Behat

1,231 views
1,117 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,231
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • BehaviourDriven DevelopmentFeaturesPraca z Behat
 • Behaviour driven development (BDD) opierasięna Test Driven Development (TDD) jest metodyką “outside-in”. Rozpoczyna na zewnątrz przez identyfikowanie wymagań biznesu i następuje przekształcenie w funkcjonalności, które te wymagania spełniają. Każda funkcjonalność jest ujęta, jako historia (story), która definiuje zakres funkcjonalności razem z kryterium akceptacyjnym. BDD stwarza wspólne słownictwo dla analityka, testera, developera oraz biznesu, aby wyeliminować niejednoznaczności i niezrozumienie pojawiające się w rozmowach między nimi.
 • Są dwa dopełniające się, ale różne sposoby wykorzystywania BDD – SpecBDD oraz StoryBDD:SpecBDD jest narzędziem do rozwoju specyfikacji dla niskiego poziomu implementacji części i komunikacji pomiędzy nimi. To ewolucja zwykłych testów jednostkowych. StoryBDD skupia się na tworzeniu czytelnych dla człowieka, skierowanych dla biznesu opisów zachowań. Jest ewolucją DomainDriven Development i testów funkcjonalnych. Z StoryBDD pisze się scenariusze dla interesariuszy, ale te scenariusze nie są testami i nie mają za cel opisanie całej funkcjonalności aplikacji, poza tymi interesującymi dla interesariuszy. Chociaż scenariusze nie są testami ich faza akceptacji może zostać zautomatyzowana.Behat automatyzuje testy akceptacyjne zwinnej metodologii Scrum. Każdy test napisany jest w naturalnym języku składnią Gherkin. Behat jest narzędziem StoryBDD.
 • Funkcjonalność w narzędziu Behat jest opisana przez plik <my-feature.feature>, który może zawierać dokładnie jedną funkcjonalność.Feature jest zbiorem przypadków zwanych “scenariuszami” (scenario). Każdy scenariusz zdefiniowany jest przez:Context (Given)Zdarzenia (When)Oczekiwany rezultat (Then)
 • Szablon początku pliku .feature spełnia następujący schemat:As a XI want Yso that Z Gdzie Y jest funkcjonalnością, Z korzyścią lub wartością funkcjonalności, a X jest osobą (albo rolą), która czerpie korzyść. Siłą tego rozwiązania jest kładziony nacisk na zidentyfikowanie wartości scenariusza, kiedy pierwszy raz jest definiowana. Aby to zilustrować użycie plików .feature można użyć przykładu z bankomatem (używam przykładu z artykułu Introducing BDD). Jeden z plików .feature mógłbywyglądaćtak:Feature: Customer withdraws cash As a customer, I want to withdraw cash from an ATM, so that I dont have to wait in line at the bank.
 • Skąd wiadomo, że funkcjonalność wypłaty gotówki z bankomatu jest zaimplementowana? Jest kilka scenariuszy do rozważenia: konto może mieć środki, konto może być na debecie, ale w limitu debetu, konto może mieć przekroczony limit debetu. Oczywiście będą też inne scenariusze takie jak konto ma środki, ale wypłata sprawia, że będzie przekroczony limit debetu, albo bankomat nie ma wystarczająco gotówki.
 • Używając szablonu given-when-then pierwszy scenariusz może wyglądać tak:Należy zauważyć, że słowo “and” zostało użyte, aby połączyć wielokrotne wystąpienia given lub thenOba scenariusze są oparte na tym samym zdarzeniu i mają nawet te same „given” i „then”. Można czerpać z tego korzyść poprzez wielokrotne ich wykorzystanie. W dalszej części zostanie przedstawione jak dzieje się to za pomocą Behata.
 • Przedstawione zostanie testowanie aplikacji webowej korzystającej z frameworka Symfony2.Następnie: phpcomposer.pharupdate
 • Pracę rozpoczyna się wywołując komendę(Pracując w Windows 7 zamiast powyższej komendy należy wykonać następującą:
 • Słowa: „Given”, „When”, „Then” oraz „And” nie mają specjalnego znaczenia w kodzie, służą do oznaczania kroków oraz podwyższają ich czytelność.
 • Wszystkie kroki kończą się wynikiem „undefined”, ponieważ nie dopasowały się do żadnej definicji w pliku FeatureContext.
 • Success – definicja została znaleziona oraz wykonywanie nie wyrzuciło wyjątkuUndefinied – definicja nie została znaleziona, wszystkie następujące kroki zostaną pominiętePending – definicja rzuciła PendingException, co znaczy, że trzeba wykonać dodatkową pracęFailure – definicja wyrzuca wyjątek; Behat pominie pozostałe krokiSkipped – krok nie został wykonanyAmbigous – wiele definicji pasuje do krokuRedundant – wiele definicji ma ten sam wzorzec
 • Behat ułatwia zadanie pisania definicji kroków i generuje kod, który można wkleić do FeatureContext.php. Nie jest to konieczne, ponieważ testowanie aplikacji webowych jest łatwiejsze dzięki narzędziu Mink.
