แบบทดสอบคิดเร็วป5 6

4,770 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,770
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
413
Actions
Shares
0
Downloads
90
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบทดสอบคิดเร็วป5 6

  1. 1. แบบทดสอบวัดทักษะการคิดคานวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 – 6 จานวน 20 ข้อ 20 คะแนน เวลา 15 นาทีคำชี้แจง ให้นกเรี ยนเติมคาตอบลงในช่องว่างที่กาหนดให้ ั1. ( 36,789 + 1,456,237 ) – ( 356  29 ) = ……... 11. ( 85  96 ) + ( 2,079  99 ) = ……….2. ( 256  145 ) + ( 25,483 – 17,896 ) = ……….3. ( 2,023  119 ) + ( 435  256 ) = …………. 12. 3.45 + 385 – 1.896 = ………………..4. ( 3,131  101 ) + ( 250  40 ) = …………… 10005. ( 18,569,356 – 86,278 ) + ( 2,064  86 ) 13. ( 0.05  1.2 ) + 2 17 =………………… = …………………………. 256. (2 5  3 4 )  7 ) = ……….. 6 35 20 14. ( 1876.34  4.7 ) – ( 5.06  1.3 ) = ………… 15. ( 83 + 94 ) – ( 3,038  49 ) = ……………7. ( 25.50  8 ) + ( 256.3) = ………….. 1,00 16. 56 244 7   = …………….. 100 1000 208. (1 2  5 4 )2 ) =…………………… 3 24 5 17. ( 13.2  0.0012 ) + ( 3.60  0.003 )= ……………9. ( 63+74 ) – ( 53 + 34 ) = ………10. ( 35.58  1.2 ) – ( 145.63 – 96 ) = ………. 18. ( 48.56  38 ) + ( 9.001 – 8 ) = …………… 19. ( 55 24  )2 3 = ………………. 150 400 40 20. ( 650,000 – 258,496 ) + ( 3,008  94 ) = ……………………..
  2. 2. แบบทดสอบวัดทักษะการคิดคานวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 – 6 จานวน 20 ข้อ 20 คะแนน เวลา 15 นาทีคำชี้แจง ให้นกเรี ยนเติมคาตอบลงในช่องว่างที่กาหนดให้ ั1. ค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มหมื่นของผลต่าง 25,521,483 กับ 18,756,857 คือ ………………………….2. ผลคูณของ ค.ร.น. และ ห.ร.ม. ของ 35 , 140 , 250 คือ …………………………………..3. 2 4  1 5 มีค่ามากกว่า 4  7 อยูเ่ ท่าไร ………………………….. 9 10 15 454. 6 8 (12  1 )  3 4 = ……………………….. 7 15 255. 36.15  3.6 = …………… – 356.4876. จานวนจานวนหนึ่งเมื่อลบด้วย 19 แล้วนามาบวกกับ 13 จะมีค่าเท่ากับ 256 เลขจานวนนั้นคือ ……………..7. ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ 72 , 288 , และ 324 ต่างกันอยู่ ………………………….8. ก x ( 46 + 34 ) = 4,800 แล้ว ก มีค่าเท่ากับ …………………….9. ……………  49 = 37 เศษ 3710. (3 2  7 )  2 1 = ……………………. 3 5 1011. (2  8)  1 =…………………. 3 1 4 212. ผลคูณของ 3 5 กับ 2 4 มากกว่าผลต่างของ 1 3 กับ 4 อยูเ่ ท่าไร……………………………. 9 7 5 1113. ( 123.45 – 89 ) + ( 3.04  2.5 ) = ………………………….14. ผลบวกของจานวนเฉพาะระหว่าง 15 ถึง 90 มี่ค่า = ………………………15. 77  27  160 = ……………. 63 88 3016. 5 เท่าของ 350 มากกว่าหรื อน้อยกว่า 2 2 ของ 1,500 อยูเ่ ท่าไร …………………………… 517. ( 2,356  79 )  125 = ……………………….18. ( 250.123 – 89.78 ) + ( 36.2  4.9 ) = …………………………19. 600 – ( 35.7  0.04 ) = ………………………….20. ( 73 + 53 ) – 83 = 125,360 – ………………….

×