Konkurenčné spravodajstvo

644 views

Published on

Prednáška v rámci predmetu: Informačné zdroje a knižnično-informačné služby v elektronickom prostredí.

Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra knižničnej a informačnej vedy

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
644
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Konkurenčné spravodajstvo

 1. 1. IZKISvEPMgr. Katarína Buzová, PhD. konkurenčné spravodajstvo alebo Competitive Intelligence
 2. 2. definície cyklus zdroje výskumy a tím je – nie je vizualizácie
 3. 3. Society of Competitive Intelligence SCIP Professionals systematický a etický program pre zhromažďovanie, analýzu a riadenie externých informácií, ktoré môžu ovplyvniť firemné plány, rozhodnutia a činnosti (SCIP, 2000)Papík, V podstate ide o prácu zisťovania, sledovania a 1999 vyhodnocovania konkurenčného prostredia s cieľom odhaliť slabé a silné stránky konkurencie, rozpoznať jej strategické zámery (Papík, 1999).
 4. 4. Vizualizácia analýzy definícií CI (Kril, 2010)
 5. 5. súvislosti
 6. 6. Pridružené kategórie spravodajstva Competitor Intelligence - podrobné spravodajstvo zamerané priamo na jednotlivých konkurentov, nie na prostredie Customer Intelligence - spravodajstvo o zákazníkoch, ako súčasných tak aj budúcich Market Intelligence - spravodajstvo vychádzajúce z informácií o trhu, jeho charakteristike, veľkosti, nových trendoch a smere vývojaPartner Intelligence - spracované informácie zhromaždené o firemných obchodných partneroch vo vzťahu k budúcemu možnému vývoju Technical Intelligence - spravodajstvo o novinkách v technologickom vývoji
 7. 7. • predvídať zmeny na trhu,• predvídať ako zareaguje konkurencia,• objaviť nových alebo potenciálnych konkurentov,• naučiť a poučiť sa z úspechu a chýb ostatných,• dozvedieť sa o nových technológiách, produktoch a procesoch, ktoré môžu ovplyvniť činnosť firmy,• naučiť sa o politických, legislatívnych zmenách, ktoré majú vplyv na obchod,• vstúpiť na nové trhy,• hodnotiť činnosť firmy s otvorenou mysľou,• napomôcť implementácii najnovších manažérskych nástrojov. Konkurenčné spravodajstvo umožňuje firmám získať konkurenčnú výhodu ...
 8. 8. Cyklus CI (Miller, 2001) Ide o pohľad na činnosti vlastnej firmy s cieľom určiť, čo je známe o jejPlánovaniea riadenie konkurentoch. V priebehu tejto fázy sú definované informačné potreby a požiadavky na zhromažďovanie údajov. Táto fáza prestavuje premyslený, plánovaný a sústavný proces získavania Zber relevantných údajov využitím dostupných informačných zdrojov pre údajov uspokojenie stanovených požiadaviek. Zhromažďovanie údajov musí byť legálne a etické. analýza Fázu, v ktorej sú informácie vyhodnocované (v zmysle presnosti, relevancie a použiteľnosti), uložené a kategorizované, strieda ich analýza, teda proces, v ktorom sú čisté dáta interpretované a integrované s cieľom vytvorenia produktu, ktorý obsahuje fakty, vysvetlenia, odhady, predpovede a závery.doručenie Prezentovanie záverov a výsledkov práce zadávateľovi - distribúcia hotového produktu vo forme vhodnej pre klienta. Spätná Pre ďalšie úspešné vykonávanie konkurenčného prostredia je potrebné zobrať väzba do úvahy reakciu zadávateľa (klienta) a tiež jeho potreby.
 9. 9. Postup krokov pri konkurenčnom spravodajstve 1. Analýza potrieb 6. 2. Pokrytie Zužitkovanie a sekundárnych spätná väzba inf. zdrojov 3. Primárny 5. Doručenie prieskum 4. Analýza
 10. 10. Prehľad procesukonkurenčného spravodajstva
 11. 11. Interné konkurenčné spravodajstvo, ale aj externé.
