Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!       1              2Một Số Thuật Toán Phân ...
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!       NỘI DUNG CHÍNH        2 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 2. TỔNG ...
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!         3          ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do     ...
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!      TỔNG QUAN VỀ IDS       4 1. Hệ thống phát hiện xâm...
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!    Hệ thống phát hiện xâm nhập       5          ...
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!         PHÂN LOẠI IDS        ƯU6ĐIỂM       ...
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!       KIẾN TRÚC CỦA IDS1. Quá trính thực7 hiệncủa IDS    ...
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!      KIẾN TRÚC CỦA IDS2. Cơ sở hạ tầng 8          ...
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!      KIẾN TRÚC CỦA IDS3. Kiến trúc của  9IDS        ...
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!      KIẾN TRÚC CỦA IDS4. Giải pháp Kiến10         t...
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!  CÁC KỸ THUẬT PHÁT HIỆN XÂM NHẬP TRÁI PHÉP         11  ...
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!       KỸ THUẬT DATA MINING TRONG IDS           12 ...
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!         MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÂN LỚP           13 ...
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!      TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU         14  Kh...
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!        MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÂN LỚP         15   Khá...
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!      Phân lớp Naïve Bayes       16   Học theo xác s...
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!     Phân lớp Naïve Bayes      17   Dự đoán theo xác su...
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!      Phân lớp Cây quyết định       18  Là một cây ph...
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!        Phân lớp Cây quyết định         19Hai giai...
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!       Phân lớp Cây quyết định Thuật toán căn20       ...
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!          21           Phân lớp SVM   Máy v...
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!            Thực Nghiệm         22 1. Phát biểu...
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!            Thực Nghiệm          23 a. Thu thậ...
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!              Thực Nghiệm           242. Kế...
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!           Thực Nghiệm     Lớp   25 Số lượng bảng ...
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!              Thực Nghiệm           262. Kết...
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!             Thực Nghiệm           272. Kết ...
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!                Thực Nghiệm3. Phân tích và bình luận...
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!                Thực Nghiệmb. Thời gian học mô 29  ...
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!                Thực Nghiệm            3...
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!            KẾT LUẬN 1. Về mặt lý31       luận. ...
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!            KẾT LUẬN 2. Về mặt thực nghiệm.      ...
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!      33             2XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SBC 2012 - Một số thuật toán phân lớp và ứng dụng trong IDS (Nguyễn Đình Chiểu)

4,660 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to like this

SBC 2012 - Một số thuật toán phân lớp và ứng dụng trong IDS (Nguyễn Đình Chiểu)

 1. 1. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 1 2Một Số Thuật Toán Phân Lớp Và ỨngDụng Phát Hiện Xâm Nhập Trái Phép Nguyễn Đình Chiểu | chieund@tttt.daklak.gov.vn 1