 • Po wywołaniu jeszcze raz Behata zauważamy, że nasz pierwszy krok kończy się wyjątkiem, a następne zostają pominięte. Dzieje się tak, ponieważ zakończenie błędem kroku może sprawić, że następne mogą źle się wywoływać
 • Należy zauważyć, że metoda thereIsUserWithPasswordAndRole() ciągle wymaga zaimplementowania. Dobrą praktyką jest dzielenie kontekstu, dlatego trzeba utworzyć nowy kontekst dla gościa. W tym celu należy dodać do konstruktora FeatureContext jedną linijkę
 • Tworzę plik GuestContext.php i wklejam do niego schemat metody zaproponowanej przez Behata.
 • Jednak jest jeszcze coś do poprawienia. Po przyjrzeniu się definicjom scenariuszy można zauważyć, że część kroków się powtarza. Aby nie powtarzać niepotrzebnie definicji kroków używa się Backgrounds.
 • Kolejną funkcjonalnością do zaimplementowania w serwisie jest spersonalizowana strona główna aplikacji. Jedną z jej funkcji jest odpowiednie przywitanie zalogowanych użytkowników. Należy utworzyć folder frontPage a w nim welcome.feature:
 • Można zauważyć, że oba scenariusze sprawdzają dokładnie to samo jedyne, czym się różnią to dane. Możliwa jest zamianadwóchpowyższychscenariuszyna:
 • Behat

  1. 1. BEHATKonrad Masalskikonradmas@gmail.com
  2. 2. Behaviour driven developmentBehaviour driven development (BDD)• opiera się na Test Driven Development (TDD)• metodyka “outside-in”• Każda funkcjonalność jest ujęta, jako historia (story), która definiuje zakres funkcjonalności razem z kryterium akceptacyjnym.
  3. 3. BDD stwarza wspólne słownictwo dla analityka,testera, developera oraz biznesu, abywyeliminować niejednoznaczności iniezrozumienie pojawiające się w rozmowachmiędzy nimi.
  4. 4. Podział BDDSpecBDD• narzędzie do rozwoju specyfikacji dla niskiego poziomu implementacji części i komunikacji pomiędzy nimi.• ewolucja zwykłych testów jednostkowych.StoryBDD• tworzenie czytelnych dla człowieka, skierowanych dla biznesu opisów zachowań.• ewolucja DDD i testów funkcjonalnych.• z StoryBDD pisze się scenariusze dla interesariuszy
  5. 5. FeatureFunkcjonalność jest opisana przez plik <my-feature.feature> - zawiera dokładnie jednąfunkcjonalność.Feature jest zbiorem przypadków zwanych“scenariuszami” (scenario). Każdy scenariuszzdefiniowany jest przez: Context (Given) Zdarzenia (When) Oczekiwany rezultat (Then)
  6. 6. BankomatAs a XI want Yso that ZFeature: Customer withdraws cash As a customer, I want to withdraw cash from an ATM, so that I dont have to wait in line at the bank.
  7. 7. Jest kilka scenariuszy do rozważenia:• konto może mieć środki• konto może być na debecie, ale w limicie debetu• konto może mieć przekroczony limit debetu• jak konto ma środki, ale wypłata sprawia, że będzie przekroczony limit debetu• bankomat nie ma wystarczająco gotówki
  8. 8. Scenario: Account is in credit Given the account is in credit And the card is valid And the dispenser contains cash When the customer requests cash Then ensure the account is debited And ensure cash is dispensed And ensure the card is returned
  9. 9. • Jeżeli coś nie jest opisane w pliku .feature to nie znaczy, że ta część aplikacji jest nadmiarowa albo powinna być usunięta – to po prostu znaczy, że ta część nie jest ważna dla biznesu, chociaż część kodu nie jest ważna dla niego to ciągle może być ona ważną częścią aplikacji.• Pliki *.feature to nie są testy. Są to opisy funkcjonalności projektu. Behat daje możliwość (dzięki definicjom kroków) automatycznego sprawdzania, kiedy te funkcjonalności są zaimplementowane.
  10. 10. Behat w praktyceNależy dodać do composer.json następujące linijki:{ ... "require": { ... "behat/symfony2-extension": "*", "behat/mink-extension": "*", "behat/mink-browserkit-driver" }, "config": { "bin-dir": "bin/" }, ...}
  11. 11. W katalogu głównym trzeba stworzyć plikbehat.ymldefault: extensions: BehatSymfony2ExtensionExtension: mink_driver: true BehatMinkExtensionExtension: default_session: symfony2
  12. 12. Rozpoczęcie pracyphp bin/behat init @AcmeDemoBundle(php vendorbehatbehatbinbehatinit @AcmeDemoBundle)Po wykonaniu komendy Behat tworzy folderFeatures a w nim folder Context z plikiemFeatureContext.php w srcAcmeDemoBundle.
