ข้อสอบอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ป.3 2550

7,769 views
7,460 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
7,769
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
272
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อสอบอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ป.3 2550

 1. 1. F F ʾ . . 2550 ( F 1) F ʾ 3 F 10 2550 13:00 - 16:00 . 1. ˈ F F F 1 F + → ʽ F 2 F F F → ʽ F + + F 3 F + F F F → ʽ F + 4 F F F + → ʽ F + F 2. F F F F F 1 ʾ 2 3 F 4 F 3. F F F F F 1 F 2 3 4 4. F F F F F F F 1 F F F F F 2 F F F F F 3 F F F F F 4 F F F F F F F 5. F F F F 1 F F F 2 F F 3 F F F F 4 F F F
 2. 2. F-3 2 6. F ˈ 1 F F 2 F F ʾ 2-3 F F 3 F ʾ 4 F F F ʾ 7. F 1 F F 2 F F 3 F 4 F F F 8. F ˈ F 1 2 F 3 4 F 9. F F F ˈ F F F F F F F 1 F ˄ 2 F 3 F 4 F F 10. F F ˈ 1 F 2 F 3 F ʽ 4 F F 11. F F F F 1 2 3 F F 12. F F F F F F ˂ F ( ) ˈ F 1 2 3 4
 3. 3. F-3 3 13. F F F F F F 1 F F ˂ F F 2 ˂ F F 3 F ˁ F F ˂ F 4 F ˁ ˈ F ˂ 14. F ˈ F 1 2 3 4 15. F F F F F F 1 F F ˈ F 2 F F 3 F F 4 F ʾ F 16. F 1 F 2 3 4 F F F 17. F ˈ F 1 2 ˈ F 3 F F F F 4 F F 18. F F F F 1 2 F 3
 4. 4. F-3 4 19. F F ˈ F 1 F 2 F ˁ 3 F F 4 F F 20. F ˈ F ˈ 1 ˈ 2 F 3 F F 4 F ˈ 21. F F 1 F 2 3 4 22. F F ˈ F 1 F 2 3 4 F F 23. ˈ F 1 2 F 3 ʽ F 4 24. F F 1 F 2 F F F 3 F F 4 F F F 25. F ˈ F F 1 F 2 F 3 4 F F
 5. 5. F-3 5 26. F F F F F F F F F 1 F F 2 F F 3 F ˈ 4 ˈ 27. F F ˈ 1 2 3 F F 4 F 28. F F F F 1 F F F 2 F 3 ˈ F F 4 F F F 29. F ˈ ˈ F 1 2 3 4 F 30. F F 1 2 3 4 F 31. F F F F F 1 2 3 F F 4
 6. 6. F-3 6 32. F F ˈ F F ˀ F F F F F F F F F F F ˂ 33. F F F F F F F F F F , 34. F F F F ˈ F F ˈ F F F 35. F 36. F ˆ F F 37. F ˈ F F F F
 7. 7. F-3 7 38. F F F ˁ F F F F F ˁ F F ˁ F F ˁ ˈ F F ˁ ˈ F F F ˁ F 39. F F F F F F ˈ F F F F F F F ˀˊ 40. F F F F F ˆ F , 41. F F F F F ˆ F F 42. F F ˈ F F F F F ʽ F F F 43. F ˈ F F F F F F ˄ F
 8. 8. F-3 8 44. F F F F F F ˄ F F F F F ˂ ˆ F F F 45. F ˈ F F F F F ˄ F F F F ʽ ˄ 46. F F F ˈ F 47. F ˈ F F F F F 48. F F ˈ ˂ F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 49. F F F F F F F F F F F
 9. 9. F-3 9 50. F F F F F F ˈ F ˈ F F ˈ F F 51. F F F F F F 52. F F F F F F F F F F F F F F F F F 53. F F ˈ F F F , 54. F F F F F F F F F F F F F F 55. F ˈ F F F F F F F F F F F
 10. 10. F-3 10 56. F F F F F 57. F F ˈ F F F F F 58. F F F ˈ 2 F F 2 F F F F 2 F F F F F F F 59. 250 F 1 F F 250 F F F 250 F F 250 F F F 60. F F F F F F F F F
 11. 11. F-3 11 61. F F ˈ F F F F F 62. F ˈ F F F F F F F F F F F 63. F F F F ˈ ˈ ˈ F ˈ F 64. F F F F F F F F F F F F F F F F F ˈ F F F F ˈ 65. F ˈ 2 F F 1 1 F 1 F F 2 3 F 1 F F 2 F F F F F F F F 1 F F 2 F ˈ F F 66. F F F F F F F F F
 12. 12. F-3 12 67. ˈ F F F F F F F F F F F F F F 68. F F F F ˈ F F F F ˈ F ˈ F F ˈ F ˈ F ˈ F ˈ F ˈ F ˈ F 69. ˃ F F F F F F F ˈ ˁ F F F F ˁ F F F F F F F 70. F F F F F F F F F F F ˂ 71. F F F F F F F F F F F F F F F F F
 13. 13. F-3 13 72. F F F F F F F F F F F F F F F F F F 73. F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 74. F F F F F ( F) F ˂ F F F ˂ F F F F F ˈ F F 75. F F F F F ˂ F F F F ˂ F F F F ˂ F F F ˂ F F F ˂ F F F ˂ F F F F ˂ F F 76. F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F
 14. 14. F-3 14 77. F F F F ʽ 4 78. F F F ˈ F F ˈ F F F F F F F F F 79. F ˂ F ˈ F F F 2 F F F F F F F F 80. F F F F F F F F F F F ˈ F F F F F F F F F F F F 81. F ˈ F F F ˈ F F F F F F F F F F F F F 40
 15. 15. F-3 15 82. F F F F F F F ˈ F F F F F 83. ˈ F F F F F F F F F F F F F F F F 84. F F F F F 23.0 23.5 23.6 24.0 85. F F ˈ ˈ ˂ ˈ ˈ ˂ ˂ ˈ ˈ ˂
 16. 16. F-3 16 . . .. . . . 86. F F F F F F F F F F F F F F 87. F F F F 88. F F 100 F F F . . . .
 17. 17. F-3 17 89. ˁ F F F F F F 90. F F F F F F F F F F ˈ F F F F F F F 91. F F F F F F F F F F F F F F F F
 18. 18. F-3 18 92. F F . . F F F F 93. F F F F F F ˂ 94. F F F F F F F F F F F F F F . . . . .
 19. 19. F-3 19 95. F F F F ˈ F 96. F F F F F F F F F F F F F F F 97. 30 F 36 F F 30 36 66 72 98. F F F F F F F F F F F F F F F
 20. 20. F-3 20 99. F ˈ F F 100. F ˁ F F F F F F F F F F F F F F F F

×