Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Debugowanie skryptów
PHP za pomocą Xdebug
Michał Pipa
Plan wystąpienia
  Wprowadzenie
  Debugowanie
  Kolorowy var_dump()
  Śledzenie wywołań funkcji
  Profilowanie
Wprowadzenie
Co to jest Xdebug?
Xdebug jest rozszerzeniem PHP stworzonym
przez Dericka Rethansa.
Wprowadzenie
Możliwości
  Dodatkowe informacje o błędach
  Kolorowanie wyjścia var_dump()
  Śledzenie stosu
  Interakt...
Wprowadzenie
Instalacja
Instalacja w Debian/Ubuntu:
# apt-get install php5-xdebug
Wprowadzenie
Konfiguracja
/etc/php5/conf.d/xdebug.ini
zend_extension=/usr/lib/php5/20060613+lfs/xdebug.so
Debugowanie
Wprowadzenie
PHP z rozszerzeniem Xdebug łączy się z klientem
(NetBeans).
Debugowanie
Konfiguracja
Parametry zdalnego debugowania można
ustawiać zarówno w php.ini (globalnie),
jak i w .htaccess (d...
Debugowanie
Konfiguracja
Najważniejsze parametry:
  xdebug.remote_enable
  xdebug.remote_host
  xdebug.remote_port
  x...
Debugowanie
Konfiguracja
W konfiguracji Xdebug musimy podać adres
klienta (xdebug.remote_host). Oznacza to, że
Xdebug musi...
Debugowanie
Konfiguracja
Konieczność podania adresu klienta jest
problemem w następujących przypadkach:
  Więcej niż jede...
Debugowanie
Konfiguracja
Rozwiązanie:
  Przekierowanie portów (dotyczy NAT i jest
uciążliwe).
  Zastosowanie DBGp proxy.
Debugowanie
DBGp proxy
Klient rejestruje się w proxy poleceniem 'proxyinit'
i podaje parametr idekey. Dzięki temu proxy mo...
Debugowanie
DBGp proxy
Przykładowa sesja z udziałem pydbgpproxy:
$ ./pydbgpproxy -i 10.254.254.254:9001 -d 10.254.254.254:...
Debugowanie
Konfiguracja klienta (NetBeans)
Debugowanie
Konfiguracja klienta (NetBeans)
Debugowanie
Konfiguracja klienta (NetBeans)
Debugowanie
NetBeans
Śledzenie zmiennych:
Debugowanie
NetBeans
Podgląd i edycja wszystkich zmiennych:
Debugowanie
NetBeans
Podgląd stosu:
Debugowanie
NetBeans
Pułapki:
Debugowanie
NetBeans
Pułapki:
Kolorowy var_dump()
Przykład
Bez Xdebug:
Kolorowy var_dump()
Przykład
Z Xdebug:
Kolorowy var_dump()
Konfiguracja
  xdebug.overload_var_dump
  xdebug.var_display_max_depth
  xdebug.var_display_max_chi...
Śledzenie wywołań funkcji
Wprowadzenie
Śledzenie wywołań funkcji zapisuje w czytelnym
dla człowieka formacie informacje o:...
Śledzenie wywołań funkcji
Konfiguracja
  xdebug.auto_trace
  xdebug.collect_params
  xdebug.collect_return
  xdebug.sh...
Profilowanie
Wprowadzenie
Profilowanie jest podobne do śledzenia wywołań
funkcji. Wynik jest zapisywany w postaci czytelne...
Profilowanie
Konfiguracja
Włączenie profilowania:
xdebug.profiler_enable
Po włączeniu pliku profilu są zapisywane w
katalo...
Profilowanie
KCachegrind
Profilowanie
Webgrind
Dziękuję za uwagę!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Debugowanie skryptow php za pomoca xdebug

7,192 views

Published on

Debugowanie skryptow php za pomoca xdebug

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Debugowanie skryptow php za pomoca xdebug