 2. 2. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! NỘI DUNG CHÍNH 2 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 2. TỔNG QUAN HỆ 2THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP TRÁI PHÉP 3. MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÂN LỚP 4. THỰC NGHIỆM 5. KẾT LUẬNIDS; Data mining; Ba thuật toán Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 2
 3. 3. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 3 ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do 2 2. Mục tiêu 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4. Phương pháp nghiên cứuIDS; Data mining; Ba thuật toán Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 3
 4. 4. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! TỔNG QUAN VỀ IDS 4 1. Hệ thống phát hiện xâm nhập 2. Phân loại hệ thống2 phát hiện xâm nhập. 3. Kiến trúc của hệ thống phát hiện xâm nhập 4. Các kỹ thuật phát hiện xâm nhập trái phép. 5. Kỹ thuật khai phá dữ liệu trong phát hiện xâm nhập trái phépIDS; Data mining; Ba thuật toán Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 4
 5. 5. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Hệ thống phát hiện xâm nhập 5 - Phần cứng và phần mềm. - Xâm nhập tính toàn vẹn, tính sẵn sàn, tính tin 1. Khái niệm: cậy của HT. 2 - HT thực hiện giám sát theo dõi, thu thập thông tin. - Phân tích, đánh giá. - Network intrusion detection2. Phát hiện xâm nhập: system. - Host-base Intrusion detection system. - Ai sẽ giám sát hệ thống IDS?3. Chính sách của IDS: - Ai sẽ điều hành IDS? - Xử lý phát hiện như thế nào?IDS; Data mining; Ba thuật toán Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn
 6. 6. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! PHÂN LOẠI IDS ƯU6ĐIỂM HẠN CHẾ - Quản lý được phân đoạn - Xãy ra trường hợp báo động giả. - Không phân tích được lưu lượng mạng. đã mã hoá. - Có tính trong suốt, độc - Phải luôn cập nhật thường xuyên. 2 - Khó biết được việc mạng bị tấnNIDS lập. công. - Cài đặt, bảo trì đơn giản. - Giới hạn về băng thông. - Hacker vận dụng phân mãnh - Tránh bị tấn công bởi một chồng chéo. host cụ thể. - Xác định được người dùng. - Hệ điều hành cùng thoả hiệp. - Phát hiện tấn công trên - HIDS cần thiết lập trên từng host. một máy. - Không có khả năng phát hiện,HIDS - Phân tích dữ liệu đã được thăm dò mạng. mã hoá. - Cần tài nguyên host để thực - Cung cấp các thông tin hiện. về host. - Tấn công từ chối dịch vụ (Dos).IDS; Data mining; Ba thuật toán Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 6
 7. 7. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! KIẾN TRÚC CỦA IDS1. Quá trính thực7 hiệncủa IDS Ngăn chặn (Prevention) Mô phỏng 2 Giám sát xâm nhập (IM) Phân tích Kiểm tra xâm nhập (IS) Thông báo Trả lời (Response) IDS; Data mining; Ba thuật toán Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 7
 8. 8. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! KIẾN TRÚC CỦA IDS2. Cơ sở hạ tầng 8 Nhiệm vụ của IDSIDS 2 Thông Giám báo sát Hệ thống bảo Thêm cơ sở hạ tầng IDS vệ IDS; Data mining; Ba thuật toán Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 8
 9. 9. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! KIẾN TRÚC CỦA IDS3. Kiến trúc của 9IDS 2 IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 9
 10. 10. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! KIẾN TRÚC CỦA IDS4. Giải pháp Kiến10 trúc đa tácnhân: 2 IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 10
 11. 11. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! CÁC KỸ THUẬT PHÁT HIỆN XÂM NHẬP TRÁI PHÉP 11 1) Phát hiện dựa vào dấu hiệu bất thường 2 2) Phát hiện dựa trên sự bất thường 3) Phát hiện dựa và phân tích trạng thái giao thức. 4) Phát hiện dựa trên mô hình.IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 11
 12. 12. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! KỸ THUẬT DATA MINING TRONG IDS 12 models 2 Connection/ session records Evaluation feedback Packets/ event (ASCII) Raw audit dataIDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 12
 13. 13. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÂN LỚP 13 1. Tổng quan về khai phá dữ liệu 2. Một số kỹ thuật phân2lớp dữ liệu. 3. Phân lớp dựa trên phương pháp học Naïve Bayes. 4. Phân lớp dựa trên cây quyết định. 5. Kỹ thuật phân loại máy vector hỗ trợ.IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 13
