , p và t công khại một 1> Bên A chọn số nguyên tố Ra (0<=Ra<=p-2), giữ kín Ra 2> A tính: Ca= ( t ^ Ra ) mod p, Gửi Ca cho B. 3> B chọn số nguyên tố Rb (0<=Rb<=p-2), giữ kín Rb. 28 4> B tính: Cb= ( t ^ Rb ) mod p, gửi Cb cho A 5> Lúc này, A có Ra và Cb; B có Rb và Ca A tính K = ( Cb ^ Ra ) mod p B tính K = ( Ca ^ Rb ) mod p. Trong đó: + Ra, Rb: 2 khoá riêng + Ca,Cb: 2 khoá chung Với 2 giá trị Ra và Rb làm mới ngẫu nhiên theo thời gian nhất định tính bằng giây, ta gọi giải thuật đó là Ephemeral Diffie-Hellman (EDH hoặc DHE).
 16. 16. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 16Trong phiên bản OpenSSL 1.0.0 đã cập nhật ECDHE và DHE, ta có thể sử dụng lệnh sau:$ openssl ciphers ECDHTrong tập tin /etc/apache2/mods-available/ssl.conf, sẽ thay đổi thành như sau: 28SSLCipherSuite "ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:RC4:HIGH:!MD5:!aNULL:!EDH:!AESGCM"Để kiểm tra server trong mạng Internet có hỗ trợ Forward Secrecy hay không, thực hiện lệnh:$ echo GET | openssl s_client -tls1 -cipher ECDH -connect google.com:443
 17. 17. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 17 28
 18. 18. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 18+ CRIME Attacke chỉ hoạt động khi cả hai trình duyệt và máy chủ hỗ trợTLS compression hoặc SPDY+ Hoạt động với tất cả phiên bản TLS và tất cả Cipher Suites 28+ Hoạt động ngay cả khi tính năng HSTS đã được cài đặt sẵn.
 19. 19. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!Cách duy nhất để ngăn chặn CRIME là vô hiệu hóa TLS Compression hoặc áp dụng 19một bản vá SPDY ở cả máy chủ và máy kháchTrình duyệt web (browser) cần phải thực hiện nâng cấp phiên bản mới nhất 28Từ phía máy chủ, cần thay đổi tập tin php.ini như sau:zlib.output_compression = Offecho “export OPENSSL_NO_DEFAULT_ZLIB=1” >>/etc/apache2/httpd.conf
 20. 20. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!Để detect CRIME Attack hướng server, ta sẽ thực hiện câu lệnh openssl 20$ echo GET | openssl s_client -connect mobivi.vn:443 -state-showcerts 28
 21. 21. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! SSL DoS Attack 21 28
 22. 22. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 22 28
 23. 23. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 23 28
 24. 24. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 24 28
 25. 25. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!Trong tập tin cấu hình ssl.conf nên thiết lập như sau: 25SSLInsecureRenegotiation offThiết lập rule iptables như sau: 28iptables -A LIMIT_SSL -p tcp --dport 443 --syn -m state --state NEW -m hashlimit --hashlimit-above 120/minute --hashlimit-burst 20 --hashlimit-mode srcip --hashlimit-name ssl-conn -j DROP
 26. 26. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 26 28 Man-in-the-Middle Attack
 27. 27. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 27 28
 28. 28. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! THANKS FOR LISTENING 28 28

×