Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Using Red Gate SQL Doc for database documentation

1,009 views

Published on

This is my presentation about Red Gate SQL Doc that I have presented on one of the meatings of Lodzka Grupa Profesjonalistow IT & .NET. Presentation in Polish.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Using Red Gate SQL Doc for database documentation

 1. 1. Mariusz Koprowski
 2. 2.  O firmie Red Gate  „Dokumentacja” słowo klucz  SQL Doc 2.0  O programie  Demo  Tips and Tricks  Q&A
 3. 3.  Jeden z dwóch najważniejszych ISV tworzący oprogramowanie dodatkowe do Microsoft SQL Server  Visual Studio Industry Partner (VSIP)  Microsoft Gold Visual Studio .NET launch partner  Wielokrotnie nagradzana przez SQL Server Magazin, Visual Studio Magazin, asp.netPRO, Dr Dobbs, Code Project  Wśród klientów redgate można znaleźć:HP, Sage, Bank of America, AT&T , US Treasury
 4. 4. SQL Comparison  SQL Compare®: porównywanie i synchronizowanie schematów.  SQL Data Compare™: porównywanie i synchronizowanie danych.  SQL Packager™: pakowanie, aktualizacja i instalacja baz danych.  SQL Dependency Tracker™: graficzna wizualizacja zależności.
 5. 5. SQL Backup  SQL Backup™ Pro: szybkie tworzenie kopi zapasowych z możliwością enkrypcji.  SQL Multi Script™ Unlimited: wywoływanie wielu skryptów równocześnie na wielu instancjach SQL Server za pomocą tylko jednego kliknięcia.  SQL Response™: monitorowanie „zdrowia” i aktywności SQL Server.
 6. 6. SQL Prompt  SQL Prompt™ Pro: IntelliSense dla narzędzi bazodanowych.  SQL Doc™: szybkie dokumentowanie baz danych w Word lub HTML.  SQL Data Generator: automatyczny generator realistycznych danych testowych.  SQL Refactor™: refaktoryzacja kodu baz danych w locie.
 7. 7. .Net  ANTS Profiler Pro:  ANTS Performance Profiler: Sprawdzanie aplikacji do określenia wąskich gardeł i zapewnienia optymalnej wydajności tworzonego kodu.  ANTS Memory Profiler: Sprawdzanie tworzonych  .NET Reflector™: Eksploracja aplikacji pod kontem zużycia .NET assemblies w naturalny i pamięci prosty sposób. (Freeware)  Exception Hunter: Analizuje  PInvoke Visual Studio Add-in: stworzone .NET assemblies pod dodatek do Visual Studio do kontem nie obsłużonych tworzeni i przeszukiwania wyjątków , które mogą być sygnatur PInvoke (Freeware) zwracane z metod
 8. 8.  Exchange Server Archiver: Archiwizacja maili w Exchange Server.  SQL Comparison SDK™: SDK do narzędzi SQL Comparison umożliwiające pisanie własnych zadań synchronizacyjnych itp.  SQL Log Rescue™: analizator logów transakcyjnych SQL Server.  SQL Safari ®:dostęp do Safari Books Online z wybranymi najlepszymi książkami o SQL w formie elektronicznej
 9. 9. Jeżeli zainteresował cię któryś z produktów pamiętaj, że możesz zawsze go przetestować i przedstawić go na naszym forum.
 10. 10.  Rodzaje dokumentacji: Dokumentacja techniczna oprogramowania  użytkownika  powinna zawierać dokładny opis metod  inwestycyjna działania programu, algorytmów w nich  konstrukcyjna zastosowanych, rozmieszczenia i sposobu działania poszczególnych  technologiczna komponentów itp.  fabryczna  Jej finalna forma powinna być  naukowo-techniczna zrozumiała/czytelna dla człowieka.  badawczo-rozwojowa  Coraz częściej do tworzenia i generowania dokumentacji  … wykorzystuje się automaty np.:  Sandcatle – generacja dokumentacji z C# i VB.NET na podstawie komentarzy ///  GhostDoc – automat ułatwiający tworzenie dokumentacji w C# na podstawie nazw.