 14. 14. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU 14 Khái niệm về khai phá dữ liệu Ứng dụng trong khai phá dữ liệu 2 Các bài toán trong khai phá dữ liệu Tiến trình trong khai phá dữ liệuIDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 14
 15. 15. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÂN LỚP 15 Khái niệm về phân lớp. Mục đích của phân lớp. 2 Các tiêu chí đánh giá thuật toán phân lớp. Các phương pháp đánh giá độ chính xác của mô hình phân lớp.IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 15
 16. 16. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Phân lớp Naïve Bayes 16 Học theo xác suất: • Tính các xác suất rõ ràng cho các giả thuyết. 2 • Một trong những hướng thiết thực cho một số vấn đề thuộc phương pháp học. Có tăng trưởng: • Mỗi mẫu huấn luyện có thể tăng/giảm dần khả năng đúng của một giả thuyết. • Tri thức ưu tiên có thể kết hợp với dữ liệu quan sát.IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 16
 17. 17. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Phân lớp Naïve Bayes 17 Dự đoán theo xác suất: Dự đoán nhiều giả thuyết, trọng số cho bởi khả năng xảy ra của chúng. 2 Chuẩn: Tất cả loại phân lớp nào cũng theo một chuẩn nhất định. Nhằm để tạo ra quyết định ưu tiên đối với từng thuật toán. Thuật toán này dựa theo định lý Bayes để áp dụng: P(C|X)= P(X|C).P(C)/P(X) - P(X) là hằng số cho tất cả các lơp. - P(C) là tần số liên quan của các mẫu thuộc lớp C.IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 17
 18. 18. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Phân lớp Cây quyết định 18 Là một cây phân cấp có cấu trúc được dùng để phân lớp các đối tượng dựa vào dãy các luật. Việc xây dựng cây quyết 2định được tiến hành một cách đề qui. Lần lượt từ nút gốc đến tận nút lá. Gốc ● Lá ● NhánhIDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 18
 19. 19. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Phân lớp Cây quyết định 19Hai giai đoạn tạo cây quyết định.  Xây dựng cây:  Bắt đầu, lấy tất cả các mẫu huấn luyện đều ở gốc. 2  Phân chia các mẫu dựa trên các thuộc tính được chọn.  Kiểm tra các thuộc tính được chọn dựa trên một độ đo thông kê hoặc heuristic.  Thu gọn cây:  Xác định và loại bỏ những nhánh nhiễu hoặc tách khỏi nhóm.  Mỗi một đường dẫn từ gốc đến lá trong cây tạo thành một luật.  Mỗi cặp giá trị thuộc tính trên một đường dẫn tạo nên một sự liên quan.  Nút lá giữ quyết định phân lớp dự đoán.  Các luật được tạo dễ hiểu hơn các cây.IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 19
 20. 20. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Phân lớp Cây quyết định Thuật toán căn20 bản Xây dựng một cây đệ qui phân chia và xác định đắc tính từ trên xuống. Các thuộc tính được xem rõ ràng, rời rạc. 2 Tham lam (có thể truyền cực đại cục bộ). ∀x 2 Nhiều dạng khác nhau: ID3, C4.5, CART, CHAID. Điểm khác biệt chính: tiêu chuẩn/thuộc tính phân chia, độ đo để lựa chọn Độ lợi thông tin. Gini index: ∀ x2 - số thống kê bảng ngẫu nhiên (contingency table statistic). G- Thống kê (statistic)IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 20
 21. 21. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 21 Phân lớp SVM Máy vector hỗ trợ là một khái niệm trong thống kê khoa học máy tính cho một tập hợp các phương pháp học có giám sát liên quan đến nhau để phân loại và phân tích hồi qui. 2 SVM tuyến tính: Là phân lớp nhị phân, phân biệt giữa lớp + và lớp -. Đây là ý tưởng phân chia biên rộng. D = {( xi , yi ) | xi ∈ R , yi ∈ {− 1,1}} P n i =1 SVM phi tuyến: Ánh xạ vector dữ liệu vào không gian chiều cao có số chiều cao hơn nhiều.IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 21
 22. 22. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Thực Nghiệm 22 1. Phát biểu bài toán Thu thập dữ liệu trên mạng 2 Tiền xử lý dữ liệu Giải nén dữ liệu Chọn lựa thuộc tính Xây dựng bộ phân lớpIDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 22
