Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ประพจน์ (propositions) บทนิยาม ประพจน์ คือประโยคที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะอยู่ในรูปประโยคบอก...
ตัวอย่าง ประโยคที่เป็นประพจน์ <ul><li>1. จังหวัดขอนแก่นอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย (เท็จ) </li></ul><ul><li>2. แม่น้ำชีไห...
ตัวอย่าง ประโยคที่ไม่เป็นประพจน์ <ul><li>ประโยคที่ไม่อยู่ในรูปประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธ ไม่เป็นประพจน์เช่น ประโยคคำถาม ประโ...
แบบฝึกหัดเรื่องประพจน์ <ul><li>จงพิจารณาประโยคต่อไปนี้ว่าเป็นประพจน์หรือไม่เพราะเหตุใด </li></ul><ul><li>1. ข้าวเป็นอาหาร...
ระบบจำนวนจริง <ul><li> </li></ul><ul><li>สอนโดย นางอมร เทศน้อย </li></ul>
จำนวนจริง ( Real Numbers) <ul><li>จำนวนจริง </li></ul>มนุษย์มีความคิดในเรื่องจำนวนมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ ดงจะเห็นจากการบ...
จำนวนต่อไปนี้เป็นจำนวนตรรกยะ <ul><li>จำนวนเต็ม ได้แก่ จำนวนเต็มบวก เต็มศูนย์ และเต็มลบ </li></ul><ul><li>จำนวนที่เขียนอย...
จำนวนอตรรกยะ <ul><li>จำนวนอตรรกยะไม่สมารถเขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มได้ </li></ul><ul><li>จำนวนอตรรกยะสามารถเขียนอยู่ในร...
แผนผังความสัมพันธ์ของจำนวนชนิดต่างๆ <ul><li>จำนวนเชิงซ้อน </li></ul><ul><li>จำนวนจริง จำนวนที่ไม่ใช่จำนวนจริง จำนวนอตรรกย...
สรุปเซตของจำนวนจริง <ul><li>จำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะทุกจำนวนสามารถจัดรวมเข้าด้วยกันโดยให้ยูเนี่ยนของเซตของจำนวนตรรกยะกับ...
แบบฝึกหัดที่ 1 เรื่องจำนวนจริง <ul><li>จงบอกข้อความต่อไปนี้ว่าเป็นจริงหรือเท็จ </li></ul><ul><li>1. 0.001001001001 ... เ...
แบบฝึกหัดที่ 2 เรื่องจำนวนจริง <ul><li>ให้นักเรียนยกตัวอย่างจำนวนต่อไปนี้ </li></ul><ul><li>จำนวนนับ </li></ul><ul><li>จำน...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Math