 12. 12. • finančné a kreditné informácie (napr. účtovné uzávierky),• prehľady, katalógy, zoznamy firiem (najmä s tzv. kancelárskymi informáciami),• burzové správy (vrátane ratingu brokerskými spoločnosťami),• tlačové správy a ďalšie spravodajské texty,• správy popisujúce trhy a priemyslové odvetvia ("market research reports", predpovede trhov),• informácie o výrobkoch,• informácie zamerané na spotrebiteľov, vrátane výsledkov testov výrobkov,• informácie o osobnostiach jednotlivých odborov• záležitosti intelektuálneho vlastníctva (ochranné známky a patenty)• dokumenty právneho a legislatívneho typu,• konferenčné a výstavné materiály,• zdroje informácií o tendroch,• demografické informácie,• informácie viažuce sa k teritóriám a poskytujúce charakteristiky územia. Typy online zdrojov pre CI
 13. 13. Ideálny tím, ktorý vykonáva CI projektový knihovník analytik manažérzbiera všetky vedie rozhovory a zbierapublikované dáta a nepublikované koordinuje a riadiorganizuje ich informácie, pridaná hodnota - analýza
 14. 14. schopnosť argumentáciepodnikateľská vášeňrýchle sa učiaci s intenzívnou zvedavosťouinštinktívny, ale empirickýschopnosť dodržať termíny projektov„knihovník“ – informačný pracovníkschopnosť viesť rozhovorskvelé komunikačné schopnosti vlastnostipresvedčivé vystupovanie (Johnson, 2006) CI tímu
 15. 15. Dualita spravodajstva .. (Johnson, 2006)
 16. 16. Dualita spravodajstva .. (Johnson, 2006) taktik stratég• Referenčná štruktúra • Hľadanie trendov• Menej závislý od trendov • Vektorové zobrazenia• Analýza • Interpretácia• Porovnáva možnosti a výsledky • Vplyv na čitateľa• Odporúčania a dôvera • Zdola nahor• Zhora nadol • Riadi sa trendmi• Poháňaný problémom • Výsledkom je pozorovanie• Rozhodnutia a akcie • Hypotetický• Faktický
 17. 17. Rozdielny cieľ, rozdielny prístup
 18. 18. Society of Strategic and Competitive IntelligenceProfessionals (SCIP)- 77% členov tejto organizácie pracuje vo veľkých spoločnostiach a korporáciách, 17% pôsobí ako nezávislí konzultanti, 2% členov sú z akademickej sféry a 3% tvoria študenti1) poradenstvo;2) komunikácie;3) chemický a farmaceutický priemysel;4) informatický priemysel;5) obrana a letectvo.
 19. 19. Society of Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP)- 77% členov tejto organizácie pracuje vo veľkých spoločnostiach a korporáciách, 17% pôsobí ako nezávislí konzultanti, 2% členov sú z akademickej sféry a 3% tvoria študenti poradenstvo komunikácie chemický a farmaceutický priemysel informatický priemysel letectvo
 20. 20. • informácie, ktoré sú analyzované tak, aby umožnili CI rozhodovanie znamená…• nástroj, ktorý varuje manažment pred hrozbami a upozorňuje na nové príležitosti• spôsob, ako vykonávať rozumné odhady a predpovede• Existuje vo viacerých podobách - CI má pre rôznych ľudí rôzne významy. Vedci vo výskume ho považujú za nástroj, ako byť jeden krok pred výskumnými aktivitami konkurencie. Obchodník používa CI, aby uzatvoril obchod. Manažér vníma CI ako dlhodobý pohľad na trh a konkurentov.• spôsob, ako zlepšiť finančné výsledky• spôsob života firmy / inštitúcie, neustály proces• súčasť každej veľkej a významnej firmy• manažérsku metódu, ktorá umožňuje firmám udržať a získavať konkurenčnú výhodu• proces, ktorý umožňuje firme inteligentné správanie
 21. 21. CI• špionáž• automatizovaný proces neznamená• veštecká pomôcka …• vyhľadávanie v databázach• vyhľadávanie na internete• záležitosť pre jednu osobu.• vynález 20. storočia• softvér• čísla• prieskum trhu, benchmarking, ani firemná knižnica
 22. 22. Výskum na SR a ČR (Kril, 2010)
 23. 23. :-)
 24. 24. Konkurenčné spravodajstvo – znalostná mapa
 25. 25. IZKISvEPkatarina.buzova@gmail.com Otázka na záver ... Prečo SOVA ?

×