Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kredibilita a e-obchody

560 views

Published on

Vlastnosti, vztahy a vplyvy.Faktory ovplyvnujuce vnimanie kredibility e-obchodov. Niekolko prikladov z prieskumu dizertacnej prace ...

Published in: Technology, Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kredibilita a e-obchody

 1. 1. Katarína Buzová 2011<br />Kredibilita a e-obchody<br />
 2. 2. Kredibilita a rôzne oblasti webu<br />kredibilita a e-obchody<br />
 3. 3. V V V<br />
 4. 4. V V V - Vlastnosti<br /><ul><li>prezentácia reálneho zázemia,
 5. 5. benevolencia a integrita značky,
 6. 6. profesionalizmus,
 7. 7. symboly a symptómy (napr. interkacia s priateľským predavačom je príznačné (symptomatické) pre dobre rozbehnutý online obchod, ale jednoduchá fotografia usmievajúceho sa predavača je len symbolom dôveryhodnosti.),
 8. 8. estetický dizajn,
 9. 9. rýchlosť procesov,
 10. 10. bezpečnosť,
 11. 11. jednoznačnosť objednávania,
 12. 12. referencie.</li></li></ul><li>V V V - Vzťahy<br />Kredibilita je vzťah troch strán – charakter toho, kto dôveruje, atribúty toho, komu sa dôveruje a špecifický kontext, v ktorom sa dôvera odohráva.<br />Čomu dôverujú najviac ↔ kde nakupujú najčastejšie<br />Vnímaná dôveryhodnosť ↔ vnímaný risk ↔ úmysel nakúpiť<br />Vnímaná dôveryhodnosť ↔ finančný risk<br />Ochota nákupu ↔ priamy akt nákupu<br />
 13. 13. V V V - Vplyvy<br />Vplyvy samotného obchodu (jeho externé a interné prostredie), <br />vplyvy okolia (kultúra, referencie),<br />vplyvy samotného kupujúceho (sklon k dôvere, vedľajšie benefity).<br />
 14. 14. Hlavné faktory ovplyvňujúce vnímanie kredibility e-obchodov<br />(Garnik, 2006)<br />
 15. 15. Model budovania kredibility online obchodov<br />(Garnik, 2005)<br />
 16. 16. Niečo exaktné<br />
 17. 17. Niečo exaktné<br />
 18. 18. Niečo exaktné<br />
 19. 19. Niečo exaktné<br />Máte strach platiť kreditnou kartou? <br />Sklamali ste sa v e-obchodoch niekedy?<br />
 20. 20. Záver ?<br />Používatelia nekontrolujú prejavy kredibility e-obchodu.<br />Prečo je dôležité hodnotiť webové sídla???<br />ROZHODNUTIA<br />
 21. 21. katarina.buzova@gmail.com<br />Ďakujem za pozornosť !<br />
 22. 22. Použité zdroje<br />BÜTTNER, Oliver B., GÖRITZ, Anja S., 2008. Perceived trustworthiness of online shops. In: Journal of Consumer Behaviour [online], vol.&, issue 1, p.35-50 [cit. 2010-10-19]. Dostupné na internete: <http://www3.interscience.wiley.com/journal/117908131/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0>.<br />BUZOVÁ, Katarína. 2010. Postavenie kredibility webových sídiel v rámci SEO optimalizácie. In ELET Newsletter [online], 27. september, 2010 [cit. 2010-10-19]. Dostupné na internete: <http://www.elet.sk/?kredibilita-webovych-sidiel&sprava=postavenie-kredibility-webovych-sidiel-v-ramci-seo-optimalizacie>.<br />CHEUNG, Christy M.K., LEE, Matthew K.O., 2001. Trust in Internet Shopping: Instrumental Development and Validation through Clasical and Modern Approaches. In: Journal of Global Information Management [online], vol. 9, no. 3, 2001 [cit. 2010-10-19]. Dostupné na internete: <http://www.google.com/books?hl=sk&lr=&id=hXk7Hx2zHAEC&oi=fnd&pg=PA25&dq=Perceived+trustworthiness+of+online+shops&ots=YI4i151q2a&sig=_xyIOPNeyetkSVN2DFlLLNCehIc#v=onepage&q=&f=false>.<br />Fishkin, Rand. (2009). Search Engine 2009 Ranking Factors.  In: SEOMOZ.org. The Web´s best SEO resources. 2009 [online], [cit. 2010-09-20]. Dostupné na internete:http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors.<br />GARNIK, Igor, 2005. Vendor Credibility in e-Shops Design in Poland: an Empirical Study [online]. [cit. 2010-10-19]. Dostupné na internete: <http://www.zie.pg.gda.pl/~igar/articles/ECCE13-Garnik-Vendor_Credibility.pdf>.<br />GARNIK, Igor, 2006. Factors Affecting Credibility of E-shops in Poland. In: Proceedings of 13th International COST294 Workshop on user Interface Quality Models [online], Rome September 12-13, 2006, pp. 94-97. [cit. 2010-10-19]. Dostupné na internete: <http://www.zie.pg.gda.pl/~igar/articles/FCMS5-Garnik-Factors_affecting_credibility.pdf>.<br />
 23. 23. Použité zdroje<br />Knudsen, Chris. 2009. Credibility Matters. In: SEO Blog. 3rd December 2009 [online], ],  [cit. 2010-09-13].  Dostupné na internete:http://www.seo.com/blog/credibility-matters/.<br />MAYER, Roger C., DAVID, James H., SCHOORMAN, F. David, 1995. An integrative model of organizational trust. In: Academy of Management Review, vol.3, no.20, p. 709-734 [online]. [cit. 2010-101-19]. Dostupné na internete: <http://douglaskaralis.com/files/An_integration_model_of_organizational_trust.pdf>.<br />McGee, Matt. 2008. The SEO Success Pyramid. In: Small Business Search Marketing.  8th January 2008 [online], [cit. 2010-09-20]. Dostupné na internete:http://www.smallbusinesssem.com/the-seo-success-pyramid/971.<br />O’REILLY, Tim, 2009. What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. In: Web Squared: Web 2.0 Five Years On [online]. [cit. 2010-10-19]. Dostupné na internete: < http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html>.<br />RIEGELSBERGER, Jens, 2009. Building Trust in Online Shopping. In: BrandChannel [online]. [cit. 2010-10-19]. Dostupné na internete: <http://www.brandchannel.com/papers_review.asp?sp_id=1238>.<br />Wall, Aaron. 2007. A Crucial SEO Element: Web Site Credibility. In: Search Engine Land. 13th September 2007 [online], [cit. 2010-09-20]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/a-crucial-seo-element-web-site-credibility-12165.<br />YOO, B., DONTHU, N., 2001. Developing a Scale to Measure the Perceived Quality of Internet Shopping Sites (SITEQUAL). In: Quarterly Journal of Electronic Commerce, 2, (1), 31-47 [online]. [cit. 2010-10-19]. Dostupné na internete: <http://people.hofstra.edu/Boonghee_Yoo/papers/2001_QJEC_SITEQUAL.pdf>.<br />

×