 23. 23. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Thực Nghiệm 23 a. Thu thập dữ liệu Tập dữ liệu bao gồm 1 kiểu bình thường, 22 kiểu tấn công. 2 Chia thành 4 lớp: Từ chối dịch vụ (DOS), trinh sát hệ thống (probe), chiếm quyền hệ thống (U2L), khai thác điểm yếu (R2L). b. Rút trích dữ liệu Trong tập dữ liệu KDD Cup 1999 ta trích chọn 10% trong số dữ liệu này để làm thực nghiệm. Bao gồm 91.059 bảng ghi và có 41 thuộc tính. Phân phối của các bảng ghi như sau:IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 23
 24. 24. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Thực Nghiệm 242. Kết quả thực nghiệm.a. Phân lớp dựa trên cây quyết định: Kết quả Sử dụng cây quyết định như bộ phân lớp nhị phân 2 Thời gian học Thời gian kiểm thử Mức độ đúng (%) Normal 60,08 0.2 99,91 DoS 55,6 0,18 99,6 Probe 69,38 0,15 98,8 U2R 51,2 0.16 72,7 R2L 75,02 0,19 98,3 IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 24
 25. 25. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Thực Nghiệm Lớp 25 Số lượng bảng ghi Tỉ lệ % Nomal 23872 26,2 DoS 65776 72,2 2 Probe 1042 1,1 U2R 35 0,03 R2L 334 0,3 Tổng cộng 91059 100 c. Xây dựng bộ phân lớp Xây dựng bộ phân lớp để phát hiện xâm nhập dựa trên ba thuật toán. Naïve Bayes, Cây quyết định, Support vector machine. Mục đích đánh giá hiệu quả về hai khía cạnh thời gian và độ chính xác của thuật toán.IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 25
 26. 26. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Thực Nghiệm 262. Kết quả thực nghiệm.b. Phân lớp dựa trên naïve bayes: Thời gian học (s) Thời gian kiểm thử (s) 2 Mức độ đúng (%) Normal 10,2 3,97 98,8 DoS 10,31 3,85 100 Probe 9,09 3,33 97,0 U2R 9,25 2,68 72,2 R2L 9,41 2,55 97,4 IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 26
 27. 27. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Thực Nghiệm 272. Kết quả thực nghiệm.c. Phân lớp dựa trên svm: Kết quả Sử dụng SVM như bộ phân lớp nhị phân 2 Thời gian học Thời gian kiểm thử Mức độ đúng (%) Normal 3120,11 126,37 99,9 DoS 2481,11 115,36 99,6 Probe 1643,2 100,82 88,7 U2R 593,74 86,73 48,3 R2L 1404,22 96,58 85,2 IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 27
 28. 28. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Thực Nghiệm3. Phân tích và bình luận. 28a. Độ chính xác của ba thuật toán: 120 100 2 80 60 40 20 0 Normal DoS Probe U2R R2L DC 99.9 99.6 98.8 72.7 98.3 NB 98.8 99.3 97 72.2 97.4 SVM 99.9 100 88.7 48.3 85.2 IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 28
 29. 29. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Thực Nghiệmb. Thời gian học mô 29 hình (s) của ba thuật toán. 3500 3000 2 2500 2000 1500 1000 500 0 Normal DoS Probe U2R R2L DC 60,08 55,6 69,38 51,2 75,02 NB 10,2 10,31 9,09 9,25 9,41 SVM 3120,11 2481,11 1643,2 592,74 1404,22 IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 29
 30. 30. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Thực Nghiệm 30c. Thời gian kiểm thử (s) của ba thuật toán. 140 120 2 100 80 60 40 20 0 Normal DoS Probe U2R R2L DC 0,2 0,18 0,15 0,16 0,19 NB 3,97 3,85 3,33 2,68 2,55 SVM 126,37 115,36 100,82 86,73 96,58 IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 30
 31. 31. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! KẾT LUẬN 1. Về mặt lý31 luận. Tổng quan về hệ thống phát hiện xâm nhập trái phép, các loại hệ thống xâm nhập và các 2 thành phần của hệ thống xâm nhập. Tổng quan về các kỹ thuật sử dụng trong phát hiện xâm nhập trái phép: dấu hiệu, sự bất thường, trạng thái giao thức, kỹ thuật khai phá dữ liệu. Đặc biệt nghiên cứu đến 3 thuật toán, DC, NB, SVM.IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 31
 32. 32. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! KẾT LUẬN 2. Về mặt thực nghiệm. 32 Dựa trên kỹ thuật phân lớp sử dụng tập dự liệu mô phỏng tấn công KDD99 và trình bày 2 mô hình bài toán. Đã đánh giá được độ chính xác và thời gian của ba thuật toán phân lớp trên tập dữ liệu mô phỏng. Qua thực nghiệm kỹ thuật phân lớp cây quyết định là tốt nhất so với hai thuật toán còn lại.IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 32
 33. 33. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 33 2XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN (SCB 2012) Nguyễn Đình Chiểu | chieund@tttt.daklak.gov.vn 33

×