Math

3,710
-1

Published on

การสอนประพจน์

Published in: Education, Technology
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
3,710
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Math

  1. 1. ประพจน์ (propositions) บทนิยาม ประพจน์ คือประโยคที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะอยู่ในรูปประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธก็ได้
  2. 2. ตัวอย่าง ประโยคที่เป็นประพจน์ <ul><li>1. จังหวัดขอนแก่นอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย (เท็จ) </li></ul><ul><li>2. แม่น้ำชีไหลผ่านจังหวัดขอนแก่น (จริง) </li></ul><ul><li>3. อำเภอมัญจาคีรีอยู่จังหวัดชัยภูมิ (เท็จ) </li></ul><ul><li>4. โรงเรียนมัญจาศึกษาอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด (เท็จ) </li></ul><ul><li>5. อำเภอบ้านไผ่อยู่ติดเขตอำเภอมัญจาคีรี (เท็จ) </li></ul>
  3. 3. ตัวอย่าง ประโยคที่ไม่เป็นประพจน์ <ul><li>ประโยคที่ไม่อยู่ในรูปประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธ ไม่เป็นประพจน์เช่น ประโยคคำถาม ประโยคคำสั่ง ประโยคขอร้อง คำอุทาน ห้าม แสดงความปรารถนา เช่น </li></ul><ul><li>1. วันนี้เรียนวิชาอะไรบ้าง </li></ul><ul><li>2. ช่วยด้วย </li></ul><ul><li>3. ช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียน </li></ul><ul><li>4. ออกไปให้พ้น </li></ul><ul><li>5. อยากได้เกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์จังเลย </li></ul>
  4. 4. แบบฝึกหัดเรื่องประพจน์ <ul><li>จงพิจารณาประโยคต่อไปนี้ว่าเป็นประพจน์หรือไม่เพราะเหตุใด </li></ul><ul><li>1. ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย </li></ul><ul><li>2. ผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา ชื่อ นายสวาท นาทอง </li></ul><ul><li>3. โปรดแก้ที่ผิดด้วย </li></ul><ul><li>4. 0 เป็นจำนวนคู่ </li></ul><ul><li>5. นายอำเภออำเภอมัญจาคีรีคือใคร </li></ul><ul><li>6. 4 เป็นจำนวนเต็ม </li></ul><ul><li>7. จังหวัดระนองอยู่ในภาคอีสาน </li></ul><ul><li>8. ขอให้มีความสุขความเจริญ </li></ul><ul><li>9. หาร 0 ด้วย 5 ได้ผลลัพธ์เท่าไร </li></ul><ul><li>10. เธอว่ายน้ำเป็นไหม </li></ul>
  5. 5. ระบบจำนวนจริง <ul><li> </li></ul><ul><li>สอนโดย นางอมร เทศน้อย </li></ul>
  6. 6. จำนวนจริง ( Real Numbers) <ul><li>จำนวนจริง </li></ul>มนุษย์มีความคิดในเรื่องจำนวนมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ ดงจะเห็นจากการบันทึกจำนวนสัตว์เลี้ยงโดยใช้ก้อนหินหรือรอยบากต้นไม้ ซึ่งเป็นการจับคู่หนึ่งต่อหนึ่งระหว่างสมาชิกในเซต เป็นการเริ่มต้นแห่งความคิดในเรื่องจำนวน มนุษย์คิดขึ้นได้เป็นครั้งแรกเป็นจำนวนที่ใช้นับสิ่งของเซตของจำนวนดังกล่าว เรียกว่า เซตของจำนวนนับ คือ N = {1,2,3,…} ถ้า a และ b เป็นจำนวนนับ ( ไม่ว่า a หรือ b ก็ตาม ) จะหา a+b ได้โดยอาศัยการนับเป็นพื้นฐาน ผลบวกเป็นจำนวนนับเสมอ เรียกว่า สมบัติปิดการบวก . เมื่อมีจำนวนนับย่อมมีการเพิ่มหรือลด ของจำนวนนับและการแบ่ง ก่อให้เกิดความคิดในด้านการบวก การลบ การคูณ และการหาร จำนวนนับขึ้น โดยครั้งแรกออกมาได้เฉพาะจำนวนนับ ซึ่งเรื่องการบวกการคูณจำนวนนับไม่มีปัญหา มีปัญหาขัดแย้งการลบและการหารตรงที่จำนวนนับบางคู่ลบหรือหารกันไม่ได้ จึงได้ใช้จำนวนขอบข่ายที่กว้างขึ้น ต่อมาเมื่อมนุษย์คิดการบวกและลบจำนวนเต็มลบและอื่นๆได้ตลอดทั้งระบบจำนวนเต็ม ทำให้ระบบจำนวนเต็มกับการลบมีสมบัติปิดได้อีก
  7. 7. จำนวนต่อไปนี้เป็นจำนวนตรรกยะ <ul><li>จำนวนเต็ม ได้แก่ จำนวนเต็มบวก เต็มศูนย์ และเต็มลบ </li></ul><ul><li>จำนวนที่เขียนอยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็ม และตัวส่วนไม่เป็นศูนย์ เช่น ¾ ,-22/7 เป็นต้น </li></ul><ul><li>จำนวนที่เขียนอยู่ในรูปทศนิยมซ้ำ เช่น 1.414 , 3.14 ,0.17171717...,1.177177177...,1.505505... เป็นต้น </li></ul>
  8. 8. จำนวนอตรรกยะ <ul><li>จำนวนอตรรกยะไม่สมารถเขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มได้ </li></ul><ul><li>จำนวนอตรรกยะสามารถเขียนอยู่ในรูปทศนิยมไม่ซ้ำ </li></ul><ul><li>จำนวนอตรรกยะสามารถกำหนดค่าโดยประมาณได้ </li></ul><ul><li>เช่น รากที่สองของ 2 = 1.4142135... มีค่าประมาณ 1.414 </li></ul><ul><li>รากที่สองของ 3 = 1.7320508... มีค่าประมาณ 1.732 </li></ul>
  9. 9. แผนผังความสัมพันธ์ของจำนวนชนิดต่างๆ <ul><li>จำนวนเชิงซ้อน </li></ul><ul><li>จำนวนจริง จำนวนที่ไม่ใช่จำนวนจริง จำนวนอตรรกยะ จำนวนตรรกยะ </li></ul><ul><li>จำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม จำนวนเต็ม </li></ul><ul><li>จำนวนเต็มลบ จำนวนเต็มศูนย์ จำนวนเต็มบวกหรือจำนวนนับ </li></ul>
  10. 10. สรุปเซตของจำนวนจริง <ul><li>จำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะทุกจำนวนสามารถจัดรวมเข้าด้วยกันโดยให้ยูเนี่ยนของเซตของจำนวนตรรกยะกับเซตของจำนวนอตรรกยะเป็น เซตของจำนวนจริง เซตของจำนวนตรรกยะและอตรรกยะต่างก็เป็นสับเซตของจำนวนจริง อินเตอร์เซกชันของทั้งสองเซตนี้เป็นเซตว่าง คือไม่มีจำนวนจริงใดที่เป็นทั้งจำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะ </li></ul>
  11. 11. แบบฝึกหัดที่ 1 เรื่องจำนวนจริง <ul><li>จงบอกข้อความต่อไปนี้ว่าเป็นจริงหรือเท็จ </li></ul><ul><li>1. 0.001001001001 ... เป็นจำนวนตรรกยะ </li></ul><ul><li>2. 0.110110110110 ... เป็นจำนวนตรรกยะ </li></ul><ul><li>3. 0.767667666766667 ... เป็นจำนวนตรรกยะ </li></ul><ul><li>4. 0.599999 ... เป็นจำนวนตรรกยะ </li></ul><ul><li>5. 0 เป็นจำนวนจริง </li></ul>
  12. 12. แบบฝึกหัดที่ 2 เรื่องจำนวนจริง <ul><li>ให้นักเรียนยกตัวอย่างจำนวนต่อไปนี้ </li></ul><ul><li>จำนวนนับ </li></ul><ul><li>จำนวนเต็มลบ </li></ul><ul><li>จำนวนเต็มบวก </li></ul><ul><li>จำนวนเต็ม </li></ul><ul><li>จำนวนตรรกยะ </li></ul><ul><li>จำนวนอตรรกยะ </li></ul>
  1. A particular slide catching your eye?

   Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

  ×