SBC 2012 - Linux Hardening (Mẫn Thắng)

1,501 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,501
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
508
Actions
Shares
0
Downloads
101
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SBC 2012 - Linux Hardening (Mẫn Thắng)

 1. 1. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 1 2 1 Kiện toàn cho Linux OS Trình bày: Mẫn Thắng manvanthang@gmail.com | manthang.wordpress.com
 2. 2. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 2 Nội dungI. Kiện toàn cho HĐH LinuxII. Vài công cụ tăng cường bảo mật cho Linux 2
 3. 3. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 3 2 I. Kiện toàn cho Linux
 4. 4. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 1. Bảo vệ Boot loader 4# grub-crypt //SHA-512 by defaultPassword: GrbPwd4SysAd$Retype password: GrbPwd4SysAd$ 2^9^32kwzzX./3WISQ0C$ cat /etc/grub.conf..password --encrypted ^9^32kwzzX./3WISQ0C..* Ví dụ trên áp dụng cho GRUB 1, tham khảo thêm cho version 2 http://www.howtogeek.com/102009/how-to-password-protect- ubuntus-boot-loader/
 5. 5. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 2. Gia cố TCP/IP Stack (1) 5 2
 6. 6. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 2. Gia cố TCP/IP Stack (2) 6 2
 7. 7. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 3. 7 File & File system (1) Gỡ bỏ SUID, GUID của các file không cần thiết được gán các bit này#Tìm các SUID file 2find / -perm +4000# Tìm các GUID filefind / -perm +2000# Kết hợp tìm cả 2find / ( -perm -4000 -o -perm -2000 ) -printfind / -path -prune -o -type f -perm +6000 -ls
 8. 8. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 3. 8 File & File system (2) Phân tách giữa các file của OS và của user. Mount các directory sau vào partition riêng: /usr, /home, /var, /var/tmp, /tmp 2 Đặt root directory của Apache, FTP ở các partition riêng và chỉnh file /etc/fstab với các option: noexec, nodev, nosuid Ví dụ: /dev/sda5 /ftpdata ext3 defaults,nosuid,nodev,noexec 1 2 Thiết lập disk quotas trên file system
 9. 9. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 9 4. User account (1) Tìm các account không có password và lock lại nếu cần# awk -F: ($2 == "") {print} /etc/shadow 2# passwd -l accountName Đảm bảo các non-root account có UID khác 0 # awk -F: ($3 == "0") {print} /etc/passwd Sử dụng lệnh sudo thay cho login với root account Mỗi service chạy dưới quyền của một account riêng, ví dụ: apache, mysql, ntp... Lock account nếu failure login nhiều lần với faillog
 10. 10. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 4. User account (2) 10 Password aging# chage -l userName# chage -M 60 -m 7 -W 7 userName 2# vi /etc/login.defsPASS_MAX_DAYS 30PASS_MIN_DAYS 1PASS_WARN_AGE 7 Buộc dùng “strong password”# apt-get install libpam-cracklib //Debian-based distro# vi /etc/pam.d/system-auth# password required pam_cracklib.so retry=2 minlen=8 difok=7 dcredit=6 ucredit=5 lcredit=4 ocredit=3
 11. 11. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 4. User account (3) 11// fork() bomb code :(){ :|:& };: $ cat /etc/security/limits.conf 2
 12. 12. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 5. Một vài biện pháp khác 12 Dùng các secure protocol: SSH, SCP, rsync, FTPS, OpenVPN,.. Mã hóa data/channel với TrueCrypt, GnuPG, IPsec, 2 SSL/TLS,... Loại bỏ các service/port không cần thiết Cập nhật kernel, software Giam/cách ly các program trong môi trường riêng với chroot ...
 13. 13. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 13 2II. Vài công cụ tăng cường bảo mật cho Linux
 14. 14. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 14 1. Sudo Nguy cơ 1?$ sudo su -$ sudo passwd root 2 Nguy cơ 2?
 15. 15. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 2. inetd vs. xinetd (1) 15 inetd giải quyết 2 vấn đề: hạn chế về RAM, CPU và kiểm soát chặt chẽ hơn việc truy cập từ các host ở ngoài tới service. 2
 16. 16. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 2. inetd vs. xinetd (2) 16 2
 17. 17. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 2. inetd vs. xinetd (3) 17 xinetd bổ sung tính năng logging (syslog/file) , access control (vd, access_time), chống DoS (max_load, per_source)$ cat /etc/xinetd.d/imap 2→ single of failure!!
 18. 18. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 1. TCP_Wrappers (1) 18 Tăng cường access control cho inetd, xinetd, nhiều service khác. 2
 19. 19. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 1. TCP_Wrappers (2) 19 Cấu hình đơn giản 2
 20. 20. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 20 Cảm ơn các anh chị đã theo dõi! 2 Q&A

×