 11. 11. METODY DOKUMENTOWANIA W SQL SERVER  Aggregate  Remote Service  Komentarze  Asymmetric Key Binding (Service  Assembly Broker) ▪ --  Certificate  Route (Service Broker) ▪ /*….*/  Contract (Service  Rule Broker)  Schema or User  Database  Service  Default  Extended property  Event Notification  Symmetric Key - dodawanie  Filegroup or File Name  Synonym dowolnych opisów  Function  Table  Message Type  Trigger do obiektów Partition Function   Type bazodanowych  Partition Scheme  View  Plan Guide  XML Schema  Procedure Collection  Queue (Service Broker)
 12. 12.  Dodawanie opisu do tabeli:  Odczytywanie opisu z tabeli: USE AdventureWorks; USE AdventureWorks; GO GO EXEC sys.sp_addextendedproperty SELECT objtype @name = N‘Test', , objname @value = N‘test', , name @level0type = N'SCHEMA', @level0name = , value Person, FROM fn_listextendedproperty (NULL, @level1type = N'TABLE', @level1name = 'schema', 'Person', 'table', 'Address', Address; default, default); GO GO  Kasowanie opisu z tabeli: objtype objname name value USE AdventureWorks; GO TABLE Address Test Test EXEC sp_dropextendedproperty @name = = 'Test' ,@level0type = 'schema' ,@level0name = Person ,@level1type = 'table' ,@level1name = 'Address' GO
 13. 13.  Tworzenie dokumentacji bazy danych bezpośrednio z fizycznej struktury.  Dodawanie i edytowanie opisów do tabel, widoków i kolumn.  Eksport dokumentacji do postaci Microsoft Word, HTML i CHM.  Stworzona dokumentacja prezentuje wszystkie wewnętrzne i zewnętrze (tylko pomiędzy bazami) zależności pomiędzy obiektami bazodanowymi.  Wsparcie dla SQL Server w wersji:  2000  2005  2008
 14. 14.  SQL Doc wykorzystuje mechanizm extended property do zapisywania wprowadzanych opisów.  Opis zapisywany jest w właściwości o nazwie „MS_Description”.  Skasowanie właściwości z bazy spowoduje zniknięcie opisu obiektu z projektu.  Wymaga użytkownika typu SYSADMIN lub SECURITYADMIN oraz prawa typu EXEC dla:  sp_addextendedproperty (dodawanie właściwości)  fn_listextendedproperties (odczyt właściwości)  sp_dropextendedproperty (kasowanie właściwości)
 15. 15.  Aby zmienić domyślny wygląd pierwszej strony wygenerowanego dokumentu Microsoft Word należy zmienić odpowiednio dokument „DefaultCoverPage.doc” znajdujący się w <wybrana ścieżka instalacji programu>SQL Doc 2Style1Word DefaultCoverPage.doc  Aby zmienić domyślny wygląd wygenerowanego HTML należy zaktualizować pliki css znajdujące się w <wybrana ścieżka instalacji programu> SQL Doc 2Style1Style  Możliwa jest zmiana ikon poprzez podmiana odpowiednich plików typu .gif w ścieżce <wybrana ścieżka instalacji programu> SQL Doc 2 Style1Images  Zalecane jest tworzenie dokumentacji na pustej bazie danych przeznaczonej tylko do generacji dokumentacji.
 16. 16. WADY ZALETY  Twórca dokumentacji ma mały wpływ na  Szybkość. jej zawartość.  Łatwość obsługi.  Za mała konfigurowalność tworzonych elementów.  Łatwa edytowalność danych  Brak domyślnej obsługi PDF. (opisów obiektów).  Zapisywanie opisów bezpośrednio w  Domyślny wygląd generowanej bazie danych, co może doprowadzić do dokumentacji w większości ich zniknięcia w przypadku przywracania przypadków jest wystarczający. bazy itp.  Generowana dokumentacja zawiera wszystkie informacje, które mogą być potrzebne odbiorcą dokumentu.

×