 1. 1. Debugowanie skryptów PHP za pomocą Xdebug Michał Pipa
 2. 2. Plan wystąpienia   Wprowadzenie   Debugowanie   Kolorowy var_dump()   Śledzenie wywołań funkcji   Profilowanie
 3. 3. Wprowadzenie Co to jest Xdebug? Xdebug jest rozszerzeniem PHP stworzonym przez Dericka Rethansa.
 4. 4. Wprowadzenie Możliwości   Dodatkowe informacje o błędach   Kolorowanie wyjścia var_dump()   Śledzenie stosu   Interaktywne debugowanie   Profilowanie   Śledzenie wywołań funkcji   Analiza 'code coverage'
 5. 5. Wprowadzenie Instalacja Instalacja w Debian/Ubuntu: # apt-get install php5-xdebug
 6. 6. Wprowadzenie Konfiguracja /etc/php5/conf.d/xdebug.ini zend_extension=/usr/lib/php5/20060613+lfs/xdebug.so
 7. 7. Debugowanie Wprowadzenie PHP z rozszerzeniem Xdebug łączy się z klientem (NetBeans).
 8. 8. Debugowanie Konfiguracja Parametry zdalnego debugowania można ustawiać zarówno w php.ini (globalnie), jak i w .htaccess (dla danego katalogu).
 9. 9. Debugowanie Konfiguracja Najważniejsze parametry:   xdebug.remote_enable   xdebug.remote_host   xdebug.remote_port   xdebug.idekey
 10. 10. Debugowanie Konfiguracja W konfiguracji Xdebug musimy podać adres klienta (xdebug.remote_host). Oznacza to, że Xdebug musi wiedzieć do jakiego klienta ma się podłączyć.
 11. 11. Debugowanie Konfiguracja Konieczność podania adresu klienta jest problemem w następujących przypadkach:   Więcej niż jeden programista chce debugować tę samą kopię skryptu.   Klient nie ma publicznego adresu IP (NAT).
 12. 12. Debugowanie Konfiguracja Rozwiązanie:   Przekierowanie portów (dotyczy NAT i jest uciążliwe).   Zastosowanie DBGp proxy.
 13. 13. Debugowanie DBGp proxy Klient rejestruje się w proxy poleceniem 'proxyinit' i podaje parametr idekey. Dzięki temu proxy może skojarzyć idekey z adresem i portem klienta oraz później przekierować do niego odpowiednie połączenia.
 14. 14. Debugowanie DBGp proxy Przykładowa sesja z udziałem pydbgpproxy: $ ./pydbgpproxy -i 10.254.254.254:9001 -d 10.254.254.254:9000 INFO: dbgp.proxy: starting proxy listeners. appid: 8431 INFO: dbgp.proxy: dbgp listener on 10.254.254.254:9000 INFO: dbgp.proxy: IDE listener on 10.254.254.254:9001 INFO: dbgp.proxy: Server:onConnect ('10.254.254.20', 40112) [proxyinit -p 9000 -k michal.pipa -m 0] INFO: dbgp.proxy: connection from 10.254.254.20:42010 [<__main__.sessionProxy instance at 0x874410c>] INFO: dbgp.proxy: Server:onConnect ('10.254.254.20', 40117) [proxystop -k michal.pipa]
 15. 15. Debugowanie Konfiguracja klienta (NetBeans)
 16. 16. Debugowanie Konfiguracja klienta (NetBeans)
 17. 17. Debugowanie Konfiguracja klienta (NetBeans)
 18. 18. Debugowanie NetBeans Śledzenie zmiennych:
 19. 19. Debugowanie NetBeans Podgląd i edycja wszystkich zmiennych:
 20. 20. Debugowanie NetBeans Podgląd stosu:
 21. 21. Debugowanie NetBeans Pułapki:
 22. 22. Debugowanie NetBeans Pułapki:
 23. 23. Kolorowy var_dump() Przykład Bez Xdebug:
 24. 24. Kolorowy var_dump() Przykład Z Xdebug:
 25. 25. Kolorowy var_dump() Konfiguracja   xdebug.overload_var_dump   xdebug.var_display_max_depth   xdebug.var_display_max_children   xdebug.var_display_max_data
 26. 26. Śledzenie wywołań funkcji Wprowadzenie Śledzenie wywołań funkcji zapisuje w czytelnym dla człowieka formacie informacje o:   Wywołanych funkcjach   Czasie wykonania funkcji   Rozmiar użytej pamięci   Parametry przekazane do funkcji   Wartości zwracane przez funkcję
 27. 27. Śledzenie wywołań funkcji Konfiguracja   xdebug.auto_trace   xdebug.collect_params   xdebug.collect_return   xdebug.show_mem_delta
 28. 28. Profilowanie Wprowadzenie Profilowanie jest podobne do śledzenia wywołań funkcji. Wynik jest zapisywany w postaci czytelnej dla programów, które służą do analizy tych danych.
 29. 29. Profilowanie Konfiguracja Włączenie profilowania: xdebug.profiler_enable Po włączeniu pliku profilu są zapisywane w katalogu /tmp (xdebug.profiler_output_dir).
 30. 30. Profilowanie KCachegrind
 31. 31. Profilowanie Webgrind
 32. 32. Dziękuję za uwagę!

×