  13. 13. Pierwszy plik .feature• Załóżmy, że w naszej aplikacji trzeba zaimplementować funkcję logowania, aby umożliwić dostęp zalogowanym użytkownikom do szerszej części serwisu.• Należy utworzyć pierwszy plik .feature. Dobrą praktyką jest grupowanie plików .feature dotyczących tej samej funkcjonalności w specjalnym folderze tej funkcjonalności. W folderze srcAcmeDemoBundleFeatures utworzony został folder security a w nim plik login.feature:
  14. 14. Feature: Login In order to have access to the wide functionalityof application As a guest I need to login Scenario: Going to login page will show login form Given there is user "user" with password"userpass" and role "ROLE_USER" And I am on „demo/secured/login" Then I should see "Username" in the"label[for=username]" element And I should see "Password" in the"label[for=password]" element And I should see an "input[type=submit]"element
  15. 15. Scenario: Passing right values willlogin Given there is user "user" withpassword "userpass" and role"ROLE_USER" And I am on „demo/secured/login" When I fill in "Username" with"user" And I fill in "Password" with"userpass" And I press "Login" Then I should be on "/"
  16. 16. Testujemy czy napisany kod spełnia napisaneprzez nas feature:php vendorbehatbehatbinbehat@AcmeDemoBundlesecurityBehat zwraca wynik:2 scenarios (2 undefined)11 steps (11 undefined)0m0.165s
  17. 17. Rezultaty wykonywania kroków• Success• Undefinied• Pending• Failure• Skipped• Ambigous• Redundant
  18. 18. /** * @Given /^there is user "([^"]*)" with password"([^"]*)" and role "([^"]* )"$/ */ public function thereIsUserWithPasswordAndRole($arg1,$arg2, $arg3) { throw new PendingException(); } /** * @Given /^I am on "([^"]*)"$/ */ public function iAmOn($arg1) { throw new PendingException(); }
  19. 19. MinkMink symuluje interakcje przeglądarki z aplikacją.Aby pracować z narzędziem Mink należy zmienićkod w pliku FeatureContext.php na:class FeatureContext extendsMinkContext implementsKernelAwareInterface
  20. 20. thereIsUserWithPasswordAndRole() ciąglewymaga zaimplementowaniaDodanie do konstruktora FeatureContextjednej linijkipublic function __construct(array $parameters){ $this->parameters = $parameters; $this->useContext(guest, newGuestContext);}
  21. 21. <?phpnamespace AcmeDemoBundleFeaturesContext;use BehatMinkExtensionContextMinkContext, BehatBehatExceptionPendingException;class GuestContext extends MinkContext{ /** * @Given /^there is user "([^"]*)" with password"([^"]*)" and role "([^"]*)"$/ */ public function thereIsUserWithPasswordAndRole($arg1,$arg2, $arg3) { throw new PendingException(); }}
  22. 22. Schemat pracy w metodyce BDD jestnastępujący: należy napisać się test, a następnieprzetestować system oraz w razie potrzebypoprawiać go tak długo aż przejdzie testy.Należy zaimplementować test oraz napisać koduprogramu. Po przetestowaniu programu Behatzwraca wynik:2 scenarios (2 passed)11 steps (11 passed)0m1.682sSukces!
  23. 23. Feature: Login In order to have access to the wide functionality ofapplication As a guest I need to login Background: Given there is user "user" with password "userpass" and role"ROLE_USER" And I am on "demo/secured/login" Scenario: Going to login page will show login form Then I should see "Username" in the "label[for=username]"element And I should see "Password" in the "label[for=password]"element And I should see an "input[type=submit]" element…
  24. 24. Scenario outline: Going to welcome pagewill show personalized welcome message Given I am logged in as <user> withpassword <password> And I am on "/" Then I should see <message> Examples: | user | password | message | | user | userpass | Hello user! | | user1 | userpass1 | Hello user1! |
  25. 25. Feature: Welcome text In order to have personalized front page of application As a user I need to go to welcome page Background: Given there is user "user" with password "userpass" and role"ROLE_USER" And there is user "user1" with password "userpass" and role"ROLE_USER" And I am on "/" Scenario: Going to welcome page will show personalized welcomemessage Given I am logged in as "user" with password "userpass" And I am on "/" Then I should see "Hello user!" Scenario: Going to welcome page will show personalized welcomemessage Given I am logged in as "user1" with password "userpass" And I am on "/" Then I should see "Hello user1!"
  26. 26. Co dalej?We wrześniu 2012 na konferencji SymfonyLive wLondynie Konstantin Kudryashov (twórca Behat)oraz Marcello Duarte (phpspec2) pokazali, w jakisposób pracować z kodem, aby korzystać z„Fullstack BDD”. Slajdy z tego wystąpieniaznajdują się na stronie: http://slidesha.re/RRKQFb,a uzupełnia je wpis na blogu:http://everzet.com/post/31581124270/fullstack-bdd-2012-wrapup.

  ×