4,179 views

Published on

การสอนประพจน์

Published in: Education, Technology
 • Be the first to like this

Math

 1. 1. ประพจน์ (propositions) บทนิยาม ประพจน์ คือประโยคที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะอยู่ในรูปประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธก็ได้
 2. 2. ตัวอย่าง ประโยคที่เป็นประพจน์ <ul><li>1. จังหวัดขอนแก่นอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย (เท็จ) </li></ul><ul><li>2. แม่น้ำชีไหลผ่านจังหวัดขอนแก่น (จริง) </li></ul><ul><li>3. อำเภอมัญจาคีรีอยู่จังหวัดชัยภูมิ (เท็จ) </li></ul><ul><li>4. โรงเรียนมัญจาศึกษาอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด (เท็จ) </li></ul><ul><li>5. อำเภอบ้านไผ่อยู่ติดเขตอำเภอมัญจาคีรี (เท็จ) </li></ul>
 3. 3. ตัวอย่าง ประโยคที่ไม่เป็นประพจน์ <ul><li>ประโยคที่ไม่อยู่ในรูปประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธ ไม่เป็นประพจน์เช่น ประโยคคำถาม ประโยคคำสั่ง ประโยคขอร้อง คำอุทาน ห้าม แสดงความปรารถนา เช่น </li></ul><ul><li>1. วันนี้เรียนวิชาอะไรบ้าง </li></ul><ul><li>2. ช่วยด้วย </li></ul><ul><li>3. ช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียน </li></ul><ul><li>4. ออกไปให้พ้น </li></ul><ul><li>5. อยากได้เกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์จังเลย </li></ul>
 4. 4. แบบฝึกหัดเรื่องประพจน์ <ul><li>จงพิจารณาประโยคต่อไปนี้ว่าเป็นประพจน์หรือไม่เพราะเหตุใด </li></ul><ul><li>1. ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย </li></ul><ul><li>2. ผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา ชื่อ นายสวาท นาทอง </li></ul><ul><li>3. โปรดแก้ที่ผิดด้วย </li></ul><ul><li>4. 0 เป็นจำนวนคู่ </li></ul><ul><li>5. นายอำเภออำเภอมัญจาคีรีคือใคร </li></ul><ul><li>6. 4 เป็นจำนวนเต็ม </li></ul><ul><li>7. จังหวัดระนองอยู่ในภาคอีสาน </li></ul><ul><li>8. ขอให้มีความสุขความเจริญ </li></ul><ul><li>9. หาร 0 ด้วย 5 ได้ผลลัพธ์เท่าไร </li></ul><ul><li>10. เธอว่ายน้ำเป็นไหม </li></ul>
 5. 5. ระบบจำนวนจริง <ul><li> </li></ul><ul><li>สอนโดย นางอมร เทศน้อย </li></ul>
 6. 6. จำนวนจริง ( Real Numbers) <ul><li>จำนวนจริง </li></ul>มนุษย์มีความคิดในเรื่องจำนวนมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ ดงจะเห็นจากการบันทึกจำนวนสัตว์เลี้ยงโดยใช้ก้อนหินหรือรอยบากต้นไม้ ซึ่งเป็นการจับคู่หนึ่งต่อหนึ่งระหว่างสมาชิกในเซต เป็นการเริ่มต้นแห่งความคิดในเรื่องจำนวน มนุษย์คิดขึ้นได้เป็นครั้งแรกเป็นจำนวนที่ใช้นับสิ่งของเซตของจำนวนดังกล่าว เรียกว่า เซตของจำนวนนับ คือ N = {1,2,3,…} ถ้า a และ b เป็นจำนวนนับ ( ไม่ว่า a หรือ b ก็ตาม ) จะหา a+b ได้โดยอาศัยการนับเป็นพื้นฐาน ผลบวกเป็นจำนวนนับเสมอ เรียกว่า สมบัติปิดการบวก . เมื่อมีจำนวนนับย่อมมีการเพิ่มหรือลด ของจำนวนนับและการแบ่ง ก่อให้เกิดความคิดในด้านการบวก การลบ การคูณ และการหาร จำนวนนับขึ้น โดยครั้งแรกออกมาได้เฉพาะจำนวนนับ ซึ่งเรื่องการบวกการคูณจำนวนนับไม่มีปัญหา มีปัญหาขัดแย้งการลบและการหารตรงที่จำนวนนับบางคู่ลบหรือหารกันไม่ได้ จึงได้ใช้จำนวนขอบข่ายที่กว้างขึ้น ต่อมาเมื่อมนุษย์คิดการบวกและลบจำนวนเต็มลบและอื่นๆได้ตลอดทั้งระบบจำนวนเต็ม ทำให้ระบบจำนวนเต็มกับการลบมีสมบัติปิดได้อีก
 7. 7. จำนวนต่อไปนี้เป็นจำนวนตรรกยะ <ul><li>จำนวนเต็ม ได้แก่ จำนวนเต็มบวก เต็มศูนย์ และเต็มลบ </li></ul><ul><li>จำนวนที่เขียนอยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็ม และตัวส่วนไม่เป็นศูนย์ เช่น ¾ ,-22/7 เป็นต้น </li></ul><ul><li>จำนวนที่เขียนอยู่ในรูปทศนิยมซ้ำ เช่น 1.414 , 3.14 ,0.17171717...,1.177177177...,1.505505... เป็นต้น </li></ul>
 8. 8. จำนวนอตรรกยะ <ul><li>จำนวนอตรรกยะไม่สมารถเขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มได้ </li></ul><ul><li>จำนวนอตรรกยะสามารถเขียนอยู่ในรูปทศนิยมไม่ซ้ำ </li></ul><ul><li>จำนวนอตรรกยะสามารถกำหนดค่าโดยประมาณได้ </li></ul><ul><li>เช่น รากที่สองของ 2 = 1.4142135... มีค่าประมาณ 1.414 </li></ul><ul><li>รากที่สองของ 3 = 1.7320508... มีค่าประมาณ 1.732 </li></ul>
 9. 9. แผนผังความสัมพันธ์ของจำนวนชนิดต่างๆ <ul><li>จำนวนเชิงซ้อน </li></ul><ul><li>จำนวนจริง จำนวนที่ไม่ใช่จำนวนจริง จำนวนอตรรกยะ จำนวนตรรกยะ </li></ul><ul><li>จำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม จำนวนเต็ม </li></ul><ul><li>จำนวนเต็มลบ จำนวนเต็มศูนย์ จำนวนเต็มบวกหรือจำนวนนับ </li></ul>
 10. 10. สรุปเซตของจำนวนจริง <ul><li>จำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะทุกจำนวนสามารถจัดรวมเข้าด้วยกันโดยให้ยูเนี่ยนของเซตของจำนวนตรรกยะกับเซตของจำนวนอตรรกยะเป็น เซตของจำนวนจริง เซตของจำนวนตรรกยะและอตรรกยะต่างก็เป็นสับเซตของจำนวนจริง อินเตอร์เซกชันของทั้งสองเซตนี้เป็นเซตว่าง คือไม่มีจำนวนจริงใดที่เป็นทั้งจำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะ </li></ul>
 11. 11. แบบฝึกหัดที่ 1 เรื่องจำนวนจริง <ul><li>จงบอกข้อความต่อไปนี้ว่าเป็นจริงหรือเท็จ </li></ul><ul><li>1. 0.001001001001 ... เป็นจำนวนตรรกยะ </li></ul><ul><li>2. 0.110110110110 ... เป็นจำนวนตรรกยะ </li></ul><ul><li>3. 0.767667666766667 ... เป็นจำนวนตรรกยะ </li></ul><ul><li>4. 0.599999 ... เป็นจำนวนตรรกยะ </li></ul><ul><li>5. 0 เป็นจำนวนจริง </li></ul>
 12. 12. แบบฝึกหัดที่ 2 เรื่องจำนวนจริง <ul><li>ให้นักเรียนยกตัวอย่างจำนวนต่อไปนี้ </li></ul><ul><li>จำนวนนับ </li></ul><ul><li>จำนวนเต็มลบ </li></ul><ul><li>จำนวนเต็มบวก </li></ul><ul><li>จำนวนเต็ม </li></ul><ul><li>จำนวนตรรกยะ </li></ul><ul><li>จำนวนอตรรกยะ </li></ul>

×